Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact…’, deel 0 – Voorwoord…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact…’, deel 0 – Voorwoord…

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)

Aloha nui loa! Om de edele woorden van Washta – een Sirisch Verlicht Meester en mijn altijd aanwezige, zorgzame metgezel – aan te halen, jullie bevinden je nu aan de rand van een verbazingwekkende kosmische reis door de myriaden wonderbaarlijke landen van het bewustzijn. Deze ontzagwekkende werelden – jullie eeuwig thuis waarmee jullie verbonden zijn – zijn gevuld met magische ervaringen en vertegenwoordigen jullie ware Vreugde en Geluk. Jullie, mijn mede-Lichten, beginnen enigszins verwonderd naar deze talrijke rijken te staren. De Spirituele Hiërarchie ontdekt een zekere bezorgdheid in jullie die je voortgang verspert. Vrees niet! De almachtige schittering van het Licht begeleidt jullie altijd op je reis. Beste vrienden, open jullie harten, bevrijd je van je gedachten en begroet ons in Liefde!

Ontelbare millennia geleden, zond de Spirituele Hiërarchie van dit en van talrijke andere sterrenstelsels jullie op een ‘korte’ reis in een mysterieus kaartenhuis dat het ‘beperkte bewustzijn’ wordt genoemd. Sinds die tijd hebben jullie dapper een ‘werkelijkheidsmatrix’ bewoond die jullie zeer verwarrend en intimiderend hebben gevonden. Jullie leven leek niet in staat te zijn hier Licht, Vreugde en echt Geluk te vinden. Vrees hield jullie gevangen, waardoor jullie niet bewust een uitweg konden vinden uit deze ogenschijnlijk hopeloze situatie. Echter, ondanks de in jullie aanwezige onzekerheden stond de deur naar de Hemel in de duisternis altijd open, wel bijna onzichtbaar maar toch uitnodigend om binnen te treden. Eindelijk is het moment gekomen dat de sluier, die jullie zelf hebben aangebracht, opgetrokken wordt! Het goddelijke juiste tijdstip is gearriveerd om jullie huidige, onacceptabele werkelijkheid te veranderen naar een nieuw, meer geëvolueerd visioen door middel waarvan de glorieuze legioenen van Licht jullie de weg naar huis kunnen laten zien.

Kijk voor je! Het Licht zingt en wikkelt jullie in zijn straling. Hierin gloort het begin van een groots tijdperk voor je fysieke en spirituele zelf. Diep in je verandert dit machtige Licht der Lichten elke cel in je lichaam. Het brengt zijn magie in de RNA/DNA – proteïnestrengen van je genen die dansen op het ritme van de ontelbare enzymen die je stofwisseling vormen. Je wordt getransformeerd en getransmuteerd! Geleidelijk wordt je lichaam ‘lichter’ wanneer zijn trillingsfrequentie gestaag stijgt. Je staat op het punt te worden als de mythe van het Elektrische Lichaam dat zingt: IK BEN gereed om ALLES te zijn waartoe ik werkelijk IN STAAT BEN!

image

Je fysieke vorm bereidt zich voor op een lang verwachte heilige hereniging met het ‘levende’ Licht. Sommige wetenschappers verwijzen naar dit spirituele lichaam, dat vele vormen en kleuren bezit, als het elektromagnetische lichaam. Voor metafysici is dit de Aura of het Lichtlichaam – de Merkaba – dat levendig beschreven wordt in de oude, heilige teksten van de Hebreeuwse Kabbala. Uit deze heilige vereniging van Geest met materie verschijnt het Tijdperk van Licht en het volledig bewustzijn, dat bekend staat als de Gouden Eeuw van Hemelse Vrede. Hierin kunnen de mythen van jullie vele inheemse volken hun uiteindelijke, prachtige bevestiging vinden. En je zou je misschien kunnen afvragen – wat is het volledig bewustzijn?

