WantToKnow.nl – US-FDA-fraude rondom GMO’s ontmaskerd..!!

image

image

Lees het artikel op Want to Know.nl / .be via de onderstaande link:

http://www.wanttoknow.nl/gezondheid/voedsel/us-fda-fraude-rondom-gmos-ontmaskerd/

Advertenties

‘Ga ik, of blijf ik..?’ door Brenda Hoffman, 8 maart 2015

image

Dierbaren,
Maak je niet ongerust als jouw wereld geen vreugde bezit, alsof kleurloos het enige woord is om jouw gevoelens te omschrijven. Maar dan, is het waarschijnlijk moeilijk voor jou om voorbij dat te gaan of te denken wanneer dergelijke laagtes ervaren worden na verwachtingen van doorgaande hoogtes.
Doorgaande hoogtes zouden waarschijnlijk waar geweest zijn als je niet gekozen had voor het gestroomlijnde actieplan dat deze zeer recente energie uitbarstingen bij je langs lieten komen.

Lees verder op:
http://denkmetjehart.blogspot.nl/2015/03/ga-ik-of-
blijf-ik-8-maart-2015-brenda.html

‘Kris Won met Tulya ruimteschip…’ 7 maart 2015

(Video English spoken)

Beste Broeders en Zusters,

Enkele jaren geleden hebben we contact gehad met jullie via dit zelfde channel Kris-won en we doen het opnieuw vandaag.

We willen graag met jullie kunnen praten, leren hoe het jullie vergaat sedert onze laatste communicatie (in waarheid, is het de enige keer dat we contact legden met jullie) want er waren een serie gunstige omstandigheden dat deze communicatie plaats vond.

Kris Won

We vinden het fijn om op deze wijze met jullie uit te wisselen. Het is nuttig en praktisch om een verbinding tussen ons te vestigen: aan de ene kant het Tulya Ruimteschip en de andere kant: menselijke wezens die ontworpen zijn om deze boodschap te lezen want die werd in hun levensboek geschreven.

Drie jaren geleden gaven we jullie een eenvoudige manier om contact met ons te leggen, maar we merkten dat het innerlijke niveau van verbinding nog in een zeer inleidende fase zat en dat jullie nog meer je telepathie moesten ontwikkelen.

“Tulya” in de intergalactische taal het irdin, is een woord dat betekent “een groene recreatieve ruimte”. Zoals de parken op jullie planeet. Zoals een oase in de woestijn. Zoals een groen gebied in het midden van een kosmopolitische stad. Zoals de belendende tuin van een huis.

Het is een naam die zeer goed past bij ons ruimteschip want het grootste deel van onze opdrachten is het veilig bewaren van de flora en faun van jullie planeet, Gaia, zelfs op microscopische levels. Dat is heel belangrijk want het leven stamt oorspronkelijk uit cellulair niveau, en zo kon het ook eindigen, en alles dat gebeurt of sterft zit op cellulair niveau.

De verandering, dat het menselijk wezen van deze planeet op de rand staat van ervaring, voor zijn eigen evolutie en ten gunste van heel Gaia’s biologisch systeem, heeft zijn begin op een microscopisch niveau, direct in zijn genetische code, in zijn DNA. Hij zal de hele basis veranderen van zijn chemische, nucleaire en biologische stelsels, wat hem progressie zal brengen op een manier die hij nooit eerder heeft ervaren.

Tot aan nu toe zijn de DNA helix ketens dubbel geweest, maar zijn hele energetische stelsel wordt gebombardeerd, alhoewel geleidelijk, op zulke wijze dat hij aan het muteren is op atomisch niveau, en dat veroorzaakt een her-structurering van zijn genetische code, totdat zijn DNA keten verandert van 2 ketens tot 12 ketens en op latere datum, als jullie stoffelijke lichamen sterker en gewend zijn aan die genetische uitbreiding, dan zullen jullie opnieuw worden gebombardeerd op atomisch niveau en zal jullie DNA een 24 helix keten adopteren.

