Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – deel 1.3 Het Contact Begint…

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – deel 1.3 Het Contact Begint…

image

1. Het contact begint (boek ‘Jullie Eerste Contact’) – Vervolg.

Voordat we het schip betreden, willen Washta en de andere reisgidsen jullie nog meedelen dat er een speciaal gedeelte aan het eind van elk hoofdstuk/reis gereserveerd wordt voor de beantwoording van jullie vragen. Laten we nu hiermee beginnen.

VRAAG & ANTWOORD

V: Hoe werden jij en Susan in het Moederschip opgenomen. Wat gebeurde daar?

A: Meestal werden we fysiek in het schip opgenomen en soms tijdens onze droomstaat. Wij wisten dat we daar waren. Ze informeerden mij over wetenschap, geschiedenis, metafysica en meerdere zaken, terwijl de studies van Susan zich meer richten op metafysische onderwerpen. Het enige wat mijn zus irriteerde was het feit dat zij aan mij meer aandacht besteden dan aan haar.

V: Welke verklaringen gaven de Siriërs je voor je komst naar de Aarde in deze tijd en hoe moest je dit zien?

A: Toen de Siriërs naar de Aarde kwamen, wilden ze ons laten begrijpen dat ze alleen maar mensen waren uit een ontwikkelde galactische samenleving. Zij brachten een heel duidelijke boodschap voor de aardse mens. Al zeer lang waren ze een instrument voor het in stand houden van de beschaving op deze planeet. Hun rol was hoofdzakelijk die van begeleidende toezichthouders, supervisors die zich sterk op de achtergrond hielden. Deze situatie bestond vanwege de manier waarop bepaalde regels historisch waren bepaald en waaraan de Siriërs zich hadden te houden.

V: Zoals de hoofdrichtlijn in Star Trek?

A: Ja. Het was een aangepaste versie van de hoofdregel van Star Trek, bekrachtigd door het Pleiadische karmaconcept. Het werkte omdat de rebellerende Pleiadiërs en hun verschillende buitenaardse bondgenoten (de zogemaande Anunnaki) een karmisch spel hadden geïnstalleerd. Hierdoor – en in overeenstemming met de voorschriften van de Hoofdraad van de Galactische Federatie – waren de rebellerende Pleiadiërs en hun tegenhangers van de Pleiadische Sterren Liga verantwoordelijk voor een klein deel van de galaxy en wel gedurende een periode die door de Spirituele Hiërarchie van deze galaxy was bepaald.

Dus, de Siriers moesten de tweede viool spelen onder de verantwoordelijkheid van de Pleiadiërs van de Sterren Liga. De Siriërs waren ontevreden over deze gang van zaken. Heel vaak hoorde ik hoe graag ze ons wilden helpen. Ik hoorde dat ze een groots plan hadden beraamd en dat ze slechts op het juiste moment wachten om het te mogen uitvoeren. Daarna zouden ze er meer direct bij betrokken worden. Daarom vertelden ze me, toen ik hen vroeg mij alleen te laten, dat ze op het juiste goddelijk tijdstip terug zouden keren wanneer dit grootse plan uitgespeeld zou worden.

V: Is Susan je enige zus? Hebben ze je ooit verteld waarom jij en Susan uitgekozen waren voor deze speciale behandeling en aandacht?

A: Ja, zij is mijn enige zus. We waren uitgekozen vanwege de contracten die we hadden gemaakt voordat we op deze planeet incarneerden. Onze contracten hebben te maken met het grootse plan waarnaar wij voortdurend verwijzen. In feite zijn wij spirituele zielen van een ander sterrenstelsel. De taak van Washta en zijn gevolg was ons op te leiden – ons voor te bereiden op datgene waarmee wij hadden ingestemd.

V: Hoe vormde Susan’s betrokkenheid en haar Sirische opleiding haar leven?

