De laatste brief van Wubbo Ockels…

De laatste brief van Wubbo Ockels…

In een open brief heeft de overleden astronaut Wubbo Ockels de mensheid opgeroepen ‘een ander pad te kiezen’.

Lees hier de hele brief, die Ockels liet publiceren in het AD.

Het is genoeg, we zijn te ver gegaan!!! De industriële revolutie heeft ons in een ongewenste situatie gebracht. We zijn door de natuur geraasd, we vernietigen onze levensbronnen. We moeten stoppen, we moeten veranderen, we moeten een ander pad kiezen, we moeten onze levens veranderen, en de manier waarop we zaken doen.

Laten we ‘het menselijke tijdperk’ begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan.

We zijn geen bijen, die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neutronen, die zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens, en kunnen ons gedrag observeren. We zijn ons allemaal bewust van waar de mensheid naartoe gaat. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen, als we samenwerken. We kunnen een nieuwe religie creëren die ons allemaal samenbrengt.

Er zijn veel religies die mensen samen krijgen, maar nooit alle mensen. De verschillende goden waarin mensen geloven, scheiden de mensheid juist in groepen. Dat heeft geleid tot conflicten en zelfs oorlogen. Deze religies zijn niet duurzaam. Maar als we in de mensheid geloven, zullen we geen conflicten meer hebben, omdat we één zullen zijn. We behoren allemaal tot deze mensheid, we kunnen allemaal in deze ‘hogere macht’ geloven. De God van de mensheid is in ons allemaal. We kunnen ons niet achter deze God verstoppen, omdat het in ons zit. We kunnen ons niet verbergen voor de verantwoordelijkheid voor onszelf.

Geloven in de mensheid is een andere manier van denken. Een bewustzijn van waar we zijn en wat de aarde voor ons betekent. De noodzaak om die aarde te beschermen is een steeds grotere noodzaak geworden. De ruimtevaart heeft ons een spiegel voorgehouden. We zijn nu echt waar we zijn: op een prachtige planeet, waar we niet zonder kunnen. We zijn allemaal astronauten van het Ruimteschip Aarde.

Onze wil is de sleutel. Het geloof in de mensheid zal ons die wil geven. Onze religie zal ons helpen om die wil te uiten. Deze religie moet z’n vorm krijgen: we moeten symbolen, rituelen en kunst maken om ons geloof in de mensheid te uiten. Vooral de jeugd moet aangesproken worden. Zij zijn de toekomst: ze willen genieten van de natuur, en van de aarde. Hun idolen kunnen een voorbeeld zijn. Festivals kunnen de boodschap uitstralen. Artiesten kunnen de juiste woorden vinden, die hun harten raken. Laat elk van ons helpen om onze religie vorm te geven. Laat elk van ons zijn geloof uitspreken in een duurzame mensheid.

​Dit zijn de 10 geboden van het geloof in de mensheid:

1. De mensheid is onscheidbaar
2. Het doel van de mensheid is overleven
3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig
4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur
5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt
6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid
7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde
8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde
9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid
10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar

Wubbo Ockels

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spiri tuele Hiërarchie, 20 mei 2014

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 20 mei 2014

9 Men, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! We komen met veel goed nieuws tot jullie! De laatste pogingen van de duistere cabal waren vruchteloos. Er vinden nu gebeurtenissen plaats die het begin zullen zijn van een nieuwe realiteit voor de oppervlaktemensheid. Het duister realiseert zich dat er krachten aan het werk zijn die niet kunnen worden verslagen. Personen en groepen kwamen aan het einde van dit laatste decennium bijeen en besloten een alliantie te vormen om het duister en diens vileine agenda’s in de spreekwoordelijke vuilnisbak van de geschiedenis te vegen. Het duurde iets meer dan een half decennium om dit proces voor elkaar te krijgen. Wat er nu gebeurt is de manifestatie van een aantal werkmethoden die de wijze waarop deze realiteit werkt dramatisch zal veranderen. Wat in dit pakket is ingesloten zijn een mondiale viering en het resetten van de mondiale financiële – en regeringssystemen. Deze nieuwe werkmethoden gaan overvloed aanmoedigen, wijdverspreide corruptie voorkomen en elk individu toestaan zijn/haar persoonlijke soevereiniteit te herkrijgen. Het nieuwe bestuur zal jullie in staat stellen hiermee vrijelijk om te gaan en waarlijk diens natuurlijke weldoener te worden. Tenslotte is er de kwestie van disclosure. Deze specifieke actie zal bijna 13000 millennia van leugens, bedrog en verschrikkelijke manipulatie beëindigen.

Wat we nu beschrijven is een natuurlijk proces, hetgeen vaak vergezeld gaat van een snelle toename van iemands bewustzijn. Wanneer iemands bewustzijn toeneemt begint zich een gewijde moraliteit te vormen binnen het individu en speciaal binnen de gemeenschap die een hoger bewustzijn draagt. Dit leidt er binnen die gemeenschap vaak toe dat groepen middelen gaan zoeken om de toestand van moraliteit die in haar hogere echelons opereren te verbeteren. Dit fenomeen doemt in verscheidene mondiale gemeenschappen op, of het nu gewijde geheime gemeenschapsleden zijn of deelnemers van de ware oude heersende families op jullie wereld. Deze personen komen tezamen en formuleren de strategie die nodig is om de duistere “power brokers” (machtsmakelaars) uit deze realiteit te zetten. Wij hebben dit natuurlijke proces aangemoedigd en de wijsheid gegeven voor het succes ervan. Terwijl deze groepen bijeenkomen en de duister garde uit hun machtspositie werken, groeien jullie gemeenschappen in moraliteit en bereiden ze zich voor om de mensheid een algehele welvaart en vrijheid te geven.

Deze toename in moraliteit smeedt uiteindelijk nieuw bestuur dat de noodzaak om ons bestaan te bevestigen erkent. Dergelijk bestuur verwelkomt onze hulp en begrijpt dat een algehele verantwoordelijkheid in het spel is om de mensheid toe te staan volledig bewust te worden. Dit is waar onze expertise naar jullie toe kan worden geuit. Aldus begint een immense uitwisseling van gegevens en wijsheid. Dan zal oorlog overbodig worden en de opperste noodzaak van goddelijke dienstbaarheid zal voor iedereen duidelijk worden. Deze nieuwe mate van onderlinge samenwerking wordt de aanjager voor een nieuw menselijk tijdperk. Jullie gaan leren over je voorouders en jullie ware afkomst ontdekken. De afgelopen bijna 13 millennia worden een geschiedenis die jullie onderwijst over het duister en de dilemma’s van beperkt bewustzijn. Deze wijsheid zal jullie heel goed van pas komen wanneer jullie te maken krijgen met de vroegere leden van de Anchara Alliantie. Vervolgens gaan jullie veel leren wanneer jullie je herinneren hoe dit huidige zonnestelsel door verschillende campagnes, die gedurende de voorgaande twee miljoen jaren werden gevochten, werd verminkt.

Dit alles is slechts het begin van een proces dat jullie voorwaarts leidt naar een grote transformatie. Dit proces zal jullie terugbrengen naar je vroegere zelf. Jullie zijn tenslotte de nakomelingen van degenen die openlijk de oude duistere heersers van Atlantis weerstonden en gestraft werden door in jullie huidige bewustzijnsstaat te worden geworpen. In de geest van deze rebellie van lang geleden worden jullie door de Hemel weer tot volledige bewuste Wezens gemaakt. Het is dit nieuwe Wezen dat een nieuwe sterrennatie zal produceren en dat een permanente galactische vrede zal laten ontstaan. Jullie zullen eveneens de gastheren worden voor conferenties waaraan alle representanten van letterlijk duizenden nabije galaxieën zullen deelnemen. In deze hoedanigheid gaan jullie het goddelijke plan voor deze sector van de fysicaliteit ten uitvoer brengen. Dientengevolge is jullie toekomst schitterend en jullie gaan nu een grootse serie onthullingen ervaren die overtuigingen die jullie werden gegeven door jullie vroegere meesters, de Anunnaki, zullen wegscheuren. Deze vroegere hemelgoden zullen worden verklaard en hiermee zal een nieuw tijdperk van waarheid, vrede en welvaart worden gerealiseerd.

Gezegend! We zijn jullie Verheven Meesters! We komen tot jullie met een zegen! Wees immer dankbaar voor de Hemelse genade en sublieme goedgunstigheid. Wees altijd bereid het goddelijke te dienen en wees in opperste vreugde voor wat zich afspeelt op deze gezegende globe. De Hemel instrueerde ons naar jullie te komen en jullie gebeden en smeekbeden voor de opkomst van een nieuwe wereld te vragen. Het is er Een die vrede en het toestaan van spirituele soevereiniteit voor iedereen brengt. Elk aspect van de fysieke verschijning van deze realiteit gaat transformeren. Deze grote serie wijzigingen is deel van een grootser plan voor de manifestatie van een nieuw tijdperk voor de mensheid en voor de vereniging van de twee rijken van Gaia. We komen als boodschappers van dit nieuwe tijdperk en zeggen in vreugde dat het duister, dat haar macht en rijkdom koestert, gaat zien hoe dit van haar wordt afgenomen. De gezegende en onderworpen meerderheid van deze kostbare globe gaat hun dag beleven. Deze dag zal komen en boodschappers zoals ons brengen om jullie te begeleiden. Hosanna! Hosanna!

Deze gebeurtenissen zijn onderweg. Degenen die deze zeer dierbare reis begonnen zijn klaar om een hele serie gezegende gebeurtenissen te laten manifesteren. Elk hiervan zal ons dichter bij de dag brengen waarop we formeel voor jullie kunnen verschijnen. De lessen die we zullen geven zal ieder van jullie in staat stellen zich te realiseren wat het duister millennialang verkoos. Deze halve leugens moeten in hun ware licht worden gezien en worden vergeleken met hetgeen vele duizenden jaren geleden tegen de mensheid werd gezegd. De kern van iedere religie is fundamenteel hetzelfde. Het gaat over Liefde en Licht. Het gaat over onze grootse spirituele eenheid met alle leven. Deze punten moeten worden herzien en het ware doel erachter duidelijk onthuld. Dan, en slechts dan, kan iemand begrijpen wat onze gezegende broeders bedoelden. Hierdoor kunnen jullie oppikken wat jullie spiritueel gezien zijn en het ware wonder zien in de oneindige Schepping van de Almachtige.

Het mooie van de huidige situatie is dat het duister in de war is door wat het Licht doet. Als je zolang almachtig lijkt, lijken de dagelijkse gebeurtenissen onbeduidend. Desalniettemin zijn ze dat niet. Al de doden, leugens en nimmer eindigende verwaandheid zijn in werkelijkheid zinloos. Het Licht heeft gewonnen omdat de wensen van De Hemel nu klaar zijn zich te manifesteren. Het duister leert langzamerhand dat haar vroegere manier van doen niet langer geschikt is. Genoeg mensen herkennen tegenwoordig de “tekenen aan de wand” en geloven eenvoudig niet wat er gezegd of gedaan wordt. De keizer verliest niet alleen zijn kleren, maar tevens zijn macht. Een nieuwe manier doemt op. Deze manier zal waarheid, vrijheid en persoonlijke soevereiniteit brengen voor iedereen. Deze manier zal ons herenigen met de hele mensheid en ons in staat stellen te genieten van de wonderen daarin vervat.

Vandaag vertelden we over wat er gebeurt op de wereldbol. Een nieuw tijdperk is bezig geboren te worden. Het is er een gevuld met vreugde en het besef dat jullie verbazingwekkende talenten eindelijk aan jullie allemaal bekend zijn. Het is tijd dit zich te zien manifesteren en te zien hoe geweldig dit alles kan zijn! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Source: http://paoweb.com/uf052014.htm

Vertaling: Rob

Portal 2012: Cobra’s Update ‘Rapportage van de Pleiadische Po rtaal Activering…’ 21 mei 2014

Portal 2012: Cobra’s Update ‘Rapportage van de Pleiadische Portaal Activering…’ 21 mei 2014

De activering van de Pleiadische Portaal is geslaagd. Moederschepen van de Confederatie hebben hun positie ingenomen aan de binnenkant van de Oortwolk. Velen van hen (voor het merendeel uit de Pleiadische vloot) zijn nu al in ons zonnestelsel om zich voor te bereiden op de uiteindelijke bevrijding van de planeet.

Het verzet (Resistance) gaat nu uit van een meer actieve rol binnen het zonnestelsel. Naast hun belangrijkste bolwerk op planeet X, bouwen ze veel actieve bases in het buitenste deel van het zonnestelsel.

Pluto’s maan Charon, die ooit een militaire opslagplaats was voor de duistere krachten, is nu een van de belangrijkste militaire commandoposten van het verzet voor de definitieve nederlaag van de Chimera-groep.

Veel vrouwelijke leden van het verzet leven op sommige objecten in het buitenste deel van het zonnestelsel die ze gebruiken als relaisstations (doorgeef-stations) van de Godinnenenergie van de Galactische Centrale Zon naar de planeet Aarde.

Het belangrijkste relaisstation in ons zonnestelsel voor de Godinnenenergie uit het Galactische centrum is een centaur asteroïde Chariklo. Veel vrouwelijke leden van de Pleiadische vloot en de Verzetsbeweging zijn er gevestigd, mediteren en kanaliseren Godinnenenergie uit het Galactische centrum en sturen die naar de Aarde om te helpen bij het harmoniseren van de mensheid. Slechts een paar maanden gelezen zijn rond Chariklo ringen ontdekt:

http://www.bbc.com/news/science-environment-26731100

http://www.space.com/25225-asteroid-rings-discovery-video-images.html

 

 

 

Die ringen dienen als een sterrenpoort die de Godinnenenergie binnen ons zonnestelsel doorgeven.

Het belangrijkste bolwerk van vrouwelijke Lichtstrijders van de Verzetsbeweging (Resistance Movement) onder de wijze leiding van een vrouw met een codenaam Ariel is op Eris, een klein planetair lichaam aan de rand van het zonnestelsel:

https://solarsystem.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Dwa_Eris

Ganymedes, de grootste van de manen van Jupiter, is de locatie van de belangrijkste communicatie-hub voor dit zonnestelsel die teams van de Galactische Federatie, het Ashtar Commando, Pleiadische, Sirische en Andromedaanse vloot en ook de Verzetsbeweging omvat.

Veel nieuwe bases van de Lichtkrachten zullen in de zeer nabije toekomst in het binnenste van het zonnestelsel worden ingericht, vooral op asteroïden, op Mars en op de Maan.

Op het oppervlak van onze planeet, werd de energie van het Pleiadische Portaal doorgegeven door vele individuen en groepen die aan het mediteren waren. Het belangrijkste anker was onze groep in Zwitserland, die zeer toegewijd en sterk was. Het Licht was fel en de lucht was helder. Een van de deelnemers van de conferentie heeft deze foto gedeeld van het buitenaardse vaartuig van de Confederatie, welke enige tijd geleden in Mount Shasta werd genomen:

 

 

 

 

 

 

Rond de tijd van de Pleiadische Portaal activering, heeft de QEG groep (OEG = Quantum Energy Generator) in Marokko, volgens sommige bronnen, ‘overunity’ (klaar voor de eenheid) bereikt in de ontwikkeling van hun vrije energie prototype:

http://www.allegedlydave.com/blog.htm?article_id=5

http://www.youtube.com/watch?v=oJkNruMM6tE

De energieën van het Pleiadische Portaal (Poort) activering hebben de Archons geïrriteerd om een ​​nieuwe golf van aanvallen op mijn werk te organiseren door verkeerd geïnformeerde en gemanipuleerde »waarheidszoekers« op het oppervlak van deze planeet. Om een ​​beter perspectief op mijn werk te krijgen, kunt u dit uitstekende artikel lezen:

http://2012thebigpicture.wordpress.com/2014/05/19/still-on-the-fence-about-cobra/

Ik heb een suggestie voor alle Lichtwerkers en Lichtstrijders. In plaats van elkaar aan te vallen, kun je je energie in iets als dit steken:

http://www.huffingtonpost.com/2014/05/08/saudi-man-poor-charity-fridge_n_5290533.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063

Overwinning van het Licht!

Geplaatst door Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2014/05/pleiadian-portal-activation-report.html

Vertaling: FrankW [info@frankwithoos.nl]

Gaia Portal: ‘Ster Collectieven worden, via Gaia coördinatie, sa mengevoegd voor de progressie naar een hoger niveau…’ 21 mei 20 14

Gaia Portal: ‘Ster Collectieven worden, via Gaia coördinatie, samengevoegd voor de progressie naar een hoger niveau…’ 21 mei 2014

Ster Collectieven worden, via Gaia coördinatie, samengevoegd voor de progressie naar een hoger niveau.

Assembleurs van Nova Gaia energetische structuren hebben de noodzakelijke taken volgens hemelvaartprotocollen afgerond.

Stationering van Lichtdragers en Lichthouders bereidt het pad van Expansie voor.

Inwijding van volgende fase is voltooid.

Bron: http://gaiaportal.wordpress.com/2014/05/21/star-collectives-assemble-via-gaia-coordination-for-progression-to-next-level/