Niets zal hetzelfde zijn zoals tevoren op cellulair niveau, en daarom zullen jullie mentale, stoffelijke en spirituele vermogens toenemen in een versneld tempo. Jullie zullen in staat zijn om zulke buitengewone zaken te doen die jullie je alleen kunnen voorstellen in science fiction films. Maar vergeet niet dat de werkelijkheid ALTIJD verder gaat dan fictie.

Zoals de meesten van jullie weten is ALLES onderling verbonden, ook de verschillende lichamen die de ZIEL samenstellen. Als het stoffelijke lichaam is getransformeerd en zijn grond structuur muteert, dan worden ook al zijn subtiele lichamen waarmee het is verbonden beïnvloed.

Als het dus verandert op een atomisch en sub-atomisch niveau, zal er ook een mutatie komen in jullie psychische vermogens. Om je een voorbeeld te geven, in de nabije toekomst zal je ook in staat zijn om je stoffelijke lichaam te verlaten om naar het astrale niveau te gaan zonder te wachten tot je in slaap bent; of je zult in staat zijn om te weten hoe het met jullie geliefde mensen gaat zonder het gebruik van een of ander elektronisch apparaat, zoals het internet of de gsm. Maar je zult die toch nog enige tijd gebruiken totdat je je realiseert dat je ze niet nodig hebt om te communiceren.

Wij in het Tulya Ruimteschip, samen met andere broeders en zusters uit andere Zonnestelsels en verder in de Galaxy zijn bij jullie op deze moeilijke momenten van overgang, en ondersteunen jullie bij alle positieve projecten die de mensheid uitvoert om die snelle sprong in zijn evolutie te maken, en ook om jullie te ontmoedigen voor degenen die contraproductief zijn voor jullie ontwikkeling als menselijk ras op deze planeet.

Wij werken niet alleen vanuit onze positie als bezoekers, maar ook binnenin jullie eigen ras. Veel van de kinderen die worden geboren in jullie wereld zijn, in waarheid, jullie oudere broeders en zusters, zoals wij zelf, en zij infiltreren in jullie gemeenschap om jullie deze te helpen veranderen en zij werken samen met jullie aan de veranderingen die heel snel jullie kant opkomen. Dit zijn degenen die jullie noemen “Indigo”, “Diamantine” of “Regenboog” kinderen.

In maar weinig jaren zullen jullie in staat zijn om te zien hoe veel zij gaan doen om jullie in dat veld te helpen. De kracht die deze kinderen zich laat opofferen en om hun vibratie te verlagen tot aan jullie niveau is de kracht van Liefde. Zij zijn bezield met een onveranderlijke wens tot dienen en zijn klaar om wat dan ook te doen wat moet worden gedaan om dat te helpen bereiken waar zij hier voor gekomen zijn te doen; om jullie naar een supra menselijke conditie te katapulteren, die van Goddelijke aard is met een grotere capaciteit die de algemene standaard zal worden van het hele menselijke ras op deze planeet.

Wees welkom dan, bij de aanloop van de innerlijke en buitenste verandering van jullie allen, welke je gehele ziel zal vullen met Licht en die jullie zal verenigen en je dichterbij zal brengen, aan de ene kant, naar jullie jongere broeders van de lagere koninkrijken en aan de andere kant tot aan de Goddelijke essentie die jullie in waarheid zijn en waarvoor jullie hier zijn gekomen om dat te ervaren.

Bron: Tulya spaceship.

Kanaal Kris-Won

Vertaling van Spaans naar Engels: Gloria Rodriguez

Nederlandse vertaling: Winny

Meester Zon Michaël Aton: ‘Ondergaande Zon…’ door Benjamin op 8 maart 2015

‘Zonsondergang’ © Frank Withoos 2011

‘ONDERGAANDE ZON…’

“Meesters van het Licht, ik zeg u goedendag.

