Ufo schiet satelliet uit de lucht | Niburu

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9011:ufo-schiet-satelliet-uit-de-lucht&catid=34:ufo&Itemid=47

Zie ook het artikel van David Wilcock  waarin hij in een commentaar van 3 maart beschrijft dat de Cabal een voertuig in de vorm van een bol of sphere heeft aangevallen en die aanval werd ‘afgeslagen’.

Bijgaand foto’s van een groot voertuig in de buurt van de zon die door de SOHO camera’s van Voyager werd vastgelegd.

image

image

image

Foto’s via Niburu.co

Advertenties

David Wilcock: ‘De ET kant van de zaak is heel interessant geworden, zoals ik onthulde in de radio show met George Noory van vorige week woensdag 25 februari 2015…’

David Wilcock Secret Space Program February 25th 2015 – Coast to Coast (Video) | Disclosure and the Secret History of Our Solar System Radio Show

In de onderstaande video hoor je David vanaf 38 minuten en 44 seconden.

100 bollen (spheres) met de grootte van Neptunus of Jupiter zijn in de laatste 2 tot 3 jaren ons zonnestelsel binnengegaan. Er waren veel andere in de afmeting van onze Maan die tussen 1999 en 2001 binnenkwamen.

Het Pentagon en de mensen van de Cabal werden er eerst echt opgewonden van omdat ze dachten dat die bollen de terugkeer waren van hun Anunnaki goden. Maar de bollen werden verhuld door een ontwikkeld systeem dat hen niet naar binnen liet kijken en ze antwoordden ook niet op communicatie.

Ongeveer midden december gebruikte de Cabal een geavanceerd wapen om op een van de maangrote voorwerpen te schieten. Het object lichtte op, werd een helderrode stip aan de hemel wat door mensen gezien werd (betekenisvoller dan de Maan, daar die verder weg lag) en stuurde die straal terug naar de basis waar die vandaan kwam. Dit veroorzaakte ernstige schade en verlies van een aantal levens.

Sedert die tijd hebben we een no-fly zone gehad rond de Aarde en een isolatie rond ons zonnestelsel. Niemand die hier al was mocht vertrekken – van de Aarde of uit de “kolonies” zoals ze genoemd worden. Ze kunnen niet eens communicatie naar buiten brengen. Niemand anders schijnt in staat te zijn om er nog binnen te komen.

De groep die verscheen uit de bollen wordt genoemd de “Blue Avians” (“Blauwe Vogels”). Zo raar als dit misschien klinkt, het zijn acht-voet hoge (2.40 m) mensachtigen die afstammen van het vogel (avian) leven, met vogelachtige hoofden en heldere indigo-blauwe veren. Ze hebben meer of minder normaal lijkende handen en voeten. Het hoofd is een synergie tussen vogel- en menselijke trekken. Er zijn ook andere vogelsoorten daar buiten. Dat is niet gemeenschappelijk maar het komt voor.

Een van mijn ingewijde leden werd voor een bijeenkomst weggeroepen en dat was heel ernstig. We wisten niet of hij er levend uit zou komen of minstens niet zonder hevig gemarteld te zijn en toegeschreeuwd werd over wat hij mij had verteld en wat er was uitgelekt. Slechts later realiseerden we dat de Blauwe Vogels hem persoonlijk hadden ondervraagd.

Hij kreeg een garantie van hen dat hem geen kwaad zou worden gedaan. Ze vertelden hem veel dingen. Een ding dat zij voelden wat heel belangrijk was, was dat zij GEEN ENKEL contact of communicatie hebben gehad met de Cabal. Een van de vijf voornaamste facties in het Secret Space Program, dat Solar Warden heet, is nu met hen verbonden en die werken met de Alliantie op Aarde, maar nooit met de Cabal.

Ik had ten onrechte op Said on Coast gezegd dat zij contact hadden met de Cabal en zij corrigeerden dit.

Ze gaven me feitelijk wat intrigerende persoonlijke informatie. Het andere belangrijke dat ze zeiden was dat de Cabal-mensen aan het overlopen waren naar de Alliantie en de plannen veranderden. De mensen van de Cabal grijpen naar “onmiddellijk geweld” om hun probleem op te lossen. (Winny: Zoals Netanyahu momenteel doet)

Dit wordt niet toegestaan.

Kennelijk “staan de Avians nu op de rem” en “laten de dingen een beetje vertragen” omdat het echt woest, echt snel zou gaan, naar wat zij zeiden.

De sleutel is dat de Avians willen dat wij een liefdevolle en vredige wereld ingaan. Ze willen deze overgang eveneens, om zo vredig als mogelijk is te zijn.

