Metatron over de ‘Herroeping van Zielencontracten’ 14 mei 2014

Metatron over de ‘Herroeping van Zielencontracten…’ 14 mei 2014

Deze tekst van Metatron is bijvoorbeeld voor mensen die de ‘Herroepingen van Zielencontracten’ van Andrew Bartzis niet durven doen.

Onderstaande is een antwoord van AE Metatron aan Luísa, die zich afvroeg of je geen negatieve zaken weer ging aantrekken als je er net van af wilt.

Zie ook:

– Montague Keen’s Bericht van zondag 11 mei 2014

– Zielencontract-intrekkingen – Andrew Bartzis, 8 mei 2014

Luisa:

Na het lezen van jouw email aan Veronica heb ik nagedacht over deze zaak en ik heb hulp en leiding gevraagd van mijn persoonlijke gidsen.
Hieronder staat het antwoord dat ik kreeg van Metatron (Dank je wel Metatron!)

Vraag: Als ik de herroepingen wil doen of de verwijderingen, zullen die dan niet meer van het zelfde naar ons allen toetrekken?

Metatron:

Als je de herroepingen doet, trek je het meeste van het verleden naar je toe dat je juist wilt vergeten. In het verleden zijn bewuste en onbewuste ervaringen die je had door je eigen keuzes, die je de meeste voor-gekozen situaties lieten beleven en ervaren, deze lieten je langzaam groeien, ieders leven, om hier vandaag aan te komen, klaar voor een komende stap.

Het opnieuw oproepen van het verleden doet het zelfde, en om weer opnieuw de pijn te beleven die je reeds ervoer. Het is een manier om je misvattingen te herinneren of wat volgens je eigen gezichtspunt, een fout kan lijken te zijn omdat er geen fouten zijn, dit wil ik heel duidelijk zeggen.
Slechts Liefde en Licht kunnen het ‘nu’ opbouwen, want jullie leven nu in het heden en Licht en Liefde moeten in jullie leven in het NU gezet worden, niet in het verleden of in de toekomst, want de toekomst wordt gebouwd door het Licht dat het Nu leidt/aanvoert.

Oude karma’s weer oproepen, maakt alleen dat je een pauze maakt in je zielengroei, omdat je stilstaand wordt om het verleden proberen weg te halen, dat niet hoeft te worden weggehaald omdat het al is voorbij gegaan.

Luísa, wat het verleden kan helen is het Licht dat je leven nu leidt.

Alleen Licht kan helen.

Bedenk als je in je jeugd een ‘fout’ hebt begaan naar iemand waar je heden spijt van hebt, geef dan je serieuze verontschuldigingen aan deze persoon, geef hem/haar een warme omhelzing en houdt hun handen vast, ga vervolgens door met het bouwen aan je toekomst. Als deze mens je verontschuldiging niet aanneemt, wees dan geduldig. Je liet je hart overlopen van Licht en Liefde als je je verontschuldigt. Je bent dan geheeld, dat zal hem of haar langer kosten. Zo is het gewoon.
Slechts Liefde heelt, slechts Licht in het ‘nu’ kan trauma’s verwijderen uit het verleden omdat in het ‘heden’ het ‘nu’ is waar het leven gebeurt. Alles is in het ‘nu’. Genezing/healing gebeurt in het ‘nu’.

Dit is alleen maar een bijdrage zodat je groep hierover kan nadenken, en een conclusie kan trekken voor henzelf, en doorgaan te lopen op het pad van het Licht.

Denk eraan, er is geen pijn. Er zijn geen fouten. Er zijn alleen maar keuzes. Individuele keuzes. En het collectieve bewustzijn volgt de wensen van het grootste deel, omdat alles energie is.
Wees Licht.

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

Advertenties