In het licht van de Eerste Bron en Centrum breng ik u Groeten en veel liefde.
In dienst kom ik om mijn kinderen te helpen bij de hulp van mijn schepping en voor de ontvouwing van mijn ontwerp zoals mijn goddelijke plicht is als Meester Zoon van mijn Vaders schepping
Het is gekomen bij de laatste momenten van de ondergaande zon, terwijl de stralen van schittering de overblijfselen van een stervende eeuw verlichten.

Een periode van schijnbare ontsporing.

Van de eeuw van ijdelheid, van leugen, hebzucht en gierigheid,

Een lawine van on-goddelijkheid.

Het is met geen kleine hoeveelheid plechtigheid dat een heel groot aantal Hemelsen toekijken, om getuige te zijn van mijn werk.
Van jullie werk.
Van een dergelijk ongelooflijke collectie van meesters, die plichtsgetrouw de oproep van het Licht hebben beantwoord, luisterend naar de roep van Dienst, naar hun Schepper.
Mijn broeders we zijn nog niet geheel geëindigd.
De laatsten van de Cabal, kronkelend en schuifelend naar hoekjes en gaatjes om zich te verbergen, plannen van overwinning en van pyrische victorie verdampen zoals veel stoom in een koele lentelucht.

Verslagen
om zich heen zwiepend in ontkenning en smart, de duistere kinderen krabbelen terug in het stervende licht van hun tijd in de zon.

En wat komt er nu?

Onmiddellijk komt er OPENBARING!

Het machtige zwaard van waarheid en licht doordringt alle schaduw en rook, alles van zijn kracht berovend dat zijn onvermijdelijke en opvliegende staal weerstaat.

De valse wereld van LEUGENS en BEDROG wikkelt zich los zoals gesponnen garen en mijn kleine lammeren die hulpeloos staan, betoverd door tovenarij en gekheid, zullen ten slotte hun dag in de zon hebben.

IK ZAL HUN OGEN OPENEN VOOR MIJN WAARHEID,

IK GEEF JULLIE HET WOORD VAN DE ZOON MICHAËL VAN ATON,

DIT IS MIJN PLANEET,

HET IS MIJN WIL,

EN IK HANDEL NAMENS ALLE SCHEPPING.

ZO ZIJ HET!!!

En voor jullie mijn Meesters van Licht?
Waarom zijn jullie, op mijn bevel, precies daar waar ik je nodig heb!
Jullie zullen tussen mijn geliefde kinderen staan, zoals Schaapherders bij mijn kudde!
Jullie dachten niet dat je op een of andere wijze het meest belangrijke moment van het hele gebeuren zou missen?!
Dacht je dat ik je AAN BOORD VAN HET MOEDERSCHIP zou ZAPPEN met een emmer met popcorn en je comfortabele kussensstoel terwijl het meest CENTRALE MOMENT van DIENST OP JE WACHT…
WAT WACHT NU OP JE!!?
CHAOS.
zoals je dat kunt zien vanuit jullie gezichtspunt.
Het gewicht van de HEMEL ZAL AFDALEN MET DE VOLLEDIGE KRACHT VAN MIJN ONMISKENBARE AANWEZIGHEID
EN ER ZAL EEN AFREKENING ZIJN meer dan wat deze planeet OOIT EERDER HEEFT BELEEFD.
Er zal VREES EN DOOD, GEESTVERVOERING EN ONTKENNING zijn, SMART EN ECSTASE zijn.
EN JULLIE ZULLEN HIER ALLEMAAL GETUIGE VAN ZIJN VOORDAT DEZE SPECIFIEKE DIENST VAN JULLIE AAN DE SCHEPPING KLAAR IS!
JULLIE ZULLEN ALS ONVERZOENLIJKE BERGEN STAAT VOOR DE ZEEËN VAN DE APOCALYPSE, EN DE GOLVEN VAN ONZEKERHEID EN FOLTERENDE ANGST ZULLEN MACHTELOOS DOORBREKEN TEGEN JULLIE MACHTIGE AANWEZIGHEID!