Dat is zoveel ik nu weet. Ik geloof geen moment dat de insider/de ingewijde van mij tegen me loog. Hij was intens geschokt en diep bewogen door deze belevenis.

#Comment by dwilcock on March 3, 2015 @ 12:21 am

Veel van deze info was al gelekt bij de Coast (uitzending) van vorige week maar ook in mijn conferentie bij Conscious Life Expo vroeg in februari.

(David Wilcock (Consciousness Life Expo Video and Mp3’s) 2-7-15… “Secret Space Program Disclosure”)

Dit is een update voor degenen die het verhaal volgden.

David.

#Commentaar door dwilcock op 3 maart 2015 @ 12:30 am

Ik moet ook zeggen dat hij oorspronkelijk verondersteld was om eerst naar de mensen van het Space Programma te gaan voordat hij naar een gebied werd gebracht waar de Blauwe Avians hem zouden ontmoeten.

Die hadden hem duidelijk gemaakt dat hij “enorme gaten” had in zijn “veiligheids” papieren, en dat dit “protocol” was en dat er “disciplinaire maatregelen” zouden komen voor wat hij had gedaan (bijvoorbeeld door met mij te praten en het online lekken van gegevens).

Hij was daar erg bezorgd over en ik wist niet of hij levend terug zou komen. Hij was al eens in december opgepakt, gemarteld en disciplinerende maatregelen gekregen, dus dit leek een volgende keer die nog erger zou kunnen zijn.

In ieder geval veronderstelde hij om 3 uur in de morgen opgepakt te worden, nu drie nachten geleden. Dat is niet gebeurd.

Voordat dat ‘oppakken’ zou gebeuren, vertelde hij me dat de Blue Avians naar hem gevraagd hadden en zijn naam genoemd. Dit was kennelijk de eerste keer dat ze direct met de Cabal hadden gesproken.

Toen hij me dat vertelde, zei hij dat hij die hele zaak moest her-ordenen en er niet negatief naar moest kijken. In feite, als deze mensen zijn wie zij schijnen te zijn, was het een ZEER positief gebeuren – en hem daarbij in een opmerkelijke positie zet.

Zonder de hulp van de “Bol-Wezens” zoals ze worden genoemd, zou de Alliantie niet in staat zijn om dit te doen. Er zijn kennelijk vier rassen van Bol-Wezens, maar de Blue Avians zijn de enige die in deze tijd zichtbaar zijn.

Die 3 uur in de ochtend bijeenkomst werd zonder blijkbare reden geschrapt en opnieuw in het schema gezet op dezelfde tijd voor de volgende nacht. In de tussentijd ging hij van enerzijds vreselijke angst naar anderzijds inspiratie en vertrouwen.

Wat uiteindelijk ging gebeuren was een vuurvliegje-achtig paars licht dat in zijn kamer verscheen. Dat trok hem uit zijn stoffelijke lichaam en de hele bijeenkomst vond in het astrale plaats. Zijn vrouw wist dat er iets zou gaan gebeuren en wanneer, en zei dat hij in een “griezelige trans-staat” zat terwijl dit gebeurde. Zij was er heel opgewonden over en het was duidelijk niet iets dat kon worden vervalst.

Ik voel dat ik niks te verliezen heb door dit te delen. De Avians vertelden hem (en mij bij volmacht) om verder te gaan en om dit mee te delen, en dat alles wat belachelijk leek dat we zagen “absoluut zonder betekenis” was.

Nou, hier staat het dan.

David

#Commentaar door dwilcock op 3 maart 2015 @ 12:41 am

We staan eigenlijk op het punt om de volgende indeling te beëindigen van de Convergentie van Samenkomst. Jim is ver voorbij zijn wettelijke verplichting om herschrijvingen te doen maar we pushen nog steeds. De markt is open en we kunnen de film toch verkocht krijgen. We zullen het zien! Als het op deze wijze wordt gemaakt staat die nu te komen en dat zal verbijsterend zijn.

– David

Bronnen:

– [http://sitsshow.blogspot.nl/2015/02/david-wilcock-secret-space-program.html]

– [http://sitsshow.blogspot.ca/2015/03/benjamin-fulford-and-david-wilcocks.html]

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

Sheldan Nidle’s Update voor de de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie op 3 maart 2015

‘Jullie naderen een nieuw keerpunt in jullie bevrijding van millennialange slavernij!..’

