Sphere-Being Alliance: Corey Goode / GoodETxSG antwoordt op de volgende vraag op 20 juni 2015…

Sphere-Being Alliance:  Corey Goode / GoodETxSG antwoordt op een vraag of de Blue Avians hier zijn op bevel van de “Raad van 13”,  20 juni 2015…

Vraag:  “In uw FAQ op uw site hebt u gezegd dat mensen u vragen stellen als Blue Avians zijn “bekend als groepen van de 4e / 5e Dichtheid die hier naar toe reizen vanuit het centrale deel van onze Melkweg op bevel van de “13” om “ONS” te helpen””, wat vertegenwoordigt deze 13 dan volgens u..?” 

image

Antwoord van Corey Goode / GoodETxSG:

Dit is informatie die misschien wel zeer omstreden is tussen verschillende groepen van mensen die sterke overtuigingen hebben over verschillende ET / ED groepen die worden aangeduid als “Confederaties”, “Raden”, “Commando”, “Allianties” en “Federaties” .

De lijst is lang.

Er wordt een Galactische Raad van 13 in verschillende “ET stelt” genoemd met inbegrip van de “Ashtar Raad”, “Andromeda Raad”, “Draco Raad”, “Galactische Raad van Licht”, “De 13 Opgestegen Galactische Meesters” en de lijst gaat maar door en door.

Er wordt ook veel gepraat over de Galactische Centrale Zon (ook wel bekend als “De Zwarte Zon”), die zelfs een aantal van haar eigen sekten heeft en tot uiting komt in de “Galactische Logos” informatie, die werd gepresenteerd in de “Hidden Hand” Materiaal dat een mengsel was van verschillende andere groepen van het New Age Idea en geruchten van Illuminati overtuigingen.

Er is zeker een reeks van energetische uitbarstingen die afkomstig zijn uit het midden van de de Melkweg, en die we gemeten hebben in de SSP onderzoeks schepen, evenals hoge-energetische galactische stormen in een gebied van de Galaxy waar ons zonnestelsl op dit moment doorheen reist.

Er zijn een aantal ET groepen in de Super Federatie die 4e en 5e Dichtheid Wezens / beschavingen zijn. Geen van hen hebben zichzelf geïdentificeerd als zijnde een deel van of de “Raad van 13” zijn van het centrum van onze Melkweg.

Ze maken geen gebruik van de namen die de meeste “Aarde Contactpersonen” gebruiken om de wezens met wie ze in contact komen op het internet te beschrijven van deze Super Federaties. Dit kan zijn omdat zij zichzelf vertegenwoordigen bij deze aarde gebonden mensen en dat zij contact maken onder deze groepsnamen terwijl ze onder volledig andere benamingen bekend zijn bij elkaar en de Geheime Ruimtevaart Programmas (SSP – Secret Space Programs).
Sommigen van hen zijn inderdaad terug te leiden naar misleidende “Oude Aarde Break Away Beschavingen” die zich honderden jaren lang aan diverse oppervlakte bevolkingsgroepen en beschavingen voordeden alsof zij “goden” en “ET’s”  waren.

De Super Federatie is een federatie die is opgebouwd uit vele andere Raden en Federaties die een belang hebben bij onze zonnestelsel en nemen deel aan een aantal “Grote Experimenten”, die niet alleen genetisch van aard zijn.
Dit “Experiment” is veel complexer dan genetica en is iets waar ze zelf aan deelnemen alsook op ons experimenteren. Het is ook heel erg gebonden aan “Natural Law”, Karma, en de “vrije wil” (Hoewel sommige groepen niet de vrije wil op die manier respecteren die wij van hen zouden verwachten).

Dat alles gezegd zijnde, baseer ik het bovenstaande op mijn directe ervaringen in de fysieke bijeenkomsten die face-to-face zijn. Deze zijn niet op afstand gekanaliseerd door onzichtbare wezens of gekanaliseerd door wezens die niet in mijn bijzijn fysiek voorkomen.

Elk wezen van de 6e Dichtheid of hoger kan overal verschijnen door gewoon bewust te willen “Het Zo te Denken”. Als u wordt benadert door een groep die beweert van de 6 + Dichtheid te zijn en u excuses geeft waarom ze niet aan u zal verschijnen, dan is het tijd om achterdochtig te worden.

Er kan niet gezegd worden dat je gewoon contact kunt opnemen met hen uit nieuwsgierigheid of als je een bewijs van ander leven wilt en ze dan voor u zullen verschijnen als u geen mentaal signaal stuurt. Dat is een goede manier om jezelf open te stellen voor het negatieve contact en manipulatie.

Deze 6 + Dichtheid wezens denken en gedragen zich op een niveau dat we in onze huidige dichtheid niet kunnen begrijpen. Sommigen zien dat als een belediging, maar het is een fundamentele waarheid. Ze leven door een natuurlijke wet en een soort van “Eerste Richtlijn”.

Er zijn heel veel wezens van lagere dichtheid (3e, 4e en 5e), die zich voordoen als goden en hogere wezens en mensen de hele tijd bedriegen en manipuleren. Ze kunnen vrij indrukwekkende ‘displays’ opzetten en uiteindelijk een flink aantal ‘volgers’ aantrekken.

Positieve 6e en hogere dichtheid wezens zullen volgelingen, religies, culten of de mensen die door wie ze spreken en zichzelf presenteren als “Goeroes” ontmoedigen. Zij zullen er aan werken om je te leren dat je het nodig hebt om de antwoorden van binnen te vinden. Er zijn geen Lichtkrachten die komen om je te redden. Er zijn geen opgestegen meesters of ET’s die gaan naar beneden komen en het einde van de heerschappij van de “elite” aankondigen en de wereld veranderen. Wezens van dit niveau gaan ons aan te moedigen om deze veranderingen zelf te maken en een deel van het proces te worden.

Het is aan ieder van ons om onze individuele filters van ons onderscheidingsvermogen te gebruiken en niet ons ‘wishful thinking’ te gebruiken om te beslissen wat onze waarheid zal zijn. We zijn zo ingekapseld in wat we onze individuele werkelijkheid noemen dat we voorkomen dat alle informatie die we krijgen dat zal kunnen laten knappen.

We moeten beslissen of we schapen zullen blijven of echt soeverein zullen zijn en onze macht van het bewustzijn echt vrijmaken en de mogelijkheid om rechtstreeks de werkelijkheid bewerkstelligen. Het is dat of achterover leunen en klagen, een negatieve houding hebben (Ik zeg dat dit niet kan werken) en wachten tot iemand anders komt om het werk te doen.

Corey Goode / GoodETxSG

20 juni 2015

Bron:  http://spherebeingalliance.com/faqs/539-in-your-faq-on-your-site-youve-mentioned-that-people-ask-you-if-ba

Vertaling:  FrankW zielsvreugde@live.nl 

Advertenties