The Portal: ‘Cobra’s Maandelijkse Update van Februari, Meditatie Video’s en Conferenties…’ 27 februari 2015

Misschien wilt u naar de maandelijkse update van februari van het interview van Rob Potter met Cobra luisteren of het transcript ervan lezen:

http://thepromiserevealed.com/2015-feb-16-qa-with-cobra-rob-potter/

Of naar de Youtube-versie luisteren:

U kunt uw vragen aan Cobra sturen naar rob@thepromiserevealed.com en veel vragen zullen worden beantwoord in het volgende maandelijkse update interview.

Youtube versies van de Wekelijkse Bevrijdingsmeditatie zijn nu ook beschikbaar in het:

Frans:

Spaans:

Portugees:

Hongaars:

Japans:

Chinees (vereenvoudigd):

En traditioneel Chinees:

Er is een grote behoefte om een wereldwijde.communicatie-hub te creëren voor alle Event Support groups (Event ondersteuningsgroepen) en de Sisterhood of the Rose groepen

De voorlopige hub is hier te vinden:

http://prepareforchange.freeforums.net/

Veel Event Support Groepen organiseren en coördineren zich via Facebook. Hun lijst is hier te vinden:

http://prepareforchange.net/create-join-a-group/

Een mogelijke toekomstige hub voor Event Support Groups (Event Ondersteuningsgroepen) / Sisterhood of the Rose Groups (Zusterschap van de Roosgroepen) is hier te vinden:

http://www.coeo.cc/

Net na totale zonsverduistering, precies tijdens de equinox, zullen we onze eerste Europese Doorbraak conferentie hebben. U bent meer dan welkom om met ons mee te doen op 21 en 22 maart in Konstanz, Duitsland:

http://portal2012.org/Germany.html

Konstanz is een mooie Duitse stad, gelegen aan de rand van het Bodenmeer, wat een van de grootste Godin vortexen in Europa is.

In de nabije toekomst zijn er meer Doorbraak conferenties gepland en wanneer alle details zijn afgerond zullen zij worden aangekondigd.

De Doorbraak is nabij!

Geplaatst door Cobra

Source: [http://2012portal.blogspot.nl/2015/02/february-monthly-update-meditation.html]

Vertaling: Frank [zielsvreugde@live.nl]

Advertenties

Michael Roads: ‘Het onderscheid tussen Ziel, Spirit en Hoger Zelf…’ 22 februari 2015

‘Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling…’

Jij en ik zijn zielen die gekleed zijn in een stoffelijk lichaam en identiteit. Het is de ziel die verondersteld wordt om te incarneren van het ene zogenaamde leven naar een ander, maar de woorden die we gebruiken om dit te beschrijven neigen ernaar om een vals plaatje te creëren.

Het veronderstelde beeld is dat als we sterven, we door her-geboorte opnieuw naar de Aarde incarneren. Met andere woorden, het beeld is geboorte, dood en her-geboorte, telkens weer. Dit beeld is vals.
Lichamen sterven, identiteit blijft vastzitten en de ziel gaat voor altijd verder. Ons leven is feitelijk de voortzetting van de ziel, die het ene lichaam/identiteit na het andere gebruikt om door te gaan met onze reis van zielengroei, van het uitbreiden van het bewustzijn, van Zelf-Bewustzijn. Ik beschrijf dit proces meestal als een film, de Continuïteit van het Zelf. Hij/Zij die nooit sterft, dus nooit wordt herboren, maar doorgaat in een groter frame van tijdloze tijd.

De Ziel/Zelf heeft geen lineaire mate van tijd. Lichaam/identiteit meet het voorbijgaan van lineaire tijd door het verouderen van het lichaam, want stoffelijk leven we in een lineaire werkelijkheid. Dit geeft ons “oorzaak en gevolg” en “polariteit” die beiden prachtige instrumenten zijn voor groei en verbreding van ons menselijk bewustzijn.

Ongelukkig genoeg echter, heeft dit ook veroorzaakt dat we geloven in onze sterfelijkheid, om te geloven en te accepteren dat we feitelijk sterven. Voor veel mensen betekent dood het absolute einde, terwijl anderen denken dat we in een graf liggen en wachten op een klaroengeschal om uit de dood op te rijzen. Maar weer anderen denken dat we in de hemel leven … of in de hel… Dit alles overeenkomstig de wijze hoe we ons aparte leven leidden. En oh, zoveel mensen geloven in een ‘dag des oordeels’ door een wraakzuchtige God.

In een Grotere Werkelijkheid bezet alle tijd dezelfde ruimte. Ik noem dit Bolvormige Tijd. Dat betekent dat we in het eeuwige moment leven. Ziel en Hoger Zelf weten dit, maar de ziel gaat in en uit de lineaire tijd als deel van haar groeiproces. En bij dit groeiproces, die in de lineaire tijd vele duizenden jaren kan omspannen – terwijl die in een grotere werkelijkheid alleen het eeuwige moment bezet – vergeet de ziel haar Waarheid.

De ziel vergeet, dus is die afhankelijk van haar identiteit om naam en betekenis te geven aan het leven. Maar terwijl de ziel groeit, of die dat nu geleidelijk of plotseling doet, verbindt die zich met haar grotere Waarheid en de ziel kent zichzelf als Zelf. Bij dit proces, heeft identiteit-ego niet langer meer een ware betekenis, niet langer dient ons de dagelijkse vrees en illusies van afscheiding, want het Zelf kent zijn Eenheid met alle leven.

Persoonlijk houd ik er niet van om de term ‘Hoger’ Zelf te gebruiken. Hoger Zelf houdt in dat de identiteit – Ik/Mij – een lager zelf is en dit is niet waar. Jij en Ik zijn een ziel/Zelf op een reis om het ‘Ik Ben’ Zelf te ontdekken via de ervaringen van de identiteit/ziel zelf. Dit is waarom we hier zijn.

Er is geen andere reden. Ambitie, het stellen van een doel, en alle ‘vallen van het succes’ zijn gewoon subtiele vallen die de angsten voeden van de identiteit/het ego terwijl die de identiteit/het ego verder doen vallen in de illusie.

Okay, hoe kan financieel succes een vrees voeden als die verschijnt om dat te verzachten? Vrees is altijd gebaseerd op valsheid, in de illusie. Dus iets dat vrees lijkt te doen verdwijnen is juist het voeden en koesteren van vrees. Vele jaren geleden hield ik varkens.

Toen het hun etenstijd was schreeuwden ze heel luid en in doordringende kreten om hun voedsel en met meer dan honderd ervan haastte ik me om ze te voeden om dat oor-splijtende crescendo te stoppen. Natuurlijk, de vrede bleef alleen maar tot aan de volgende etenstijd. En dit is hoe vrees is. Je koopt het eten-kaartje om de vrees te doen stoppen, maar op het moment waarop je niet langer het volgende kaartje met eten koopt, begint het gekrijs weer opnieuw.

En in dat hele proces wordt de eetlust van de varkens/vrees groter en groter. Je kunt zien waar dit naar toe leidt. Het voert naar levens van conditionele reactie om iets te doen om het gekrijs te stoppen van vrees die door je hele Wezen heen echoot. Dit is de reis van de ziel als het verder gaan zwaar wordt.

Ik kijk naar sommige mensen die heel succesvol over zichzelf nadenken en ik ben me bewust dat in hun zelf-bedrog/illusie zij geen idee hebben van het proces van ziel/leven. Ze worden gedreven om meer geld te maken, om meer financiële veiligheid te creëren voor hun door vrees gedreven ego/identiteit die velen zelfs niet herkennen.

Deze conditie houdt de ziekenhuizen vol en bezig! Blind vertrouwen kan een tijdelijke fixatie zijn maar die bied geen permanente oplossing. Om de zaken nog erger te maken, hebben mensen in deze situatie – en dat zijn miljarden – geen idee van wat de situatie werkelijk is. Hun hele focus is het illusie/probleem, eerder dan de Waarheid/oplossing. Een intellectuele benadering zal niets bieden, want het is het intellect dat gelooft in en die het zelf-bedrog creëert van illusie.

Het intellect is een lang gevestigde isolationist, terwijl intelligentie zich uitdrukt door en vanuit heelheid. Indien, of als we intelligentie gebruiken om met angst om te gaan, zullen we snel ontdekken dat angst geen fundering in zichzelf heeft; die moet worden gecreëerd. Holistische intelligentie geeft nooit enige waardige fundering in zichzelf; geïsoleerd intellect schept angst door het volgen van een negatief “wat als” soort van de ergst mogelijke scenario’s.

