‘Het Ware Verhaal Rond Onze Matrix Gebaseerd op Cobra’s Updates…’ door Therese Zumi, 18 april 2015

‘Het Ware Verhaal Rond Onze Matrix Gebaseerd op Cobra’s Updates…’ door Therese Zumi, 18 april 2015

image

Therese Zumi hier;
Ik volg Cobra’s blog sinds het prille begin in het voorjaar van 2012. Ik woonde ook een van zijn eerste conferenties bij namelijk die in Los Angeles (LA) in november 2012. Ik begon mijn website vier maanden voor ik Cobra ontmoette en hij moedigde me aan om door te gaan met schrijven en dit resulteerde in de presentatie van informatie over het Event (de gebeurtenis) zoals door hem in LA werd gegeven. Hij gaf vervolgens links aan naar deze info op mijn website in het voorjaar van 2013. In de afgelopen twee of drie maanden ben ik bezig geweest met het samenstellen en het bestuderen van informatie over de Archonten en de twee aparte, hoewel op elkaar afstemde facties er van, namelijk de Jezuïet Archon groep samen met hun medewerkers de Rothschilds en de Rockefellers en de Chimera Archon groep. Dit artikel is bedoeld om een ​​overzicht te geven van de geschiedenis van en de hele situatie rond onze gevangenischap door deze wezens tot op dit moment. Het overgrote deel van de informatie die hier is verzameld is afkomstig van Cobra.

De waarheid over onze Gevangenschap
We weten dat ons zonnestelsel de laatste 26.000 jaar effectief onder controle van het Orion / Andromedaanse Chimera Rijk en hun Draconische / Reptiliaanse medewerkers is geweest, waardoor de planeet Aarde in quarantaine-status verbleef en geisoleerd was van de positieve ET rassen. Deze archons kwamen oorspronkelijk uit de Andromedanevel en creëerde vervolgens rassen zoals Draconians en Reptielen door genetische manipulatie om ze gedurende lange perioden – millennia – te gebruiken als slaven om hun rijken uit te breiden en ze draaiend te houden.

Omdat nieuwe lezers de vraag stellen “Waarom gaan de Galactische Confederatie dan niet gewoon landen en ingrijpen en deze waanzin nu stoppen” geef ik een citaat uit de Zonnestelsel Update (Solar System Update) die Cobra ons gaf op 9 februari 2015, die luidt: “De Lichtkrachten waren gedwongen om een ​​niet-inmengingsverdrag te ondertekenen waarin staat dat ze zich niet rechtstreeks zullen bemoeien met het oppervlak van de planeet Aarde en op hun beurt zal de Chimera ook geen invloed rechtstreeks op het oppervlak uitoefenen. Hoewel dit verdrag heel schadelijk was voor de ontwikkeling van de mensheid in de laatste 26.000 jaar, heeft het ook voorkomen dat de mensheid rechtsreeks door Chimera en hun Draco / Reptilian medewerkers werd opgehaald. Dit is de reden dat de agenten van de Verzetsbeweging (Resistance Movement) geen contact hebben opgenomen met mensen op de oppervlakte van de planeet Aarde. Dit verdrag is ook de reden waarom de Reptielen niet massaal mensen bij het ontbijt aan het opeten zijn geweest in de open lucht van de steden van mensen aan de oppervlakte na 1996, toen hun aanwezigheid onder de oppervlakte van de planeet met 500 miljoen entiteiten enorm was. Dit verdrag is ook de reden dat strangelet bommen bij vele gelegenheden niet waren ontploft. Zodra de Chimera dreiging is verdwenen, zullen de Lichtkrachten direct op het oppervlak van deze planeet ingrijpen. ”

Deze gekke archon wezens die ons beheersen door hun twee verschillende groepen namelijk de Chimera Archon en de Jezuïet Archon, de zwarte adel familie factie denken of functioneren op geen enkele manier als menselijke wezens. U moet begrijpen dat Cobra op geen enkele wijze de stuatie aan het overdrijven is toen hij uitlegde waarom de Lichtkrachten geen andere keuze hadden dan deze ‘niet-inmengingsverdrag’ te ondertekenen. Dit is de reden dat hij steeds weer herhaalt dat het Event / de Gebeurtenis of de laatste dag van de bevrijding van deze planeet niet zal plaatsvinden voordat het elektromagnetische hek – de sluier – de matrix – volledig is afgebroken.

image

Cobra's bezoek aan ruimte vlak achter de Sluier

Archon Controle
De waarheid over onze werkelijkheid is hier zo ondergestopt en het klinkt zo ongelooflijk, als een complot van een uiterst gecompliceerde oorlogsfilm in de ruimte. In feite zijn tot bijna 80% van de hedendaagse ruimte oorlogsfilms met hun enge angstaanjagende verhalen van vreemdelingen en hun plannen om van ons gijzelaars te maken, geïnspireerd door de handlangers van de vreemdelingen die ons voor meer dan 25.000 jaar gegijzeld houden. Toen Cobra zijn blog in het voorjaar van 2012 begon kregen we pas de waardheid te horen over onze gevangenisbewaarders de archonten. Cobra werd door de Verzetsbeweging (RM) uitgekozen om hun woordvoerder te zijn en kreeg op regelmatige basis updates die noodzakelijk werden geacht en ervoor dienen om ons de waarheid te brengen – puzzelstukje na puzzelstukje – zodat we de informatie kunnen opnemen. Het was minder dan een jaar geleden toen wij in april van 2014 de informatie kregen over de Chimera en hun militaire bases. Het was toen dat we leerden dat er twee afzonderlijke, maar samenwerkende archontgroepen zijn fien ons op elk denkbaar niveau beheersen, namelijk op het oppervlak, vanuit de Chimera bases net onder het oppervlak en niet in het minst op de astrale etherische niveaus.