A: Het zal duidelijk zijn dat haar ervaringen een diepe interesse voor de metafysica ontwikkelde. In 1975 bijvoorbeeld verhuisde Susan naar Seattle. Uiteindelijk sloot zij zich aan bij een vooraanstaande metafysische groep (de Theosofische Sociëteit) en werd al snel de beheerder van een esoterische boekwinkel in Seattle. Zij nam later ontslag om te studeren voor verpleegkundige. Terwijl zij de boekwinkel beheerde, ontving Susan een speciale managementtraining op het Theosofische Centrum in Wheaton, Illinois en op een paar andere plaatsen. Op die manier had zij een goede achtergrond voor de zakenwereld en een grote kennis van metafysica en theosofie.

V: Je noemde haar interesse in de metafysica en theosofie. Wanneer begon dit zich te manifesteren?

A: Toen Susan in de vroege zeventig jaren nog in Buffalo woonde, sloot zij zich aan bij de Theosofische Sociëteit. De afdeling in Buffalo had een paar oudere leden die enkele oprichters kenden van de Amerikaanse tak van de Theosofische Sociëteit. Deze mensen hadden ook op het Londense kantoor gewerkt. Door hen werd haar belangstelling in de metafysica en speciaal in de theosofie aangewakkerd. Zij bleef prettige herinneringen houden aan de mensen die ze in de Buffalo en Seattle afdelingen van de Theosofische Sociëteit had ontmoet.

V: Hoe beïnvloedde de Sirische opleiding je jeugd?

A: Ik leerde mezelf ontwikkelen binnen een breed scala aan onderwerpen en kreeg tenslotte een grote belangstelling voor de wetenschap. Mijn voorkeur voor boeken varieerde van fictie tot non-fictie en was totaal eclectisch. Ik verslond boeken en heb een aantal plaatselijke bibliotheken ‘uitgelezen’. Het enige wat, toen ik jong was, niet mocht lezen, was de volwassen fictie. Daar waren ze zeer strikt in.

V: Je begon al heel vroeg te lezen?

A: Ja, rond drie jaar.

V: En je las gemakkelijk. Met andere woorden, je las meer dan ‘Dick en Jane’ op driejarige leeftijd?

A: Ja. Dat was is iets wat mijn moeder verontrustte. Ik deed het zo beroerd op school dat ik met de hakken over de sloot de eerste klas haalde. Toch las ik tegelijkertijd boeken die de kinderen in de achtste of negende klas lazen.

V: Waarom kostte het je zoveel moeite om je op de lagere school te handhaven?

A: Tijdens mijn eerste schooljaren had ik het moeilijk. Mijn kleuterleidster was met haar laatste jaar bezig. Nog bepaald door de oude visies en regels, werd ze al heel gauw boos en schudde me door elkaar. Deze mishandeling was erg traumatiserend voor mij.

In de eerste klas had ik een sterk Duits accent. Mijn in Polen geboren lerares, wiens ouders door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog waren vermoord, werd altijd snel geïrriteerd wanneer ik mijn mond open deed. Zij koos mij uit voor een speciale bestraffing en sloeg me met een dikke, ouderwetse houten wandelstok. Vanaf die tijd begon ik te stotteren.

Wat een verschil met mijn ‘onderricht’ op de schepen! Geschokt, wanhopig en aangedreven door angst dwong ik mezelf mijn uitspraak te verbeteren. Op zevenjarige leeftijd was ik mijn accent helemaal kwijt. Tijdens het derde en vierde jaar begon mijn stotteren echter een groot probleem te worden en moest ik speciale spreekcursussen volgen.

V: Was je stotteren een handicap om met de anderen kinderen om te gaan?

A: Ja, absoluut. Buiten de klas stotterde ik nauwelijks. Ik vond het erg verwarrend, want buiten de school sprak ik heel duidelijk. Maar in de klas kreeg ik een vreemde band van angst en paniek rond mijn hoofd en nek waardoor ik niet normaal kon spreken en denken. Met als gevolg, dat ik een grote aversie kreeg om naar school te gaan. Tijdens het eerste en het tweede jaar was ik zo angstig om naar school te gaan dat mijn moeder me letterlijk tot aan de schooldeur moest brengen.