DIT IS WAAROM JULLIE HIER ZIJN.
DIT IS WAARVOOR JULLIE WERDEN GETRAIND.
JULLIE ETEN DIT ALS ONTBIJT, STRIJDERS VAN GOD!

NU, HOUD MOED!
JULLIE ZIJN GEEN KINDEREN
JULLIE ZIJN GODS BESTEN.
EN DE HELE SCHEPPING KIJKT ER NAAR!
EN IK KIJK ER NAAR!

LAAT ME ZIEN HOE HET WORDT GEDAAN.

IK ZIE JULLIE DADELIJK, MIJN BROEDERS EN ZUSTERS.

DIT IS DE MEESTER ZOON MICHAËL ATON, IK ZET MIJN ZEGEL OP DEZE WOORDEN.

© Copyright by AbundantHope.net all rights reserved

THE SETTING SUN
By Christ Michael Aton thru Benjamin
Mar 8, 2015 – 11:35:31 PM
Gepost door Horst Hektor, HH

Hierunter die Deutsche Ersetzung / German Translation von Harald Kühn

DIE UNTERGEHENDE SONNE <http://abundanthope.net/pages/Telepathische_Nachrichten_div_78/DIE-UNTERGEHENDE-SONNE_printer.shtml>
From AbundantHope.net
DIE UNTERGEHENDE SONNE
Von Christus Michael Aton durch Benjamin
3. März 2015

