‘Over de Aard van Engelen…’ Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon, 1 juli 2015

‘Over de Aard van Engelen…’ Een Hathor Planetaire Boodschap via Tom Kenyon, 1 juli 2015

In deze boodschap willen we ons perspectief bespreken betreffende de aard van engelen.

Dit heeft niks te maken met godsdienst. Eerder heeft het te maken met de internationale werkelijkheid.

Voor ons doel zullen we het onderwerp over engelen verdelen in drie brede categorieën.

Engelen uit de Spirituele Rijken.

Deze efemerische wezens zijn elektromagnetische velden van intelligentie, sommigen ervan hebben een vorm die herkenbaar is en sommigen hebben dat niet. Die elektromagnetische velden van intelligentie wisselen uit met menselijke wezens op unieke manieren, en de verwachtingen van denken van bepaalde mensen hebben veel te maken met de aard van ervaring. Met andere woorden, het denkstelsel van het menselijke wezen beïnvloedt enorm wat er beleefd wordt.

Engelen uit spirituele rijken kunnen veel verschillende vormen aannemen en daar sommigen ervan energievelden hebben die de indruk geven dat ze vleugels hebben, hebben velen ervan die niet.

Deze soort engelen zijn gecreëerde wezens. Dit zijn krachtvelden van intelligentie die de ethers in worden gestuurd, of de kosmos in, om te doen wat gevraagd wordt of om de actie uit te voeren van hun schepper.

Deze schepper kan de vorm aannemen van wat gezien kan worden als god, godin, halfgod of halfgodin, een inter-dimensionaal wezen, een buitenaardse intelligentie of zelfs een menselijke wezen. Dit soort engelen hebben geen vrije wil van zichzelf. Ze worden geschapen voor een eenmalig doel met een specifieke intentie.

In de meeste gevallen zal een engel doorgaan met zijn missie van een apart-denken totdat de energie die dit creëerde niet langer meer in staat is om het te ondersteunen. Bij enige heel zeldzame ogenblikken kunnen deze engel wezens een niveau bereiken van zelf-bewustzijn en een vermogen hebben om persoonlijke keuzes te maken afgescheiden van het wezen dat hen creëerde of degene die de geboorte gaf. Dit is een zeer zeldzaam gebeuren maar die bestaat wel.

Binnen deze categorie van engelen heb je een ‘gastheer’- leger wezens met veel verschillende intenties.

Het focus van deze boodschap zit bij engelen die een leven-bevestigende en positieve bedoeling hebben.

Engelen van Binnen

Een tweede categorie van engelen kunnen het best omschreven worden als elektromagnetische velden van intelligentie die alleen bestaan in menselijke lichamen.
Dit zijn krachtvelden van intelligentie die geschapen zijn door emoties en denken van de individuele mens. Het zijn subtiele energie krachten die door het menselijke lichaam gaan als antwoord op denken en emoties.

Een van de grootste vermogens die jullie als menselijk wezen bezitten is om engel krachten te scheppen in je lichaam door het gebruik van een positieve bedoeling en positieve emotie. We zullen naar dit allermeest belangrijke onderwerp even later terugkeren.

Buitenaardse Intelligenties

De derde categorie engelen is helemaal niet engelsoortig, maar het is een foute vertaling. Die gebeurt als een menselijk wezen een buitenaardse intelligentie ontmoet. Dit soort ontmoeting kan verkeerd vertaald worden als een uitwisseling met een engel. Vele van jullie spirituele en godsdienstige tradities hebben verhalen over ontmoetingen met engelachtige wezens, of goden of godinnen die in waarheid, gewoon uit meer ontwikkelde buitenaardse beschavingen kwamen.
Onze reden om over het onderwerp engelen te praten is tweeledig.

Gedachte, Angst en Verandering

De eerste reden is een praktische die heeft te maken met je spirituele overleving door de massale veranderingen die op jullie Aarde gebeuren. In zijn eenvoudigste vorm zouden we zeggen dat de snelle veranderingen op jullie Aarde een wederkerende angst scheppen.

Met een paar uitzonderingen wantrouwen menselijke wezen, door hun aard, elke verandering. En als er zo veel verandering gebeurt als er plaats vindt op jullie planeet escaleert deze een natuurlijke angst en dit laat in je lichaam schadelijke elektromagnetisch velden van intelligentie los.

Dus als tegenstelling hierbij zullen we spreken over de schepping van positieve consequenties in jullie menselijke biologie door de schepping van subatomische engelvormen.
Jullie wetenschappen van psychoneuro-immunologie, of de studie van hoe gedachte en emotie jullie immuun stelsesls beïnvloeden – maar ook de pas opduikende wetenschap van epigenetica, die bestudeert hoe gedachte en emotie jullie DNA beïnvloeden – zijn toenemend duidelijk over de chemische en moleculaire tussenpersonen die daarvoor verantwoordelijk zijn.

Maar wij willen dit een stap verder voeren door te zeggen dat jullie feitelijk een kwantumveld van effecten creëren in het universum van je lichaam door de gedachten en gevoelens die jullie genereren.
En hier komen we bij een vork in de weg.

Vanwege de escalatie van chaotische krachten in jullie wereld, beleven een groeiend aantal menselijke wezens toegenomen gevoelens van vrees, ongerustheid, vijandelijkheid en armoede. De lijst gaat maar door, en het zou gemakkelijk zijn, als je daartoe geneigd was, om je geloof werkelijk te maken dat je leeft in een toenemend gevaarlijke en bedreigende wereld.
Aan de ene kant is dit een correcte inschatting, maar als je blijft in dit eiland van waarnemings werkelijkheid zul je beschadigende effecten scheppen in je lichaam, biologisch sprekend.