Positieve Militairen worden zich bewust van de onmetelijkheid van onze controle
De groep waar Cobra vaak naar verwijst en die bekend staat als de Positieve Militairen hadden al tientallen jaren plannen voor de massale arrestaties van de kliek (cabal). Maar het was pas in april of mei van 2012, dat zij op de hoogte kwamen van de reden achter de vele storingen en interferenties van hun plannen. Pas toen werden zij zich bewust van de aanwezigheid van de Archons! Het was in het voorjaar van 2012 dat ze leerden over de machtige groep van fysieke archons binnen de  Archon factie van de Jezuïetenorde die toegang hadden tot kernwapens en dreigden om ze te gebruiken als dat nodig is zo gauw massa-arrestaties begonnen! Ze werden van hun toegang tot deze wapens afgesneden in juni 2012.

Maar wat we tot bijna twee jaar later niet wisten was dat de archonten – een andere groep van hen – de zogenaamde Chimera –  wereldwijd 12 belangrijkste militaire bases controleerden en andere nog gevaarlijker bommen had namelijk strangelet en Toplet bommen !! (1) Dat was een geweldige schok en we dachten allemaal ‘wat nu’. We vroegen ons af of er ooit een kans op bevrijding van deze gekke wezens zou kunnen zijn? Dan werden we verbazingwekkend geïnformeerd door Cobra op 29 januari 2015 dat “alle fysieke strangelet en Toplet bommen van de Chimera groep werden gewist. Alleen zijn er nunog plasma strangelet en Toplet bommen. Het plasma niveau blijft het belangrijkste krachtgebied van de Chimera-groep en dit moet worden opgevangen voordat het Event gebeurt.” In het maandelijkse interview met Cobra in maart 2015 vroeg Rob Potter aan Cobra wat het verschil was tussen de fysieke en plasma strangelet / Toplet bommen en we werden geïnformeerd dat er zeer weinig verschil is, dat wil zeggen net zo erg gevaarlijk.

In het fysieke vlak aan de oppervlakte zijn de archonten geïncarneerd in de Jezuïet organisatie in de zogenaamde zwarte adel families. Zij voeren geestelijke controle uit over hun beheerders van de 1) Draconische Illuminati die het financiële systeem te runnen, 2) hun krijgers = reptielachtige huurlingen die de Illuminati beschermen en 3) hun slaven = WIJ = jij en ik en iedereen, via onze negen tot vijf banen.

image

De Sluier / Matrix en hun Tweevoudige Functie van Controle over Ons
Deze Sluier / Rooster / Web / Matrix / Net oefent controle over ons uit op twee niveaus. Op (1) het fysieke niveau houdt de Jezuïet Archon factie de controle over ons door het 1a) Orion Babylonische financiele systeem van schuldslaaf en 1b) via massamedia programmering. Dus om het te vereenvoudigen zou je kunnen zeggen dat de Jezuïet Archon factie voornamelijk op dit fysieke niveau werkt via de Rothschild factie die het geld voor hen beheert (zij zijn de laatste twee eeuwen hun bankiers) en de media controleert. 1c) De Rothschild factie is ook totaal geïnfiltreerd in de moderne geneeskunde en veranderde ons genetisch door vaccinaties die zij ontwikkelden door middel van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in nazi-concentratiekampen tijdens WO2. De Jezuïet Archon factie is waar we de meester gedachten controleurs (master mind controllers) vinden die gebruik hebben gemaakt van  1d) religieuze indoctrinatie en het ontwerp en creatie van ‘de hel ‘ (zie  Jezuïeten hieronder) om ons op sleeptouw te houden. 1e) Zij hebben het onderwijs wereldwijd gecontroleerd.

Vervolgens wordt de controle uitgeoefend op de 2) niveaus van de etherische astrale en mentale gebieden door 2a) elektromagnetische vervormingskamers van de ruimte / tijd met de illusie van een gesloten lus die eeuwig wordt weergegeven (Philadelphia experiment) en hun zogenaamde versie van Hel en Hemel enzovoorts te creëren. 2b) Ieder mens heeft vóór het incarneren etherische kristallen implantaten binnengekregen die herinneringen uit deze niveaus en vorige levens verwijderen. Met deze implantaten controleren zij ons door middel van een met afstandsbediening die werkt op basis van etherische scalaire implantaten technologie. Het zijn zij, de Archonten, die de zogenaamde ‘heren van karma’ zijn geweest en beweren hogere geestelijke wezens te zijn die ‘ons aanmoedigen’ om telkens weer in hun gevangenis te incarneren. Wat wij karma noemen is dus hun systeem van programmering. Over het algemeen zijn zij het die voor 65% van ons levenspad beslissen.

De Archonten hadden Draconische (Draconian) beheerders op het etherische en de lagere astrale niveaus die de kunstmatige intelligentie technologie bijhielden om daardoor de matrix op zijn plaats te houden.

Op hun beurt gebruikten de Draconische beheerders reptielachtige krijgerslaven ‘om voortdurend mentale en emotionele druk’ op de geïncarneerde mens uit te oefenen om zo elke spirituele vooruitgang of het vechten voor de bevrijding te onderdrukken.

Ze hebben ook gebruik gemaakt van amoeben zoals elementaire wezens om extra druk op ons uit te oefenen.

Archon Menselijke Persoonlijke Relatie Controle
De archonten hebben hun controle (2) kunnen behouden met een speciale technologie die ‘De Sluier’ (The Veil) heet. Het is een elektromagnetische frequentiehek op het lagere astrale en vooral op het etherische vlak, zich maximaal 8,6 mijl (13,840 kilometer) naar boven en naar beneden vanaf het niveau van het maaiveld van onze planeet Aarde (de grond waarop we lopen), dat in grote mate verhindert dat het licht de quarantaine Aarde kan bereiken. De sluier wordt in stand gehouden door de niet-fysieke Archons. Deze technologie kan het best worden omschreven als etherische HAARP. Deze technologie verstoort de tijd / ruimte structuur op kwantum niveau en creëert zo grote moeilijkheden voor UFO aandrijfsystemen van de positieve ET krachten. In het verleden, werd hierdoor de voortgang van de positieve ET rassen in de richting van deze planeet aanzienlijk belemmerd.

