GoodETxSG FaceBook Update – 10 augustus 2015

GoodETxSG FaceBook Update – 10 augustus 2015

image

Hallo,
Momenteel ben ik met een update bezig. De informatie hiervoor ontvouwt zich en als deel van dat scenario werd ik gevraagd om een afbeelding van een bepaalde tarotkaart te plaatsen (toegegeven dat dit vreemd is).

Volgens het achtergrondgeklets lijkt het nu een goed moment om ofwel een overloper uit deze groep te zijn, die men kent als de Cabal, en lid van de oppositie te zijn, of deel te nemen aan de voorbereiding van de wereld voor een volledige openbaarmaking door naar voren komen in die arena als klokkenluider.
Ik hoop snel meer te melden.

TY, Corey / GoodETxSG

Bron: https://www.facebook.com/BlueAvians

image

De Toren – beschrijving
Tarotkaart XVI De Toren.

Een eenzame grijze toren staat scherp afgetekend tegen de zwarte nacht, hoog op een desolate rots. De bliksem slaat hoog vanuit de hemel boven in de toren, waardoor de gouden kroon ervan af gestoten wordt. Vlammen slaan uit de top van de toren en uit de ramen, het lijkt alsof de toren van binnen volledig in brand staat. Twee mensen vallen met hun hoofd vooruit uit de toren. De twee personen hebben uitdrukkingen van angst en afgrijzen in hun gezicht. Een is vrouw en draagt een kroon en een lange blauwe japon. De ander is een man en draagt een rode cape over een blauw pak met leren laarzen. Het zijn overduidelijk edelen, mogelijk zelfs van koninklijke bloede. Ze vallen dieper dan de toren hoog is. Grijze wolken suggereren onweer, tweeëntwintig gouden vonken begeleiden de val van de twee personen.

De Toren – symboliek
Hoogmoed komt voor de val is het spreekwoord dat voor deze kaart is uitgevonden. De toren met de kroon erop wordt door zijn bewoners als onaantastbaar geacht. Arrogantie en trots worden weergegeven door de prachtige kleding waarin de twee vallende personen zijn gehuld. Een draagt zelfs een kroon en gouden muiltjes. Ze vallen diep, dieper zelfs dan de onaantastbare toren die ze bewoonden hoog is. Het afgrijzen staat in hun gezichten geëtst, het is duidelijk dat dit een levensveranderende ervaring is.
De bliksem is het instrument van een hogere macht en geeft weer dat ze van hun troon gestoten worden door het noodlot. De achtergrond is zwart met grijze wolken om aan te geven dit het heftigste gedeelte van de stormachtige nacht is. Dit is het hoogtepunt, hierna keert de stilte weer terug.
De kroon op deze toren verbeeld de arrogante overtuiging van de bouwers dat ze klaar zijn, dat dit de uiteindelijke waarheid is en dat er niets meer veranderd hoeft te worden. Ze hebben de boodschap van de grote arcana als bouwstenen gebruikt en er deze trap naar de hemel mee gebouwd. Maar het is een valse oplossing en als het noodlot toeslaat spatten ze als gouden vonken uit de toren, vrij om opnieuw ingezet te worden. Het zijn er tweeëntwintig om aan te geven dat het om alle troeven uit de grote arcana gaat.

Bron: http://www.the-tarot-reader.com/betekenis-tarotkaart-de-toren/

DE TOREN
De Toren heeft te maken met een plotselinge snelle verandering. Plannen kunnen plotseling gewijzigd worden of er ontstaat ineens een chaos. Deze verandering kan pijnlijk zijn, omdat verandering vaak gevoelens van weerstand oproept. Het is aan jou hoe je ermee omgaat, verandering kan ook positieve gevolgen hebben ook al is dat in het begin vaak moeilijk om in te zien.

KERNWOORDEN
Drang: Vernietiging van de vorm, opheffing en ommekeer van waarden.
Doel: De waarheid, verlichting of het inzicht, dat als een bliksem inslaat het valsheid en vaste ideeën vernietigt.
Licht: Zelfoverwinning (vrijmaking van de ziel).
Aanmoediging: Het doorbreken van te krappe kaders.
Schaduw: Blinde destructie.
Waarschuwing: Onberekenbare risico’s en gevaren die een radicale ommezwaai veroorzaken.
Kwaliteit: Openbreken van verhardingen; door de pijn heen naar een nieuwe geboorte (…ieder einde is een nieuw begin!).

