‘Het Channelen van het Hogere Zelf…’ door Elizabeth (Eliza) Ayre s Escher, 11 Mei 2014

‘Het Channelen van het Hogere Zelf…’ door Elizabeth (Eliza) Ayres Escher, 11 Mei 2014

Ja, wij allemaal hebben enthousiast de boodschappen gelezen die vanuit onze favoriete kanalen komen, diegenen waarvan wij denken dat zij op ons “voor” liggen in het ascentieproces. Zijn zij werkelijk zo’n eind verder, of is het eenvoudig dat wij onwelwillend of niet gereed zijn om naar onze Zelven te luisteren?

Ik heb gedurende meer dan 20 jaren gechanneld materiaal gelezen. Iets van het materiaal resoneert met mij; iets doet dat niet. En mijn voorkeur, met wat ik zelfs kan verdragen om te lezen, is aanzienlijk veranderd. Met sommige boodschappen, daar kan ik niet meer dan een paar zinnen van lezen en dan moet ik stoppen en het materiaal terzijde leggen. Ik heb geleerd om de reden dat ik dit doe niet in vraag te stellen, maar accepteer slechts het feit dat de specifieke boodschap of boodschappen niet op het moment van lezen met me resoneren.

Dit is geen kwestie van oordeel, hoewel je oordeel toe kunt staan het beeld binnen te komen als je het toestaat om door te gaan met de dualistische benadering van de overtuiging/het geloof dat als iets “goed” is er dan iets zal moeten zijn dat “verkeerd” is. Ik kies ervoor om voorbij dit oordeel te treden en te luisteren naar mijn intuïtie dat zich zeer onderscheidend ontwikkeld heeft in diens bekwaamheid om onderscheid te maken van wat ik nodig ben om te horen en te lezen, voor mijn beste en hoogste goed, hier en nu.

Dus waar laat mij dat wanneer het aankomt op het binnenin luisteren naar boodschappen die van binnenuit komen, of zij nu van mijn Hogere Zelf of diegenen zijn die ik zou kunnen beschouwen als Geascendeerde Meesters, Lichtwezens, Engelen of Gechristende Galactische Wezens?

Wanneer ik “voel” dat er een boodschap binnenkomt, pauzeer ik, trek het na en vraag dan, “Is er iemand die met mij wenst te spreken?” En dan trek ik het na met mijn roos kristallen pendulum als tot wie er zou kunnen communiceren. Vaak hoef ik het niet echt te vragen omdat ik het “weet”; de energie is bekend. In het kort, ik weet met wie ik me verbind. De energie komt tevoorschijn vanuit mijn hartcentrum en vult dan mijn lichaam. Ik hoef me niet bewust bewust te zijn wat betreft het “waarom” de energie bekend/vertrouwd is; dat is het gewoon. Het antwoord op het “waarom” zal komen met de leergang van mijn bekwaamheid om toe te voegen aan mijn lichtquotiënt en aan het werk te zijn met het opruimen van alle obstakels om succesvol toegang te verkrijgen tot mijn eigen innerlijke wijsheid en kennis dat in de Akasha en binnenin mijn eigen Hogere Geest bestaat.

Vertrouwen komt het proces binnen. Als je een verbinding hebt met wat je acht jouw Hogere Zelf te zijn en het ‘voelt’ juist voor jou, ga voorwaarts. Als er een gevoel van ongemakkelijkheid is of een gevoel dat iets niet helemaal “juist” is, beëindig dan snel de sessie. Niet iedere keer voel ik een boodschap vertoevend aan de rand van mijn bewustzijn wil ik succesvol zijn bij het opschrijven van iets. Soms, is mijn innerlijke staat van ongemak dusdanig dat het proces geblokkeerd is. Ik heb geleerd om te wachten totdat ik beter uitgerust ben.

Terwijl ik middenin het opschrijven van de bijzonderheden van een boodschap zit, ben ik mogelijk ietwat ontkoppeld van mijn lichaam. Ik ben in een zeer hoge ruimte, een lichte gelukzalige staat … ondanks de noodzaak om terug naar de Aarde te komen en de boodschap te editten voordat ik het op mijn blog plaats.

Nogmaals, je openstellen voor het channelen omvat vertrouwen. Ja, wij hebben vele kanalen en boodschappers gezien die overbluft werden door lagere entiteiten die hen onjuiste boodschappen gaven en dan de onfortuinlijke schrijver(ster) in diskrediet brachten. Nochtans, kan je het voorkomen om in deze val te trappen door jouw gebied voor te bereiden voordat jij je openstelt voor deze vorm van communicatie. Aarden, beschermen en afschermen en breng de energieën van jouw favoriete Meesters of Engelachtige wezens binnen om jou te beschermen terwijl jij je bewustzijn uitbreidt om een boodschap te ontvangen.

Welke entiteiten breng je voort, welke trek jij tot jezelf aan? Hoe voel jij jezelf? Voel jij je warm, veilig en ondersteund of voel jij je ongemakkelijk en in verwarring door de boodschappen?

De boodschappen van de hogere frequentie wezens zijn ondersteunend en liefdevol. Soms mogen zij ook ietwat herhalend van aard te zijn, vaak wordt dezelfde of gelijkaardige boodschappen herhaald gedurende een lange tijdsperiode. Dit is een liefdevolle benadering om onze koppige menselijke aard toe te staan de weerstand los te laten en ons open te stellen voor de liefdevolle frequenties die binnenin de boodschappen zelf ingebed zijn.

Licht is informatie. Gechannelde boodschappen dragen Licht of zij doen dat niet. Wat belangrijk is is het Licht dat in de woorden ingebed is, niet zozeer de woorden zelf. Het is aan ieder individu die deze boodschappen leest of channelt om voor zichzelf te leren onderscheiden of wel of niet de woorden een hoge of lage frequentie dragen.

Terwijl jouw eigen lichtquotiënt stijgt, zal je ontdekken dat sommige boodschappen niet langer meer aansprekend zijn. Dit is een natuurlijk fenomeen als jouw begrip uitbreidt. Groei is een constante door het gehele ascentieproces heen, afgewisseld met korte periodes van plateaus welke gebruikt worden om de ontvangen energieën te integreren. Je zult gewaarworden dat jouw voorkeuren veranderen als jij je ontwikkelt en steeds meer van jouw hogere essentie in/naar jouw wakende bewustzijn integreert.

Wat representeert jouw Hogere Zelf? Wel, ieder menselijk wezen bestaat tegelijkertijd op verscheidene dimensionale vlakten. Je bent een Engelachtig wezen, een Lichtwezen, een planetair of sterrenwezen, een Galactisch wezen en een menselijk wezen, allen tezelfdertijd. De Meesters waar je mee spreekt zijn jou, een hogere frequentie van jou.

Als een menselijk wezen ben je zowel een individu als een lid van een collectief. Aldus is het met jouw Hogere Zelf. Het is ook een lid van een collectief Wezen, eerst een monade of groep van 12 unieke zielen, dan een monadische familie of IK BEN Aanwezigheid van 144 Zielen en zo verder, helemaal terug naar de Troon van de Schepping, in/naar vormeloosheid en voorbij aan dat wat niet benoemd of gekend kan zijn.

In het kort, wanneer je de Meesters channelt, is het omdat je een verbinding hebt met deze wezens. Sommigen van hen mogen jouw mentors en leraren op andere vlakten zijn of voordat je in/naar de belichaming kwam. Sommigen van hen onderwijzen jou en leren zelfs van jou terwijl je ’s nachts slaapt. Velen van jullie werken in de grote raden van licht die voor de ascentie van de mensheid en de planeet Gaia aan het uitdenken en plannen zijn.

Sommigen van jullie werken met jullie Engelachtige Zelf, sommigen met de Aartsengelen, en sommigen met de grote elementale wezens die met het vormgeven werken.

Allen jij kunt onderscheiden of de verbinding wel of niet een gezonde verbinding voor jou is. Ontkoppel jezelf ogenblikkelijk en reinig jouw auragebied als je het gevoel hebt dat jij je in verbinding gesteld hebt met een entiteit die van een lagere trilling is dan die van jezelf. Bescherm jezelf met een schild welke ontworpen is vanuit het indigo blauw van de Eerste Straal, door Aartsengel Michael, en reinig jezelf met de Violette Vlam of de hogere reinigende Straal van het Zeeschuim Groen.

Binnenin luisteren is een manier om in aanraking te komen met jouw Zelf, deze delen van “jou” die gereed zijn om zich met jou te herenigen tijdens jouw wakende bewuste leven hier op de planeet. Het is noodzakelijk om je opnieuw uit te lijnen met deze hogere delen van Zelf aangezien met de verbinding een uitbreiding in jouw innerlijke wijsheid en begrip komt van wat er gaande is, binnenin zelf en in de wereld rondom jou heen.

Door je binnenin jezelf af te stemmen, ga je naar een plaats van vreedzaamheid welke buiten tijd en ruimte bestaat, jouw hoger hartcentrum. Binnenin deze ruimte, kan je altijd vreedzaamheid en vertroosting vinden, zelfs in deze tijden wanneer jouw leven rondom jouw voeten heen desintegreert.

Terwijl ik het channelen niet zelf onderwijs, moedig ik diegenen aan die daartoe bereid zijn om een betrouwbare leraar te zoeken aldus je mag leren om jouw eigen boodschappen te ontvangen. Kies een bewezen, vaardige boodschapper, wiens boodschappen van een hoog en verfijnd trillingsniveau is. Gebruik jouw onderscheidingsvermogen, zoals altijd. Aangezien wij allemaal met uitdagingen geconfronteerd worden in deze overgangstijden, is het aan een ieder van ons om onze ingeboren vaardigheden en deze die aan ons aangeboden worden door diegenen die van ons houden, onze eigen “hogere” zelven, te gebruiken. Het verlangen om te herverbinden is sterk; het ontstaat vanuit het heilige hartcentrum binnenin en wordt begeleid door de Monade en IK BEN Aanwezigheid, alsook door jouw meester leraren.

Oorspronkelijk opende ik me voor mijn telepathische bekwaamheden in het verloop van een moeilijke periode in mijn leven. Ik was gedurende een korte tijdsperiode door een grote entiteit overgenomen en ervoer een periode van wat door sommigen genoemd wordt een entiteit-veroorzaakte-psychose. Als een resultaat van deze ervaring, werden mijn kanalen wijd open geblazen. Ik had er jaren voor nodig om te vertrouwen dat wat ik ontving voor mijn hoogste goed was.

Een aantal jaren geleden, begon ik voor het eerst over mijn persoonlijke ervaringen te schrijven en terwijl ik schreef, begon ik materiaal te channelen van wat de meeste mensen zouden beschouwen als ‘externe’ bronnen. Doch, ik wist, binnenin de ware kern van mijn wezen dat de wezens die met mij communiceerden mijn welzijn voor ogen hadden. En terwijl ik met dit werk doorga, is mijn bekwaamheid om me uit te lijnen met de energieën ook in diens aard meer verfijnd geworden.

Eén belangrijk ding te herinneren als een kanaal, schrijver of boodschapper, is dat jij niet de “enige” bron bent waardoorheen de Meesters of andere Wezens zullen komen. Iedere schrijver heeft diens eigen individuele stijl, bekwaamheid en benadering om te schrijven. Er zijn veel mensen om mee in contact te komen, veel mensen die het nodig zijn om de boodschappen te lezen, al is het alleen om tot hen door te dringen waar zij voor zichzelf de middelen kunnen ontdekken om zich binnenin te herverbinden met hun eigen essentie en Hogere Zelf.

Er is niet slechts één manier om de spiritualiteit of één boodschapper te benaderen. Om aan jezelf te denken als de enige boodschapper te zijn is om te verhuizen in/naar ego en hoogmoed. Wij zijn allen verbonden en nochtans zijn wij allen individueel. Wat aanlokkelijk zal zijn voor de ene persoon hoeft helemaal niet met een ander persoon te resoneren. Er is in deze wereld veel behoefte aan spirituele groei en volwassenheid en veel mensen incarneerden hier om dit werk te doen.

Dus terwijl je nog steeds andere schrijvers hun boodschappen kunt lezen, streef er ook naar om je binnenin te herverbinden en te luisteren naar jouw eigen intuïtie en innerlijke stem. Misschien ontvang je alleen symbolen en beelden. De manier van ontvangen verschilt van persoon tot persoon. Sta jezelf toe plezier te hebben om de manier te ontdekken waarop jij het meest geniet van het ontvangen van de Liefde van het Licht dat naar jou uitstraalt vanuit de hoogste gebieden van jouw collectieve bestaan. Want welbeschouwd, ben jij het allemaal. En wij allen zijn Eén.

Namasté.

Elizabeth Ayres Escher

Website: http://www.bluedragonjournal.com

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Advertenties