Er is één specifiek raster op de etherische en astrale niveaus dat millenia lang het doel heeft gehad om de menselijke persoonlijke relaties te beheersen. Dit is de reden voor de meeste persoonlijke conflicten. Dit raster heeft twee belangrijke niveaus:
# één niveau is het etherische astrale waar Archonten en hun medewerkers werken om ons te controleren (2) en;
# de andere in het fysieke, waar de controle in handen is van de strenge Jezuïet facties waar fysieke Jezuïet Archons de touwtjes in handen hebben. Cobra maakte het heel duidelijk dat deze wezens zeer gevaarlijk zijn en dat er geen Event zal zijn totdat zij van hun middelen worden afgesneden.

Op de etherische en lagere astrale gebieden, houden hun Draconische beheerders de kunstmatige intelligentie technologie in stand die de Matrix op zijn plaats houdt. Het heeft een waarschuwingssysteem dus als een ontwaakt wezen met zijn Licht een gat in deze Matrix creeert, sturen de Draconians een Reptielen krijgerslaaf om druk uit te oefenen op de psychologische zwakke plekken van dat ontwaakte wezen om zo zijn trilling te verlagen en daarmee dat gat af te sluiten. Ook deze Reptielen krijgerslaven oefenen constant druk uit op de geest en de emoties van de geïncarneerde menselijke wezens op aarde om hun spirituele groei te voorkomen en om hun strijd voor vrijheid te onderdrukken. Als dat niet genoeg is, sturen ze ook amoebe-achtige elementaire wezens die extra druk te zetten. Al die negatieve wezens verbergen zich meestal in de plooien van vervormde ruimtetijd structuur op de astrale en etherische lagen.

Hun macht ligt in angst en verborgen agenda’s. Ze verliezen alle macht bij het aanschouwen van het licht, waarheid en moed. Als we ons van dit alles bewust zijn zonder angst, zal het licht van ons bewustzijn die plooien in de ruimtetijd structuur rechttrekken en zullen al die negatieve wezens verwijderd worden uit de astrale en etherische niveaus van de planeet Aarde.

Hoeveel van deze wezens zijn er geweest?
In mei 2012 werden we geïnformeerd dat er op het oppervlak van Gaia enkele tientallen Archons (Jezuïet factie), een paar honderd Draconians (voornamelijk in Illuminati bankiersfamilies) en enkele duizenden reptielen (voornamelijk in huurlegers zoals Blackwater later Academi enzovoorts). Toen waren we nog niet op de hoogte van het bestaan ​​van of de aanwezigheid van de Archonten in de Chimera Archon factie en hun controle over 6 militaire bases in de Verenigde Staten en 6 militaire bases in Europa. In de zogenaamde DUMB’s of ‘diepe ondergrondse militaire bases’ waren er na de Archon Congo invasie in 1996 bijvoorbeeld in een keer tot 500 miljoen reptielen .

Maar het aantal van deze wezens die onze werkelijkheid beheersen / controleren is veel groter geweest op de etherische en astrale niveaus. Op 3 januar 2013 leerden we het volgende: “Het etherische Archon raster wordt bestuurd door een zeer kleine groep van etherische Archonten die hun orders geven aan miljoenen etherische Draconians (sector bevelhebbers), en die aan miljarden reptielen (krijgers) en die weer aan amoeben ( semi-bewuste elementaire wezens die slechts bevelen op te volgen zonder te vragen)”.

image

De Sluier en haar Andere Tweeledige Functie
U zult zich herinneren dat de Lichtkrachten werden gedwongen om een niet-inmengings verdragsovereenkomst te ondertekenen, zodat ze zich niet rechtstreeks zouden bemoeien met het oppervlak van de planeet Aarde, en op hun beurt zou de Chimera ook geen directe invloed op de oppervlakte uitoefenen. Dus de belangrijkste functie van deze sluier is geweest om ET’S buiten te houden en ons in het donker ondanks het feit dat er een Galactische Confederatie is van goedwillende ET rassen die met elkaar in deze en andere sterrenstelsels samenwerken. De technologie van dit ‘elektromagnetische frequentiehek’ vervormt de tijd / ruimte structuur op een kwantum niveau. Maar afgezien van ET’s buiten te houden heeft de functie van de sluier de programmering en de herprogrammering van de mensheid door eindeloze reïncarnatie en recycling processen effectief gebruik weten te maken van ons als slaven voor hun behoeften.

De Chimera
De volgende gegevens over de Chimera Archon factie werden door Cobra bekendgemaakt gedurende de maanden april tot oktober 2014.

1] Deze groep omvat de leiders van de duistere krachten van het Andromeda sterrenstelsel.

2] Ze kwamen 25.000 jaar geleden naar de Aarde in humanoïde fysieke lichamen en plaatste de planet in quarantaine.

3] Ze hebben een scalair elektromagnetisch hek rond de aarde (de sluier) gebouwd, om positieve ET contact effectief te voorkomen en dus de mensheid te isoleren. De leiders van de Chimera Archon factie zijn de bewakers van de elektromagnetische nulzone. [Veil / Net / Rooster / Web / Matrix = wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk]

4] Dit netwerk wordt bediend vanuit de militaire bases en omvat de hele planeet.

5] Vroeger bouwden ze een uitgebreid netwerk van ondergrondse steden, met behulp van Draconians als slavenhandelaren en Reptielen als slaven en beheersten / controleerden vanaf daar de menselijke bevolking op het oppervlak van de planeet.

6] Hun belangrijkste bolwerken stonden vroeger onder Afrika, China en Tibet. Tot aan het begin van de 20e eeuw hadden ze geen direct contact met de beschaving aan de oppervlakte.