Het truucje, als er al eens is, is om deze waarneming op te tellen bij persoonlijke perioden van vernieuwing en troost. Hiermee bedoelen we manieren creëren om biologische positieve consequenties vrij te laten door de schepping van sub-atomische engel-vormen.

Hoe dit wordt bewerkstelligd is nogal complex. Maar in zijn eenvoudigste vorm, als je positieve gedachten en positieve gevoelens schept, schep je biologische positieve sub atomische engelen die door ‘het universum van je lichaam’ gaan. Deze krachtvelden scheppen kwantum veld effecten die overschakelen op biologische antwoorden en daarbij de invloed van stress verminderen.

Bij gevoegd om met opzet positieve gedachten en gevoelens te scheppen, denken we dat een gunstige bron voor jullie kan gevonden worden in de laatste geluidsmeditatie die we gaven, die genoemd wordt: A Bridge between the Worlds, ‘een Brug tussen de Werelden’. Gewoon 12 minuten naar deze geluidsmeditatie luisteren kan een groot verschil maken met hoe je je voelt. (Merk op: een link naar die meditatie verschijnt aan het eind van deze boodschap)

We voelen dat het vitaal belangrijk is dat je regelmatig bewust biologische positieve krachtvelden in je lichaam vrijlaat om de toenemende gekte die om je heen cirkelt tegen te gaan.
We noemen hier een vroegere boodschap op die genoemd is Ecstasy and the Heart, omdat deze informatie je kan bewijzen nuttig te zijn.

De tweede reden om over het onderwerp van engelen te praten is planetair van aard.

Jullie gaan collectief door een heel moeilijk en gevaarlijk punt. De vernietigende krachten op jullie planeet wat betreft godsdienstig fanatisme, klimaat verandering, bedrijfshebzucht en manipulatie, maar ook de ernstige bedreigingen naar funderingen van jullie eco-stelsel zijn aan het toenemen.

Vanuit ons perspectief gaan jullie nu een massale Chaotic Node binnen die lijkt op niets dat jullie planeet enige tijd heeft gezien. Als die niet wordt verminderd, kan deze Chaotische Knoop resulteren in de massale uitsterving van talrijke levensvormen inclusief veel mensen.

Daarom roepen we tot actie alle positieve engelvormen op, uit alle spirituele tradities, van alle leven-bevestigende inter-dimensionale wezens, van alle buitenaardse beschavingen met een positieve bedoeling, en van alle menselijke wezens die verbonden zijn met onze intentie.

We zullen een nexus punt (een verbindingspunt.w.)scheppen op 5 september 2015. En door een wereldmeditatie zullen we die vele diverse en leven bevestigende engelvormen oproepen in een alliantie om het leven te beschermen en te verheffen op deze planeet.
Laten we duidelijk zijn wat we hiermee bedoelen.

Als het menselijk bewustzijn zichzelf verheft naar een hogere niveau dan ze heden manifesteert, dan verdient ze te overleven. Als het zichzelf niet opheft dan zal de mensheid zoals jullie die nu kennen, deze passage niet overleven. Het is een kosmische intelligentie test die jullie nu onder ogen zien op veel niveaus.

Onze schepping van dit nexus punt, waar omheen deze positieve elektromagnetische velden van intelligentie samen kunnen gaan als een coherente kracht, is een ongewoon voorstel.

Dit komt omdat de scheppers van die engelen uit verschillende spirituele buitenaardse en inter-dimensionale bronnen komen. Deze “engel wezens” wisselen zelden uit met elkaar, en toch roepen we hen op naar de Table of Destiny namens de mensheid en alle leven op deze planeet.

Dit nexus punt zal op 5 september 2015 plaats vinden, in het laatste halve uur van een gebeuren in Manhattan wat genoemd werd In the Company of Angels. De meditatie zal beginnen op 5:39 in de middag (PM) en in de Eastern Standard Time (US) van 9:30 PM – 10:00PM GMT. (voor de specifieke tijd in jullie gebied kun je een online omzetter van tijd gebruiken of de World Time Clock.

Location Local time Time zone UTC offset
Maastricht (Netherlands) zaterdag, 5 september 2015, 23:39:00 – 23:59:59 uur CEST UTC+2 hours

(Winny: We weten dat je het ook op je eigen tijd kunt doen en dat je dan jouw gedachten kunt sturen op de juiste tijd die nodig is in Amerika)

Deze geluidsmeditatie zal worden opgenomen en gepost op onze website na het gebeuren, en als dat geluidstuk met jullie resoneert vragen we je dat je er naar luistert op een steeds doorgaande basis. Met andere woorden dit is geen eenmalige meditatie, maar die wordt gecreëerd om een voortdurend veld te zijn van coherente energie die jullie zal versterken telkens als je er naar luistert.

Als je niet in staat bent om stoffelijk in New York te zijn voor de geluidsmeditatie en je jezelf wilt afstemmen op het nexus punt dat wordt gevormd, dan stellen we voor dat je luistert naar A Bridge Between the Worlds in de tijdsduur van de meditatie in New York. In die periode zet je je bewustzijn in je kruinchakra bovenop je hoofd. Luister drie keer naar de meditatie en geef je zelf dan 30 minuten rust voordat je weer uiterlijke activiteit doet. (Opmerking: een link naar de geluidsmeditatie verschijnt achteraan deze boodschap. Download dit geluid op je computer voordat je er zelfs naar luistert, vanaf onze server.)

Luister op die dag NIET naar onze server, die zal dan crashen!

Als je kiest om met ons mee te doen op het nexus punt meditatie, van verre, verwelkomen we jullie. En weet dat op dit niveau van bewustzijn, afscheiding door stoffelijke afstand geen beperking is.

The Hathors
June 21, 2015.

Advertenties