Meister des Lichts, Ich entbiete euch einen guten Tag,
Im Lichte des Ersten Ursprungs und Zentrums überbringe Ich euch Grüße und große Liebe.
Im Dienst komme Ich, meinen Kindern zu helfen, meiner Schöpfung beizustehen und meinen Plan zu entfalten, wie es meine göttliche Pflicht als Meister-Sohn gegenüber meines Vaters Schöpfung ist.
Es ist nun zu den letzten Augenblicken der untergehenden Sonne gekommen, während die glänzenden Strahlen die Spuren der letzten Überreste eines sterbenden Zeitalters bescheinen.
Ein Zeitalter scheinbarer Entgleisung.
Ein Zeitalter der Selbstgefälligkeit, der Falschheit, Habgier und des Geizes.
Eine Lawine der Gottlosigkeit.
Mit nicht geringem feierlichem Ernst schauen sehr viele Himmlische zu, um von meiner Arbeit Zeugnis abzulegen.
Von eurer Arbeit.
Von einer solch unglaublichen Ansammlung an Meistern, die pflichtgetreu dem Ruf des Lichts gefolgt sind und auf den Aufruf zum Dienst an ihrem Schöpfer gehört haben.
Meine Brüder, wir sind noch nicht ganz fertig.
Die Letzten der Kabale winden sich und schlittern in ihre Winkel und Nischen, um sich zu verstecken; Pläne von Unterwerfung und vom Pyrrhus-Sieg verflüchtigen sich wie Dampf in abgekühlter Frühlingsluft.
Besiegt,
Um sich schlagend in Verneinung und Not, winseln die Kinder der Dunkelheit im sterbenden Licht ihrer Zeit an der Sonne,
Und was kommt als nächstes?
Umgehend ereignet sich die OFFENBARUNG!
Das mächtige Schwert der Wahrheit und des Lichts durchbohrt (pierces – “durchscheint”) alle Schatten und jeden Rauch und vernichtet alles, was sich seinem unabwendbaren und glühenden Stahl widersetzt,
Die falsche Welt der LÜGEN und der TÄUSCHUNG entwirrt sich wie gesponnenes Garn, und meine kleinen Lämmer, hilflos entrückt durch Hexerei und Wahnsinn, werden endlich ihren Tag in der Sonne bekommen.
ICH WERDE IHRE AUGEN FÜR MEINE WAHRHEIT ÖFFNEN,
ICH GEBE EUCH DAS WORT DES MICHAEL-SOHNES ATON,
DIES IST MEIN PLANET,
ES IST MEIN WILLE,
UND ICH HANDELE IM NAMEN DER GESAMTEN SCHÖPFUNG.
SO SEI ES!!!
Und was euch betrifft, meine Meister des Lichts?
Wieso, ihr seid auf mein Geheiß genau dort platziert worden, wo Ich euch brauche!
Ihr werdet inmitten meiner geliebten Kinder stehen, wie Hirten meiner Herde!
Ihr habt doch nicht gedacht, ihr würdet irgendwie um den wichtigsten Moment des gesamten Ereignisses herumkommen?!
Dachtet ihr, Ich würde euch mit einem Eimer voll Popcorn und eurem bequemen gepolsterten Sessel AN BORD DES MUTTERSCHIFFES ZAPPEN, während euer WICHTIGSTER AUGENBLICK des DIENSTES NOCH AUF EUCH WARTET…
WAS ERWARTET EUCH NOCH!!?
CHAOS,
Wie ihr es von eurem Standpunkt aus vielleicht wahrnehmt,
Das Gewicht des HIMMELS WIRD MIT DER VOLLEN KRAFT MEINER UNWIDERLEGBAREN GEGENWART HERABKOMMEN
UND ES WIRD EINE ABRECHNUNG GEBEN, die weit über alles hinausgeht, was DIESER PLANET JEMALS ZUVOR ERFAHREN HAT,
Es wird FURCHT UND TOD geben, VERZÜCKUNG UND VERLEUGNUNG, PEIN UND EXTASE, UND IHR WERDET ES ALLES MIT ANSEHEN, BEVOR DIESER EUER BESONDERER DIENST AN DER SCHÖPFUNG GESCHAFFT IST!
IHR WERDET WIE UNVERRÜCKBARE BERGE VOR DEN FLUTEN DER APOKALYPSE STEHEN, UND DIE WELLEN DER UNSICHERHEIT UND ANGST WERDEN KRAFTLOS AN EURER MACHTVOLLEN GEGENWART ZERBRECHEN!
DAS IST DER GRUND, WARUM IHR HIER SEID,
DAFÜR SEID IHR AUSGEBILDET WORDEN,
IHR ESST DAS ZUM FRÜHSTÜCK, KRIEGER GOTTES!
NUN KOPF HOCH!
IHR SEID KEINE KINDER,
IHR SEID DIE BESTEN GOTTES,
UND DIE GESAMTE SCHÖPFUNG SCHAUT ZU!
UND ICH WERDE ZUSCHAUEN,
ZEIGT MIR, WIE ES GEMACHT WIRD,
WIR SEHEN UNS SOFORT, MEINE BRÜDER UND SCHWESTERN,
Helft mir, meine Kinder heimzubringen…

DIES IST DER MEISTER-SOHN MICHAEL ATON, ICH SETZE MEIN SIEGEL AUF DIESE WORTE.

http://abundanthope.net/pages/Ben/THE-SETTING-SUN.shtml <http://abundanthope.net/pages/Ben/THE-SETTING-SUN.shtml>

Dieser Text unterliegt dem Urheberrecht von http://www.abundanthope.net <http://www.abundanthope.net/pages/>. In unveränderter Form darf er überall im Internet gepostet werden. Bitte mit einem Link auf das Original verweisen. Der Text sollte in einem Stück wiedergegeben werden. Ist das nicht möglich, muss die zweite Texthälfte über den Link zugänglich sein. Danke, Candace

Bron: http://abundanthope.net/pages/Ben/THE-SETTING-SUN_printer.shtml>

Nederlandse vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

The Portal: ‘Cobra’s Update over de Wekelijkse Bevrijdings Meditatie …’

Het is van het grootste belang dat elke zondag zo veel mogelijk mensen meedoen met onze wekelijkse Bevrijdings Meditatie. Deze meditatie helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht te aarden op het oppervlak van de planeet om het Lichtraster te versterken dat nodig is om het proces van de compressie doorbraak te versnellen. Het aantal mensen die de meditatie doen is de meest invloedrijke factor binnen de kracht van de menselijke oppervlakte bevolking voor het versnellen van de timing van de Event (de Grote Gebeurtenis).