10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik

Dratzo! We verschijnen met nieuws waarmee we lang gewacht hebben om aan jullie te vertellen! De energieën voor de aanvang van het leveringsschema zijn eindelijk op handen. Dit proces vergde, om tot stand te komen, enige goddelijke tijd. Onze aardse bondgenoten hebben er vertrouwen in dat een herstart van alle leveringsprogramma’s in stelling kan worden gebracht. De verschillende systemen die hiervoor nodig zijn, zijn nu in werking getreden en een nieuw internationaal bankensysteem staat klaar voor overdracht. Zodoende is de eerste noodzakelijke fase om de oude heersers aan de kant te zetten klaar. De andere die in deze toevoerlijn hieraan verbonden zijn, zijn eveneens gereed om hun verschillende plichten te vervullen. Jullie rijk gaat beginnen met een enorme transformatie. Jullie voorspoed zullen jullie daarom binnenkort in handen hebben. Deze uitwisselingen van fondsen zullen snel de benodigde condities creëren die nodig zijn om nieuw bestuur naar voren te schuiven. Dit, op haar beurt, zal uiteindelijk de formele erkenning van ons bestaan mogelijk maken. Al deze verschillende handelingen zullen jullie eindelijk op een veel sneller spoor naar volledig bewustzijn zetten. De vele vertragingstactieken van de duistere cabal zijn uitgewerkt en wij zijn uiterst verheugd het einde te zien van hun sluwe plannen. Jullie naderen een nieuw keerpunt in jullie bevrijding van millennialange slavernij!

Deze nieuw gevonden vrijheid zal jullie voortstuwen naar een serie nieuwe onthullingen, die jullie wereld spoedig zal transformeren. Een uitgebreide reset van jullie mondiale valutasysteem zal onder toezicht staan van dit nieuwe mondiale financiële systeem. De enorme schuld waar deze wereld op gedobberd heeft zal verdwijnen. In feite zal schuld zoals jullie dat hebben gekend een andere vorm krijgen. Een mondiale viering zal een geweldige energie teweegbrengen, die jullie nieuwe uitvindingen zal brengen op het gebied van geneeskunde, wetenschap en reizen. Deze middelen zullen jullie verschillende samenlevingen in staat stellen ziekte te overwinnen, jullie wetenschappen opnieuw uit te vinden en moeiteloos naar de meest afgelegen delen van jullie wereld te reizen! Jullie zullen een grote voorspoed genieten en fantastisch onderricht ontvangen van jullie Opgestegen Meesters. Deze grootschalige educatie zal jullie wegvoeren van de leugens die jullie wereld op het moment “kleuren”. Jullie zullen deze wijsheid gebruiken om je een heel nieuwe manier van kijken eigen te maken omtrent jullie afkomst en omtrent de manier waarop de cabal jullie wereld in de loop van de tijd heeft gemanipuleerd. Al deze nieuwe kennis zal jullie waarlijk van dienst zijn. Wat dan rest zijn onze landingen en jullie herstel van millennialange beschadiging van het oppervlakterijk van Gaia.

Wat jullie gezamenlijk zullen bereiken zal de wereld waarin jullie leven transformeren. Overal op de oppervlakte van jullie planeet zijn de tekenen van jullie misbruik van Gaia’s oppervlakte duidelijk te zien. Omdat deze nieuwe technologie wordt toegepast, is het voor jullie nodig je denkbeelden over hoe jullie samenlevingen werken te herzien. Productie en landbouw moeten geleidelijk afgezwakt worden en een immense herstructurering van het functioneren van jullie steden zal essentieel worden. De herverdeling van rijkdom zal een nieuwe definitie van wie je bent en hoe je je verhoudt tot Gaia genereren. De enorme omvang van vervuiling die gevonden wordt in Gaia’s wateren, land en lucht zal teniet worden gedaan. Jullie dienen met nieuwe ogen te kijken naar wat jullie eten en hoe jullie leven. Het nieuwe bestuur zal hierin voorzien met een groots plan. Dit plan heeft beslist jullie inbreng en suggesties nodig. Een ieder van jullie bezit een innerlijke wijsheid die volledig tot uitdrukking dient te komen. Deze aanzienlijke uitwisseling kan een echte dialoog voortbrengen, zodat een plan kan ontstaan dat alle mogelijke problemen onder de loep neemt en eenvoudig oplost. Hieruit kunnen de daden volgen die laten zien hoezeer een ieder van jullie is gegroeid.