Voordat ik dit loslaat wil ik graag een manier uit vrees bieden. Vertrouwen! Vertrouwen in het Zelf. Vertrouw dat ondanks alle mogelijke bewijs voor het tegengestelde, je adequaat en capabel bent. Vertrouw dat het onsterfelijke Wezen dat je werkelijk bent, de intelligentie heeft om met alles om te gaan dat in je leven komt. Uiteindelijk ben jij de schrijver van het boek van je leven! Vertrouw dat je een echt prachtig, metafysisch, multidimensionaal Wezen van Liefde en Licht bent. Dit is jouw Waarheid. Vertrouw daar op.

In alle leven is spirit. Jij bent een spiritueel Wezen. De ziel die jij bent is de groei van de individualisatie van spirit. Op elk moment van je leven druk jij spirit uit … en alle spirit is Een. Spiritueel, ben je. Een met alle leven, met elke persoon. Positief accepterend of negatief kritisch, de wijze waarop je denkt is de wijze waarop je jezelf en andere mensen zult behandelen, en het is de wijze waarop je het leven zult creëren om met je om te gaan. Elke levensvorm in de Natuur is een uitdrukking van spirit, dezelfde spirit die in jou zich uitdrukt.

Door spirit ben je verbonden met alles. Niets is buiten het Zelf, want Zelf is een grenzeloos en onmeetbare uitdrukking van spirit. Als de ziel zich uit het lichaam trekt, blijft de spirit bij de ziel, want net als de ziel een uitdrukking is van spirit, zo is het lichaam een uitdrukking van de ziel. Spirit kan niet sterven, leven kan niet sterven.

Alles dat gebeurt bij de zo-genaamde menselijke dood is dat het bewustzijn/spirit/ziel zich lostrekt van het stoffelijke lichaam, en doorgaat als een metafysisch Wezen van Liefde en Licht op een niet-stoffelijk niveau van uitdrukking. Jij bent een eeuwig Wezen van Liefde met de vrijheid om je Zelf uit te drukken op welke wijze je je dat voorstelt.

Jullie voorstelling is een creatie. Wat jij je voortdurend voorstelt zal je uiteindelijk beleven. Wees voorzichtig met je voorstelling. Kijk naar voorstelling als een betekenis; de innerlijke beelden die je schept zullen altijd deel van je leven zijn. Stel jezelf voor als een Wezen van Liefde en Licht. Dat is wijsheid!

In Liefde en Licht.

Michael (Roads)

Bron: “The Difference Between Soul, Spirit and Higher Self,” by Michael Roads, February 18, 2015 at http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/

Originele link: [http://wakeup-world.com/2015/02/18/the-difference-between-soul-spirit-and-higher-self/]

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie op 25 februari 2015

‘Lang geleden kwamen we van vele verafgelegen streken om dit planetair systeem te helpen en om met liefde de uitgebreide bescherming te geven die deze wereld zo nodig heeft…’

3 Men, 13 Zac, 11 Ik

Selamat Balik! We hebben goed nieuws! Het proces van het verminderen van de verschrikkelijke invloed van het duister gaat door. Het Licht is, door de juiste gebeden en goddelijke handelingen zeer dichtbij het ontmantelen van de laatste, vele millennia geleden door de Anunnaki geplaatste hindernis. Deze serie goddelijke handelingen zal de talloze fondsen vrijmaken en deze genadig laten verdelen. De Agarthanen hebben sleutels in hun bezit voor speciale chants en decreten, speciaal gemaakt voor juist dat doel. Deze handelingen kunnen alleen worden uitgevoerd wanneer het daarvoor de juiste goddelijke tijd is. Dat speciale moment is nu. Derhalve instrueert de Hemel wanneer en hoe deze laatste hymnen worden uitgevoerd. Gaia bereikt het punt van haar reizen waarop zulke hermetische middelen succesvol kunnen worden toegepast. Onze liaisons werken zodoende samen met degenen van het Licht die lang geleden geselecteerd werden om deze zeer gewijde taak uit te voeren. De door de Hemel gekozen afgezanten stellen deze goddelijke woorden ter beschikking. Hun handelingen zullen de matrices van deze realiteit opnieuw instellen en de vele gebeurtenissen de ruimte geven die nodig zijn om deze realiteit het begin van jullie vrijheid en grootse welvaart te laten manifesteren.

In deze nieuwe leefomstandigheden gaan jullie eerst je Agarthaanse verwanten ontmoeten. De lange afscheiding die begon met de vernietiging van Lemurië, zo’n 25000 jaar geleden zal formeel eindigen. Jullie gaan kennis nemen van jullie afkomst en beginnen te begrijpen dat jullie inderdaad speciale aliens zijn op Gaia’s oppervlaktewereld. Nadat jullie eenmaal een nieuwe geografie leren zullen jullie gedachten omtrent wie Gaia is een nieuwe richting inslaan. Deze veranderingen in jullie perceptie wordt een zeer veelbelovende tijd voor ons om voor jullie te verschijnen. In essentie hebben jullie een volledig groot jaar doorleefd, en nu, gewapend met deze kennis zijn jullie klaar om opnieuw te beginnen. NESARA is slechts één van de vele gereedschappen die jullie zal opporren richting het hervatten van jullie volledig bewuste realiteit. Gaia zal jullie tijd in de Kristallen Lichtkamers gebruiken om haar oppervlakte en binnenaardse realiteiten te herenigen. Deze hereniging zal haar oppervlakte terugbrengen naar een nieuwe en ongerepte staat. Dan zal de dodelijke dualiteit van de oppervlakte zich transformeren naar een waarin fauna en flora co-existeren. De wereld van een primitieve en open atmosfeer zal worden gewijzigd in één waar de twee firmamenten weer in werking zijn.

Zoals jullie je kunnen voorstellen komt deze nieuwe realiteit met een enorme hoeveelheid nieuwe verantwoordelijkheden. Jullie gaan je samenvoegen met jullie binnenaardse verwanten en nieuw bestuur creëren. Wanneer jullie je nieuwe sterrennatie formeren gaat dit model zich over dit zonnestelsel verspreiden. Deze nieuwe sterrennatie is door de Hemel een mandaat gegeven om de wens van de vroegere Anchara-naties, om volledig bewuste Lichtwezens te worden, te helpen realiseren. Vervolgens, als onderdeel van deze goddelijke missie, gaan jullie helpen bij de hervorming van hun talloze sterrennaties. Deze missie zal uiteindelijk overgaan in één waarin jullie succesvol helpen bij het vervullen van één van de aanvankelijke doelstellingen van deze organisatie, het brengen van vrede naar, en het unificeren van, deze geweldige Melkweg. Deze grootse missie zal jullie sterrennatie helpen één van de meest gerespecteerde te worden. Jullie hebben echter ook een missie te vervullen om nog meer melkwegstelsels onder te brengen. Momenteel zijn er meer dan 10000 nabijgelegen melkwegstelsels die met elkaar één grote unie vormen. Onze gezamenlijke missie is vrede en Licht te verspreiden door de fysicaliteit. We gaan ons met anderen samenvoegen om het goddelijke plan van de Schepper (de Grote Scheppende Kracht) te ontvouwen.

Wees altijd klaar voor nieuwe kennis en verkondigde wijsheid, wanneer jullie door de eerste gemanifesteerde periode van veranderingen heen gaan. Onthoud dat jullie lang geleden, toen jullie in beperkt bewustzijn werden gedwongen, belogen en gemanipuleerd werden, eerst door de Atlantiërs en daarna door de Anunnaki. Jullie hebben de waarheid nodig nu jullie je op een nieuwe realiteit voorbereiden. Deze Melkweg is weids, en voor jullie enorm in omvang. Toch bezit het een goddelijke orde die jullie moeten kennen. Wij allen erkennen dit en we wensen van harte jullie ware afkomst en geschiedenis aan jullie uit te leggen. Nadat jullie eenmaal volledig bewust zijn adviseren we jullie je vele Akashagegevens te bestuderen en eindelijk volledig greep te krijgen op jullie plaats in deze wonderbaarlijke Schepping. Deze wijsheid, tezamen met die welke waarin is voorzien door jullie talloze ervaringen kan worden toegevoegd aan jullie eigen persoonlijke “Boek van Begrip”. Gebruik deze verkregen wijsheid om je te gidsen en wees klaar om samen te werken met anderen om creatief welk probleem ook dat kan opdoemen in jullie sterrennatie op te lossen. Zeker, jullie staan aan het begin van een zeer wonderbaarlijk nieuw leven!

Gezegend! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen staan op het punt zich te manifesteren! Onze vennoten zijn uiterst verheugd over de dingen die eindelijk gaan gebeuren. Het duister is lange tijd trots geweest op zichzelf omdat ze in staat was onze verschillende leveringen verborgen te houden. Dit is echt het laatste dat hun loyale volgelingen nog kunnen blijven doen. Deze hoeveelheid vertragingen zal eindigen omdat het Licht de benodigde documenten heeft verkregen, die nodig zijn om dit dilemma te beëindigen. Daarom kunnen verschillende projecten, die lange tijd de benodigde fondsen misten, nu spoedig hun start maken. Dit is eveneens het geval met de welvaartsfondsen. Een serie van voorbereidende overdrachten werd afgerond. Het was voor onze helpers echter noodzaak om te stoppen en binnenkort kan dit gecompliceerde proces weer van start gaan. De voltooiing van dit proces is ontworpen om het huidige bestuur te vervangen en jullie in staat te stellen een einde te maken aan een lange geschiedenis van wereldwijde schuldslavernij. Dit proces zal jullie niet alleen voorspoed brengen maar zal ook een einde maken aan discriminerende en oneerlijke belastingen.