Deze zeer geheime negatieve groep, me de codenaam Chimera, binnen de Negatieve Militairen heeft militairen van alle grote naties geïnfiltreerd tijdens en na de Congo Archon invasie in 1996. Deze groep controleert in het geheim de overgrote meerderheid van de militaire bases over de hele wereld, veel van die bases behoren tot het Amerikaanse leger:
De Chimera Archon factie heeft wereldwijd de leiders van alle nationale legers gedwongen om geheime overeenkomsten aan te gaan teneinde alle sporen van welwillende buitenaards contact te onderdrukken en te wissen. De Chimera Archon factie is sterk verbonden met de Jezuïet Archon factie en de National Security Agency (NSA).

image

Strangelet Bommen
De Chimera groep heeft fysieke (*) strangelet bommen geplaatst (1) in de meeste Amerikaanse militaire bases en in een aantal militaire bases van andere landen en die bommen vormen de belangrijkste verdedigingslijn tegen de opmars van de Galactische Federatie en de Verzetsbeweging troepen naar de oppervlakte van deze planeet.

Naast de strangelet bommen op het fysieke vlak van de Chimera hebben deze ook bommen op het plasma astrale etherische niveau gecreerd. Dus de sluier of het wereldwijde plasma scalaire mind control-netwerk is gekoppeld aan strangelet bommen en dit is de reden waarom de verwijdering ervan een zeer delicate operatie is die zo veel tijd in beslag neemt.
* Alle fysieke strangelet bommen werden in januari 2015 door de Verzetsbeweging (Resistance Movement) met succes gedeactiveerd.

Op 29 januari 2015 werden we geïnformeerd dat “Het is ook waar dat Chimera een systeem van ondergrondse bolwerken bestuurt , met Long Island nu als hun enige belangrijke toegangspoort naar de oppervlakte.” De Chimera groep heeft een systeem van detectoren, die vanuit Long Island gemonitord worden, die elk ruimte voertuig dat zou landen of contact maakt detecteert.

“Deze ondergrondse bolwerken van de Chimera zijn totaal niet verwant aan DUMB’s (diepe ondergrondse militaire bases). Alle DUMB’s zijn al ontruimd en de Negatieve Militairen en de Cabal hebben geen toegang tot Chimera bolwerken, dus zijn ze op de oppervlakte gestrand. ”

Enige Aanvullende Informatie over de Chimera en de Sluier
De volgende korte beschrijving van plasma zou jullie begrip van plasma scalaire apparaten in het algemeen kunnen ondersteunen.
Plasma is de vierde aggregatietoestand van materie na 1) vast, 2) vloeistof en 3) gasvormig en is in feite de verbindingsschakel tussen de fysieke en de etherische materie.
We werden ook aan het volgende herinnerd door Cobra: “Jullie moeten begrijpen dat de materie op het fysieke vlak slechts een verkorte plasma golf is en plasma anomalie op het fysieke vlak direct reflecteert.” Plasma scalaire apparaten kunnen dus invloed op onze fysieke lichamen uitoefenen en de Chimera Groep maakt gebruik van deze apparaten om Lichtstrijders en Lichtwerkers aan te vallen door het beïnvloeden van hun lichaamsfuncties, verstoring van de ademhaling en de hartslag. Ze gebruiken ook plasma scalaire lasers om gedachtenvormen in de geest van Lichtwerkers te projecteren, plasma infrageluid om de frequentie van het aurische membraan van Lichtwerkers te verlagen en plasma ultrasone apparaten als een ultieme spionage en bewakingsmachine.

De Chimera groep mag niet worden verward met de ‘Breakway Civilization’. Deze afgescheiden beschaving is ontstaan ​​tijdens het nazi-occulte ruimtevaartprogramma {zie hieronder} en uitgegroeid tot een militair-industrieel complex met veel zwarte projecten, terwijl de Chimera groep / factie de drijvende kracht is achter de afgescheiden beschaving, en het manipuleert om het in stand houden van de quarantaine-status van de planeet Aarde te ondersteunen.

image

Chimera = Stichters van Alle Oorlogen
Voor 99% van de mensheid is het onbekend dat er wereldwijd op volle schaal een stille oorlog aan de gang is tussen de Positieve Militairen en de Chimera groep.

De Chimera Archon factie is praktisch gezien de schepper van alle oorlogen op aarde met inbegrip van de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Zij zijn het die achter de huidige verwoestende oorlogen zitten in Syrië, de Oekraïne, Irak, de groep Islamitische Staat en hun afschuwelijke oorlogszuchtige en terreur campagnes in het gehele gebied van het Midden-Oosten gebied. De voortdurende spanning en oorlog overal elders op deze planeet wordt gecreëerd door hen en hun huursoldaten / sluipschutters.

Naast de schijnbaar oneindige aanhoudende oorlog op deze planeet, is er sinds de Archon invasie in 1996 ook een intense oorlog gaande in dit Zonnestelsel.

Om vele fascinerende details over de oorlog in dit Zonnestelsel en de ‘Vloot van de Alliantie’ (The Alliance Fleet) te lezen ga je naar de (4) link hieronder, die is gepost door Cobra op 31 maart 2015.

Voor meer details over de Chimera Archon factie zie het Geheime Ruimtevaart Programma (SSP = Secret Space Program) hieronder.

De Jezuïeten
Volgens Cobra werden de Jezuïeten groep 500 jaar geleden opgericht en maken zij sinds die tijd de dienst uit op deze planeet.
Deze organisatie is een 16e eeuwse creatie van de familie Farnese dat een van de meest krachtige, pauselijke, zwarte adel families in Italië is. Dus we kunnen afleiden dat de Jezuïet organisatie de schuilplaats is op het oppervlak van de planeet voor de archonten die zijn geïncarneerd in de zwarte adel families.

De Jezuïeten werken onder het bevel van de archonten om de quarantaine status van planeet Aarde te behouden.