V: En verdween het later?

A: Zeker. In de derde en de zesde klas kreeg ik onderwijzers die zeer begaafd waren in het onderwijzen van kinderen. Zij – en speciaal mijn onderwijzer in de zesde klas – waren wonderbaarlijke leraren, waardoor ik eindelijk zonder problemen naar school kon gaan.

V: Hoe loste je het enorme contrast op tussen je aardse en je Sirische opvoeding?

A: Ik herinnerde me mijn Sirisch onderricht duidelijk, hoewel in de tijd veel details verdwenen zodra ik naar de middelbare school ging. Mijn leven begon ongelooflijk verwarrend te worden. Als ik van school thuiskwam, ging ik naar mijn kamer en werd naar het Moederschip getransporteerd. De begripsvolle Sirische leraren onderwezen me enkele uren over allerlei soorten interessante onderwerpen.

Gedurende die tijd gebruikte ik interactieve technologieën die de huidige aardse mens verbazingwekkend zou vinden. Daarna keerde ik naar mijn ouders terug en dus naar alle tirannie en disfunctioneren welke ik met thuis associeerde. Ik vroeg mezelf af in welke wereld ik moest leven – de wereld van de schepen of de wereld hier beneden. Toen mijn verwarring toenam, bleef de tegenstelling groeien. Ten slotte besloot ik dat ik in deze wereld moest leven. Ik stelde me voor dat ik een werkelijk nieuwe benadering van de wetenschap zou ontwikkelen, waardoor een nieuwe spirituele visie deze wereld zou kunnen transformeren.

Op de middelbare school werd ik sterk aangetrokken tot het onderzoeken van de kwantumfysica en verslond letterlijk alles wat hiermee in verband stond. Met als gevolg dat ik een sterke belangstelling kreeg in de subatomische fysica en de astronomie. Ik wilde graag colleges volgen bij een paar professoren die belangrijk onderzoekswerk hadden gedaan bij de Brookhaven Labs (in New York). Ik was van plan hetzelfde te gaan doen.

Door het grote contrast tussen het Moederschip en mijn aardse omgeving moest ik een mentale en emotionele tol betalen. Op mijn vijftiende jaar werd ik hierdoor overweldigd. Washta vertelde me dat ik niet voortdurend naar de schepen overgebracht kon worden. Ik diende me te richten op mijn aardse leven en mijn missie. Toen de Siriërs mij voor de keus stelden, besloot ik te stoppen met mijn bezoeken. Ik vroeg hen mij alleen te laten. Hun vriendelijk antwoord was: “Oké, je hebt een vrije wil om te kiezen. Op het juiste tijdstip zullen wij terugkeren.”

V: Wat vertelden de Siriërs je over je rol hier op Aarde?

A: Ze vertelden me dat ik ze moest helpen bij het transformeren naar volledig bewuste wezens. De Siriërs waren betrokken in een proces, samen met hun bondgenoten van de Galactische Federatie en speciaal de plaatselijke Spirituele Hiërarchie, dat tot doel had de staat van beperkt bewustzijn van de aardse mensheid uiteindelijk te transformeren. Ze hadden mensen nodig die konden optreden als hun voorhoede en vertegenwoordigers. Mijn rol was de mensheid voor te bereiden op dit nieuwe volledig bewustzijn en op een hernieuwd contact met de galactische samenleving – onze ruimtefamilie.

V: En je was nog heel jong toen je dit alles ontving?

A: Ja. Dit idee leek me nogal verbazingwekkend! Het hele proces was zeer reëel, maar de rol die ik hierin moest spelen leek me toch te overweldigend. Ik accepteerde het echter intuïtief zonder te weten wanneer het zich zou uitspelen.

V: Was je in je dagelijkse bewustzijn of in een slaaptoestand wanneer je aan boord van de schepen werd opgenomen?