Wat in deze tijd uiterst belangrijk is, is deze financiële hulpmiddelen te gebruiken om jullie dromen waar te maken en dit rijk een betere plaats te maken om in te leven. Er moet veel gedaan worden. We zijn van plan om onze toekomstige lessen te gebruiken om niet alleen jullie kennis te laten toenemen maar ook verschillende inzichten te geven in hoe jullie het best jullie levens kunnen verbeteren. Het allerbelangrijkst is om beter begrip te krijgen van hoe jullie hier gekomen zijn en hoe jullie je, als een collectief, kunnen voorbereiden op een nieuwe werkelijkheid. Deze wereld is waarlijk een duistere die nog maar net begonnen is licht te verspreiden. Elke seconde van iedere dag zendt de Hemel zegeningen naar jullie. Gebruik deze overvloed aan zegeningen en voorzieningen om de vooruitzichten op wat je wilt gaan doen te verbeteren. Wees bezield om met anderen te werken en leer op een nog veel hoger niveau een samenleving te creëren die gevuld is met Liefde en Godgedreven verantwoordelijkheid. Gebruik dit besef van betekenis om grootse plannen te smeden en zo deze wereld ten goede te veranderen.

Lang geleden kwamen we van vele verafgelegen streken om dit planetair systeem te helpen en om met liefde de uitgebreide bescherming te geven die deze wereld zo nodig heeft. We zegenen onze wederzijdse ervaringen en nemen deze als een wijsheid, die we zullen gebruiken om dit land een waar paradijs te maken. Jullie zijn dichtbij de transitie naar de mogelijkheden die de onze weerspiegelen. Ons proces is om jullie te begeleiden en jullie, in dienst van de wijsheid, voorzichtig naar een nieuwe wereld te leiden. We werden voor deze taak uitgekozen door enkel het doorleven van ontelbare levens. Deze levens leidden ons naar wat we uiteindelijk zijn geworden. Jullie hemelse gidsen wijzen een ieder van jullie nu op dezelfde manier in een gewijde richting. Wij assisteren hen daarbij en hebben programma’s geïnstalleerd die als basis moeten dienen voor dit nieuwe rijk. We vragen jullie daarom om voortdurend naar binnen te kijken en deze inzichten te gebruiken om jullie op je pad naar je dromen te houden. Onthoud, Liefde en Licht is al dat is! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag gingen we door jullie ervan te verzekeren dat het goede nieuws om de hoek ligt! Deze wereld zal spoedig veranderen. Tot dan kan het vaak lijken alsof de plaat blijft hangen. Blijf dus positief en gefocust, zelfs al lijkt het alsof er niets nieuws is. Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: [https://www.paoweb.com/uf022415.htm]

Vertaling: Rob/Marja

Blossom met de Galactische Federatie van Licht, 21 februari 2015

(Dit is een filmpje door Blossom gestuurd: met een automatische Engelse ondertiteling. Niet helemaal juist vertaald, want het is een googlevertaling maar je kunt het dan iets beter begrijpen.

Ik vertaal dit niet. Een geweldige speech. Dit werd uitgesproken in 2012… en nu? – Winny)

Blossom: Hallo mijn vrienden. Nou, deze week was een beetje een blauwe week voor me, om een of andere reden. Maar vandaag voel ik met ‘helder’ genoeg om te channelen en ben blij om dat te doen.

Federatie van Licht: Met de warmste groeten … wij verwelkomen je en iedereen die naar onze woorden wordt getrokken. Er zijn tijden voor Elk Een als spirit laag zit… maar zoals je weet … als spirit terug springt … zoals die meest zeker zal doen … is er een frisheid in de stappen … die Iemand niet tegenkomt, als ze geen lagere energetische tijden beleefd hadden.

Bloss: Ja, daar ben ik me bewust van… en altijd blij om me meer met mijzelf in verbinding te VOELEN, dat is zeker. Dus, het onderwerp van vandaag zal zijn?

Fed.v.L: Alles dat jij wilt… binnen de reden.

Bloss: En die reden is?

Fed.v.L: Het feit dat er bepaalde onderwerpen zijn die we niet graag willen bespreken. Want wij VOELEN dat we alleen maar willen opheffen…

Bloss: Liever dan in verwarring brengen…

Fed.v.L: We zijn inderdaad ‘in sync’ (in harmonie) met elkaar.

Bloss: Okay … ‘k zie dat zoals je dat aanbiedt… Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over onze Planeet … over andere Planeten … in feite, over ‘De Hele Zaak’. Jullie zeggen dat wij geschapen werden als een experiment … wie heeft ons feitelijk ‘bedacht’. Hoe kwam het dat deze lichamen van ons werken zoals ze doen … en … hoe gaat de ziel dan in deze lichamen? Ik ga voor goud nu. (t.v. opmerking)

Fed.v.L: We verwachten dat je ons antwoord hoort.

Bloss: Bedoel je dat je wilt gaan spreken? Dat nu bekende gevoel van het laten vallen van mijn stuk (van mijn stuk zijn gebracht) is over me heen gekomen.

Fed.v.L: Als dit … en ALLEEN als dit juist voor jou is.

Bloss: Ik laat dit zeker gaan … het regent niet (de vorige keer kon dit over het dak razen) … wat verbazend is daar we in de staart zitten van een voorbijgaande cycloon! OK, laten we zien, ja?

Transcriptie staat hieronderaan.

Dit schrijft ze in de brief die ik erbij kreeg:

(Ik heb ontdekt door tegelijkertijd te luisteren EN te lezen dat hun Energie echt in de ziel penetreert. Misschien moet je eerst luisteren, dan lezen … en dan beiden samen. Ik heb gelukkig dit heel vaak gehoord vanwege lange pauzes bij het redigeren … transcriberen en dan deze transcriptie corrigeren … en dan weer dubbel checken en weer checken voor de fouten… Zonder kwestie is het hoe meer je hoort/leest … hoe meer de ziel dit op een dieper niveau begrijpt.

Alleen maar vastleggen … Ik lach nog bij hun woord ‘bulti’ !!! (dat was een rijmelarij.w.)

Bloss: Nou, dank je. Interessant hoe jullie praatje zich omzette in iets wat ik ECHT moest horen … en ik ben zeker dat het velen zal helpen.

Fed.v.L: Dat is wat wij willen. We gaan door met zo’n blijdschap betreffende deze nieuwe manier (van werken). Dit was altijd onze volgende stap.

Bloss: Dat ik zou hebben moeten weten … maar dat deed ik niet … totdat ik het deed! Ik ben blij dat te doen, alhoewel ik er nog aan moet wennen. Nog wat meer dat jullie willen zeggen?

Fed.v.L: Alleen dat we van je Houden. Maar dit weet je. Dit kun je VOELEN.

Bloss: Dit WEET ik. Dit VOEL ik. Dank je.

—————————————————-

Transcriptie van 21 februari 2015:

Welcome Dearest Ones.

Once again we are delighted beyond delight to have this opportunity to speak through sound … so that your hearts may resonate with the Vibration in which these words are offered.

Welkom Liefste Mensen.

Opnieuw zijn we heel blij meer dan blij om deze gelegenheid te hebben om via geluid te spreken … zodat jullie harten kunnen resoneren met de Vibratie waarmee deze woorden worden aangeboden.

Questions … Questions … Questions. So much that the human mind desires to know, and is One not told over and over … that all answers lie within?

Vragen … Vragen … Vragen. Zo veel wat het menselijke denken wil weten, en is Men niet telkens weer verteld … dat alle antwoorden binnen in iemand liggen?

Many understand … many accept of this reply … and yet, they do not necessarily know fully … of the answer … to the answer.

Velen begrijpen… velen accepteren dit antwoord… en toch kennen zij noodzakelijkerwijs niet volledig … het antwoord… op het antwoord.

Where within do those answers lie? Is it at your fingertips?  Is it on the tip of your tongue? Is it within your heart space?

Waar, waarin liggen die antwoorden? Zitten die in jullie vingertoppen? Zitten ze op het puntje van de tong? Zit dat in jullie hartruimte?

Remove physicality from thought … and then … remove thought. In this vast expanse … of nothingness … here then, is where all answers reside. Ready for you to pick at your will … as an apple from a tree.

