01 – Het Hart is de Afgevaardigde van de Ziel – door Marc Gamma – 9 juni 2014

01 – Het Hart is de Afgevaardigde van de Ziel – door Marc Gamma – 9 juni 2014

Veel esoterische en oude traditionele teksten uit het begin van de spirituele leringen wijzen op het hart als de afgevaardigde van de ziel.

Waar komt dit vandaan, hoe kun je dit begrijpen?

Het is belangrijk te weten dat de naam ‘ziel’ een oude term is, maar pas in de kortgeleden tientallen jaren werd die door veel mensen gebruikt. In vroegere tijden werd deze term gereserveerd alleen voor occultisten, omdat alleen zij wisten wat de ziel is. Als men in de geschiedenis teruggaat, zelfs nog verder, zien we dat andere namen zijn toegeschreven aan zielen. Volgens godsdienstige achtergrond variëren die termen. Elke doctrine of religie had zijn eigen naam toepassing van het onsterfelijke deel dat het lichaam verlaat na de dood. (van het lichaam.w)

In het begin geloofden, behalve in het Christendom, alle religies dat de ziel het onsterfelijke deel is dat telkens weer kan incarneren om de diverse ervaringen te verzamelen voor hun groei. Deze kennis was voor het Christelijke geloof maar korte tijd beschikbaar, omdat in de Bijbel dat heel vroeg al werd veranderd, in die mate dat de doctrine van reïncarnatie uit het “Heilige Boek” totaal werd verwijderd. De basis, of de motieven waren heel eenvoudig. Het ging over het feit dat de kerkleiders de mensen vertelden, dat maar een enkel leven aan hen werd gegeven en dat er niets tussen in zat, behalve hemel en hel/zuivering.

We moeten begrijpen dat er in de vroege dagen van het Esoterisme mensen waren die niets doen konden met het concept van de ziel en dus introduceerden ze het concept van het hart als de afgevaardigde van de ziel want de ziel zat in het centrum van het stoffelijke hart. We moeten begrijpen dat de ziel vele keren groter is dan het stoffelijke hart. Feitelijk is het zo, dat de ziel het lichaam totaal omvat en dat is het kleinste deel.

Verder, moet begrepen worden dat de ziel geen stoffelijk deel is dat bemeten kan worden en slechts zichtbaar is op kwantum niveau. Op dit moment heeft de mensheid geen gepaste ‘apparaten’ rond deze energie (ziel) om die zichtbaar te maken of te meten. Maar steeds zijn er mensen die haar met het blote oog wel kunnen zien op het kwantum niveau, d.w.z. het veld rond het stoffelijke lichaam dat het derde oog kan waarnemen. Deze mensen hebben een speciaal geschenk om die dingen te zien en zij kunnen dat geschenk gebruiken voor een aantal zaken waar we hier nu niet verder op ingaan.

Het is ook belangrijk te begrijpen dat de ziel eigenlijk een directe verbinding heeft met het lichaam. De ziel op haar kwantum niveau heeft etherische connecties die het stoffelijke lichaam verbinden aan de ziel. Elk menselijk wezen heeft die verbinding en die is hoort bij het niveau van ontwikkeling.

Mensen met een ‘groot hart’ hebben niet automatisch een sterke verbinding met de ziel. Deze sterke verbinding tussen het stoffelijke lichaam en de ziel versterkt door het feit dat de persoon in harmonie leeft met zichzelf en met de mensen. Afhankelijk van het niveau van ontwikkeling, zullen andere relaties of aspecten deze verbinding bekrachtigen. Als voorbeeld, de verbinding met de spirituele wereld, met de natuur, Moeder Aarde, Gaia en natuurlijk met zichzelf.
Om de linken te versterken met je eigen ziel, is er niet veel nodig. Dit heeft aandacht nodig, geduld, liefde en bedachtzaamheid voor Alles Dat Is. Om met die eigenschapen te werken, dat brengt heel snel prachtige kwaliteiten aan het licht, die direct beheerst worden door onze ziel. Die nieuwe toegang tot Spirit of tot zichzelf kan, als dat gewenst wordt, en in het zielenplan staat, sterk helderhorendheid, helderziendheid of telepathie ondersteunen.

Ik zal dit vergelijken met een ladder in een bibliotheek. De ladder staat tegen een boekenplank en we bestijgen die om boeken naar beneden te brengen. Hoe hoger de boeken staan op de plank, hoe meer veeleisender ze zijn, dus dat heeft besef nodig en een ontwikkelingsniveau van onze mensen om alles dat die boeken bevatten, te begrijpen. Met andere woorden, iemand met een ‘lager’ niveau van bewustzijn zal in de lagere planken leven, omdat die informatie adequaat is en begrijpelijk genoeg voor hun huidige staat van bewustzijn. Hoe verder wij ons spiritueel ontwikkelen, hoe meer kennis er voor ons beschikbaar gemaakt wordt, informatie die ons helpt het huidige leven substantieel met gemak te verbeteren.

De vraag waarom die kennis niet beschikbaar is voor ons op de lagere planken is zelf-verklarend. We leren allemaal eerst de lessen en obstakels van het langere bewustzijnsniveau die voor ons belangrijk zijn. Slechts als lessen en leerervaringen van dit niveau van bewustzijn zijn begrepen en geïntegreerd, kunnen we doorgaan om omhoog te klimmen. En verder kunnen we respectievelijk omhoog gaan. Klim de ladder op.

Wat waard is om nog te vertellen is dat ‘de trap naar de hemel’ zo is, hoe hogere we opklimmen, hoe meer veeleisend de lessen en uitdagingen zullen zijn.
Ontwikkelde zielen weten hoe en waar ze om ondersteuning kunnen roepen, omdat zij nauw in contact staan met Spirit en worden ondersteund door de Wezens van Licht.
Zonder uitzondering, volgt iedere ziel het zelfde patroon. Hun wens is ontwikkeling en een standvastige progressie naar een nieuw niveau van bewustzijn. De menselijke ziel reist spiraalvormig hoger en hoger totdat ze bij de bron aankomt omdat dit hun pad en bestemming is.

Met deze kleine uitleg wil ik graag een kleine introductie geven naar dit zeer complexe en grote onderwerp en wil door deze brief jullie laten zien wat de ziel is en wat de Afgevaardigde van het Hart inhoudt.

Veel liefde voor jullie / Marc

Engelse vertaling en herziening door Paulina Loftus:

http://soul4free.wordpress.com/2014/06/09/01-the-heart-is-the-deputy-of-the-soul-by-marc-gamma-09-06-2014/

Oorspronkelijke bron: http://soul4free.wordpress.com/2014/06/09/01-das-herz-ist-der-stellvertreter-der-seele-von-marc-gamma-09-06-2014/

Nederlandse vertaling: Winny

Advertenties