A: Voor telepathische doeleinden, begonnen de Siriërs me in een diepe trance te brengen die me rustig zou houden. Paniek of angst konden tijdens het transport tot beschadigingen leiden. Op het schip was ik in een wakende staat van bewustzijn en kon me alles herinneren wat me was overkomen. Hetzelfde proces werd herhaald bij mijn terugkeer.

V: Wanneer je thuis was, hoe werd je dan geteleporteerd?

A: Ik werd opgestraald. Ik verdween gewoon.

V: Was het letterlijk een vorm van ‘straal me op Scotty’ of iets dergelijks?

A: Ja. Ik kon voelen als het proces begon en plotseling was ik in het Moederschip.

V: Bestaat er een verschil tussen dematerialiseren en het verhogen van de frequentie?

A: Om door middel van teleportatie te worden gedematerialiseerd, dient je lichaam naar een hoger coherentieniveau te worden gebracht (hoewel het toch een fysiek lichaam blijft, is je frequentie te hoog om met menselijke ogen te worden gezien). Het lichaam reist met de snelheid van het Licht naar zijn bestemming. Een verhoogde frequentie past het fysieke lichaam aan en vergroot het vermogen om zijn verschillende lagen van het Lichtlichaam te integreren. Bij dematerialisatie wordt de frequentie verhoogd tot boven het niveau waarbij we het nog kunnen zien.

V: Mocht je stoffelijke dingen mee terug nemen?

A: Nee. De Sirische begeleiders verboden me dit en hielden zich strikt aan dit voorschrift.

V: Ontmoette je Washta op het moment dat er contact met je werd gemaakt?

A: Ja. Ik ontmoette hem fysiek.

V: Zag je fysiek de persoon die met je sprak?

A: Ja. Mijn zus en ik zagen hem zowel hier als op het schip.

V: Heb je het schip opnieuw bezocht nadat je het contact hebt hersteld?

A: Ja. Af en toe wordt ik naar het schip getransporteerd, maar dat gebeurt heel zelden. Ze zeiden dat ze me niet zo graag te vaak naar het schip willen teleporteren omdat er dan moeilijkheden kunnen ontstaan.

V: Wat was de inhoud van je latere training? Wat hield het feitelijk in?

A: De Sirische training begon me te instrueren over de aard van de Galactische Licht Federatie en haar geschiedenis. Ze vertelden me alles over de galactische oorlogen en de voorspelde veranderingen van Moeder Aarde. De grote catastrofen zullen, naar hun mening, niet optreden.

Ze zeiden dat sterrenstaat Sirius en haar vele bondgenoten in de Galactische Federatie bezig waren met een aantal procedures. Ze waren de noodzakelijke documenten aan het voorbereiden om een verandering aan te brengen in de benadering van de Galactische Licht Federatie ten opzichte van planeet Aarde en haar menselijke beschaving.

V: Krijg je momenteel op een andere wijze je informatie door, nu je niet meer naar het ruimteschip hoeft?

A: Ja. Ik heb een speciale chip ingeplant gekregen (zoiets als een radio-ontvanger), waardoor ik gemakkelijk contact kan krijgen. Wanneer ze iets willen doorgeven, hoor ik ze telepathisch alsof er een radio in me zit. Het werkt prima.

V: Was het een fysiek of een etherische geïmplanteerd iets?

A: Beide. De Sirianen hebben het op drie etherische niveaus aangebracht en eentje fysiek, zodat ze me altijd kunnen contacten zelfs wanneer men probeert er eentje te verwijderen.

Mede-onderzoekers, slecht een geringe tijd geleden kwamen jullie vluchtleiders aan boord van hun sterrenschip, terwijl de andere passagiers nu pas klaar zijn met het completeren van hun voorbereidingen voor de eerste vlucht. Ga alsjeblieft direct naar de vertrekhal om je vliegtickets te ontvangen. Vandaar is het slechts een korte wandeling naar je gereserveerde stoelen, waar jullie je kunnen voorbereiden op het vertrek. Laten we opschieten. Het is bijna tijd om deze luchthaven te verlaten om aan onze verbazingwekkend avontuur te gaan beginnen.