Haal stoffelijkheid uit je gedachte … en dan … verwijder de gedachte. In deze grote uitbreiding van niets … is het hier waar alle antwoorden wonen. Klaar om te worden opgepikt door je wil … als een appel uit een boom.

All answers can be known by you … when the soul is ready to rediscover them.

Alle antwoorden kunnen door jullie gekend worden … als de ziel klaar is om ze te her-ontdekken.

You have asked of us this day … regarding the creation of the physical body. We smile … for in a similar fashion … is it not that scientists and indeed, professors … build in your world … out of many types of materials … what you name a robot? And its functioning … functions … by a certain programme.

Je hebt ons vandaag gevraagd … over de schepping van het stoffelijke lichaam. We glimlachen … want op dezelfde manier … is het niet zo, dat wetenschappers en inderdaad professoren … bouwden zij deze in jullie wereld … van veel soorten materiaal … wat jullie een robot noemen? Met hun functioneren … functies … door een bepaald programma.

Therefore, when a particular button is pressed … the arm knows to move to the right … and on and on … We could continue explaining … yet, we understand that you understand of that which we speak.

Daarom, als er een specifieke knop wordt ingedrukt… weten de armen om naar rechts te gaan … en zo verder… We kunnen doorgaan dit verder uit te leggen … maar we begrijpen dat jullie begrijpen waarover wij spreken.

It was therefore, greatly assessed … how a physical momentum could be accessed via thought … so that … if you like… your thought … the thought coming from the FEELING of the human, is therefore, the programme, the button that is pressed , should one’s arm desire to move to the right. It is very similar and yet as you know … far more complex … due to the billions of workings within.

Daarom werd enorm ingeschat … hoe men een stoffelijke stuwkracht binnen kan gaan via gedachte … zo dat… zoals je wilt… jullie gedachte… de gedachte die uit het VOELEN van de mens komt daarom het programma is, de knop die wordt ingedrukt, als iemands arm naar rechts wil gaan. Het lijkt er erg op en toch, zoals jullie weten … is dat veel complexer … vanwege de miljarden werkingen binnenin.

The Power House that is your physical body is a Miracle within itself. It is a living organism that is a world within itself. For when something breaks down … much takes place in order to have that particular place up and working again … as soon as possible.

De Batterij (Power House) die jullie stoffelijke lichaam is, is een Wonder op zichzelf. Dit is een levend organisme die een wereld op zichzelf is. Want als iemand achteruitgaat/instort … vindt er veel plaats om dat weer op te zetten en te laten werken … zo spoedig mogelijk.

Much is understood by your physicians and researchers about the body. Yet, we would also add the thought … that the basic maintenance for the body … is through the FEELING of Well-Being.

Veel wordt hiervan begrepen door jullie doktoren en onderzoekers van het lichaam. Toch zullen we ook de gedachte hieraan toevoegen… dat de grondhandhaving voor het lichaam … via het GEVOEL van Wel-Zijn gaat.

When One does not FEEL so Bright in thought and physical movement … of physical FEELING within … it is far harder for … shall we say … the Beings within your body … (You would perhaps call them the mechanisms) … yet, we would call them ‘The Beings’ within your body … are not fully functioning on Love.

Als Men zich niet zo Helder VOELT in gedachte en stoffelijke beweging … door het stoffelijke VOELEN van binnen … is het veel moeilijker om … zullen we zeggen… de Wezens in je lichaam… (Jullie zouden dit misschien de mechanismes noemen) … maar we zullen hen ‘De Wezens’ in jullie lichaam noemen… welke (dan) niet totaal met Liefde werken.

All things within your body function 100% when they are in Love with one another … And indeed, the soul … that is the computer programme … if you like … of that physical body.

Alle dingen in jullie lichaam functioneren 100% als ze in Liefde zijn met elkaar … En inderdaad, de ziel… die het computer programma is … zoals je wilt … van dat stoffelijke lichaam.

Therefore … when there is FEELINGS of Joy and Happiness … FEELINGS of Oneness … the body reacts.

Daarom … als er GEVOELENS van Blijheid en Geluk zijn … GEVOELENS van Eenheid … reageert het lichaam.

This is the body’s finest medicine. And we understand … we accept … how hard it must be … when your physical body is not functioning as it should … that One is able to remain in Joy … in Happiness … in full Energy.

Dit is het fijnste medicijn van het lichaam. En wij begrijpen … we accepteren … hoe moeilijk het moet zijn … als je stoffelijke lichaam niet functioneert zoals het zou moeten … Dat Men in staat is om in Vreugde … en in Geluk te blijven… met volle Energie.

Yet, through the power of the mind … the power of the soul controlling the minds pattern … this then, is how Well-Being is brought about.

Maar, door de kracht van de geest/het denken… beheerst de kracht van de ziel de denkpatronen… zo is het dan, hoe Wel-Zijn weer naar voren wordt gebracht.

Even when scanners upon your Earth are saying otherwise. You may see of a scan of something that is taking place within your body … which is proof to you why you are receiving a certain ailment or a certain pain. Yet, your thought pattern … your FEELING of Well-Being … can control the visions you see upon those X-rays.

Ook al zeggen scanners op jullie Aarde het anders. Kun je een scan zien van iets dat in je lichaam gebeurt … wat een bewijs is voor je waarom je een bepaalde ziekte of bepaalde pijn hebt. Maar jullie gedachte patroon… jullie gevoel GEVOEL van Wel-Zijn … kan de visies beheersen die je ziet bij die X-Stralen.

Your FEELINGS can be used as an eraser … to literally, rub out the images that were once there.

Jullie GEVOELENS kunnen als een uitgommer/verwijderaar gebruikt worden … om letterlijk, de beelden weg te wrijven die er eenmaal waren.

We do not enter upon this subject in a fashion of ‘It is as simple as that’ … and yet … it is.

Wij gaan dit onderwerp niet in op een manier van ‘zo eenvoudig als dat is het’… en toch … is het dat wel.

When we explain to you that it is your FEELING … through thought … that animates your entire physical Being … that is its programme … Then do you see Dearest souls? By accepting and adopting this attitude …  knowing it as your Truth … then all one needs do is FEEL that which they desire to FEEL … to be well.

Als wij aan jullie uitleggen dat het jullie VOELEN is … via gedachte … die je gehele stoffelijke Wezen leven geeft … dat het diens programma is … Zien jullie het dan, Liefste zielen?  Door te accepteren en door deze houding te adopteren … dit wetend als jullie Waarheid … dat alles dat men hoeft te doen om te VOELEN is dat wat zij wensen te VOELEN … zich goed te voelen… wel te zijn.

Blossom is speaking to us and she is saying that indeed, as we mentioned when One is ‘sick’ … and yet, we do not agree with this word ‘sick’ … but, we will continue forth. When One has great struggle within the physical body … the last thing that is on their mind is being able to FEEL well. They know they want to FEEL well, but are unable to do so … because they are not.

Blossom spreekt tegen ons en zij zegt dat inderdaad toen wij zeiden dat als Iemand ‘ziek’ is … en toch, stemmen wij niet in met dit woord ‘ziek’ … maar we gaan verder … Als Iemand enorm worstelt in het stoffelijke lichaam … is het laatste dat in hun denken zit het in staat zijn om zich goed te VOELEN. Ze weten dat zij zich goed willen VOELEN, maar zijn niet in staat om dat te doen … omdat ze dat niet zijn.

We say … that to overcome FEELINGS of negativity … need not be the struggle in which many make it.

Wij zeggen… om GEVOELENS van negativiteit te overstijgen … moet het niet een worsteling zijn die velen er van maken.

Go to the playground inside your head. Take yourself away from that which you assume to be your reality … and go and play … with children in the fields of Golden corn. Take yourself to places that you dream of visiting. You do not require your physical Being … to do so.

Ga naar de speelplek in je hoofd. Haal jezelf weg bij wat je aanneemt dat je werkelijkheid is… en ga spelen … met kinderen in de velden met Gouden graan. Breng jezelf naar plaatsen die je droomt te bezoeken. Je hoeft je stoffelijke Wezen dat niet te laten doen.

You do not require your physical Being to be with you … to tag along.

Je hoeft je stoffelijke Wezen niet bij je te laten … om tikkertje te spelen.

All that you are … is Love

Alles dat je bent … is Liefde.

It is the essence of your soulself.

Het is de essentie van je zielzelf.

This soulself of yours … as an individual aspect of The Whole …  has the right to visit anywhere it so chooses … with or without the body … and if it is that the body be a hindrance … then leave it behind.

Deze zielzelf van jullie … als een individueel aspect van Het Geheel … heeft het recht om overal waar het wil te gaan bezoeken … met of zonder het lichaam… en als het zo is dat het lichaam een belemmering is… dan laat het dit achter.

When you return from your visit … you will find that your FEELINGS are in a much stronger disposition. Therefore, this can be applied to allowing the FEELING of the body to uplift itself … little by little.