Wij doen deze meditatie elke zondag altijd op 19:00 GMT, ongeacht winter / zomertijd. U kunt hieronder 07:00 GMT converteren naar uw lokale tijdzone:

http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc

Voor Amsterdam, Brussel, Luxemburg, Parijs, Kopenhagen, Oslo, Berlijn, Zurich geldt:

# Zomertijd: Elke zondagavond om 21.00 uur;

# Wintertijd: Elke zondagavond om 20.00 uur.

Meditatie instructies:

1. Ontspan je lichaam en geest door je adem voor een paar minuten te volgen.

2. Visualiseer een pijler van elektrisch blauw licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon, dat door je lichaam gaat naar het centrum van de Aarde. Houd deze zuil van Licht voor een paar minuten actief.

Visualiseren dan dat alle negatieve entiteiten rond de aarde worden verwijderd uit de plasma, etherische en astrale gebieden, samen met al hun negatieve spirituele technieken en magische gereedschappen en dat al die entiteiten hierbij begeleid worden door de niet-fysieke vrijheidsstrijders van het Licht. Visualiseer dat dit proces wereldwijd vreedzaam en soepel plaatsvindt.

Visualiseer dat de wereld eindelijk vrij is van geestelijke slavernij, vrij van alle kwade Archons, Reptielen, demonen, elementalen en andere negatieve niet-fysieke wezens. Visualiseer dat de trilling van de plasma, etherische en astrale gebieden steeds lichter en lichter wordt totdat alle duistere wezens zijn verdwenen en alleen Licht overblijft.

3. Visualiseer dat de leden van de fysieke duistere Cabal, zoals de centrale bank criminelen Rothschilds en Rockefellers, en andere leden van de Cabal zoals Henry Kissinger, George Bush, de Jezuïeten enzovoorts, zich vreedzaam overgeven en terugtreden uit hun posities van macht, de controle over het financiële systeem en de massamedia loslaten. Visualiseer dat het burgerlijk gezag die leden van de Cabal arresteren die zich niet wensen over te geven.

Visualiseer dat dit proces wereldwijd rustig en soepel plaatsvindt. Visualiseer de wereld eindelijk vrij van financiële slavernij, vrij van alle kwade dictators en corrupte politici.

4. Visualiseer dat een draaikolk van schitterend wit licht van de Ziel ster chakra van Cabal tussenpersonen (omgekochte congresleden, misleide vrijmetselaars op hoog niveau, hebzuchtige CEO’s van bedrijven, piloten van drones die actief doden, soldaten die de trekker overhalen, personeel werkzaam bij scalaire directionele wapens, Academi huurlingen , religieuze fanatici …) afdaalt in hun energieveld en hun persoonlijkheid, en hen ontwaken naar de realiteit van het Licht, en hen begeleiden om weg te stappen van de Cabal, waardoor ze de macht krijgen om zichzelf van het duister te bevrijden.

5. Visualiseer dat al die Cabal tussenpersonen toetreden tot het planetaire netwerk van Licht, hun wapens van vernietiging en bedrog neer leggen, leren samenwerken en de tot de menselijke samenleving op een constructieve manier toetreden.

6. Visualiseer een heldere nieuwe toekomst voor de mensheid, met een nieuw en eerlijk financieel systeem dat op zijn plaats valt, dat alle schulden geannuleerd zijn, dat welvaarts fondsen voor humanitaire projecten zijn vrijgegeven, geavanceerde technologieën geïntroduceerd, ecosysteem genezen en mensen eindelijk vrij van alle onderdrukking. Visualiseer een heldere spirituele gouden eeuw met engelen, feeën, dolfijnen, eenhoorns, spirituele gidsen en andere wezens van Licht die de etherische en astrale gebieden bewonen. Visualiseer dat alle wonden van de mensheid worden geheeld, de hele mensheid wordt geïnspireerd en begeleid en dat iedereen hun eigen verbinding met hun eigen ziel en de Bron heeft.