Wanneer we arriveren, hopen we een mondiale samenleving te zien die zijn vele verantwoordelijkheden draagt voor groei en verandering. Een dergelijke samenleving is in feite dynamisch en in staat tot nog dieper zelfonderzoek. Lang geleden waren jullie voorouders een levendige groep die zelfs de confrontatie aangingen met de machten in het oude Atlantis. Het is deze energie die een uiterst originele en creatieve galactische samenleving zal creëren. Deze energie werd gesmoord, eerst door de Atlantiërs en daarna door de Annunaki en hun aangestelde slaven. Een nieuwe hoeveelheid energieën kan eindelijk dat afmaken wat de Atlantiërs tijdelijk hebben tegengehouden. Jullie zijn een uiterst levendige bevolking die nu gevangen zit in de eeuwenoude “gewoonten” van jullie veelvuldig gemanipuleerde samenlevingen. Deze “werkelijkheden” zullen worden getransformeerd en jullie zullen terugkeren naar methodes die nu onmogelijk lijken voor jullie. Onze wens voor jullie is dat jullie deze nieuwe vrijheid nemen en in die banen leiden die ten goede komen aan jullie planeet, jullie milieu en jullie zelf. Wees daarom bereid je hart en geest open te stellen voor die zaken die op dit moment ietwat “ongewoon” lijken te zijn. Een nieuwe wereld staat waarlijk op het punt te verschijnen!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen, geliefde harten, met goed nieuws! Onze medewerkers zijn voornemens de leveringen van vele benodigde goederen te doen die jullie overvloed zal brengen. Deze programma’s zullen een nieuwe en onbelemmerde manier van moeiteloze rondgang van deze voorspoed- en humanitaire fondsen bewerkstelligen. Dit systeem is ontworpen om eenvoudig diegenen die illegaal witgewassen of zwart geld proberen te slijten te vangen. Dit nieuwe systeem maakt een einde aan de impasse die door het systeem van de duistere cabal is veroorzaakt. Vele andere zaken die een nieuwe viering voor een ieder zullen genereren worden eveneens geïnstalleerd. Het is onze bedoeling om te realiseren dat nieuwe gelden, ondersteund door goud, aan jullie worden gegeven. Deze zullen weldra vervangen worden door een speciaal systeem dat iedere zich opgehoopte schuld nagenoeg onmogelijk maakt. De oplossing ligt in de beweging naar overvloed en vreugde! Er staan eveneens verschillende technologieën, die een einde moeten maken aan de dagen gebaseerd op geld, klaar om geïntroduceerd te worden. Deze geldloze maatschappij zal de opkomst van de replicator benadrukken.

Deze technologieën zullen jullie bevrijden van de ontelbare vormen van schuldslavernij die nu op deze wereld heersen. Een van de grootste uitdagingen van de mensheid is te leren dat het universum jullie in overvloedige mate voorziet van alles dat jullie nodig hebben. We hebben allemaal, op een of ander moment, in een maatschappij geleefd waarin de meesten van ons arm waren en dagelijks geloofden dat onze overvloed onmogelijk was. Aan dit geloof zal nu een einde komen. Jullie zijn klaar om overvloed te ervaren. Het neemt vele vormen aan maar wat echt nodig is, is eenvoudig een positief geloof dat jullie overvloed als geboorterecht aan jullie is gegeven. In werkelijkheid vraagt de Hemel jullie innerlijke zelf dagelijks welke soort overvloed jullie mogelijk achten. Wees daarom positief en vraag hier ten diepste om, zodat het hemelse universum hieraan kan voldoen. Dus is het noodzakelijk dat jullie elke gedachte van onwaardigheid of gebrek afwijzen. Jullie verdienen overvloed en een leven waarin jullie geholpen worden en waarin jullie elkaar helpen.

Zoals we al zeiden, jullie zijn wonderbaarlijke Wezens, die alle pracht een aandacht die jullie zo vurig wensen verdienen. Jullie moeten deze energie eveneens aan anderen schenken. Boven alles heeft Gaia jullie aandacht en steun nodig. We vragen jullie om je geweldige Liefde onder elkaar te verspreiden. Gebruik deze tijd om zaken te omarmen die Gaia helpen en elkaar te steunen. Dit zal een tijd van groeiende welvaart voor jullie zijn. Gebruik deze rijkdom om deze wereld, elkaar en jezelf te helpen. Verheug je en weet diep van binnen wat de Hemel van je verwacht terwijl het duister vervaagt. Dat is natuurlijk goddelijke dienstbaarheid – simpele, onzelfzuchtige handelingen. We kunnen goddelijke parabels citeren maar dat is niet nodig. Heb plezier en koester deze tijd en deze verbazingwekkende kansen. Dan kunnen jullie een uitgestrekt web van jullie eigen Licht verspreiden, dat zich verbindt en samenvoegt met anderen! Deze tijd is aldus het begin van een graag geziene realiteit! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze boodschappen! Laat deze buitengewone tijd beginnen jullie te vullen met haar vele speciale zegeningen! Laat deze tijd er ook een zijn waarin jullie oprijzen uit stress en frustratie en waarin jullie transformeren naar pure vreugde en geweldig succes! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie is! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: http://paoweb.com/uf030315.htm

Vertaling: Rob/Marja