Als je terugkeert van je bezoek … zul je ontdekken dat je GEVOELENS in een veel sterkere dispositie zijn. Daarom… kan dit worden toegepast om het VOELEN van het lichaam zichzelf dat te laten optillen… beetje bij beetje.

You programme your body. It is not programmed by another, by pushing buttons … and turning levers.

Jullie programmeren je lichaam. Het wordt niet geprogrammeerd door een ander, door knoppen in te drukken… en door hefbomen op te halen.

This Miracle that you have chosen to reside in upon the Earth plane is the most proficient multi, bulti,(?) billion, trillion dollar residence that you could come across.

Dit wonder waarin jullie hebben gewild te wonen op het Aarde plan is de meest bekwame, veelzijdige, (bijdige)(multi/bulti(?)miljarden triljarden dollar woning die je maar kunt hebben.

And yet, is it not so … that many choose to let the house keeping slip? It does not matter they say ‘if I leave that room full of dust or if there is a leak in that room … I’ll see to it later.’ We suggest that One should always keep their house in order … so that it may function to its Highest ability.

En toch is het niet zo… dat velen willen het huishouden niet willen laten afglijden? Het doet er niet toe als ze zeggen “ik laat die kamer vol met stof liggen of als er een lekkage in die kamer zit … ik kijk er later wel naar om! We zeggen dat Men altijd hun huis op orde moet hebben … zodat het in zijn Hoogste vermogen kan functioneren.

You may look at another who may run many miles in a race … or climb the Highest mountain … and you may think ‘I would never be able to accomplish that’ … and you will not … because that is what you think.

Je kunt ook naar iemand anders kijken die misschien vele kilometers in een race kan lopen… of de Hoogste berg kan beklimmen … en je kunt denken “ik zal nooit in staat zijn om dat te doen.’… en dat zul je ook niet … want dat is wat je denkt.

When you fully understand the power of your FEELINGS and your thought patterns … you would carefully choose that which you FEEL and that which you think … instead of allowing thoughts and FEELINGS to run in gay abandon … therefore, causing much mayhem along your pathway.

Als je volledig de kracht van je GEVOELENS begrijpt en van je gedachtepatronen … zou je zorgvuldig kiezen wat je VOELT en dat wat je denkt … in plaats van je GEVOELENS toe te staan om opgewekte losheid te laten lopen … en daardoor veel wanorde langs je pad te veroorzaken.

VISUALISE … FEEL… ACCEPT … KNOW AS TRUTH … YOUR BODY TO BE YOUR FRIEND.

VISUALISEER … VOEL … ACCEPTEER … WEET ALS JE WAARHEID … JE LICHAAM IS JE VRIEND.

To serve you … in so many ways. Oh! How your body serves you … and yet, it is taken for granted day after day.

Om jullie te dienen … op zoveel manieren. Oh! Hoe dient jullie lichaam je… en toch wordt dit dag na dag vanzelfsprekend aangenomen.

Breath after breath.

Ademhaling na ademhaling.

We say to you Dearest friends, the more you choose to acknowledge the wonder that your body is … the more you will discover the greatness of what it is.

We zeggen tegen jullie Liefste vrienden, hoe meer jullie kiezen om het wonder te erkennen dat jullie lichaam is… hoe meer je de grootsheid zult ontdekken van wat het is.

The more you treat your body as you would a friend … the more your body reciprocates back to you … the LOVE that you offer to it.

Hoe meer je je lichaam behandelt zoals je een vriend zou behandelen… hoe meer je lichaam je de LIEFDE teruggeeft … die je het biedt.

That circle of Energy that is ONE.

Die cirkel van Energie is EEN.

YOU CHOSE YOUR BODY … YOUR BODY DID NOT CHOOSE YOU.

JULLIE KOZEN JE LICHAAM … JE LICHAAM KIEST NIET JULLIE.

Therefore, make the most of why you chose it.

Daarom maak er het beste van waarom je dit wilt.

Do all you can with it …

Doe alles dat je ermee kunt …

Laugh with it … Move with it …

Lach ermee… ga er mee…

For the Energy that is YOU … for your time upon Earth … is shared by your physical expression.

Want de Energie die JIJ bent … voor je tijd op Aarde … wordt gedeeld door je stoffelijke uitdrukking.

You are married … if you like … to One another.

Jullie zijn getrouwd … als je wilt … met Elkaar.

What vows ? What promises are you now prepared to make to that partner that is with you … for your time … your entire time …. upon Planet Earth?

Welke geloften? Welke beloften hebben jullie nu bereid om die partner te geven die bij je is… voor jullie tijd… je hele tijd … op Planeet Aarde?

Is it not best to have an outstanding relationship? To Love and to cherish … so long as we both shall live?

Is het niet het best om een voortreffelijke relatie te hebben? Om Lief te hebben en om te koesteren… zo lang als we beiden zullen leven?

Dearest friends … we Thank You for listening to that which we choose to impart this day … and we Trust that we have assisted your growth … assisted your understanding regarding the bond you have with your physical house … your physical partner.

Beste vrienden,.. we Danken Jullie voor het luisteren naar wat we vandaag wilden meedelen… en we Vertrouwen erop dat we jullie groei hebben geholpen … geholpen bij het begrijpen van de band die je hebt met je stoffelijke huis… je stoffelijke partner.

We now retract our Energy in this fashion from our Dear friend Blossom. In Love and thanks to all.

Wij trekken onze Energie terug op deze wijze uit onze Lieve vriendin Blossom. In Liefde en dank aan iedereen.

Bron:  [http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG238feb21st.html]

Vertaling:  Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

SaLuSa van Sirius: ‘Hoe dan ook, jullie doel is om meer licht te brengen door je trillingsniveau te verhogen…’ door Mike Quin sey, 20 februari 2015

Sinds enige tijd heeft de energie van de hogere rijken meer invloed gehad, en een grotere rol gespeeld in jullie leven. Het zal geleidelijk toenemen terwijl de nieuwe en oude energieën duidelijker worden. De lagere energieën worden getransmuteerd, en aldus wordt het vermogen om de voortgang van het Licht tegen te houden weggenomen. Inderdaad, zou je kunnen zeggen, is er nu een punt bereikt waar niets dan alleen maar succes in het verschiet ligt. Ondertussen lijkt het in vele opzichten misschien niet anders, maar er vinden positieve veranderingen plaats over de hele wereld. De oude separatistische werkwijzen zijn niet langer aanvaardbaar, en mensen worden wakker met het feit dat ze als één Menselijk Ras moeten samenwerken voor het welzijn van allen. Te lang zijn mensen met gevestigde belangen in staat geweest om het gevoel van individualisme in plaats van onderlinge samenwerking te laten voortduren, om jullie met elkaar te laten concurreren. Jullie worden echter wakker en beseffen dat het in jullie belang is om als één ras te werken voor elkaar. We merken dat waar grote problemen zijn jullie gemakkelijk bij elkaar komen en een goede krachtige verenigde kracht zijn.

Dus Geliefden, denk nooit dat jullie inspanningen om duurzame vrede op Aarde te brengen niet productief zijn. Jullie hebben veel meer bereikt dan jullie denken en we moedigen jullie aan om alles te doen wat in jullie vermogen ligt om het Licht te verspreiden. Het betekent niet dat je mensen die er niet klaar voor zijn moet overtuigen, maar een beetje meer daar kunt geven van waar je weet dat het goed zal worden ontvangen. Echter, zorg ervoor dat jullie de waarheid spreken zoals je die begrijpt, daar je niet zou willen bijdragen aan de verkeerde informatie die de ronde doet. Naarmate de tijd vordert zal er meer directe informatie aan jullie worden gegeven, en geleidelijk aan zal er een duidelijker beeld ontstaan. In het verleden kon de waarheid van zaken alleen worden gepresenteerd op een manier die men zou kunnen begrijpen, en er moest voor worden gezorgd dat het niet te gedetailleerd of ingewikkeld was. Het was natuurlijk ook nog moeilijk woorden te vinden om iets te beschrijven wat nog niet bestond. Nu is jullie eigen wetenschappelijke vooruitgang echter vooruit gegaan met een duizelingwekkende snelheid en het is niet meer zo moeilijk als het vroeger was.

Jullie evolutie is met sprongen vooruitgegaan en hoewel de waarheid grotendeels voor jullie werd achter gehouden, is jullie wetenschappelijke vooruitgang ver vooruit op wat er al is onthuld. Jullie hebben al het vermogen om in de ruimte te reizen naar de Maan, en jullie hebben faciliteiten gevestigd op Mars die veel geavanceerder zijn dan in het algemeen bekend is. Maar we willen vreedzame ambities gerealiseerd zien worden wat onmogelijk is, zolang de Duistere Garde nog invloed heeft. We kunnen met vertrouwen zeggen dat een dergelijke situatie zal veranderen en jullie toekomst is voorbestemd om jullie Solaire tegenhangers te ontmoeten. Dan en alleen dan kunnen jullie verwachten dat jullie je plaats naast hen kunnen innemen, en vooruitgaan in het Licht.

