‘Energie Update door het Mei Portaal – Aartsengel Metatron & De 33ste Dimensie…’ door Anna Merkaba, 15 mei 2014

‘Energie Update door het Mei Portaal – Aartsengel Metatron & De 33ste Dimensie…’ door Anna Merkaba, 15 mei 2014

De Kosmische Toegangspoort van Waarheid, Licht, Liefde, Harmonie en Overvloed heeft wederom diens hemelse poorten voor allen om aan deel te nemen geopend. Na een langdurig herstel en genezing van de energieën die naar jullie toegestuurd werden door het Grote Kardinale Kruis, is het nu tijd om een diepe ademteug van bevrijding te nemen. Want jullie hebben veel loslaten en herstructurering gedaan binnenin jullie psyche, want veel heeft zich binnenin jullie zielen en aardse voertuigen geopenbaard.

Want velen van jullie hebben inderdaad de tijd zonder tijd ervaren, want velen van jullie hebben inderdaad jullie schaduw zelven onder ogen moeten zien om het oude in vrijheid te stellen, om jullie ware zelven te omhelzen en ruimte te maken voor het nieuwe. Want velen van jullie zijn inderdaad in/naar jullie verleden, toekomst en parallelle werkelijkheden gedoken en ontmoeten en vermengden met jullie “andere zelven”, stukjes van jullie ziel die door tijd en ruimte heen dwaalden, om “op de hoogte te raken” zo je wilt, met ALLE aspecten van wat jullie zijn, door een ingewikkelde dans heen manoeuvrerend van onvoorwaardelijke liefde en begrip van jullie eigen zelf.

En dus, is de tijd nabij, de tijd is wederom voor jullie gekomen om je te verheugen! Je te verheugen want de energieën van Overvloed, Liefde en Licht zijn voor jullie aanstaande. Want de Volle Maan van jullie hedendaagse werkelijkheid heeft sterke, overheersende energieën van succes met zich meegebracht, jullie in de richting van jullie diepste verlangens en levensdoel stuwend.

En aldus, is het van uitermate belang voor jullie om jullie eigen hogere zelven aan te spreken en te vragen dat de energieën die op Gaia losgelaten worden nu aan jullie blootgesteld worden, voor jullie om gevuld te worden met de liefdevolle energieën, liefdevolle en ondersteunende energieën van kosmische proporties. Want jullie staan in het kielzog van het grootse moment dat zich in de aankomende maanden op jullie Gaia zal ontvouwen, terwijl jullie in het kielzog staan van de grootse opening van de evenementen welke de mensheid nochtans zelfs verder naar het Nieuwe Tijdperk zullen stuwen, het Nieuwe Tijdperk van volledig en totaal begrip en openheid van het informatieve decreet geschonken aan de mensheid.

En dus is het jullie kans, jullie mogelijkheid om de binnenkomende energieën voor jullie voordeel te gebruiken en alles te transformeren dat jullie niet langer meer positief van dienst is en in jullie weg staat. Want door de opening van de toegangspoort van de Volle Maan te volgen, zullen jullie een zelfs grotere duw van de energieën tegenkomen, een duw alsof iemand je in actie duwt, want jullie hogere zelven en jullie beschermengelen duwen jullie inderdaad om actie te ondernemen, onderneem actie en brengt dat naar voren wat je wenst te bereiken, breng jullie ware zelven naar voren, breng je eigen waarheid naar voren, en daarin jullie ervaringen. Voor velen van jullie zal een dergelijke tijd komen, de 20ste Mei opvolgend en doorgaand gedurende de tijdsduur van verscheidene weken. Want de poorten hebben zich inderdaad wederom geopend en de kans om actie te ondernemen is nabij.

Wij staan bij jullie, wachtend op de drempel voor de nieuwe werkelijkheden die zich voor velen van jullie snel ontvouwen, want velen van jullie zijn inderdaad begonnen te zien waartoe jullie niet in staat zijn geweest om eerder te zien, want velen van jullie zien inderdaad ons, in onze natuurlijke vorm, als orbs, als lichtwezens, als uitbarstingen van energieën, als engelen, want wij zijn hier bij jullie, want dat zijn wij altijd geweest en wij zullen voor altijd jullie liefdevolle kameraden zijn.

Wij de engelen en aartsengelen van het 33ste parallel van de 33ste Dimensie, buigen voor jullie in dankbaarheid en eeuwige onvoorwaardelijke liefde. Wij staan bij jullie, gereed om jullie te helpen bij alles dat jullie zijn. Wij houden van jullie. Wij zijn bij jullie. Goedendag voor nu.

Bron: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/05/15/may-portal-success-energy-update-aa-metatrone-the-33rd-dimension/

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

~Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker. To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL–http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Advertenties