Het volledig bewustzijn is een heilig en magisch gebied! Het is een wonderbaarlijke ‘ruimte’ waar de Hemel ophoudt een droom te zijn en waar de dood niet meer is dan een verre herinnering. Onsterfelijkheid is uiteindelijk jullie werkelijkheid! Voor sommigen is het verwerkelijken van hun sprookje verbazingwekkender dan elk ander avonturenverhaal. Echter, tijdens mijn leven ben ik bijzonder gezegend de sierlijke wegen van deze volledig bewuste Wezens te mogen volgen. Hun liefdevolle engelenmanieren en oneindige wijsheid hebben me voortdurend verbaasd. Het is een grote eer voor mij dat zij hun prachtige, inspirerende rituelen en hun talrijke, schitterende verhalen over de geschiedenis van de Aarde en haar bewoners met me willen delen. Maar bovenal mag ik de kostbare smaak van onze eigen goddelijke bestemming proeven!

Samen met andere vriendelijke Geesten van het Licht zijn deze wonderbaarlijke Wezens van ver gekomen om ons als gids naar onze Gouden Eeuw te leiden. Dit boek, beste vrienden, kan als een baken dienen om onze weg te verlichten naar die wonderbaarlijke tijd die nabij is. Laat het een wegwijzer zijn bij onze huidige voorbereidingen voor een verbazingwekkende kwantumsprong in bewustzijn. De metamorfose van de uiteenspattende matrix van jullie werkelijkheid is nu onderweg.

Elke dag worden er door de Spirituele Hiërarchie en onze ruimtebroeders geleidelijk aanpassingen verricht aan jullie werkelijkheid, aan onze kostbare Moeder Aarde en vooral aan onszelf.

In dit boek bespreken we de manier waarop de transmutaties zich manifesteren en waarom ze plaatsvinden. Ik vertel ook het verhaal van mijn voortdurende contacten vanaf het moment dat ik zeer jong was. Laten we ons nu voor dit avontuur inschepen met een kort overzicht van hoe deze verbazingwekkende gebeurtenissen in feite begonnen.

In de tweede helft van de zestiger en in de vroege zeventiger jaren ontstond plotseling de zogenaamde ‘tegencultuur’ in jullie samenleving – een wereldwijde spirituele renaissance die nauwelijks onderkend werd en een fatale afloop voorzag – die duidelijke zijn sporen achterliet. Deze sociale ‘revolutie’ maakte een diepe indruk op de Spirituele Hiërarchie van jullie planeet. Dus, nadat een reeks kosmische voorvallen tot gevolg had dat jullie Zon zich steeds grilliger ging gedragen, gaf dit de bewoners van Sirius en hun vele interdimensionale bondgenoten toestemming een speciaal multidimensionaal hologram te gebruiken om te voorkomen dat de Zon een nova ging worden. In de zomer van 1972 werd het zeer dringend gewenste hologram geïnstalleerd en was de officiële goddelijke interventie met jullie planeet feitelijk begonnen.

De Spirituele Hiërarchie en de Galactische Licht Federatie dankt iedereen die betrokken was bij de ontwikkeling van jullie planetaire cultuur en het weer tot leven brengen van jullie zeer kostbare Moeder Aarde. Als onderdeel van een enorm bewustzijnsexperiment zijn jullie nu in staat met succes deze opmerkelijke verandering rechtvaardig en harmonieus te laten verlopen. Maar vooral dienen jullie je vaardigheden snel te ontwikkelen om deze nog nooit eerder in de geschiedenis voorgekomen transformatie bewust te hanteren.

Het is het juiste goddelijke moment om jezelf te zien als een integraal onderdeel van een creatief en zeer efficiënt team dat een zo zeer noodzakelijke galactische harmonie mogelijk maakt. Wij werken allen samen om de bevordering van Moeder Aarde naar een prachtige galactische cultuur mogelijk te maken. Laten we, samen met de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Licht Federatie, optreden als een verbeeldende, creatieve, vernieuwende cultuur en als een werkelijk uitgebalanceerde, zorgzame samenleving. Door onze betrokkenheid en ons vreugdevolle medescheppen, wordt een glorieuze bestemming van harmonie en vrede voor jullie planeet, jullie zonnestelsel en jullie sterrenstelsel mogelijk. Ik nodig je uit om elke dag een verfrissende, vitale stap te zetten in het begin van je ervaring als galactisch burger met zijn enorme, kosmische verantwoordelijkheden!