Jullie hebben een lange weg afgelegd om dit punt in jullie evolutie te bereiken, en jullie kunnen het terecht zien als een beloning voor jullie trouw aan de waarheid en voor de verspreiding van het Licht. Op aarde hebben jullie de meeste moeite gehad om te evolueren, omdat de Duistere Garde vrij was om te doen wat ze wilde om jullie te stoppen de waarheid over jullie zelf te vinden. Echter, de waarheid is een zeer krachtige tool die blijft bestaan, ondanks pogingen om deze te verstoren en uit te roeien. Nu meer en meer zielen wakker worden is een grote kracht ten goede gegroeid en deze zal hen naar de waarheid, die jullie werd onthouden, leiden. Zoals altijd, en heel natuurlijk, zullen jullie worden aangetrokken door zielen van een soortgelijke trilling, met name wanneer zij in staat zijn om jullie toekomstige vooruitgang te helpen. Je hebt een gezegde “wanneer de student klaar is, verschijnt de meester” en dat is hoe jullie gestaag evolueren in een tempo dat bij jullie past stadium van de evolutie. Dus maak jullie geen zorgen over jullie persoonlijke vooruitgang, omdat de zaken zich zullen ontwikkelen wanneer het de juiste tijd is.

Het kan niet anders dan dat jullie gemerkt hebben dat duistere geheimen steeds meer aan het licht komen, en wat de betrokkenen ook proberen, ze kunnen de waarheid niet meer tegenhouden. Er is al eerder over deze periode gesproken, en dat wat verborgen was zal worden onthuld. Je zou kunnen zeggen dat het een tijd is waarin het Licht geen enkele steen op de andere zal laten. Wanneer mensen hun geheimen met zich mee het graf in nemen maakt dit toch geen verschil, aangezien elke ziel wordt geconfronteerd met de waarheid van zijn/haar leven. Wat je nu ook moge denken, je kunt dit in de hogere vibraties niet verbergen, want zoals jullie wellicht al weten, kan alleen de waarheid bestaan in het Licht. Dus als jullie duistere geheimen hebben, overweeg dan om nu, in plaats van later, daarmee in het reine te komen.

Probeer, zoals je zou je kunnen zeggen “een sprong voor te zijn op de rest” en leef je leven zoals je dat begrijpt wanneer je in het Licht bent. Behandel alle zielen als gelijke want achter de uiterlijke menselijke persoon die je ziet, is een ziel die, net als jij eonen geleden uit het Engelenrijk kwam. Op Aarde elke speelt ziel een rol als lid van het menselijk ras, maar deze is gekleed in een lichaam dat zijn/haar doel dient op de plaats waar men woont. Bovendien zal hij/zij genetisch voorzien zijn van alles wat nodig is om op te treden tijdens zijn/haar rol op aarde. Dus veroordeel anderen niet op basis van hoe je die persoon “ziet”, maar kijk naar hen als medereizigers met de ervaringen die nodig zijn om te evolueren. We twijfelen er niet aan dat sommige van jullie zullen vragen, waarom als ze oorspronkelijk allemaal Engelen waren hebben ze nu niet meer Licht? Het antwoord is dat in de lagere vibraties, zoals jullie huidige 3e dimensie, het moeilijk is om de hogere niveaus van Licht door te laten.

Hoe dan ook, jullie doel is om meer licht te brengen door je trillingsniveau te verhogen. Op een bepaald punt in de nabije toekomst zullen jullie daadwerkelijk succesvol zijn, en als gevolg daarvan klaar zijn om op te stijgen naar de hogere dimensies. Sterker nog, zodra je klaar bent zal je worden opgetild, maar kun je nog steeds een bezoek brengen aan de lagere dimensies, omdat je in staat bent om je vibraties te verlagen zodat je dit kunt doen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en dit is een hele plezierige tijd om het Licht van de Aarde te zien uitstralen terwijl het sterker wordt. Blijf het goede werk doen en weet dat we altijd met jullie zijn, jullie beschermen en jullie helpen wanneer dat nodig is. Zoals altijd laat ik jullie achter in Liefde en Licht.

Dank je Wel SaLuSa.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Bron: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Elene

‘Het Gouden Boek – De Vijfde Ring…’ Eindtijd boodschap aan de m ensheid door Alfred Steinecker op 11 februari 2015

‘Het Gouden Boek – De Vijfde Ring…’ Eindtijd boodschap aan de mensheid door Alfred Steinecker op 11 februari 2015

EIND TIJD BOODSCHAPPEN EN PROFETIËN

‘De Vijfde Ring…’ Boodschap van 11 februari 2015

In al die voorbije weken was dit een van de meest intense nachten voor me. Telkens weer werd ik wakker en voelde mijn lichaam sterk resoneren. Ik beleefde korte, uit mijn lichaam belevenissen, terwijl ik intens de binnenkomende energie door het lichaam heen bracht.

De volgende boodschap voor het Gouden Boek werd ten slotte geïntroduceerd door een vervolg van korte, lucide dromen, in de vroege morgen:

Ik stond in een kleine, gezellige woonkamer en greep een boek dat op de tafel lag. Ik opende het op de eerste pagina en las hardop: “Hoofdstuk 1, De Vijfde Ring”.

Terwijl ik langzaam heen en weer liep dacht ik hier over na, over die nieuwe zin. Het leek me vreemd dat de titel “De Vijfde Ring” verbonden was aan een “Hoofdstuk 1”. In de droom vroeg ik me dat af omdat we feitelijk aan Hoofdstuk 3 toe waren in het Gouden Boek.

Op een of andere manier had dit geen zin voor me.

Plotseling ging de deur naar de woonkamer open. Een oudere man kwam binnen en ging op de sofa zitten, om duidelijk naar me te luisteren, terwijl ik constant mompelde in mezelf over die zin.

Op dat moment werd ik plotseling wakker en wist ik dat IK BEN me nu de volgende boodschap zou vertellen voor het Gouden Boek.

Alfred: “De Vijfde Ring” is de titel van de nieuwe passage?”

IK BEN: “Ja, dat moet pagina 36 zijn. Schrijf dit op:”

IK BEN: “Bid dat ik je in je open hart kan raken.

Mijn kracht wordt je getoond om het pad te plaveien voor de deur naar het licht.

Het is een lange tijd dat jullie in de duistere diepten gewoond hebben van de wereld, vol lijden en gevaren. Maar, zie, je hebt het licht gezien, dat jullie nu naar huis leidt.

Bewaak je hart vanaf nu, het wordt geëerd en versterkt. Een stroom liefde laat je naar de grote ingang toe glijden die nu open is.

Jullie zullen spoedig andere werelden zien, vol schoonheid en schitterendheid; dat is wat op jullie wacht.

Deze ring van liefde, die eeuwig is, heeft nu het eind van een era bereikt.

Voor altijd en altijd.

Amen.”

Opmerking

Vandaag werd een zeer symbolische boodschap gegeven.

Nadat ik de boodschap had opgeschreven, probeerde ik de diepere betekenis te begrijpen.

Plotseling kreeg ik een idee. Ik volgde die impuls en zocht naar synoniemen van “ring”.

En inderdaad, ik vond de oplossing! Een synoniem voor “ring” is het woord “cyclus”!

Je kunt nu in de boodschap het woord “ring” vervangen door het woord “cyclus” en je zult het eind van een rode draad zien die je alleen maar hoeft op te pikken om naar de eerste verborgen betekenis van de boodschap te gaan!

In de passages van het Gouden Boek, ontvouwt zich stap voor stap een groot en inderdaad verbijsterend plaatje!

Bron: “Het Gouden Boek” – Alle profetieën / boodschappen sedert december 2014, inclusief de laatste vertalingen: [http://www.das-goldene-buch.net]

Vertaling: [winnyd@stralendetoekomst.nl]

Boodschap van Matthew op 9 februari 2015 via Suzanne Ward

Boodschap van Matthew op 9 februari 2015 via Suzanne Ward

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Ons is gevraagd of de Illuminati een rol hebben bij de gevechten die plaats vinden in de Oekraïne en bij wat IS (Islamitische Staat voorheen ISIS = Islamitische Staat Irak en Syrië ) aan het doen is. Ja, grote rollen in beide, maar daar ze ‘achter de schermen’ werken, zogezegd, zijn ze niet geschiedkundig of heden toegekend aan de Illuminati. De onrust in Oekraïne stamt uit oorlogen die ze zelf lang geleden begonnen om nationale grenzen te vormen zonder de betreffende verschillende culturen en geschiedenis van de beïnvloede volkeren, en het doel van IS om een Islamitische staat te creëren heeft zijn emotionele wortels in oorlogen die begonnen in Afghanistan en in Irak door Illuminati in de regering van de Verenigde Staten.

