David Wilcock: ‘De ET kant van de zaak is heel interessant geworden, zoals ik onthulde in de radio show met George Noory van vorige week woensdag 25 februari 2015…’

David Wilcock Secret Space Program February 25th 2015 – Coast to Coast (Video) | Disclosure and the Secret History of Our Solar System Radio Show

In de onderstaande video hoor je David vanaf 38 minuten en 44 seconden.

100 bollen (spheres) met de grootte van Neptunus of Jupiter zijn in de laatste 2 tot 3 jaren ons zonnestelsel binnengegaan. Er waren veel andere in de afmeting van onze Maan die tussen 1999 en 2001 binnenkwamen.

Het Pentagon en de mensen van de Cabal werden er eerst echt opgewonden van omdat ze dachten dat die bollen de terugkeer waren van hun Anunnaki goden. Maar de bollen werden verhuld door een ontwikkeld systeem dat hen niet naar binnen liet kijken en ze antwoordden ook niet op communicatie.

Ongeveer midden december gebruikte de Cabal een geavanceerd wapen om op een van de maangrote voorwerpen te schieten. Het object lichtte op, werd een helderrode stip aan de hemel wat door mensen gezien werd (betekenisvoller dan de Maan, daar die verder weg lag) en stuurde die straal terug naar de basis waar die vandaan kwam. Dit veroorzaakte ernstige schade en verlies van een aantal levens.

Sedert die tijd hebben we een no-fly zone gehad rond de Aarde en een isolatie rond ons zonnestelsel. Niemand die hier al was mocht vertrekken – van de Aarde of uit de “kolonies” zoals ze genoemd worden. Ze kunnen niet eens communicatie naar buiten brengen. Niemand anders schijnt in staat te zijn om er nog binnen te komen.

De groep die verscheen uit de bollen wordt genoemd de “Blue Avians” (“Blauwe Vogels”). Zo raar als dit misschien klinkt, het zijn acht-voet hoge (2.40 m) mensachtigen die afstammen van het vogel (avian) leven, met vogelachtige hoofden en heldere indigo-blauwe veren. Ze hebben meer of minder normaal lijkende handen en voeten. Het hoofd is een synergie tussen vogel- en menselijke trekken. Er zijn ook andere vogelsoorten daar buiten. Dat is niet gemeenschappelijk maar het komt voor.

Een van mijn ingewijde leden werd voor een bijeenkomst weggeroepen en dat was heel ernstig. We wisten niet of hij er levend uit zou komen of minstens niet zonder hevig gemarteld te zijn en toegeschreeuwd werd over wat hij mij had verteld en wat er was uitgelekt. Slechts later realiseerden we dat de Blauwe Vogels hem persoonlijk hadden ondervraagd.

Hij kreeg een garantie van hen dat hem geen kwaad zou worden gedaan. Ze vertelden hem veel dingen. Een ding dat zij voelden wat heel belangrijk was, was dat zij GEEN ENKEL contact of communicatie hebben gehad met de Cabal. Een van de vijf voornaamste facties in het Secret Space Program, dat Solar Warden heet, is nu met hen verbonden en die werken met de Alliantie op Aarde, maar nooit met de Cabal.

Ik had ten onrechte op Said on Coast gezegd dat zij contact hadden met de Cabal en zij corrigeerden dit.

Ze gaven me feitelijk wat intrigerende persoonlijke informatie. Het andere belangrijke dat ze zeiden was dat de Cabal-mensen aan het overlopen waren naar de Alliantie en de plannen veranderden. De mensen van de Cabal grijpen naar “onmiddellijk geweld” om hun probleem op te lossen. (Winny: Zoals Netanyahu momenteel doet)

Dit wordt niet toegestaan.

Kennelijk “staan de Avians nu op de rem” en “laten de dingen een beetje vertragen” omdat het echt woest, echt snel zou gaan, naar wat zij zeiden.

De sleutel is dat de Avians willen dat wij een liefdevolle en vredige wereld ingaan. Ze willen deze overgang eveneens, om zo vredig als mogelijk is te zijn.