Deze Jezuïet Archon factie wordt wereldwijd meestal gevonden in de katholieke Jezuïet groep. Hun ‘werk’ is mind control – de controle van het volk. Onze mensheid wordt al 2500 jaar geestelijk geprogrammeerd en massaal gecontroleerd door middel van georganiseerde religie.

De Jezuïeten hebben de religieuze indoctrinatie van de zonde en de hel, en zitten achter veel activiteiten om de bevolking te beheersen. Zij hebben het onderwijs wereldwijd gecontroleerd.

De geestelijke controle van de Jezuïeten over hun beheerders die we al hebben geleerd zijn 1) Draconische medewerker-beheerders geïncarneerd in de Illuminati die het financiële systeem draaien en 2) hun krijgers = reptielachtige huurlingen die de Illuminati te beschermen en hun oorlogen creëren.

image

Hier kan het van belang zijn om te weten dat de werkelijke creatie van wat binnen de rooms-katholieke kerk bekend staat als ‘de hel’ werd in het jaar 393 in de lagere astrale gebieden gecreeerd. Dit was in de tijd van de tweede van de drie Archont invasies (3), toen Archonten en hun slaven rassen door een dimensionale portaal in de Kaukasus kwamen met het doel om mysteriescholen te vernietigen en als onderdeel van hun doel van de invoering van de christelijke geestelijke programmerings cultus creëerde ze een Virtuele Werkelijkheids Hel (Virtual Reality Hell) om de positie van de kerk te versterken.

De vorige Algemene Overste van de Jezuïeten, Hans Peter Kolvenbach (ook wel Zwarte Paus genoemd) is zeer behendig in het behouden van de angsttrilling onder de mensheid op het oppervlak van deze planeet. Hij is het brein achter de 911 (Twin Towers) en 311 (Fukushima) valse vlag aanvallen en de belangrijkste technische kracht achter het conflict in Syrië. Hij woont gunstig in Libanon, zeer dicht bij de grens met Syrië.

Het belangrijkste doel van de CIA is om over de hele planeet Jezuïet-vriendelijke politieke regimes te installeren en vooral om hun beleid ten aanzien van positieve buitenaardsen te dicteren.

De echte reden waarom de Jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben gemaakt was om toezicht te houden en de dreiging te evalueren die de positieve ET rassen voor hun rijk vormen.

De Jezuïet Agenda
Op 28 november 2013 leerden we van Cobra het volgende over de Jezuïeten:

De Jezuïet agenda (5) is om de Oostelijke Alliantie te infiltreren met zijn agenten en het proces van het creëren van het nieuwe financiële systeem te kapen. Onnodig te zeggen dat topmensen binnen de Oostelijke Alliantie zich hiervan bewust zijn en dat niet zullen laten gebeuren. Ook hebben de topleden van de Witte Draken Gemeenschap (White Dragon Society) hun lesje geleerd nadat hun voorgangers decennia geleden voor de gek werden gehouden toen zij een groot deel van hun goud aan Jezuïet agenten hadden overhandigd in ruil voor waardeloze stukjes papier (Amerikaanse staatsobligaties). De Witte Draken zijn nu veel voorzichtiger, vooral omdat de Jezuïeten proberen om ze te infiltreren door Te-Wu, de Chinese geheime inlichtingendienst.

Het plan van de Jezuïet is om de Lichtkrachten de Illuminati* factie te laten zuiveren (Rockefeller, Bush, Kissinger, Cheney & Co.) en dan in het geheim samenwerken met de Rothschilds over het proces van het creëren van het nieuwe financieel op te zetten systeem (* zie verder).
Hun agenten zijn aanwezig op eindeloze onderhandelingen over de overgave van de Cabal en ze proberen om de afspraken dichter bij de Jezuïeten agenda te sturen. Dit is de bron van de voorstellen om de paus de nieuwe M1 (monetaire controller) te maken. Dit is de reden waarom de nieuwe Jezuïet paus het idee van een centrale wereldbank aan het bevorderen is. Ze zijn ook serieus met betrekking tot het idee van het toestaan ​​van een wereldwijde schuld jubileum (kwijtschelding), zodat ze zullen worden afgeschilderd als redders van de mensheid onder de vleugels van de “goedwillende” Katholieke Kerk. http://www.chinapost.com.tw/international/europe/2015 /03/15/431112/p2/Pope-declares.htm

Zij zouden dan de katholieke cultus in een vernieuwde, meer publiek aansprekende wijze bevorderen, en geleidelijk andere religies absorberen (te beginnen met het boeddhisme), totdat ze hun doel van een wereldwijde religieuze geestelijke programmerings cultus zullen bereiken, en op hetzelfde moment blijven alle wreedheden uit het verleden van de katholieke kerk onder het tapijt geveegd.

image

Twee Illuminati Facties gecontroleerd door de Jezuïeten

De Rothschild Factie
Rothschilds zijn de bankiers van de Jezuïeten in de laatste twee eeuwen.
Zij beheren het geld voor de Jezuïeten. De meest invloedrijke zijn: Jacob de Rothschild, Evelyn de Rothschild, David de Rothschild en de laatste tijd ook Nathaniel Philip de Rothschild.

Cobra heeft uitgelegd dat onze hele financiële systeem werkt zoals het internet. Het is een enorm computerprogramma dat door de cabal bestuurd wordt.
Er zijn tal van geheime projecten geweest op zijn minst zijn gefinancierd uit dit financiële stelsel voor minstens 4-5 decennia.
Aanvullende financiering was nodig voor deze projecten en eigenlijk droeg ieder mens op de planeet ongeveer 25% van zijn salaris bij aan deze geheime projecten via overheveling van geld van de belastingbetaler !!!