ALGEMEEN
Plotseling inzicht
Doorbraak
Speling van het lot
Ommekeer
Bevrijding

BEROEP
Ontslag
Radicale verandering
Concurrentie
Krachtdadig optreden

RELATIE
Plotselinge scheiding
Uitbreken uit beperkte relaties
Gevoelsexplosie
Verfrissend onweer in een relatie

Bron: http://www.mysticlight.nl/tarotkaarten-betekenis/de-toren/

image

Advertenties

DenkmetjeHart: ‘De Arcturianen en 8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld…’ door Meredith Murphy, 8 augustus 2015

DenkmetjeHart: ‘De Arcturianen en 8-8-8 Technieken voor het Creëren van een Nieuwe Wereld…’ door Meredith Murphy, 8 augustus 2015

image

Deze tijd in de menselijke geschiedenis is niet alleen ongeëvenaard; het is onvoorzien. Er is zoveel meer ontwaking geweest dan velen, tegen deze tijd, in andere rijken van focus mogelijk dachten. Wij zeggen dit met plezier wetende dat zo velen op Aarde voelen dat de dingen langzamer voort gaan dan jullie graag zouden willen. Vanuit onze uitkijkpost, gaan de dingen prachtig vooruit, en wij zijn geïnspireerd om alle veranderingen te zien die jullie in jullie levens en jullie wereld toestaan.
Het is voor jullie belangrijk te weten dat het Licht binnenin jullie weet hoe verder te gaan. Dat jullie, jullie waarachtige zelf, aldus volmaakt afgestemd is op deze tijd/ruimte werkelijkheid en jullie aanwezigheid hier. Jij, jij zelf in de hogere niveaus van frequentie van waaruit je voortkomt, bestuurt het schip van je ascenderende leven, nogal uitstekend. Het is alleen maar jouw ongeduld met jezelf dat traagheid in jouw ontplooiing creëert. Want wanneer je ongeduldig bent, zwenk je af van een verenigde koers met alles dat je bent, die, nogal vanzelfsprekend, eenvoudig gelukkig is over alles dat zich door jou heen ontvouwt.

Deze tijd biedt je grote energieën voor transformatie aan en als zodanig een uitnodiging; hoe wens je deze energieën te gebruiken? Je kunt hen gebruiken als een afleiding, als een middel waardoor jij je overweldigd en moe voelt. Een geweldige manier om jezelf af te leiden om actie in je leven te ondernemen. Of je kunt deze energieën gebruiken om hoog te vliegen, om veranderingen te maken die geïnspireerd en juist voor jou aanvoelen.

Wij willen jullie tot voorzichtigheid manen, vrienden, omdat veel dat er nu gebeurt voor de mensheid tegen de algemeen geaccepteerde grenzen aanduwt. Onze voorzichtigheid is deze – besef dat jullie denkende geest/verstand nieuwe referentiepunten nodig heeft. Veel dat juist voor jullie aan zal voelen zal dan binnenin jullie denken/geest gevestigd moeten worden als een nieuwe manier van bestaan/zijn waarnaar verwezen wordt als acceptabel en door jullie menselijke verstand omhelsd wordt. Terwijl jullie aangetrokken worden naar lichtere manieren van zijn/bestaan, zullen jullie ontdekken dat jullie neigingen buitenbeentjes van jullie maakt. Diegenen die aan de rand van het leven staan, en velen van jullie willen niets meer van dat! Jullie voelen je al als de buitenstaanders van de maatschappij, wij weten dit.
En toch, geliefden, is het deze waarachtige manier van zijn/bestaan hetgeen jullie en de wereld transformeert. Nieuwe Jij, Nieuwe Wereld. Snappen jullie?

Dus wanneer jij je aangetrokken voelt tot dingen die nieuw zijn en anders aanvoelen, wat er dan in je hoofd zal gebeuren is een soort van paniek. Een gevoel dat je überhaupt niet op die manier zou kunnen leven! Wat dat zou kunnen betekenen? Hoe dat je leven zou kunnen beïnvloeden? Iets van wat voor jou juist voelt, voelt alsof het je uit zoveel vandaan zal halen dat vertrouwd is, en er is een gevoel van meer te willen en ook van het niet los willen laten van de dingen. Dit innerlijke conflict kan op een andere manier opgelost worden dan jullie denken, als jullie jezelf laten verhuizen in/naar waar jullie je tot aangetrokken voelen, hoe het zal passen in jullie leven en wat voor vorm het aanneemt. Wat voor evenwicht komt hieruit voort. Wat voor harmonie. Hoe het allemaal samen past in/naar de nieuwe versie van jou. Dit alles zal zichzelf vanzelfsprekend vinden, en mag jou werkelijk verrassen met hoe comfortabel en vervullend het eruit ziet.

De essentie van onze boodschap is deze: Vertrouw jezelf. Als jullie niet beginnen om steeds meer met jullie gevoelens mee te gaan, zullen jullie steeds minder vreugde in jullie levens vinden. Meegaan met je innerlijke weten is waar het op aankomt. Het is hoe hier te leven. Het is belangrijk dat jullie dit weten en op beginnen te merken hoezeer jullie op deze manier leven.

Het zal jullie ook helpen wanneer jullie je aangetrokken voelen tot wat radicale en andere manieren van zijn/bestaan lijken te zijn, die jullie niet in/naar de toekomst projecteren met deze ideeën. Als jullie in/naar de toekomst projecteren met deze nieuwe neigingen die dramatisch anders lijken te zijn dan jullie voormalige leven en dan veel van jullie maatschappij als een geheel, zullen jullie de geesteshouding projecteren die jullie nu hebben. Dat is niet zeer gunstig. Want jullie hebben nog niet zeer veel deze nieuwe manier van bestaan/zijn en leven ervaren, en jullie hebben het inzicht niet wat betreft hun waarde en van de manier van het vormgeven van jullie ervaring.

Probeer om jezelf in het heden te laten zijn en doe wat voor jou juist voelt. Er is geen betere manier om in leven te zijn, en met dit te doen, ben je, in feite, in een onophoudelijke communicatie met je Goddelijke Zelf. Het is dit kanaal van leven waar je mee overspoeld wilt worden, door geïnformeerd wilt worden, aan verbonden wilt zijn en toe wilt staan. Door de volledigheid van je wezen, heb je alles dat je nodig hebt om hier vrijelijk en volledig te leven, en het pad van dit te doen is te luisteren naar je hart en te doen wat juist aanvoelt.

Welnu, ons werd gevraagd commentaar te geven op de Leeuwenpoort, deze 8-8-8 dag, in jullie wereld. Wij kunnen eenvoudig dit zeggen – grote energieën vanuit de Grote Centrale Zon gutsen in/naar jullie rijk van focus. Deze zijn wonderbaarlijke/prachtige, verheffende frequenties van Licht en Liefde die jullie naar jullie goedvinden kunnen gebruiken. Stel vandaag een intentie in, over hoe je deze energieën wilt gebruiken. Spreek met je Goddelijke Zelf en ben duidelijk over je intenties voor het leven en het nieuwe van uitlijning dat je wenst te creëren in je belichaming.
Dat is de meest wijze en de beste manier om met deze hogere frequenties te spelen; kies bewust en werk samen met je Goddelijke Zelf.
De ascentie van de Aarde en elk van jullie opent nieuwe potentiëlen voor het leven in zoveel rijken van focus. De implicaties overstijgen verre wat jullie je voor zouden kunnen stellen, en wij zeggen dit om onze uiterste bewondering en waardering tot uitdrukking te brengen voor jullie liefdevolle moed en jullie stoutmoedige, goddelijke belichaming.
Wij zijn de Arcturianen.

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2009 – 2015, Meredith Murphy | Expect Wonderful by Meredith Murphy. All rights reserved. http://www.expectwonderful.com

Bron: http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/08/de-arcturianen-8-8-8-technieken-voor.html/

Unitynet.nl: ‘Wie is Sheldan Nidle…’

Unitynet.nl: ‘Wie is Sheldan Nidle…’

image

Sheldan Nidle is op 11 november 1946 geboren in New York City en groeide op in Buffalo, New York.

Zijn eerste bovennatuurlijke en UFO ervaringen begonnen al kort na zijn geboorte en namen toe in 1955 met verschillende soorten contacten, verschijnselen en manifestaties in lichtvorm, buitenaardse bezoeken, informatiecessies aan boord van ruimteschepen en op Aarde, telepathische communicatie en het direct implanteren van kernkennis. Hij heeft gedurende talrijke jaren bij talrijke gelegenheden ruimteschepen gezien.

Rond zijn veertiende jaar verzocht Sheldan om stopzetting van de communicaties, aangezien hij te veel in conflict kwam met hun wetenschappelijke kennis en zijn studie van aardse wetenschappen.

Zij lieten hem met rust, maar vertelden hem dat ze terug zouden komen wanneer het tijd was, om zijn missie voor deze planeet en haar bevolking te voltooien.

Op de middelbare school werd Sheldan geplaatst in geavanceerde wetenschappelijke programma’s in deelgebieden van fysica, chemie en rekenkunde. Als tiener nam hij deel in een team, dat meehielp aan het ontwikkelen van de veld-ion-microscoop. Als een nog niet afgestudeerde aan de Staatsuniversiteit van New York in Buffalo, was hij vice-president van de Astronomieclub voor Amateurs.

Sheldan ontving zijn meestergraad in Zuidoost Aziatische Bestuur van de Ohio Universiteit in 1970, en een meestergraad in Amerikaanse Politiek en Internationale Overheid Administratie van de Universiteit van Zuid-Californië, waar hij een PhD-programma volgde (1974-1976); hij was vice-president voor wetenschappelijke programmering op Syntar Productions, waar hij een document ontwikkelde over het leven en werk van Nikola Tesla. Van de zeventiger tot het midden van de tachtiger jaren was Sheldan betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek naar alternatieve bronnen van elektrische energie.

Halverwege de tachtiger jaren keerden zijn buitenaardse contacten terug. Hij is momenteel een vertegenwoordiger en leraar voor de Galactische Federatie.

De visie van Sheldan is bestemd voor de mensen, om een actieve rol te spelen in het opzetten van een samenwerkend bewustzijnsweb voor de nieuwe galactische samenleving. Zijn opdracht is Planetaire Actie Groepen te vestigen en ons te informeren en te ontwikkelen met betrekking tot de veranderingen die nu plaatsvinden (onze versnelling naar volledig bewustzijn) en onze nieuwe rollen als galactische mensen.

Vertaald door Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – http://www.unitynet.nl

Zie het boek ‘Jullie Eerste Contact’

image

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm