SaLuSa van Sirius: ‘Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie voort zullen stuwen in/naar het Nieuwe Tijdpe rk…’ via Mike Quinsey, 9 mei 2014

SaLuSa van Sirius: ‘Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie voort zullen stuwen in/naar het Nieuwe Tijdperk…’ via Mike Quinsey, 9 mei 2014

Er zijn vele manieren waarop jullie de wens kunnen helpen om permanente vrede naar de wereld te brengen. Als individuen kunnen jullie je Licht waar het ook is dat jullie gaan verspreiden, door je te focussen op alles dat zuiver en heilzaam is. Jullie kunnen ook jullie genezende energieën van liefde uitsturen om diegenen te verheffen die in behoefte van hulp zijn. Jullie bekwaamheid om dat aldus te doen gaat ver voorbij jullie begrip, en vereist een immens geloof aan jullie zijde. Soort zoekt soort en het is om deze reden dat genezers een monumentale kracht voor het goede presenteren. In deze tijd is de Aarde in behoefte van een immense genezing, een immens herstel, om het proces te helpen voorwaarts te gaan, want het komt vanuit vele bronnen waarvan velen niet van de Aarde afkomstig zijn. Terwijl de Aarde van een onbetekenende omvang is in vergelijk met andere planeten in jullie Zonnesysteem, kunnen jullie er verzekerd van zijn dat in jullie Universum het het centrale punt vasthoudt. Het is vanwege diens belangrijkheid voor de evolutie van het Menselijke Ras, dat geschikt is om voorbij de derde dimensie te evolueren. Als het dat niet doet zal het de voortgang van de zielen die in de hogere dimensies bestaan beïnvloeden en vertragen. Dus zoals jullie kunnen zien, is dit stadium van de Menselijke evolutie aldus belangrijk voor de ontwikkelingsvoortgang van andere zielen.

Zoals wij eerder aangehaald hebben, is de kans om te ascenderen zo belangrijk dat als het niet genomen wordt het feitelijk jullie ontwikkelingsvoortgang terug kan zetten. Echter, raak niet van streek of beïnvloed door wat wij jullie verteld hebben, aangezien jullie vele geavanceerde beschavingen hebben die jullie hun volledige ondersteuning geven. Jullie hebben in feite veel meer hulp dan dat jullie je voor kunnen stellen, en het is om jullie iedere kans te geven om jullie doelen te bereiken. De onmiddellijke hulp die jullie krijgen is om te verzekeren dat jullie voortgang in de juiste richting gaat. Wij kunnen jullie beslissingen beïnvloeden maar wij kunnen niet onze ideeën aan jullie opdringen. Nochtans, zijn de zielen die deel nemen aan de eindtijden zich bewust van hun taken, zelfs als het op een onderbewust niveau is. Alles tezamen, hebben wij er vertrouwen in dat succes bereikt zal worden, maar daar is altijd dat element van risico vanwege jullie vrije wil.

Wie dan ook die jullie spirituele voortgang gevolgd heeft, zal zeer zeker in staat zijn om achterom te kijken en een definitief patroon zien. Het laat een openen van het Licht zien dat op een snel tempo gegroeid is, zozeer aldus dat het een meer vreedzame benadering tot het leven op gang gebracht heeft. Wij kunnen jullie verzekeren dat het door zal gaan te groeien totdat het her/erkend zal worden dat het Menselijke Ras gereed is om te Ascenderen. Nochtans, is er nog steeds veel werk te doen, maar in de nabije toekomst zal het overduidelijk worden dat de duisteren niet langer meer in staat zijn om de lotsbestemming van de Mensheid te beïnvloeden. Wij wachten op onze kans om jullie te ontmoeten, maar de omstandigheden moeten zodanig zijn dat vrede op Aarde gevestigd werd. Daar aanbeland zullen wij een actief aandeel nemen aldus jullie je kunnen ontspannen en weten dat jullie je pad in het Licht gekozen hebben. De duisteren zullen niet langer in staat zijn om zich met jullie voortgang te bemoeien, inderdaad, zij zullen verwijderd zijn en zichzelf gewaarworden op een niveau welke consistent is met hun lagere trillingen.

Dierbare vrienden, wij zijn weinig anders dan jullie behalve dat we verder langs de weg van de evolutie gereisd hebben. Jullie hebben een ander pad dan ons gekozen maar desalniettemin reizen wij allemaal in dezelfde richting, en om die reden bieden wij een helpende hand aan om jullie voortgang te versnellen. Het belang van de huidige tijd kan niet méér dan benadrukt worden, aangezien het de climax is van een periode welke vele jaren van evolutionaire evaring dekt – een Zonne Cyclus van 26,500 jaren. Diegenen van jullie die zich toereikend ontwikkeld hebben zullen doorgaan op te stijgen, zoals jullie ervaren in overeenstemming met jullie doel om door te gaan met uitbreiden binnenin het Licht.

Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie voort zullen stuwen in/naar het Nieuwe Tijdperk. De oude manieren zijn niet langer meer geschikt of reflecteren geen nieuwe energieën meer die naar de Aarde stromen. Wij zijn verheugd om jullie te vertellen dat wanneer de zaken eenmaal voorwaarts gaan, zij dat aldus vrij snel zullen doen want welbeschouwd hebben wij ons gedurende vele jaren op deze tijd voorbereid. Jullie zijn, zoals jullie zouden kunnen zeggen, “nu op leeftijd gekomen” en jullie voortgang moet toegestaan worden om langzaam maar zeker vooruit te komen. Er zal duidelijk enige verwarring zijn waar het diegenen betreft die onverlicht zijn. Wij zullen, nochtans, jullie zoveel informatie als mogelijk is geven om jullie zorgen te verlichten. Wees ervan verzekerd dat jullie geadviseerd zullen worden wat betreft precies te verwachten, en het zal vele acceptabele verrassingen bevatten.

Jullie zullen verrast zijn wat betreft hoe snel jullie voorwaarts zullen gaan, en de eerdere periodes van moeilijkheden vergeten. Houd in gedachten dat jullie de eindtijden ervaren, nochtans ook de binnenkomende energieën die jullie op zullen tillen. Het zal een ongebruikelijke ervaring zijn doch verheffend, omdat jullie in staat zullen zijn om de reden voor de veranderingen te waarderen. Diegenen van jullie die ingewijd zijn zullen in staat zijn om diegenen te helpen die verward en ietwat angstig zullen zijn over wat de toekomst voor hen in petto heeft. Echter, wij hebben de bedoeling om te verzekeren dat wanneer wij onszelf eenmaal aan jullie presenteren, dat jullie volledig geïnformeerd zijn aangaande wat er gebeurt en wat jullie kunnen doen om te helpen. Ondertussen zullen de nieuwe energieën jullie helpen om kalm te blijven, en wij zullen altijd gereed staan als de omstandigheden om onze inmenging roepen.

Over de gehele wereld heen worden weersveranderingen ervaren en in sommige gebieden zijn zij al behoorlijk extreem geworden. Deze veranderingen moeten plaatsvinden aangezien jullie uit de bijzondere vluchtige weersextremen van het verleden vandaan gaan. De zaken zullen tot rust komen en jullie gaan meer acceptabele condities ervaren die meer jullie voorkeur zullen hebben. De extremen die jullie normaal gesproken ervaren zullen langzaam verdwijnen, en uiteindelijk zullen jullie weerspatronen zich aanpassen. Verwacht niet teveel te snel, als wij jullie informeren over wat te verwachten in de onmiddellijke toekomst.

Van jullie kant, kunnen jullie anderen helpen de noodzaak te begrijpen voor de wereldwijde veranderingen, en zeer belangrijk, hen de noodzaak te helpen begrijpen om met hen mee te gaan aangezien zijn voordelig voor jullie zijn. De meest opmerkelijke veranderingen zullen, naar onze mening, de resultaten zijn van het reinigen van de Aarde van eeuwen van verontreiniging en verwoesting. Jullie zullen onmiddellijke voordelen zien en de pracht en schoonheid zullen het meest opmerkelijk zijn. De verontreiniging van de lucht, aarde en de zeeën zullen tamelijk snel verwijdert zijn en alles zal uiteindelijk teruggekeerd zijn naar diens zuivere condities.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben opgetogen bij het vooruitzicht om jullie te helpen alle wonderen en pracht te ervaren die erop wachten om jullie te begroeten. Het is een wonderbaarlijke tijd en weldra zullen jullie overal om jullie heen veranderingen zien. Houd jullie hoop hoog en weet dat God het einde van de laatste cyclus verordend heeft, en zo zij het. Zoals altijd verlaat ik jullie met mijn Liefde en Zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/mike09-05-14.html

Oorspronkelijke bron: Source: [etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com] SaLuSa 9 May 2014

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Advertenties