80-90% van zowel de media in de Verenigde Staten als de media in Europa zijn in de controlerende handen van de Rothschilds. Door middel van speciale verzuilde CIA-programma’s hebben ze de waarheids beweging geïnfiltreerd tot het punt dat ongeveer 70% van informatie in de alternatieve media desinformatie is, direct of indirect afkomstig van Jezuïet bronnen. Omdat wij mensen onbewust zo geestelijk zijn geprogrammeerd erg zijn geweest erg geprogrammeerd door deze personen, hebben we de door de Rothschild media aan ons verstrekte informatie geaccepteerd. De sleutel tot onze bevrijding is hier het overnemen van controle over de massamedia. De dag dat we weer de controle van de massamedia hebben is de dag dat we gewonnen hebben. Daarom is dit de eerste voorwaarde voor hun overgave = de overgave van de controle van de massamedia. Ik hoor me nog Cobra zeggen in LA in november 2012 dat “Wanneer we de media bereiken dan hebben we gewonnen”. Dit zal binnenkort gebeuren wanneer ‘de olifant in de kamer’ voor iedereen zichtbaar wordt.

Deze Rothschild cabal factie is totaal geïnfiltreerd in de moderne geneeskunde; een voorbeeld is vaccinaties. We zijn genetisch veranderd door vaccins. Het idee achter het Rothschild idee van de geneeskunde is om ons allemaal te houden als werkende slaven. Er zijn kuren en genezing voor alles. Dit alles zal worden vrijgegeven en weer in evenwicht komen op het moment van de Event / Gebeurtenis.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) die op Rothschild is gebaseerd, ontwikkelde vaccinaties in de nazi-concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen de jaren 1945 en 2010 kregen we deze ‘biochips’ geïmplanteerd (als we werden gevaccineerd). Hun functie was om ons bewuste vermogen uit te schakelen en ons als zombie te maken. De Verzetsbeweging (RM) heeft deze chips nu gewist.

Om hier samen te vatten: Rothschild Factie = Bank controle = Media controle = Medische controle!

Rothschilds opereren niet zelfstandig, maar gehoorzamen orders van hun Jezuïet Archon heersers.

image

De Rockefeller / Illuminazi * Faction
Dit Illuminati factie bestaat uit 1000 tot 2000 mensen die betrokken zijn in de geneeskunde, wetenschap, nazi’s en technologie. Deze factie is een Jezuïet creatie van de 20e eeuw met het doel het belemmeren en misbruik te maken van de technologische en wetenschappelijke vooruitgang van de mensheid.

De belangrijkste spelers in de Rockefeller / Illuminati factie zijn: David Rockefeller, Henry Kissinger, George Herbert Walker Bush (George Scherf Jr.), Dick Cheney, Jay Rockefeller, Donald Rumsfeld, Karl Rove en Paul Wolfowitz.

Blackwater ook wel bekend als Xe of Academi is een privé-Jezuïet leger die gehoorzaamt aan de dictaten van de zwarte adel. Dit leger opereert buiten alle wetten. Dit leger wordt bestuurd door mensen, zowel binnen de Amerikaanse overheid als daarbuiten voornamelijk van binnen het Vaticaan. Met andere woorden Blackwater is een religieus leger ten dienste van de paus in Rome, door de Orde van Malta. De Orde van Malta wordt volgens het internationaal recht als een ‘soevereine entiteit’ beschouwd met speciale diplomatieke bevoegdheden en voorrechten. Net als Blackwater is de Orde van Malta ‘onaantastbaar’ want het is het hart van de aristocratische elite.

Met andere woorden de cabal heeft zijn eigen huurlingen, die zij oorlog na oorlog hebben gebruikt om conflicten te triggeren die de chaos van zoiets als een burgeroorlog of nog erger creëren. In de conflicten in Egypte en Syrië hebben we gehoord over mysterieuze sluipschutters en die behoren tot dit privé huurlingenbedrijf.

Een voorbeeld van de stille wereldwijde oorlog die op volle schaal aan de gang is tussen de Positieve Militairen en de Chimera groep is de verdwijning van Malaysia Airlines Flight 370, een geplande internationale passagiersvlucht die verdween op 8 maart 2014, tijdens de vlucht van Kuala Lumpur International Airport Maleisië, naar Beijing Capital International Airport in China. Volgens Cobra en de Verzetsbeweging (Resistant Movement) was de kaping van het vliegtuig een daad van oorlog van de Chimera-groep. Het vliegtuig werd naar de militaird badis op Diego Garcia gebracht, dat een van hun belangrijkste Chimera bolwerken is.

image

Het eiland Diego Garcia

Het is belangrijk om te begrijpen hoe zwaar de Jezuïet Archon factie en de NSA (National Security Agency) gekoppeld zijn aan de Chimera Archon factie en dat het zij zijn die geheime overeenkomsten hebben afgedwongen met de leiders van alle nationale legers over de hele wereld om alle sporen van goedwillende buitenaardse contact te onderdrukken en te wissen. In een interview in februari 2015 werd Cobra gevraagd of de ‘onheilige vier’ (Cheney, Rumsfeld, Kissinger en George Bush Sr.) nog steeds in direct contact stonden met de Chimera groep op hun Long Island basis en hij zei toen dat ze nog in contact stonden.

image

Secret Space Program
In 1934 hebben vele rassen van het Draco imperium contact opgenomen met de wereldleiders en maakten geheime verdragen met hen en boden hen geavanceerde militaire technologie in ruil voor de slavernij van de massale menselijke bevolking. Dit was de belangrijkste reden voor de grote vooruitgang van de technologie in de jaren ’30. Voor al die projecten is financiering nodig en financiering kwam door inbeslagname van particuliere goud door de Gold Reserve Act van 1934.

Onder zeer strikte geheimhouding werden protocollen vastgesteld en geen enkele lek over “diepe gebeurtenissen” die de quarantaine-status zouden kunnen verstoren werd getolereerd. Dit is de reden waarom je nergens een echt bewijs van het bestaan ​​van ET beschavingen kan vinden en het meeste ‘bewijs’ wordt door de CIA zelf gefabriceerd om de kwestie verder te verwarren.