Nu proberen de Russische President Vladimir Poetin, de VS President Barack Obama en enige nationale leiders in het Midden Oosten en in Europa om een eind te maken aan ontvlambare situaties die werden ontstoken door Illuminati gecontroleerde CIA agenten die incidenten creëerden om de burgerij te op te ruien, wat werd uitgevoerd door huur- en onbewuste troepen en gefundeerd werd door massaal, illegaal verkregen bronnen van de Illuminati.

Houd alsjeblieft vooral in je gedachten dat turbulentie zijn diverse energetische koersen uitloopt en dat de toenemende energie stuwmomenten van positieve verandering jullie gemeenschap steeds dichter voeren naar een vredige, harmonieuze wereld. Het is nuttig je ook te herinneren dat jullie lichtwerkers en leden van onze universele familie – de voorhoede van de progressie – geholpen worden door grote aantallen van jullie bevolking.

Allen, behalve een betrekkelijk handvol individuen zijn liefdevolle, medelevende, eerlijke mensen die pogen om het leven beter te maken voor hun familie en gemeenschap of gaan naar landen om de velen te helpen die in ernstige omstandigheden zitten of ze ondersteunen pogingen om jullie milieu te beschermen en de levende natuur. Door eenvoudig vanuit hun hart te leven, voegen deze miljoenen en miljoenen zielen onmetelijk aan het licht toe dat uiteindelijk zal zegevieren over jullie gehele burgerij.

Ons opnoemen van Nirvana’s “woongebied in de vierde dichtheid” lokte een aantal antwoorden uit. We danken de lezer wier vragen worden aangehaald en ook ons antwoord zal commentaar leveren op vragen van anderen die schreven.

“Matthew zei: ‘Mensen die spiritueel van de derde naar de vierde dichtheid gaan en bewust tijdens een Aardeleven binnengaan in Nirvana’s vierde dichtheid woongebieden.’ Hij zei ook dat bewoners daar rangeren van de tweede tot aan de vijfde dichtheid of nog hoger. Hoe zijn de gebieden waar ze leven anders dan de vierde? Wie besluit waar mensen wonen? Worden familieleden her-verenigd in het gebied waar de eerste die vertrok, naar toe ging? Zijn mensen beperkt tot hun gebied of kunnen ze van het ene naar het andere gaan? Welke soort accommodatie/onderdak hebben de bewoners? ‘Wat doen mensen als ze daar zijn en hoe lang blijven zij daar? Ik wil graag meer weten over wat ik kan verwachten als ik daar kom!”

Ten eerste als herinnering, wij geven getallen/cijfers aan dichtheden, of ze nu van een massa of van een locatie zijn of een zielen ontwikkeling status aangeven, maarALLEEN om ontwikkeling aan te geven. Dichtheden worden niet onderverdeeld en er staan geen symbool-palen die zeggen waar de ene dichtheid stopt op een locatie en een volgende begint, en hetzelfde is zo voor zielen ontwikkeling. In beiden zijn veel gradaties, waarvan je kunt denken dat schaduwen zijn of een kleur kaart die van het allervaagste tintje helemaal naar het spectrum van de volledigste kleur intensiteit gaat. Dit toepassend bij het wonen in Nirvana, personen die het minst spiritueel ontwikkeld zijn en bewust wonen in een “tintje” en mensen die meer ontwikkeld zijn, wonen in de schaduwen die met hun status corresponderen.

Nu dan, aan het eind van het stoffelijke leven, gaan al Aarde’s mensen naar die multidimensionale spirit wereld, aldus omhelst deze godsdienstige concepten van hemel en hel. Nirvana vat talloze meanderende, energetisch-verbonden, flexibele “lagen” samen, die als hemel kunnen worden gezien, en een kleine, dichte orb dat afgescheiden is van die lagen die kunnen gezien worden als de hel. Beiden hebben ongeveer dezelfde afstand van de Aarde als jullie maan. Die lagen zijn wat jullie noemen “ontvleesd” en ook al hebben ze massa, hun hoge vibraties laten deze onzichtbaar zijn voor jullie telescopen en de orb is te klein om op gemerkt te worden.

Eerst zullen we spreken over de lagen en hun gradaties, die allen op diverse vibratiesnelheden zitten, en wie waar heen gaat wordt vastgesteld door de wetten van de natuurkunde die dit universum regeren. De energie van de gedachten van elk persoon, zijn motieven en daden door het leven heen worden geregistreerd in de onfeilbare Akasha Records en als het dichte lichaam sterft, wordt het etherische lichaam automatisch getrokken naar het deel van het Nirvana dat met de energie van die persoon in de registraties correspondeert.

We willen jullie er ook aan laten herinneren dat de ziel bevrijd is, van het etherische lichaam – het is het personage en zijn levenservaringen die de psyche vormen, die naar het Nirvana gaat. Dus is het mogelijk, zelfs waarschijnlijk dat leden van een Aarde familie in verschillende delen binnen gaat, maar iedereen die in de lagen gaat kan elkaar bezoeken. Terwijl leden in lagere lagen of in lagere gradaties in spiritueel en bewust besef groeien, gaan ze overeenkomstig in dat woongebied verder.

Nirvana zit in het tijdloze continuüm, dus zul je niet alleen familie en vrienden zien uit dit leven die daar zijn, maar ook geliefden uit andere levens, en je kunt prefereren om tijd met hen door te brengen. Altijd heeft een sterkere liefdesband tussen mensen de overhand en iedereen eert dit; het zelfde is van toepassing op mensen die hertrouwden nadat hun echtgenoot stierf en allen zijn in het Nirvana.

Nu zullen we spreken over wie waar leeft. Bewoners van de opperste laag zijn het meest geëvolueerd: de raad met de 100 leden die de administratieve aspecten overziet van het in het Nirvana, wonende en bezoekende meesters in specialiteits-velden en universele familie leden die een tijdje willen blijven nadat zij hun vrijwillige dienst op Aarde hebben voltooid. Ingekerfd aangetekend zijn de voornaamste zaken die de leiding hebben van de overgang, persoonlijke healing en hulp om te gaan wonen; kinderzorg; opvoeding; arbeid; transportatie; architectuur en bouw; entertainment(vermaak); het bekijken(monitoren) van de Aarde; bibliotheken en schone kunsten. Dan komen myriaden werkers daarin en andere velden die in lage graduaties wonen navenant aan hun omvang van verantwoordelijkheid en progressie in dienst, spirituele en bewuste groei en persoonlijke interesses.

Alhoewel opvoeding op elk niveau en training in alle velden beschikbaar zijn voor iedereen, worden vaardigheden en talenten van andere personage levens herinnerd, dus bewoners hebben een weelde aan kennis en ervaring om uit te kiezen. Arbeid is altijd een zaak van keuze en individuen die wensen te werken kunnen van het ene naar het andere veld veranderen wanneer zij maar willen.

Baby’s en jonge kinderen gaan de vierde dichtheid in. Als er dichtbij familieleden zijn die daar leven of in hogere lagen, komen de kinderen bij hen; als dat niet zo is, worden ze liefdevol gekoesterd door specifiek getrainde verzorgers die geschoold zijn voor de juiste leeftijd en zielen groei status op de tijd waarop zij binnenkomen.

Ook dieren gaan de vierde dichtheid binnen. Zij welke jullie roofdieren noemen, waren herbivoren/planteneters voordat het duister hen lang geleden tot vleeseters maakte en dat aspect van hun aard werd verwijderd uit hun cellulaire patroonvorming bij de doorgang van Aarde naar het Nirvana. Huisdieren/pets en hun menselijke familie worden her-verenigd door de energie-stromers van gedeelde liefdesbanden. Als huisdieren het eerst komen, zwerven ze met andere dieren rond totdat een familielid in een van de lagen binnengaat. Van nu af aan kunnen ze samen leven als dat is wat er gewenst wordt – alle dieren zijn zelf voorzienend/zorgen voor zichzelf en er is geen huisdier-eigenaarschap zoals jullie dat kennen.

De derde dichtheid is het thuis voor mensen die weigeren te luisteren naar universele waarheden die verschillen met wat zij geloven en voor mensen wier karakteristieken zijn zoals kwezelarij, hebzucht, boosheid, oneerlijkheid, jaloersheid, arrogantie, egoïsme of ontrouw, hen wegvoerden van hun gekozen karmische lessen. Al die individuen hebben tijd nodig om open te worden voor verlichting en om aan spirituele en psychische kracht te werven/winnen. Als ze daarop antwoorden, gaan ze naar een hogere gradatie waar ontwikkeld leren en een bredere opstelling van arbeid, activiteiten en groei gelegenheden beschikbaar zijn, en dus zo verder de ladder op.