Dat is zoveel ik nu weet. Ik geloof geen moment dat de insider/de ingewijde van mij tegen me loog. Hij was intens geschokt en diep bewogen door deze belevenis.

#Comment by dwilcock on March 3, 2015 @ 12:21 am

Veel van deze info was al gelekt bij de Coast (uitzending) van vorige week maar ook in mijn conferentie bij Conscious Life Expo vroeg in februari.

(David Wilcock (Consciousness Life Expo Video and Mp3’s) 2-7-15… “Secret Space Program Disclosure”)

Dit is een update voor degenen die het verhaal volgden.

David.

#Commentaar door dwilcock op 3 maart 2015 @ 12:30 am

Ik moet ook zeggen dat hij oorspronkelijk verondersteld was om eerst naar de mensen van het Space Programma te gaan voordat hij naar een gebied werd gebracht waar de Blauwe Avians hem zouden ontmoeten.

Die hadden hem duidelijk gemaakt dat hij “enorme gaten” had in zijn “veiligheids” papieren, en dat dit “protocol” was en dat er “disciplinaire maatregelen” zouden komen voor wat hij had gedaan (bijvoorbeeld door met mij te praten en het online lekken van gegevens).

Hij was daar erg bezorgd over en ik wist niet of hij levend terug zou komen. Hij was al eens in december opgepakt, gemarteld en disciplinerende maatregelen gekregen, dus dit leek een volgende keer die nog erger zou kunnen zijn.

In ieder geval veronderstelde hij om 3 uur in de morgen opgepakt te worden, nu drie nachten geleden. Dat is niet gebeurd.

Voordat dat ‘oppakken’ zou gebeuren, vertelde hij me dat de Blue Avians naar hem gevraagd hadden en zijn naam genoemd. Dit was kennelijk de eerste keer dat ze direct met de Cabal hadden gesproken.

Toen hij me dat vertelde, zei hij dat hij die hele zaak moest her-ordenen en er niet negatief naar moest kijken. In feite, als deze mensen zijn wie zij schijnen te zijn, was het een ZEER positief gebeuren – en hem daarbij in een opmerkelijke positie zet.

Zonder de hulp van de “Bol-Wezens” zoals ze worden genoemd, zou de Alliantie niet in staat zijn om dit te doen. Er zijn kennelijk vier rassen van Bol-Wezens, maar de Blue Avians zijn de enige die in deze tijd zichtbaar zijn.

Die 3 uur in de ochtend bijeenkomst werd zonder blijkbare reden geschrapt en opnieuw in het schema gezet op dezelfde tijd voor de volgende nacht. In de tussentijd ging hij van enerzijds vreselijke angst naar anderzijds inspiratie en vertrouwen.

Wat uiteindelijk ging gebeuren was een vuurvliegje-achtig paars licht dat in zijn kamer verscheen. Dat trok hem uit zijn stoffelijke lichaam en de hele bijeenkomst vond in het astrale plaats. Zijn vrouw wist dat er iets zou gaan gebeuren en wanneer, en zei dat hij in een “griezelige trans-staat” zat terwijl dit gebeurde. Zij was er heel opgewonden over en het was duidelijk niet iets dat kon worden vervalst.

Ik voel dat ik niks te verliezen heb door dit te delen. De Avians vertelden hem (en mij bij volmacht) om verder te gaan en om dit mee te delen, en dat alles wat belachelijk leek dat we zagen “absoluut zonder betekenis” was.

Nou, hier staat het dan.

David

#Commentaar door dwilcock op 3 maart 2015 @ 12:41 am

We staan eigenlijk op het punt om de volgende indeling te beëindigen van de Convergentie van Samenkomst. Jim is ver voorbij zijn wettelijke verplichting om herschrijvingen te doen maar we pushen nog steeds. De markt is open en we kunnen de film toch verkocht krijgen. We zullen het zien! Als het op deze wijze wordt gemaakt staat die nu te komen en dat zal verbijsterend zijn.

– David

Bronnen:

– [http://sitsshow.blogspot.nl/2015/02/david-wilcock-secret-space-program.html]

– [http://sitsshow.blogspot.ca/2015/03/benjamin-fulford-and-david-wilcocks.html]

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

Advertenties