Het prille begin van het geheime ruimte programma (Secret Space Program) was in 1917 toen de Lichtkrachten de Thule samenleving in Duitsland had gevormd. Maar al snel werd deze geïnfiltreerd door de Archon-gecontroleerde Rothschild-agent genaamd Adolf Schicklgruber (Hitler) en werd Thule een instrument van het duister en het werd verder omgevormd in de Vril samenleving die het geheime Duitse ruimtevaartprogramma ontwikkelde.

Toen de Chimera groep dit zag, besefte ze dat de menselijke bevolking van de oppervlakte voldoende technologische ontwikkeling had bereikt om de sterren te bereiken en de sluier te doorboren. Om dat te onderdrukken, hebben zij hun eerste contact met de oppervlakte bevolking gemaakt door middel van Karl Haushofer op zijn reizen naar Tibet. Nadat er contact was gemaakt, werd de Chimera-gecontroleerde Haushofer de belangrijkste occulte kracht achter nazi-Duitsland.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerden Draconische krachten een totale overname van de planeet te realiseren door middel van nazi-Duitsland. Met de overwinning door de geallieerden is die poging mislukt en de Draconiers kozen voor een meer verborgen aanpak.

Nadat de nazi’s de Tweede Wereldoorlog verloren hebben, zijn ze voor een groot deel geemigreerd naar de Verenigde Staten door middel van Operatie Paperclip, waar ze de ruggengraat van het militair-industrieel complex vormden, en bleven hun geheime ruimte programma ontwikkelen en begonnen diepe ondergrondse militaire bases (DUMB’s) te bouwen, die met Yamashita goud werden gefinancierd.
Ze haalden ongeveer 2000 leidende nazi’s naar de Verenigde Staten en veel van die nazi’s vormen nog steeds de ruggengraat van de schaduw regering die de gang van zaken op deze planeet bepaalt.

Het echte geheime ruimtevaartprogramma begon in de vroege jaren 1960, toen de Chimera groep toestemming had gegeven aan de negatieve legers van de Verenigde Staten, de Europese landen van de NAVO, de USSR en China om gezamenlijk geheime Maan en Mars bases in bepaalde beperkte gebieden te bouwen. Ook werd een geheim verdrag getekend tussen de Cabal en het Draco / Reptielen / Zeta complex waardoor de Cabal technische ondersteuning kreeg bij de bouw van de Maan en Mars bases en dat deze negatieve buitenaardse rassen toestemming gaf om ondergrondse bases op Aarde te bouwen samen met de Negatieve Militairen.

Het geheim ruimtevaartprogramma en de bouw van de ondergrondse bases werd geëxploiteerd door het Rockefeller / Kissinger / Bush / Rumsfeld / Halpern / Cheney militair-industrieel complex door bedrijven zoals Halliburton, Bechtel, Rand, Sandia, Wackenhut, Morton Thiokol, Raytheon, Blackwater … Academi = (het voormalige Blackwater).

De Chimera groep was achter de schermen aandachtig de bewegingen van het Amerikaanse militair-industrieel complex aan het volgen om ervoor te zorgen dat de quarantaine-status van de planeet werd gehandhaafd en intact werd gehouden.

Tussen 1960 en 2000 was er een intense ruimteoorlog gaande. De Lichtkrachten begonnen storingen in de ruimte schoon te maken. In 2012 was het grootste deel van dit zonnestelsel schoongemaakt, maar de Chimera groep was overgebleven. Deze groep vertegenwoordigt slechts een paar wezens, maar het grootste probleem is hun verbinding geweest met de Strangelet en Toplet bommen (op de fysieke en plasma lagen).

De echte reden waarom de Jezuïeten de CIA, NSA, NRO en NGA hebben opgericht was om toezicht te houden en de dreiging die de positieve ET rassen voor hun rijk vormen te evalueren. Het belangrijkste doel van de CIA is om Jezuïet-vriendelijke politieke regimes op de gele planeet te installeren en vooral om hun beleid voor te schrijven ten aanzien van positieve buitenaardsen. (9)

Voor veel meer details over de Secret Space Program zie onderstaande links.

Het Oude Financiele Systeem + Het nieuwe financiele systeem
Een van de redenen waarom de Jezuïeten de Tweede Wereldoorlog hebben geschapen was om het regiseren om wereldwijd goud te kunnen grijpen voor de financiering van hun zwarte budget van programma’s voor de quarantaine-status van onze planeet te kunnen behouden (geheime ruimtevaartprogramma, diepe ondergrondse militaire bases enz.). Operation Golden Lily was een Jezuïet operatie en Generaal Yamashita was een marionet in de handen van de Jezuïeten.

In 2012 verwijderde de Verzetsbeweging de overgrote meerderheid van het fysieke goud uit de handen van de Cabal. Dit breidt de kreupelheid van de activiteiten van de Cabal’s uit. Sindsdien hebben ze de laatste paar triljoenen van hun geld in Lichtenstein verborgen. Vanwege het feit dat zij per dag 2 tot 3 miljard dollar nodig hebben om hun zaak draaiende te houden, kunnen ze nog 2 of 3 jaar doorgaan (lees in 2013) wanneer hun middelen ongemoeid worden gelaten, hetgeen natuurlijk niet zal gebeuren.

Het was rond september 2013 dat we geleerd hebben dat de “BRICS-groep de oprichting van een nieuwe wereldwijde bank aankondigde, die een van de bouwstenen van het nieuw financieel systeem zal worden.” Voor degenen onder jullie die misschien niet weten wat de BRICS-groep betekent, is het samengesteld uit B = Brazilië, R = Rusland, I = India, C = China en S = Zuid-Afrika. Veel andere landen hebben in het proces van zelf een aanverwante naar deze groep voor een paar jaar nu om zichzelf uit de macht te verwijderen van de kliek.

Zoals eerder in dit artikel genoemd proberen de agenten van de Jezuïeten de plannen van de BRICS alliantie te keren om de petro-dollars suprematie van het militair-industrieel complex in de plannen om de wereldwijde valuta-reset te gebruiken voor het Jezuïet plan voor wereldheerschappij te verwijderen.

