GaiaPortal: ‘De Collectieven van Licht zijn bevoegd…’ 14 decemb er 2014

GaiaPortal: ‘De Collectieven van Licht zijn bevoegd…’ 14 december 2014

Aanhoudende golven die Kosmische energieën mogelijk maken verbinden zich met Hogere Rijken via Hue-manity partnerschap.

Schaduwrijken zijn opgelost en kunnen niet opnieuw worden gevormd daar dit Kosmisch zal niet zal worden toegestaan.

Het losmaken van eerdere trajecten is bijna voltooid.

Hier vertrouwen in hebben is op dit moment het belangrijkste.

De Collectieven van Licht zijn bevoegd…

Bron: https://gaiaportal.wordpress.com/2014/12/14/collectives-of-light-are-empowered/

Vertaling: Opwegnaarzielsvreugde

Advertenties