Vertaald door Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – http://www.unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/archief/start.htm

Advertenties

Zaterdag 8 augustus 2015. (8/8/2015, 2+1+5)=8).

Zaterdag 8 augustus 2015. (8/8/2015, 2+1+5)=8).

Op deze dag komt de energie van alle poorten die zich sinds begin 2007 hebben geopend bij elkaar. Dit is het moment waarop alle poorten openstaan om ons af te stemmen op de universele energie. Wij kunnen ons afstemmen op haar en zij kan zich afstemmen op ons. We hebben een bepaalde verantwoordelijkheid: als wij van onze kant, de aardse kant, de opening en het contact uitnodigen dan zal zij ook kunnen ontstaan.

image

 
Multidimensionale poort
Wat is een multidimensionale poort zoals die 8 augustus ontstaat? Het is een ruimte waar een de energetische vibratie en frequentie van de aarde zich verhoogd en de energetische frequentie van andere dimensies zich afstemmen daardoor ontstaat er een gezamenlijke ruimte waarin de verschillende energieën verenigbaar zijn. Hierdoor kunnen we van elkaar leren, kunnen we energie en wijsheid uitwisselen en blijvend contact leggen.

Ter verduidelijking: deze poorten kunnen lokaal zijn (denk aan heilige plekken), kunnen tijdelijk zijn of gegeneraliseerd (op de hele planeet en blijvend) zoals nu. De vibratie van de hele aarde zal dus worden verhoogd. Een deel van deze energie blijft op het moment dat poort zich sluit een ander deel verdwijnt. Deze gegeneraliseerde poorten vinden slechts nu en dan plaats om de mens ook de tijd te gunnen om te wennen aan de hogere frequentie en vibratie. Zij die gevoelig zijn voor energie zullen deze dagen qua vibratie en enorme stap vooruit maken. Deze mensen (waaronder jij ook hoort omdat je dit leest) noem ik de speerpunten. Zij openen de weg om de tweede laag mensen spiritueel bewust te maken. 8 augustus maken wij, de speerpunten en de “trekkers” een belangrijke energetische evolutionaire sprong mee.

Deze energetische poort activeert ons bewustzijn zodat we vibreren op het niveau van de universele energie: perfecte, creatieve, overvloedige en liefdevolle energie. Deze poort biedt ons de mogelijkheid om toegang te krijgen tot alle universele wijsheid die ligt opgeslagen in ons DNA. Daardoor hebben wij de mogelijkheid om te ontwaken en ons te vereenzelvigen met alle universele wijsheid aanwezig. Op die dag nodigen we de creatie, de expansie, het samentrekken en de terugkeer uit. Hierdoor creëer we de mogelijkheid om terug te keren naar dé bron
 

 

image

 
 
Je eigen proces
Waarschijnlijk ben je de laatste paar jaar bezig geweest met het ontdekken van je werkelijke essentie, ben je voorbij menselijke paradigma’s gegroeid, heb je keuzes leren doorzien en heb je geleerd waardoor je je goed voelt en waardoor niet. De laatste paar maanden, vooral vanaf 17 maart hebben deze processen zich verdiept omdat onze vibratie zich heeft verhoogd. Deze verandering van vibratie vond plaats om ons voor te bereiden op de nieuwe energie waarbij we toegang tot krijgen op de poort van 888. Deze voorbereidingen heb je kunnen voelen:

● Op fysiek niveau: diepe detox, gevoeligheid van de maag, griep, pijn in zowel de botten als de spieren (met name in de rug), duizeligheid, veranderingen en slaappatroon en het gevoel hebben niet op je plek te zijn. Het is daarom ook erg belangrijk goed te drinken in je lichaam op een respectvolle en bewuste manier te voeden.

● Op emotioneel niveau: kan je het gevoel hebben gehad dat je in een emotioneel carrousel terecht bent gekomen waarbij je emoties vaak niet kunt plaatsen. Daarbij is het erg belangrijk dat je niet op zoek gaat naar een oorzaak in je directe omgeving. Weet dat deze overloop aan emoties uiteindelijk zullen leiden tot harmonie. Deze emotionele bevrijding heeft te maken met situaties uit het verleden die niet zijn geheeld (je eigen verleden maar met name het verleden van de mensheid). Het proces, de bevrijding is van belang niet de oorzaak.

● Onze gedachten lijken soms mistig en je kunt het gevoel hebben dat je keer op keer hetzelfde meemaakt. Stem je mentaal af op je hart en voer je activiteiten heel bewust uit en mediteer (onthoud dat elke activiteit gezien kan worden als meditatie: ademhaling, visualisatie, schilderen, het zingen van mantra’s, kleuren, in contact staan met de natuur, bidden). Voel voorbij je angsten en laat het bekende los want de poort van 888 zal de mogelijkheden openen die jij verdient. Er zal zich een pad ontvouwen wat je nog niet kent. Volg je hart zonder te vragen hoe dit alles kan. Laat je verrassen. Het energetisch ritme zal toenemen en je zult zien dat alles zal stromen.
Om je energie uit te lijnen is het belangrijk dat je stroomt, zonder oordeel slechts genieten van elk moment. Laat het genieten een doel op zich zijn. Als je zeker weet dat deze overgang een diepe verandering inhoudt en een nieuwe weg zal creëren, zonder je af te vragen wat de uitkomst is, zonder je ratio de vrije loop te laten dan kun je genieten en ontwikkelen!

De poort van 888 versterkt onze kracht om te manifesteren en te creëren. Het universum staat gereed om ons te helpen de volheid te vinden die we zoeken. Om dit te bereiken is het van belang dat we authentiek zijn, toe staan dat we leren vanuit onze diepste essentie, dat we weten dat we perfect zijn (en niets hoeven veranderen), voelen vanuit onze ziel en wéten (ons dus niet afvragen of we het waard zijn om te ontdekken en contact te maken) om vloeiend, open en stromend te leven.

Wat verandert er?
Van deze poort kunnen we meer verwachten dan we denken. Veel van ons hebben het al gevoeld, gevisualiseerd, voorzien wat komt of hebben er over gedroomd. Nu is het moment dat geen te creëren wat je hebt gezien en gevoeld op ons huidige bewustzijnsniveau. Soms als we mediteren (zoals gezegd dat kan ook het rustig uitvoeren van een activiteit zijn, lopen, met de natuur in contact staan, enzovoort) hebben we een diep vredig gevoel, ervaren we prachtige dingen en zijn we diep ontspannen. Op het moment dat we terugkeren naar onze dagelijkse activiteiten worden we weer terug geworpen op onze dagelijkse aardse realiteit. Dit gevoel ontstaat omdat ons hart en onze ziel tijdens de meditatieve activiteit is afgestemd op hogere bewustzijnslagen waar harmonie heerst, hier op aarde zijn de krachten en de vibraties anders. De poort van 888 zal er toe bijdragen dat we deze meditatieve staat op aarde kunnen neerzetten. We nodigen letterlijk de universele energie (liefde, balans, creatie) uit op aarde.
Ik nodig je uit om deel te nemen aan dit grote kosmische festijn en je uit te lijnen met de universele energie.

Afstemming
Stem je af op deze poort (hierbij kun je gebruik maken van mijn energie) op 8 augustus 2015 om 8:00 uur ‘s ochtends of om 20.00 uur ’s avond. Stem je af, weet en voel. Open je hart en verruim je bewustzijn zonder verwachting en in openheid. Wéét dat je groeit en ontwikkelt.

Geniet en ontwaak!
Warme groet.
Corien