Je moet ook weten dat de Jezuïeten in China zijn geinfiltreerd sinds de 16e eeuw en ze daar een uitgebreid netwerk hebben. Hoe dan ook, de topmensen binnen de draken en de Oostelijke Alliantie * zijn zich volledig bewust van de manipulaties van de Jezuïeten en zullen niet toestaan ​​dat hun positieve plannen worden misbruikt.

* Het zal interessant zijn om te weten dat het Bondgenootschap van  buitenaardse krachten de meesterkracht is achter de BRICS / Oostelijke Alliantie op het oppervlak van deze planeet.

Ergens in 2013 werd Cobra gevraagd over een monseigneur in het Vaticaan, die werd belast met het witwassen van 26 miljoen $. Hij vertelde ons dat deze som geld niets was vergeleken met de miljarden dollars die al door het Vaticaan zijn witgewassen. Op 17 mei 2013 hekelde paus Franciscus het mondiale financiële systeem, stralen de ‘cultus van het geld “, dat hij zegt is tyrannising de armen en het draaien van de mens in verbruiks consumptiegoederen. Hier is de link.

http://goldenageofgaia.com/2013/05/pope-francis-slams-global-financial-system-as-cult-of-money/

Cobra heeft deze ‘welwillende’ paus vele malen ondervraagd over eigenlijk iets over alle positieve ideeën en opmerkingen die hij maakt het doen. Het lijkt erop dat het onroerend goed / geld in handen van de katholieke kerk in Brazilië alleen al zou indien gebruikt dekking van de kosten van het verwijderen van alle honger en armoede op deze hele planeet.

Financiering van ons nieuw financieel systeem
Een deel van de fondsen die deel uitmaken van het geld dat zal worden teruggegeven aan de mensheid zijn, zijn, a) geld dat is gestolen van ons, die ongeveer $ 70000000000000 *** van oud geld patriotten verbonden met de positieve Military, b) $ 100 omvat biljoen uit de White Dragon Society en Templar groepen, c) $ 120000000000000 van de Verzetsbeweging en d) $ 10000000000000 van de Saint Germain Trust, … Ook de paar biljoen die de Cabal houdt nog steeds worden in beslag genomen wanneer ze worden gearresteerd.

Dit artikel ‘The New Financial System’ werd gepost op de Portal op 28 april 2012 en geeft de details van wat er zal gebeuren op het moment van de gebeurtenis.

http://2012portal.blogspot.se/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4_28.html

*** Re biljoen $ enkel voor verwijzing u zou kunnen genieten van het hebben van een idee van wat biljoen zou kunnen betekenen met betrekking tot uitgaven voor de moeite. Cobra heeft hebben het bedrag van 1 biljoen dollar al met al als de geschatte kosten voor de Secret Space Program en ruimteschepen zijn duur om te bouwen!

Overwinning aan het Licht
Tijdens de Doorbraak fase, wordt de sluier langzaam wordt ontbonden en de quarantaine langzaam wordt opgeheven. Op 8 augustus 2014 werden we geïnformeerd dat “Achter de schermen, clearing van de Chimera groep blijft. We zijn nu in de fase waarin alleen de kern van de Chimera groep blijft en clearing dat kerngroep is nu de belangrijkste uitdaging. “We weten dat de plannen van de Verzetsbeweging gestaag verlopen in de goede richting en er zijn zo veel geweldige geweest ontwikkelingen in de afgelopen maanden. Het artikel om dit een te volgen zal een overzicht van de details van de voortgang van dit uiteenvallen van de sluier en onze weg naar de overwinning van het Licht te zijn.

De Doorbraak is nabij!

Samengesteld door Therese Zumi Sumner

18/04/2015

LINKS:

Voor de exacte details over dit volledige artikel kunt u veel links op de pagina op mijn website getiteld vinden Duistere Cabal Heersers.

(1) Voor gedetailleerde informatie over strangelet / Toplet bommen ga naar ‘ 1E] CHIMERA 16TH september 2014 ‘

(2) Voor de exacte details van hoe diep we worden bestuurd zie volgende vier Cobra berichten

4] archons ~ GESCHIEDENIS RE Archons + de sluier [MATRIX] ~ 18 juni 2012

6] archons ~ Explosie van licht 26 juli 2012

7] archons ~ Etherische ARCHON GRID ~ 3 januari 2013

8] archons ~ PLANETAIRE SITUATION UPDATE ~ Etherisch Niveau ~ 15 oktober 2013 = Precieze details over de etherische lichaam implantaten bij de mens

(3) Voor informatie over de ‘Drie Archon invasies’ ga naar de link 1A] Archons ~ Val van de Archonten ~ 8 mei 2012 op de Duistere Cabal Heersers of zie directe link naar Cobra’s post op The Portal hieronder (6)

Dark Cabal Rulers

http://www.veritasgalacticsweden.net/introduction/dark-cabal-rulers

(4) 3 Belangrijke links met informatie  over het Secret Space Program (Geheime Ruimtevaart Programma)

Het 24ste Secret Space Program, april 2013

http://2012portal.blogspot.se/2013/04/the-secret-space-program-time-has-come.html

Solar System Situation Update, 9 februari 2015

http://2012portal.blogspot.se/2015/02/solar-system-situation-update.html

De Alliance Fleet, 31 maart 2015

http://2012portal.blogspot.se/2015/03/the-alliance-fleet.html

(5) De Jezuïet Agenda donderdag, 28 november 2013

http://2012portal.blogspot.se/2013/11/the-jesuit-agenda.html

(6) Directe link naar Three Archon Invallen van 8 mei 2012 op de portal

http://2012portal.blogspot.se/2012/05/fall-of-archons-normal-0.html

Over de ‘Breakaway Civilization’

Bron:  http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event/true-matrix-cobra/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Advertenties