Ik wil afsluiten met een zeer goed bedoelde Mahalos voor al diegenen die dit boek mogelijk hebben gemaakt en laten we nu aan ons boek en aan ons nieuw avontuur beginnen!

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties

GaiaPortal: ‘De Galactische kanalen zijn nu voor iedereen geopend om hun ware verbindingen te zien…’ door EirePort, 11 augustus 2015

GaiaPortal: ‘De Galactische kanalen zijn nu voor iedereen geopend om hun ware verbindingen te zien…’ door EirePort, 11 augustus 2015

image

GaiaPortal.jpg

De Galactische kanalen zijn nu voor iedereen geopend om hun ware verbindingen te zien.

Opgericht paradigma nemen alleen tekorten waar, en dus zoals de voor hen gangbare.

Misleidende energetica kan niet blijven bestaan.

Artemists creeeren zoals ambachtslieden succes hebben.

Havens van bescherming zijn nu voor alle belangenhebbenden geopend.

Bron:
Gaia Energy Messages by EirePort

https://gaiaportal.wordpress.com/2015/08/11/galactic-channels-now-open-for-all-to-see-their-true-connections/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Oproep aan de lezers van Info-blog Event-NL door Veronica, 11 augustus 2015

Oproep aan de lezers van Info-blog Event-NL door Veronica, 11 augustus 2015

Graag plaats ik bijgaande oproep van Veronica op deze blog om een van de Nederlandse Lichtwerkers te ondersteunen…

image

Begin juni zijn Irma en ik (Veronica) met dit blog begonnen. Wij wilden bereiken dat de beschikbare informatie over alles rondom de Event toegankelijker is voor degenen die het lastig vinden om het in het Engels te lezen. Maar dat is niet het enige dat Irma doet; zij heeft andere blogs waar zij informatie plaatst om ons te informeren over wat er allemaal speelt. En geloof mij, nu ik met dit blog ben begonnen besef ik pas goed dat Irma bijna dag en nacht met dit alles bezig moet zijn, want er gaat ongelooflijk veel tijd zitten in het lezen van info, vervolgens het vertalen, het ondertitelen van video’s, en het schrijven van artikelen over alles wat er speelt.

Zij doet dit om de mensheid te helpen en (aangezien wij helaas nog niet in een geldloze maatschappij leven) heeft hier helemaal geen inkomen uit. En zoals dat gaat met zoveel mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens, zij zit nu in de hoek waar de klappen vallen.
Ik plaats hier een link naar haar blog waar zij daar zelf heel mooi over vertelt.

Kort samengevat komt het erop neer dat zij afgelopen week afscheid heeft moeten nemen van haar meest geliefde naasten, maar daarnaast ook nog eens het risico loopt haar huis uit te moeten. Geld, c.q. geldgebrek; het gif van deze maatschappij !
Maar er is geen ‘donate’ knop op haar blog, dus voor degenen die haar willen helpen is het lastig. Daar is nu verandering in gekomen; een goede vriendin van haar is een stichting begonnen; je leest er alles over onder deze link, en je vind daar ook het rekeningnummer.

Dus dit is mijn oproep aan de lezers van dit blog; alsjeblieft, geef iets om Irma uit de problemen te helpen. En denk niet dat je met die paar euro die je kunt missen niet kunt helpen, want vele beetjes maken een grote.

Bekijk het ook eens vanuit de hoek dat we het vroeger, voordat het internet er was, heel gewoon vonden om een krant of een tijdschrift te kopen en dus voor de diensten van de journalist betaalden. En nu, met het internet, is vrijwel alles gratis beschikbaar. Helaas geldt dat niet voor huisvesting en levensonderhoud, want daar moeten we flink voor betalen. En dat is heel lastig als je geen inkomen hebt.

Dus lieve mensen, geef alsjeblieft, en als het geen euro’s kunnen zijn stuur dan in ieder geval je liefde naar haar. Want dat is de ultieme kracht die we allemaal in ons hebben !

Veronica
EventNL

https://eventnl.wordpress.com