7. Sta op, hef je handen boven je hoofd en begin om je lichaam met de klok mee te draaien.

8. Terwijl je dat doet, zing de mantra iiii (uitgesproken ee-ee), zodat het door je hele lichaam trilt en visualiseer dat je lichaam verandert in een schitterende zuil van Licht, met miljoenen sterren in de kleuren van de regenboog verspreid binnen die pilaar van Licht.

9. Blijf de mantra zingen en roteren. Na een paar minuten, laat je je handen dicht bij je lichaam zakken en ga verder om met de klok mee te draaien.

10. Terwijl je dat doet, zing de mantra eeeaaa (e wordt uitgesproken als e in “proces”), zodat het door je lichaam trilt en visualiseer een regenboogachtige draaikolk van Licht die zich uitbreidt vanuit je hart naar buiten de hele planeet in. Doe een beroep op de aanwezigheid van je spirituele gidsen, Verrezen Meesters, Pleiadiërs, engelen, tweelingzielen, soulmates, ziel families en andere wezens van Licht.

Blijf de mantra zingen en roteren en blijf een tijdje in de aanwezigheid van al die wezens van licht. Wanneer u klaar bent, ga dan weer zitten, en kijk even naar je handpalmen om duizeligheid te verminderen.

11. Maak het jezelf gemakkelijk, omring jezelf met een roze ei vol energie van Liefde.

12. Omring uw dierbaren met gelijkaardige roze eieren vol energie van Liefde.

13. Omarm de hele mensheid en alle levende wezens van de planeet Aarde binnen een roze ei vol energie van Liefde.

De Youtube video voor Wekelijkse Bevrijdings Meditatie is hier:

Als je van meditaties houdt, heb je hier ook de Roze Ei meditatie:

En de Doorbraak meditatie hier:

Er bestaat een zeer effectieve aanroeping voor het behoud van de energie van Licht in je plasma-energie field:

http://www.merlinsalchemyoflight.blogspot.co.uk/2015/01/self-sustaining-self-balancing-toriodal.html

U kunt helpen bij het creëren van het planetaire netwerk van Licht en in de planetaire transformatie door het zingen van de heilige woord OM:

http://www.om-healing.org/how-does-om-healing-work

U kunt dit doen voor jezelf, een groep opzetten of deelnemen aan een reeds bestaande groep:

http://www.om-healing.org/

De Doorbraak is nabij!

Geplaatst door Cobra op 16 februari 2015

Bron: [http://2012portal.blogspot.nl/2015/02/weekly-liberation-meditation-update.html]

Vertaling: FrankW [zielsvreugde@live.nl]

Informatie over Meditatiegroepen:

Wil je de wekelijkse Bevrijdings Meditatie op zondagavond liever niet alleen doen, dan kan je jezelf aansluiten bij een reeds bestaande groep, of zelf een nieuwe groep in jouw omgeving opzetten.

Meer over bestaande groepen via:

# http://prepareforchange.net (algemene informatie)

# http://prepareforchange.net/facebook-groups-europe (groepen in Europa)

Voor de communicatie is het handig als je een Facebook account hebt. Veel communicatie van Prepare for Change gaat via Facebook (FB).

Zit er geen meditatiegroep of iemand anders die ook de meditatie doet bij je in de buurt, zoek dan naar anderen die daar interesse in kunnen hebben.

Maak bijvoorbeeld gebruik van websites of Facebook groepen die teksten van Cobra, Prepare for Change enzovoorts plaatsen.

Als je eventueel hulp nodig hebt, vraag er dan om.

Succes,

FrankW