Denk alsjeblieft niet dat het leven in het Nirvana alleen werk is, werken of leren, leer, leer! Net als op Aarde willen de meeste bewoners de zelf-voldoening die komt door productief en creatief te zijn en om aan hun kennis toe te voegen; en doordat zij ook houden van vrije tijd, zijn er ook een brede reikwijdte aan leeftijd gerelateerde activiteiten en entertainment beschikbaar. Alle team en individuele sporten behalve die welke het leven verwoesten of verwonden zijn populair; dus het bijwonen of deelnemen aan films, theater en concerten; en een “verhaal-uur” wordt door alle leeftijden genoten. Er zijn reizen door het rijk, lezingen door bezoekende “professoren”, grootse fiësta’s en kleine sociale bijeenkomsten, geweldige musea en kunst galerijen, en interessante hobby’s.

Gebouwen van allerlei maten en ontwerpen zijn opgericht door gefocuste gedachte en visualisatie en alhoewel de woningen in overeenstemming zijn met de ontwikkelingsstatus, heeft iedereen de keuze van een huis of appartement in een stad of dat ze in een landelijke omgeving wonen. Het is opmerkelijk dat de meest hoog ontwikkelde zielen bescheiden woningen kiezen en mensen die grote woningen/mansions/villa’s, kastelen kiezen zich later onprettig voelen met dergelijke weelde – ze laten die huizen dan dematerialiseren en vervangen worden door meer bescheiden stijlen.

Nu zullen we spreken over de tweede dichtheid, de kleine dichte orb die als de hel van godsdiensten kan worden gezien. De individuen die hier naartoe getrokken worden zijn zij welke voortdurend hun geweten hebben genegeerd met de voor de geboorte overeenkomsten en zij veroorzaakten met opzet groot lijden aan mensen wier zielencontracten deze ervaringen niet inhielden. Want licht is een gruwel voor deze individuen, slechts een speldenpunt wordt in hun duistere wereld gezonden; terwijl ze hun angst van die speldenpunt overstijgen, wordt er een beetje meer licht naar hen toe gestraald. Het kan honderden of zelfs duizenden van jullie jaren zijn voordat ze genoeg licht willen kiezen om het laagst bewuste niveau in een derde dichtheidsbeschaving te belichamen, een leven dat vergeleken wordt met Aarde’s slakken en kleine kortlevende insecten. Deze daad van goddelijke genade veegt de cellulaire en psychische patronen schoon van verwoestende gedragskeuzes.

Alhoewel Nirvana voornamelijk het tijdelijke thuis van mensen is die vanuit de Aarde overgaan, variëren de bewoners in de hogere lagen aanzienlijk. Moeder, mijn beschrijving van de bevolking beantwoordt andere vragen die jou gezonden zijn en ik denk dat het interessant zal zijn voor alle lezers, dus stop dat stuk er tussen in.

[Uittreksel uit “Bewoners” hoofdstuk van:
Matthew, Vertel me over de Hemel;
Matthew gaf deze informatie door in 1994, toen hij nog in het Nirvana
woonde.]

Matthew, hoeveel zielen leven er in het Nirvana?

Ongeveer tussen de 10 en 12 miljard. We komen en gaan voortdurend, dus fluctueert de bevolking. Je hebt het moeilijk met dat getal, moeder. Waarom?

Dat schijnen heel veel zielen te zijn tussen de Aarde levens in.

Ik moet onze bevolking verduidelijken, wat aanzienlijk meer gevarieerd is dan ik heb uitgelegd. Dit rijk is voornamelijk voor mensen die overgaan vanuit Aarde levens, zij konden “geregelde bewoners” worden genoemd, maar velen leven hier ook, en ik vertel je over hen allemaal.

Alhoewel de meesten van onze geregelde bewoners zich voorbereiden op hun volgende leven op Aarde, bereiden sommigen zich voor, en dat is afhankelijk van de fase van hun zielengroei, om in het leven te incarneren of eruit te gaan ergens anders, zelfs buiten onze galaxy, of ze kunnen als vrije spirits gaan ervaren.
Waarschijnlijk is 20 jaar het gemiddelde voor een “long-timer” (iemand die lang weg gaat) maar ik voel me niet echt prettig om je dat getal te geven omdat veel variabelen de lengte van het wonen beïnvloeden. Sommige zielen voelen grote gevoeligheid bij alle aspecten, een vermogen dat alleen nodig is bij hogere dichtheid vibraties, en ze blijven niet erg lang. Sommigen zijn zo hoog ontwikkeld dat ze praktische doorschieten naar hun volgende groei plek.

Anderen van deze spirituele status kunnen hier best een tijdje blijven. Ze hebben dat verdiend als beloning voor geëerde dienst en ze blijven een lange tijd in onze berekeningen. Sommige zielen zijn zeer hoog in onze hiërarchie. Andere lang-zitters zijn hier voor intensieve healing vanuit een aantal moeilijke levens. Ze blijven in een omgeving van rust zo lang als ze nodig hebben om te herstellen voordat ze hun volgende niveau van spirituele groei-ervaring kiezen. Al die zielen vormen waar ik op wees als onze “geregelde” bevolking.

Weer een ander groot deel is doortrekkend. Sommigen zijn vrije spirits, die komen en gaan zoals hun groei behoefte noodzaakt.

Matthew, het spijt me, alsjeblieft. Hier zijn vrije geesten mensen die groepen zijn die vrolijk door het leven gaan en hun eigen ding doen, buiten de “mainstream”. Is dit hetzelfde daar?

Oh, nee, moeder. Een vrije spirit kan alleen betekenen dat niemand, zelfs geen etherisch lichaam nodig heeft voor bewoning van de ziel. Maar in grotere zin betekent het een mentale houding of een psychische benadering voor gemeenschap met God en het kennen van het tot stand brengen van de voor de geboorte gekozen missie. Elke of beide van die condities stellen een vrije spirit leven samen Het is een ander soort leerproces en is net zo nodig als elke andere les vanwege het karmische oorzaak en gevolg.

Ik snap het. Dank je.

Ja, graag gedaan! Nu dan, anderen van onze doorreizende mensen zijn leraren in speciale velden of studenten die komen voor uitgezochte educatie, en zij vertrekken weer als ze hun bedoeling hebben bereikt. Bezoekers komen uit andere ontvleesde rijken om hun spirituele groei voort te zetten en zo lang als hun specifieke interesses bestaan. En er zijn veel korte termijn vakantievierders, sommigen uit supra-menselijke beschavingen. Nirvana is veel mooier dan veel andere ontvleesde rijken en, net als resorts op Aarde, trekt dit “toeristen” aan.

Er is nog een ander soort woning hier, zielen die nieuwe lichamen hebben genomen op Aarde, maar die wonen hier net als daar. Moeder, dit is helemaal niet “raar” en er is een grote reden voor die “duale” (dualiteit) levens. Als iemand gemotiveerd is voor studies, kan leren hier veel sneller worden bereikt dan op Aarde. Wij hebben bijna oneindige superbe bronnen en meester leraren en de gehele omgeving/milieu is bevorderlijk voor spirituele groei. Welke betere plek om kennis te krijgen en spirituele verlichting waarmee je een nieuw personage schenkt?

Dank je, moeder. We hebben een verlichtende glimp van leven in het Nirvana gegeven, maar geen boodschap kan alle facetten brengen uit die wereld, zoals de persoonlijke ontvangst van alle aangekomen mensen en hoe ze worden beïnvloed door de gedachten en gevoelens van hun geliefde mensen op Aarde; de persoonlijke zorg die aan iedereen wordt gegeven die met een getraumatiseerde psyche aankomt; de diverse milieus in die spirit wereld; hun her-publieke vorm van bestuur; het verouderen en ontdoen van veroudering; of de reeks van bewoners die vermogens manifesteren. Alhoewel onze boodschappen nooit een platform geweest zijn om de Matthew boeken aan te bevelen, maken we deze ene uitzondering: Matthew Vertel me over de Hemel biedt troost aan mensen die verdriet hebben door het verlies van een geliefde en is een inspirerende gids voor het leven.

Lichtwezens door dit universum juichen jullie steeds verder toe en omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.

_______________________

LOVE and PEACE LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

suzy@matthewbooks.com

Website: http://www.matthewbooks.com

Over Matthew Ward:

Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die door veel mensen over de hele wereld worden gesteld. Matthews ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere Meesters.

Opmerking van Suzy Ward:

De volgende boodschap zal laat in maart komen of vroeg in april omdat ik familie in Zuid Amerika bezoek.

If you received this message as a forward and would like to get future messages directly, please join the Yahoo group. The link is at the top of Matthew’s Messages page on http://www.matthewbooks.com. Join Group now requires a cell phone number. To avoid that, in a new email type messagesfrommatthew@yahoogroup.com in the To: line and messagesfrommatthew-subscribe in the Subject: line, then just click Send.]

Bron: http://mattthewmessages.blogspot.nl/

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl