Montague Keen’s Bericht van zondag 11 mei 2014

Montague Keen’s Bericht van zondag 11 mei 2014

Lieve Veronica, wat zou ik nu graag naast je zitten, terwijl jij en Andrew (Bartzis) de waarheid onthullen omtrent de geschiedenis die voor je werd verborgen. Nu realiseer je je de reikwijdte van het controlesysteem dat nodig was om je gevangen te houden, en, nog belangrijker, hoe je simpelweg de hele dynamica van deze controle kunt veranderen.

Er wordt jullie getoond hoe je je macht kunt terugpakken zodat je kunt worden wie je werkelijk bent. Ik vraag een ieder van jullie om, indien mogelijk, hardop DE ZIELSCONTRACT HERROEPINGEN, geschreven door ANDREW BARTZIS, te lezen om jezelf te bevrijden van dominantie en controle. Ja, zo simpel is het. Jullie zullen versteld staan van de resultaten die je ervaart.

IERLAND IS DE SLEUTEL DIE ALLES ZAL ONTSLUITEN

Ik heb dit meermalen voor Veronica herhaald en nu was Andrew in staat uit te leggen waarom dat zo is. We zijn hem veel verschuldigd. Nu vraag ik het volk van Ierland en alle Ieren waar ook ter wereld te beloven deel te nemen aan de bijeenkomst te TARA in september 2014. Breng je DRUMS en FLUITEN mee en neem jullie land in eigendom terug. Het zal een vreugdevolle gelegenheid zijn. De hele wereld zal naast jullie staan wanneer jullie je wereld bevrijden uit de slavernij.

Ik denk dat ik jullie moet vertellen dat mijn geliefde vrouw in het Royal Marine Hotel zal zijn in Dun Laoghaire, Dublin op 23 mei (vanaf ongeveer 12 uur ’s middags tot rond 17.00 uur.) wanneer Marcia, haar dochter, gaat trouwen op 24 mei. Ik weet dat Veronica graag degenen die de LEIDERS bij het Tara Evenement willen worden zou willen ontmoeten.

DE GROTE IERSE GEEST moet ontwaken en de ketenen verwijderen en opnieuw de leiders der mensen worden die jullie eens waren. Dit is geschiedenis in de maak. Het is tijd dat jullie je ware geschiedenis leren, niet wat Rome jullie heeft wijsgemaakt.

PLANEET AARDE ZAL VRIJ WORDEN TE TARA

VELEN ZULLEN PROBEREN DEZE HAPPENING TE VOORKOMEN. ELKE GELEGENHEID ZAL TE BAAT WORDEN GENOMEN OM EEN SCHADUW TE WERPEN OVER DEZE ZEER BELANGRIJKE GELEGENHEID. Wees sterk en laat je niet afleiden. De waarheid zal je vrijmaken. Mensen die dichtbij je staan en die onbewust overschaduwd werden zullen proberen twijfel te zaaien omtrent wat we doen. Onthoud: ze zijn zich er niet van bewust dat ze overschaduwd werden. Veronica: denk eens terug aan hoe vaak degenen die dichtbij je stonden misleid werden doordat ze de verkeerde informatie kregen, waarvan ze dachten dat het waar was. Velen haakten af toen ze het slachtoffer werden van overschaduwing.

Ik zal jullie niet langer ophouden, aangezien ik vind dat de Herroepingen door iedereen gelezen moeten worden. De opnamen van Andrew en Veronica staan op onze website, http://www.montaguekeen.com. Bekijk ze alsjeblieft en neem de informatie erin in je op. Het zal je de ogen openen en je hoop geven voor de toekomst; een toekomst waarin jullie de hand hebben in het creëren ervan. Hoe vaak heb ik jullie verteld: jullie zijn de Architecten van de Toekomst. Nu hebben we jullie de gereedschappen gegeven. Het is aan jullie allemaal om naar voren te stappen en jullie wereld ten goede te veranderen. De timing voor Veronica en Andrew om bijeen te komen en jullie de weg vooruit te laten zien was juist.

Geniet van de reis. Ierland was mijn spirituele thuis. Ik koester de herinneringen aan gelukkige tijden in Ierland.

Mijn lief, je hebt zo hard gewerkt deze week. Probeer alsjeblieft te rusten. Ontzie jezelf. De mensen zullen begrijpen dat je niet de tijd hebt om alle e-mails te beantwoorden. Sommigen van hen weten niet dat je alleen bent en geen hulp hebt.

Geniet van het plannen van deze geweldige expeditie naar Ierland.

Ik ben altijd bij je. Je aanbiddende

Monty

Website: The Montague Keen Foundation
Vertaling: Rob

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/montague11-05-14.html

Advertenties

Zielencontract-intrekkingen – Andrew Bartzis, 8 mei 2014

Zielencontract-intrekkingen – Andrew Bartzis, 8 mei 2014

Dit is de Nederlandse vertaling van dit Engelse document, waarnaar verwezen werd door Montague Keen in deze channeling.

Andrew Bartzis – http://galactichistorian.com/

Contract verwijdering voor Media systemen (hoofdstuk 1)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd eerbare spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik herroep alle spirituele contracten met op Aarde gevestigde mediasystemen die dominantie en controle gebruiken als middel om energie te oogsten, angst te zaaien of de realiteit te manipuleren met energetische propagandatechnologieën.

Ik roep alle voorouders van alle zielenrelaties op om zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid. Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid. Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat elk wezen vervuld mag worden van eenheidsbewustzijn.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle mediapersoonlijkheden die niet het volledige gebruik van hun vrije wil en volledige kennis van ons DNA voorouderschap hebben.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle media-agentschappen, corporaties en op media gebaseerde familiewapens.

Ik herroep hierbij alle spirituele contractveronderstellingen, -aannames en statistische modellen die mijn gewoontepatronen voorspellen door het gebruik van commercieel adverteren, verbonden met het systeem van dominantie en controle.

Ik stem niet in met uitzendingen naar het Etherisch rooster over publieke golflengten, televisie, internet, radio of elk ander middel dat propaganda voor massaconsumptie verspreidt.

Ik stem niet in met voorspellend modelleren d.m.v. Etherische of commerciële middelen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle mediagebaseerde heilige geometrische gebouwen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met:

de heilige geometrie mediavoorzitters

aandeelhouders

nieuwslezers

journalisten

opinieleiders

commentatoren

en alle representaties door regeringsofficials binnen het gehele mondiale medianetwerk.

Jullie hebben geen macht over mij met jullie gepretendeerde kennis.

Wij manifesteren medescheppende geesten.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met:

alle nieuws reproducerende systemen (in de Engelse tekst: regurgitating = overgevend)

crawlers (autom. programma dat nieuwe websites e.d. zoekt)

zoekmachines

printmedia

en alle vormen van Etherische propaganda die binnen deze systemen wordt gebruikt.

Ik herroep alle aannames door alle adverterende agentschappen die zijn gebaseerd op het systeem van dominantie en controle.

Ik stem niet in met welk adverterend systeem ook dat zielengroepen, zielsverhuizingen/of het spirituele incarnatieproces als doel heeft.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die de genetische vrije wilsexpressie van alle bewuste soorten beperkt.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die de media definiëren als onze vertellers van mondelinge tradities of als leraren van generaties.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met het heilige geometrische satellietuitzendingensysteem.

Ik herroep alle spirituele contracten met Etherische kunstmatige intelligenties die heilige geometrische satellietsystemen gebruiken als middel om mijn informatiestroom te kapen.

Ik stem niet in met het psychisch monitoren of beïnvloeden door enig mediasysteem dat het systeem van dominantie en controle dient.

Ik eis hierbij de onmiddellijke verwijdering van alle op uitzendingen gebaseerde psychische parasieten en hun doorgifte – en oogstsysteem dat massa’s psychische parasieten creëert.

Ik herroep hierbij alle contracten die mijn levenskracht gebruiken als een valse vorm van toestemming voor de doorgifte en het verspreiden van psychische parasieten bij al mijn DNA zielsrelaties.

Ik herroep hierbij alle zielscontracten die de media de macht geven langer te bestaan dan een generatie van geschiedenis.

Ik eis dat alle rechten van kennis van generaties teruggegeven worden aan de zielenfamilie- structuur.

Ik eis de terugkeer van onze geschiedenis op een volledige en transparante manier, zodat er niet langer geheimen worden bewaard voor onze mensen.

Ik herroep hierbij alle rechten, plichten, verantwoordelijkheden en huidige handelingen van alle mediapersoonlijkheden. Jullie diensten zijn niet langer nodig.

Ik herroep hierbij alle privileges die de mediafamilies enige macht over mijn zielscontracten, zielenfamilie of zielgebaseerde migratiepatronen geven.

Ik herroep alle rechten van enig mediasysteem gebaseerd op dominantie en controle om ooit terug te keren binnen mijn zielenfamiliestructuur van alle verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik eis hierbij de onmiddellijke stopzetting en verwijdering van alle valse informatie van alle media.

Ik eis hierbij dat enige en alle toekomstige distributie van informatie omtrent alle vormen van media doorlopend absolute waarheid, integriteit en transparantie omvat.

Ik verklaar hiermee dat Moeder Aarde nu samen met mij zeggenschap heeft over alle plaatselijke of massamedia informatie-uitwisselingsystemen.

Ik roep alle voorouders op dit lezen van mijn vrije wil te honoreren en het in te voeren in de Akasha-kronieken van de Aarde zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt met het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Herroeping van het Bankwezen (hoofdstuk 2)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

– in mijn verleden, huidige en toekomstige levens

– zelven en bestaansvormen in deze dimensie en tijdstroom

– en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd eerbaar spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep de 4 elementen op: Lucht, Aarde, Water en Vuur.

Ik roep het spirituele hof van billijkheid op met alle voorouders, verenigd met de migratiepatronen van alle zielsfamilies die incarneren op Moeder Aarde.

Ik roep de voornaamste vooroudergeesten van Moeder Aarde op om aan dit spirituele hof te verschijnen om ruimte beschikbaar te stellen voor het lezen en verwijderen van alle contracten aangaande energie-uitwisseling van waardesystemen.

Ik roep de mondiale droomtijd van de Aarde op.

Ik roep de verenigde droomtijd-gemeenschappen van de gehele Aarde op om naar dit spirituele hof van billijkheid te komen om het bij te staan met hun volledige wijsheid aan dit gewijde moment, waarop ik opnieuw mijn soevereine geestautoriteit claim voor alle uitwisseling van energie voor waardesystemen.

Ik herroep hierbij al mijn spirituele contracten met de belangrijkste bankiersfamilies.

Ik herroep al mijn spirituele contracten met alle bankiersfamiliewapens.

Ik herroep, verwijder en ontbind alle bankiersfamilietrusts die mijn naam gebruiken als nummer voor het oogsten van energie.

Ik herroep alle veronderstelde rechten die worden gebruikt door het op DNA gebaseerde koningschap, lordship of contracten m.b.t. het wisselen van landhuizen tussen alle bankiersfamilies.

Ik verklaar hiermee dat ik niet toestem in het heersen door enkelen. Ik stem niet toe in het heersen door bankiersfamilies.

Ik stem niet in met de veronderstelde autoriteit van de bankiersfamilies die de vrije rechtbanksystemen financieren.

Ik herroep alle rechten, privileges en regels die zijn gecreëerd door op familiewapen – of DNA-afstamming gebaseerde bankiersfamilies, om het vrije rechtbankensysteem te domineren en te controleren.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die het bankwezen als zijnde verbonden met mijn vrije wil definiëren.

Ik herroep alle kleine lettertjes binnen al mijn verleden, huidige en toekomstige zielscontracten die te maken hebben met enig banksysteem als een 3D-matrix schuldincasso of een systeem om energie te oogsten.

Ik eis de onmiddellijke terugbetaling van alle energie – en 3D-matrix vertegenwoordiging van waarde.

Ik stem niet in met het gebruik van corrupte rechtbanken als middel voor rechtspraak.

Ik herroep alle rechten van 3D-gebaseerde rechtbankveronderstellingen van macht met enige 3D-uitwisseling voor waarde systemen die zijn gecreëerd voor de lol van de bankiersfamilies.

Ik herroep hierbij alle toestemming voor op inkt, web of energie gebaseerde handtekening oogstende systemen.

Ik herroep alle rechten om mijn 3D-matrix handtekening te gebruiken om me te vertegenwoordigen in enig rechtbanksysteem, geestelijk of 3D-matrix.

Ik stem niet toe in het gebruik van mijn zielscontracten als middel om energie te oogsten door welk dan ook van de primaire banksystemen die zijn gecreëerd door de primaire zielscontract-houdende bankiersfamilies.

Ik herroep alle rechten om mijn naam te gebruiken in enigerlei vorm door wapenschild-contracten met bankiersfamilies.

Ik eis het onmiddellijke en permanente uitwissen van alle handtekeningen die worden gebruikt om me te vertegenwoordigen in het bankensysteem van wisselen voor waarde.

Ik stem niet toe in het gebruiken van mijn levenskracht voor welke uitwisseling van waarde ook via het bankensysteem, dat niet volledig transparant is t.a.v. alle transacties, geestelijk of 3D-matrix.

Ik verklaar hiermee dat alle bankgebaseerde gebouwen die heilige geometrie gebruiken GEEN MACHT hebben over mijn soevereine vrije wil.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle banksystemen die heilige geometrie gebruiken als middel om energie te oogsten of als werktuig voor dominantie en controle.

Ik herroep alle rechten, privileges en veronderstellingen bij gebouwen die heilige geometrie gebruiken als kleine lettertjes bij zielscontract-dwangsystemen.

Ik stem niet in met enig heilig geometrisch gebouw voor de huisvesting, het vasthouden of het overdragen van iets van mijn levenskracht voor enig banksysteem op alle Aardse tijdlijnen en/of daarnaast bestaande dimensies.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met alle heilige geometrische systemen die mijn levenskracht gebruiken zonder directe instemming van mij en de volledige toestemming van al mijn zielenfamilie-voorouders.

Ik herroep alle rechten, privileges en reglementen die een nieuw heilig geometrisch banksysteem creëren.

Ik verklaar hiermee dat alle bankfamilies en -systemen nu verboden worden om in het geheim te handelen, verborgen of openlijk, om mijn energie in enigerlei vorm te oogsten.

Ik verklaar hiermee dat Moeder Aarde nu met mij zeggenschap heeft over alle systemen m.b.t. het wisselen van energie voor waarde.

Ik roep alle voorouders op deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in de Aardse Akaska-kronieken in te voeren zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Herroeping van Bestuur (hoofdstuk 3)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd eerbaar spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten aangaande gekozen- en niet gekozen bestuurspersoonlijkheden.

Ik herroep alle spirituele contracten met bestuurssystemen gebaseerd op familiewapens.

Ik herroep alle rechten, plichten en verantwoordelijkheden van alle bestuursentiteiten die mijn stem gebruiken als een middel om energie te oogsten.

Ik herroep alle spirituele contracten met:

– elke senator

– elk congreslid

– elke ambassadeur

– alle leden van het Hooggerechtshof

– presidenten

– vicepresidenten

– en alle kabinetsleden

Ik herroep alle spirituele contracten met elke tak van bestuur in al mijn verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik stem niet in met de heerschappij door enkele bevoorrechten.

Ik herroep alle:

– rechten

– verantwoordelijkheden

– aannames

– veronderstellingen

– en handtekeningen

die me in de greep houden van enkele of alle van de volgende:

– bestuursorganisaties

– familiewapens

– heilige geometrische bouwwerken

– monumenten

– herdenkingsplaatsen

– of militaire bases.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met een georganiseerd regerend bestuur. Ik stem niet in met elke vorm van georganiseerd bestuur dat energie oogst van zijn mensen.

Ik herroep hierbij alle contracten met de centrale bankfamilies.

Ik herroep alle rechten, veronderstellingen en verantwoordelijkheden van elk lid van de centrale bank en systemen voor het wisselen van energie voor waarde, geleid door welk bestuur of welke bedrijfsambtenaar dan ook.

Ik herroep alle spirituele contracten die verborgen zijn binnen ons bestuurssysteem van het wisselen van energie voor waarde.

Ik herroep alle spirituele contracten met alle bestuurskantoren die heilige geometrie-wapenschilden gebruiken om macht te behouden of kleine lettertjes aan zielscontracten toe te voegen.

Ik herroep alle rechten, privileges, machten, aangenomen en niet aangenomen, overeengekomen en niet overeengekomen, van elke tak van federale wetshandhaving die federal reserve energie gebruikt om het systeem van overheersing en controle te ondersteunen.

Ik herroep alle spirituele contracten die goedkeuring creëren voor regeringscommissies die bepalen wat kwaliteit van leven is.

Ik herroep alle rechten, plichten, verantwoordelijkheden voor alle bestuurssystemen die wetten uitschrijven die mijn spirituele contracten beïnvloeden zonder mijn directe toestemming vanuit mijn totale DNA afstamming van voorouders, in verleden, heden en toekomst.

Ik herroep alle spirituele contracten die het de regering mogelijk maken tijdreizen te gebruiken als een middel voor dominantie en controle.

Ik herroep alle rechten en plichten van alle tijdreizende personen, operaties, systemen in verleden, heden en toekomst.

Ik eis de onmiddellijke terugkeer van alle tijdreizende regeringspersonen naar hun juiste en perfecte tijdlijn.

Ik herroep alle rechten van alle technologieën die dimensies wijzigen, tijdstromen manipuleren of schade toebrengen aan alle bewuste levensvormen op Aarde die in alle tijdslijnen en dimensies naast elkaar bestaan.

Ik stem niet in met tijdlijn-oorlogen.

Ik stem niet in met massapropaganda.

Ik stem niet in met op oorlog gebaseerde industriële complexen.

Ik stem niet in met het gebruik van het leger om te domineren en controleren.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die heimelijk zijn verweven in elke wet in verleden, heden en toekomst.

Ik stem niet in met het passeren van wetten aangaande zielenfamilie-migratie of systemen die me verhinderen mijn complete en totale zielenfamilie te verenigen.

Ik eis de onmiddellijke terugkeer van mijn hele zielenfamilie die het recht ontzegd werd met mij samen te leven in mijn verleden, huidige en toekomstige levens.

Ik herroep alle rechten, regels en wetten die de zielenfamilie op een 3-D matrixniveau bepalen.

Ik geef alle definities betreffende de zielenfamiliestatus terug aan Moeder Aarde.

Ik herroep alle rechten die zielsfamilies labelen met heilige geometrische linguïstiek die dimensies of realiteiten doorkruisen.

Ik herroep alle spirituele contracten met alle vormen van heilige geometrische linguïstiek in verleden, heden en toekomst.

Ik stem niet in met het gebruik van heilige geometrische linguïstiek als een middel voor het oogsten van energie.

Ik stem niet in met het gebruik van heilige geometrische steden, infrastructuur, linguïstiek of kunst met dominantie en controle als doel.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten die het de regering mogelijk maken ieder mens op elke tijdlijn of in elke dimensie in het rijk van Moeder Aarde te domineren en controleren.

Ik herroep alle aannames en veronderstellingen van machts- en klassesystemen.

Ik herroep alle spirituele contracten die bewuste levens definiëren als vee of als handelswaar.

Ik stem niet in met het gebruik van mijn levenskracht voor elk ander doel dan de genezing van Moeder Aarde en het bevorderen van eenheidsbewustzijn tussen alle bewuste soorten die leven en samenleven binnen (het rijk van) Moeder Aarde.

Hierbij verklaar ik dat Moeder Aarde nu met mij zeggenschap heeft over elke vorm van mondiaal bestuur, inter-persoonlijke relaties of galactische relaties m.b.t. alle bewuste wezens die in het rijk van Moeder Aarde bestaan en samenleven.

Ik roep alle voorouders op om deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in te voeren in de Akasha-kronieken van de Aarde zodat alle bewuste soorten kunnen begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Herroeping van het zielscontract voor het Goddelijk-Mannelijke (Hoofdstuk 4)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik roep alle voorouders van alle zielenrelaties op om zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid. Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid.

Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat elk wezen vervuld mag worden van eenheidsbewustzijn.

Ik roep de Grote Geest op die leeft binnen het Grote Mysterie. Door u hebben de krachten van Moeder Aarde zich gemanifesteerd, in dit “IK BEN” moment roep ik uw wijsheid aan.

Zegen mijn tocht op deze heilige grond. Zegen mij als ik uw heilige lucht inadem. Zegen mij als ik mij verwarm met heilig vuur. Zegen mij met uw heilige levenswater. Zegen mij als ik leer te lopen met persoonlijke kracht.

Vandaag bereis ik het grote onbekende, gun me de wijsheid om nederig te zijn. Geef me de wijsheid om lief te hebben, ook als de liefde niet beantwoord wordt. Geef me de kennis mijn manier van zijn in balans te brengen. Zodat ik mijn familie mag genezen, mijn stam, mijn land en onze Moeder Aarde.

“Ik ben” klaar om op te roepen: mijn natuurlijke rechten als een soeverein mannelijk wezen geboren op Moeder Aarde via een baarmoeder van een heilige vrouw die op dezelfde manier geboren is.

Ik roep mijn natuurlijke rechten als een wezen van Moeder Aarde op. Ik ben geboren onder natuurlijke wetten. Met deze wijsheid van mijn natuurlijke geboorte herclaim ik nu mijn plaats in de natuurlijke wereld.

Ik herroep alle energetische contracten met alle mensen waar ik seks mee heb gehad dat werd beïnvloed door de op propaganda gebaseerde massamedia of pornografie. Ik breng mezelf terug naar het nulpunt van de foetus in mijn moeders baarmoeder.

Ik herroep alle contracten met alle perverse gewijde mannelijke mysteriescholen die gebruik maakten van foute informatie of die een patriarchaal gedomineerde maatschappij hebben gecreëerd.

Ik annuleer, genees of verwijder alle contracten die het heilig-mannelijke tijdens de geboortekanaal-fase van het leven perverteren.

Ik herroep alle spirituele contracten die een vorm van competitie creëren tussen de mannelijke soort wanneer ze te maken hebben met welke heilig-vrouwelijke uitdrukking dan ook. Ik herroep alle culturele taboes die emotionele verwijdering van vrouwen creëren.

Ik herroep alle perverse seksuele contracten die me in het verkeerde geslacht, dat ik voor mijn geboorte gekozen heb, plaatsen.

Ik herroep alle contracten die perversie veroorzaken in de mannelijke uitdrukking van sensueel gedrag.

Ik herroep alle contracten die mijn heilig-mannelijke energie herbergen, vasthouden of opslaan om mannelijk-dominante sporten, activiteiten of vermaak die het goddelijk-vrouwelijke demoraliseren of naar beneden halen te promoten.

Ik herroep alle systemen van patriarchale dominantie van de familie-eenheid. Ik geef alle definities van familie aan Moeder Aarde terug zodat heling en oplossing kan worden beproeft tussen alle families die nu de patriarchale concepten genezen.

Ik herroep alle culturele contracten waarmee ik geïncarneerd of gereïncarneerd ben die een mannelijk gedomineerde maatschappijstructuur creëren. Ik breng het heilig-vrouwelijke terug naar haar juiste plaats als gelijkwaardige partners in deze cocreatie-ervaring van het leven.

Ik herroep alle spirituele contracten met alle religies waar ik in bestaan heb die geen volledig recht, verplichtingen en verantwoordelijkheid in totale gelijkwaardigheid aan het heilig-vrouwelijke en mannelijke geven.

Ik herroep alle spirituele contracten die me op enigerlei manier in welke vorm ook vasthouden of me via zielscontract dwingen in de oorlog te dienen. Ik verwijder alle patriottische programmering die een honger naar oorlog creëren.

Ik herroep alle spirituele contracten die de man definiëren als zijnde oorlog georiënteerd. Ik herroep alle spirituele contracten met alle regeringen waar ik voor gediend heb gedurende alle tijden van oorlog.

Ik herroep alle spirituele contracten die een op oorlog gebaseerde, door mannen gedomineerd militair industrieel complex creëren.

Ik herroep alle contracten die een mannelijke dienende /dienstverlenende seksindustrie creëren die vrouwen op enige wijze of in enige vorm domineert.

Ik herroep alle spirituele contracten die een gevoel van onzindelijkheid creëren binnen mijn heilige mannelijke expressie. Ik herroep alle contracten die me gevangen houden in schaamte, verwijt of schuld gecreëerd door perverse mannelijke of perverse vrouwelijke persoonlijkheden.

Ik herroep alle contracten met de incubus- en succubusnetwerken* waar ik mee ben om gegaan in mijn verleden, huidige en toekomstige levens. Hierbij verban ik het gehele incubus- en succubusnetwerk voor eeuwig uit mijn werkelijkheid. (* incubus: mannelijke demon die sex bedrijft met slapend persoon, succubus: vrouwelijke demon; idem)

Hierbij herroep ik mijn gehele staatsburgerschap uit alle vertegenwoordigingen van koningschap, dictatorschap, religieuze monarchieën, religieuze raden of vertegenwoordigende overheidsmodellen.

Hierbij verwijder ik mijzelf permanent uit alle droomtijdsamenlevingen die verweven zijn met het systeem van dominantie en controle, waardoor onze mondelinge leermeesters/geschiedkundigen over de gehele oorspronkelijke wereld zijn uitgevaagd.

Hierbij herroep ik elke beslissing die ik ooit gemaakt heb toen ik in dienst was van het systeem van dominantie en controle. Alle besluiten die voor me genomen zijn door een overheidsvertegenwoordiger in het bezit van een Mannelijk zielscontract van mij, worden nu in een eerbaar spiritueel hof van billijkheid ondergebracht waarbij alle voorouders aanwezig zijn, zodat we heling kunnen vinden en oplossing, i.p.v. berechting of oordeel.

Ik verkondig nu met volle soevereine overtuiging dat ik _______________* (*noem je naam) nu volledig aanwezig ben in de almachtige ‘ik ben’-zelf. Ik verklaar dat ik vanaf nu zal werken met een permanent spiritueel hof van billijkheid m.b.t. genezing van het goddelijk-mannelijke of vrouwelijke zodat perversie nooit meer mijn expressieveld binnen komt.

Hierbij verklaar ik dat Moeder Aarde nu met mij zeggenschap heeft over alle vormen van inter-persoonlijke relaties tussen alle bewuste en samenlevende soorten die leven in de rijken van Moeder Aarde.

Ik roep alle voorouders op deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in de Aardse Akaska-kronieken in te voeren zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Zielscontract Verwijdering om het Goddelijk-Vrouwelijke te bevrijden (Hoofdstuk 5)

Ik roep alle spirituele contracten op die er zijn:

in mijn verleden, huidige en toekomstige wezens,

zelven en bestaan in deze dimensie en tijdstroom

en alle tijdstromen boven en onder de Aardse centrale sinusgolf van co-existentie.

Op dit exacte moment, in het immer aanwezige moment van cocreatie,

ontbied ik alle voorouders met dezelfde DNA afstamming om een verenigd spiritueel hof van billijkheid te creëren zodat ik een remedie kan vinden om alle contracten waaraan kleine lettertjes zijn toegevoegd tijdens het pregeboorte- en geboorteproces om te zetten.

Ik roep het eerbare spirituele hof van billijkheid op mijn pleidooi voor contractverwijdering aan te horen.

Ik herroep alle spirituele contracten met Aardegebaseerde religies, culturen, geloofssystemen en ondernemingen die de goddelijke vrouwelijke kracht in onze wereld domineren en controleren en die een energetische onbalans creëren die elke man, vrouw en elk kind op deze planeet beïnvloedt.

Ik roep alle voorouders van alle zielsrelaties op zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid.

Ik roep Moeder Aarde en al haar lichtbewoners in alle binnen- en buitenruimten op om naar voren te komen en zitting te nemen in dit spirituele hof van billijkheid.

Oh groot mysterie, die de bron is van alle macht, ik roep u aan. Kom met uw heilige synchroniciteit zodat elk wezen vervuld mag worden van eenheidsbewustzijn.

Ik herroep hierbij de contracten van alle religies en culturele geloofssystemen die het vrouwelijke in een gedomineerde positie van ongelijkheid plaatsen. Dit omvat de projecties van ongelijke betaling, de onmogelijkheid voor een vrouw de kost te verdienen, land of een bedrijf te bezitten, of een opleiding van haar keuze te volgen.

Ik stem niet in met de feministische beweging die was gesticht en gefinancierd door de CIA om zodoende een vrouw te scheiden van haar goddelijk-vrouwelijke kracht, haat tegen mannen te voeden en afscheiding en verdeeldheid te zaaien in de eenheid van de zielenfamilie.

Ik herroep hierbij alle culturele geloofssystemen die verwachtingen scheppen van een “vrouwelijke plicht” om een onrealistische last alleen te dragen en in stilte te lijden.

Ik stem niet in met de sociale politiesystemen die zijn ingesteld om een vrouw te laten denken dat ze te gevoelig is, te emotioneel, of stuurloos, in een poging een vrouwenziel op een dusdanige manier neer te zetten dat ze zich onstabiel of onbeduidend voelt.

Ik herroep hierbij alle contracten van culturele geloofssystemen waar vrouwelijke kinderen bij geboorte worden vermoord, seksueel verminkt door een verondersteld “recht van toegang”, verkocht aan de miljoenenindustrie van de kinderpornografie, of verhandeld als seksslaven.

Ik stem niet in met de porno-industrie die de broedplaats is voor seksuele perversie en de exploitatie, de vernedering, het slachtofferen en het onteren van de goddelijke vrouwelijke kracht.

Ik herroep hierbij de volgende spirituele sexuele-perversiecontracten die als doel hebben een vrouw te scheiden van haar goddelijke vrouwelijke kracht:

– alle groepsseks en polyamoureuze programma’s die allemaal een perversie van de goddelijke seksualiteit zijn, bedoeld om te zorgen dat de vrouw zich “tekort” voelt schieten.

– alle dubbele moralen in culturele geloofssystemen waar recreatieve seksuele promiscuïteit, meerdere vrouwen, harems en maîtresses zijn toegestaan en worden toegejuicht voor een man, maar sociale ondergang betekenen voor een vrouw.

– alle programma’s die beelden creëren die mannen op vrouwen projecteren terwijl ze masturberen, evenals perverse fantasieën die worden gebruikt als hindernis tussen de hartruimte van een man en een vrouw in een heilige seksuele verbinding.

Ik stem niet in met deze spirituele seksuele perversiecontracten. Jullie hebben geen macht over mij. Hierbij verklaar ik dat Moeder Aarde met mij zeggenschap heeft, evenals mijn zielenfamilie en mijn voorouders. Ik verklaar dat ik nu verschoond ben van deze projecties van seksuele perversie en ik keer terug naar de bron van onschuld als een goddelijk vrouwelijk soeverein wezen.

Ik herroep hierbij alle contracten en concepten die in onschuld of zalig onwetende staat van zijn werden gecreëerd. Ik kondig hierbij een nieuwe staat van spirituele en fysieke schoonheid af. Ik herroep alle voorgaande zelfgecreëerde concepten van reinheid en welke perverse fixatie m.b.t. mijzelf dan ook. Deze nieuwe aanroeping van reinheid verwijdert alle voorgaande concepten van heilige seksualiteit, sensualiteit en recreatieve seks. Ik breng dit alles terug naar het nulpunt van de foetus in mijn moeders’ baarmoeder. Ik herverbind al mijn DNA strengen met de hartslag van Moeder Aarde.

Het heilige vrouwelijke is verbonden met haar hart in haar heilige vrouwelijke ruimte en ontkent haar menstruele cyclus niet, ze aanvaardt het als een periode van introspectie, retrospectie en reflectie.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met de amusements- en advertentie-industrie die programma’s van zelfhaat, lage eigenwaarde, zelfmedicatie, zelfverminking, eetstoornissen etc. hebben gecreëerd.

Ik herroep hierbij alle spirituele contracten met de medische industrie die de gezondheid van de vrouw en haar gave om te baren volgens de natuurlijke wetten van Moeder Aarde geschaad hebben, medicijnen voor geboorte-beperking en andere chemicaliën in ons drinkwater en onze lucht die onvruchtbaarheid en oversekstheid veroorzaken. Evenals kleding die schade toebrengt aan de gezondheid van de vrouw, zoals b-h’s, hoge hakken, korsetten, ingebonden voeten en tampons.

Ik herroep alle geboortecontracten die werden gecreëerd door keizersneden, zwangerschapsmedicijnen, prenatale röntgenfoto’s, inentingen, incubaties, het niet op het hart van de moeder leggen van het pasgeboren kind, verwijdering van de placenta en het doorknippen van de navelstreng die tot 4 dagen in tact zou kunnen blijven om het voor het kinderhart mogelijk te maken zich te verbinden met de moeder en de vader.

Ik herroep alle contracten die een vrouw dwingen een ziel te dragen en geboren te laten worden die niet de gezamenlijke goddelijke keuze is van haar en haar gekozen en met haar verbonden heilige man. Dit omvat slachtoffers van verkrachting, tienerzwangerschappen en gedwongen of gearrangeerde huwelijken. Ik geef Moeder Aarde het natuurlijke incarnatierooster terug. Ik verwijder nu permanent het reïncarnatierooster van mijn zielenbestaan.

Ik stem niet in met alle programma’s die ten doel hebben een vrouw zich te dik, te dun, te oud, te jong, te zwart, te wit, te etnisch, te rijk, te arm of welke projectie dan ook te laten voelen waardoor een vrouw zich op een of andere manier niet goed genoeg voelt.

Ik verklaar hierbij dat ik meer dan goed genoeg ben, ik ben oneindig bewustzijn. Ik ben de incarnatie van de Goddelijke Godin. Ik ben een soeverein wezen en hierbij vorder ik in dit spirituele hof van billijkheid mijn goddelijke vrouwelijke kracht terug.

Ik roep alle voorouders op deze lezing van mijn vrije wil te honoreren en het in de Aardse Akaska-kronieken in te voeren zodat alle bewuste soorten begrijpen dat onze vrijheid komt door het te allen tijde gebruiken van vrije wil.

Oorspronkelijke bron: http://galactichistorian.com/spiritual-contract-removal/

Vertaling: Rob en Marja

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/Andrew_Bartzis.html

SaLuSa van Sirius: ‘Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie voort zullen stuwen in/naar het Nieuwe Tijdpe rk…’ via Mike Quinsey, 9 mei 2014

SaLuSa van Sirius: ‘Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie voort zullen stuwen in/naar het Nieuwe Tijdperk…’ via Mike Quinsey, 9 mei 2014

Er zijn vele manieren waarop jullie de wens kunnen helpen om permanente vrede naar de wereld te brengen. Als individuen kunnen jullie je Licht waar het ook is dat jullie gaan verspreiden, door je te focussen op alles dat zuiver en heilzaam is. Jullie kunnen ook jullie genezende energieën van liefde uitsturen om diegenen te verheffen die in behoefte van hulp zijn. Jullie bekwaamheid om dat aldus te doen gaat ver voorbij jullie begrip, en vereist een immens geloof aan jullie zijde. Soort zoekt soort en het is om deze reden dat genezers een monumentale kracht voor het goede presenteren. In deze tijd is de Aarde in behoefte van een immense genezing, een immens herstel, om het proces te helpen voorwaarts te gaan, want het komt vanuit vele bronnen waarvan velen niet van de Aarde afkomstig zijn. Terwijl de Aarde van een onbetekenende omvang is in vergelijk met andere planeten in jullie Zonnesysteem, kunnen jullie er verzekerd van zijn dat in jullie Universum het het centrale punt vasthoudt. Het is vanwege diens belangrijkheid voor de evolutie van het Menselijke Ras, dat geschikt is om voorbij de derde dimensie te evolueren. Als het dat niet doet zal het de voortgang van de zielen die in de hogere dimensies bestaan beïnvloeden en vertragen. Dus zoals jullie kunnen zien, is dit stadium van de Menselijke evolutie aldus belangrijk voor de ontwikkelingsvoortgang van andere zielen.

Zoals wij eerder aangehaald hebben, is de kans om te ascenderen zo belangrijk dat als het niet genomen wordt het feitelijk jullie ontwikkelingsvoortgang terug kan zetten. Echter, raak niet van streek of beïnvloed door wat wij jullie verteld hebben, aangezien jullie vele geavanceerde beschavingen hebben die jullie hun volledige ondersteuning geven. Jullie hebben in feite veel meer hulp dan dat jullie je voor kunnen stellen, en het is om jullie iedere kans te geven om jullie doelen te bereiken. De onmiddellijke hulp die jullie krijgen is om te verzekeren dat jullie voortgang in de juiste richting gaat. Wij kunnen jullie beslissingen beïnvloeden maar wij kunnen niet onze ideeën aan jullie opdringen. Nochtans, zijn de zielen die deel nemen aan de eindtijden zich bewust van hun taken, zelfs als het op een onderbewust niveau is. Alles tezamen, hebben wij er vertrouwen in dat succes bereikt zal worden, maar daar is altijd dat element van risico vanwege jullie vrije wil.

Wie dan ook die jullie spirituele voortgang gevolgd heeft, zal zeer zeker in staat zijn om achterom te kijken en een definitief patroon zien. Het laat een openen van het Licht zien dat op een snel tempo gegroeid is, zozeer aldus dat het een meer vreedzame benadering tot het leven op gang gebracht heeft. Wij kunnen jullie verzekeren dat het door zal gaan te groeien totdat het her/erkend zal worden dat het Menselijke Ras gereed is om te Ascenderen. Nochtans, is er nog steeds veel werk te doen, maar in de nabije toekomst zal het overduidelijk worden dat de duisteren niet langer meer in staat zijn om de lotsbestemming van de Mensheid te beïnvloeden. Wij wachten op onze kans om jullie te ontmoeten, maar de omstandigheden moeten zodanig zijn dat vrede op Aarde gevestigd werd. Daar aanbeland zullen wij een actief aandeel nemen aldus jullie je kunnen ontspannen en weten dat jullie je pad in het Licht gekozen hebben. De duisteren zullen niet langer in staat zijn om zich met jullie voortgang te bemoeien, inderdaad, zij zullen verwijderd zijn en zichzelf gewaarworden op een niveau welke consistent is met hun lagere trillingen.

Dierbare vrienden, wij zijn weinig anders dan jullie behalve dat we verder langs de weg van de evolutie gereisd hebben. Jullie hebben een ander pad dan ons gekozen maar desalniettemin reizen wij allemaal in dezelfde richting, en om die reden bieden wij een helpende hand aan om jullie voortgang te versnellen. Het belang van de huidige tijd kan niet méér dan benadrukt worden, aangezien het de climax is van een periode welke vele jaren van evolutionaire evaring dekt – een Zonne Cyclus van 26,500 jaren. Diegenen van jullie die zich toereikend ontwikkeld hebben zullen doorgaan op te stijgen, zoals jullie ervaren in overeenstemming met jullie doel om door te gaan met uitbreiden binnenin het Licht.

Uit noodzaak gaan jullie vele veranderingen ervaren die jullie voort zullen stuwen in/naar het Nieuwe Tijdperk. De oude manieren zijn niet langer meer geschikt of reflecteren geen nieuwe energieën meer die naar de Aarde stromen. Wij zijn verheugd om jullie te vertellen dat wanneer de zaken eenmaal voorwaarts gaan, zij dat aldus vrij snel zullen doen want welbeschouwd hebben wij ons gedurende vele jaren op deze tijd voorbereid. Jullie zijn, zoals jullie zouden kunnen zeggen, “nu op leeftijd gekomen” en jullie voortgang moet toegestaan worden om langzaam maar zeker vooruit te komen. Er zal duidelijk enige verwarring zijn waar het diegenen betreft die onverlicht zijn. Wij zullen, nochtans, jullie zoveel informatie als mogelijk is geven om jullie zorgen te verlichten. Wees ervan verzekerd dat jullie geadviseerd zullen worden wat betreft precies te verwachten, en het zal vele acceptabele verrassingen bevatten.

Jullie zullen verrast zijn wat betreft hoe snel jullie voorwaarts zullen gaan, en de eerdere periodes van moeilijkheden vergeten. Houd in gedachten dat jullie de eindtijden ervaren, nochtans ook de binnenkomende energieën die jullie op zullen tillen. Het zal een ongebruikelijke ervaring zijn doch verheffend, omdat jullie in staat zullen zijn om de reden voor de veranderingen te waarderen. Diegenen van jullie die ingewijd zijn zullen in staat zijn om diegenen te helpen die verward en ietwat angstig zullen zijn over wat de toekomst voor hen in petto heeft. Echter, wij hebben de bedoeling om te verzekeren dat wanneer wij onszelf eenmaal aan jullie presenteren, dat jullie volledig geïnformeerd zijn aangaande wat er gebeurt en wat jullie kunnen doen om te helpen. Ondertussen zullen de nieuwe energieën jullie helpen om kalm te blijven, en wij zullen altijd gereed staan als de omstandigheden om onze inmenging roepen.

Over de gehele wereld heen worden weersveranderingen ervaren en in sommige gebieden zijn zij al behoorlijk extreem geworden. Deze veranderingen moeten plaatsvinden aangezien jullie uit de bijzondere vluchtige weersextremen van het verleden vandaan gaan. De zaken zullen tot rust komen en jullie gaan meer acceptabele condities ervaren die meer jullie voorkeur zullen hebben. De extremen die jullie normaal gesproken ervaren zullen langzaam verdwijnen, en uiteindelijk zullen jullie weerspatronen zich aanpassen. Verwacht niet teveel te snel, als wij jullie informeren over wat te verwachten in de onmiddellijke toekomst.

Van jullie kant, kunnen jullie anderen helpen de noodzaak te begrijpen voor de wereldwijde veranderingen, en zeer belangrijk, hen de noodzaak te helpen begrijpen om met hen mee te gaan aangezien zijn voordelig voor jullie zijn. De meest opmerkelijke veranderingen zullen, naar onze mening, de resultaten zijn van het reinigen van de Aarde van eeuwen van verontreiniging en verwoesting. Jullie zullen onmiddellijke voordelen zien en de pracht en schoonheid zullen het meest opmerkelijk zijn. De verontreiniging van de lucht, aarde en de zeeën zullen tamelijk snel verwijdert zijn en alles zal uiteindelijk teruggekeerd zijn naar diens zuivere condities.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en ben opgetogen bij het vooruitzicht om jullie te helpen alle wonderen en pracht te ervaren die erop wachten om jullie te begroeten. Het is een wonderbaarlijke tijd en weldra zullen jullie overal om jullie heen veranderingen zien. Houd jullie hoop hoog en weet dat God het einde van de laatste cyclus verordend heeft, en zo zij het. Zoals altijd verlaat ik jullie met mijn Liefde en Zegeningen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/mike09-05-14.html

Oorspronkelijke bron: Source: [etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com] SaLuSa 9 May 2014

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

‘Healing Getallen van Aartsengel Raphaël…’ door Marc Gamma, 25 a pril 2014

‘Healing Getallen van Aartsengel Raphaël…’ door Marc Gamma, 25 april 2014

Deze getallen hebben niks te maken met de stickers op jullie fruit in de winkel!

Jullie vibraties als collectief bewustzijn zijn toegenomen tot aan het niveau dat er was in de tijd van Atlantis. Ja, we zitten echt in een dimensie waar alle leven op Aarde samen inzit, en dat komt steeds dichter en dichter bij 5D.

Dat was voldoende om deze codes te activeren – wat ons een stap dichterbij brengt bij het helen van het stoffelijke lichaam, en ook gezondheid brengt aan de voedseltoevoer op aarde.

Deze Getallen komen bij ons via Marc Gamma (wat vertaald werd door ContraMary naar het Engels) van Aartsengel Raphaël, van alles. De Grote Heler zelf.

Druk deze kopie af en houd die als verwijzing: http://illuminations2012.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04/

Met Reiki heb ik sneden, brand- en schaafwonden gezien die mijzelf waren overkomen en bij degenen waar ik van houd, direct zien genezen door een directe toepassing van Reiki voor de wond.

Dit is wat anders.

Deze codes zijn net als Reiki symbolen – die je schrijft in de lucht boven de dingen die je wilt verbeteren – als geneeswijze of als voeding.

Denk erover als een combinatie van Reiki symbolen en affirmaties van Louise Hay, maar op steroïden – super sterk en totaal effectief – volgens Aartsengel Raphaël – maar deze Getallen heb ik nog niet uitgeprobeerd.

In deze beginfase raad ik de zoek standaard aan voor medische verzorging EN om de symbolen te gebruiken voor wonden/ziekten.
En voel je vrij om ze te gebruiken op je voedsel.

Dit is het ware – ik ga ze net als jullie uitproberen. Laten we zien hoe ze het best kunnen laten werken! Samen!!!
Aloha and Mahalos,
Namaste, Peace, Reiki Doc
Posted by Reiki Doc at 4:14 AM

Code Getallen voor voedingsstoffen en Gezondheid – Aartsengel Raphaël via Marc Gamma op 25 april 2014

(Vertaling ContraMary naar Engels winny naar Nederlands.) Hierna wordt het Duitse stuk gezonden.

ContraMary: Inleiding vanuit mijn individuele kijk:

Ik zie dit als een heel specifieke en speciale verrassing van onze hemelse gidsen. Specifiek voor mij daar ik dit heel persoonlijk neem als een kostbaar geschenk aan ons allemaal op Aarde in deze Tijd van Nu en dit Moment! Hier krijgen we enkele instrumenten om beter om te kunnen gaan met alle dingen van ons dagelijkse leven… en terwijl dit rond mijn 80ste jaar is kan ik niet anders doen dan mijn zeer grote dank uitspreken naar de Gevers Boven en verder met een grote Hallelujah!! Namasté aan iedereen (Contra)Mary=Evamaria-Havah

Code Getallen voor Voedingsmiddelen en Gezondheid – Aartsengel Raphaël via Marc Gamma op 25 april 2014

Mijn geliefde mensen op aarde – hier spreekt Aartsengel Raphaël:

Met veel genoegen ben ik vandaag in staat om een nieuw en (ook oud) instrument in jullie handen te leggen. In deze boodschap geef ik jullie de “Code-Getallen” die van immense hulp kunnen zijn als je met diverse dagelijkse zaken moet omgaan. Maar toch, maak slechts gebruik van deze codes als je werkelijk voorbereid bent om deze als geschenken te ontvangen van goddelijke schepping. Om deze Getallen te gebruiken op een onbewuste wijze kan ook wel tot succes leiden maar als je hun kracht aanzienlijk wilt versterken moet je ze instellen terwijl je innerlijke hart een bewuste resonantie heeft met deze code getallen.

Ten eerste zal ik jullie een kleine introductie geven die nodig is zodat jullie de ware zin en betekenis van die code getallen kunnen snappen en hoe je ze kunt toepassen op de juiste wijze.

Deze code getallen komen oorspronkelijk uit de Tijd van Atlantis- waarmee ik bedoel dat deze codes door onze Goddelijke Scheppende Moeder zelf aan de Atlantiërs werd gegeven terwijl zij zelf vaak toen geïncarneerd was op Aarde en deze codes toen zelf toepaste. Dit was een geschenk aan de mensen volkeren op Aarde in die tijd – maar met de ondergang van Atlantis en de erbij horende frequentie val van vibraties werden zulke code getallen niet langer meer toepasbaar.

Sedert vandaag – als deze Code Getallen weer worden gepubliceerd – hebben wij dit frequentie niveau weer bereikt en dus zijn deze Code Getallen volledig toepasbaar en functioneren ze weer.

Ik zal nu jullie de Code-Getallen geven en hun essentiële betekenis eronder:

ALS JE DEZE GEBRUIKT EN ERMEE OMGAAT – WEES ZEER VOORZICHTIG – JE KUNT ER IN GEEN GEVAL MEE SPELEN- NOCH ZE ZIEN ALS EEN SOORT SPEL !

Als je eenmaal in echte actie gezien hebt hoe krachtig deze codes zijn – zul je weten wat het is om in harmonie te zijn – UNI SONO – en verenigd met ALLE Schepping-Die-Is.

En nu zijn hier de eerste Code Getallen die kunnen worden toegepast voor

G e n e z i n g /H e a l i n g D o e l e i n d e n:

33 45 634 : Healing of cellulaire schade van elke soort.

44 56 789 : Healing van open wonden (moet boven die specifieke open wonde in de lucht geschreven worden)

33 78 133 : Healing van ernstige wonden in het buik gebied waar niet direct mee kan worden omgegaan door een directe operatie.

44 57 678 : Healing van open fracturen die niet (direct) kunnen worden gemaakt en gesloten worden door operatie.

De volgende Code – Getallen zijn toepasbaar voor alle voeding en die niet meer van natuurlijke oorsprong zijn, bijvoorbeeld die door de voedingsmiddelen industrie werden veranderd.

Deze Code Getallen kunnen ook worden toegepast op voedsel als de afkomst niet veilig is of niet vertrouwd kan worden. Deze Codes moeten eenmaal op de verpakking/conserven worden geschreven om de hele om-programmering te activeren.

24 46 713 : Neutralisering van gemanipuleerde voedingsmiddelen. Het levensmiddel wordt weer in zijn oorspronkelijke toestand om gezet met een maximale werking in het lichaam.

24 57 892: Neutraliseert alle giftige componenten in voedsel die bij het proces van maken werden geïntroduceerd.

24 67 987 : Neutraliseert alle toevoegingen die niet natuurlijk zijn – die worden toegevoegd in bijna alle productieprocessen van voedingsmiddelen. (uit economische redenen om geld te besparen) Deze code zou altijd moeten worden gebruikt omdat in deze tijd bijna alle levensmiddelen ontoereikende verklaringen hebben. Dit gebruik kan altijd en overal worden gebruikt, ook als eten dat is klaargemaakt al op het bord ligt.

24 60 123 : Toegevoegde code die gebruikt wordt om voedingsmiddelen (vruchten of groentes) te laten narijpen. Deze code ondersteunt het rijpingsproces op het cellulaire vlak. Deze code zou niet moeten worden gebruikt bij al rijpende vruchten of groente, want dan worden ze overrijp en daarmee verliezen ze hun werkzaamheid en hun optimale voedingswaarde.

42 67 982 : Toegevoegde Code Getal voor alle voedsel dat op de rand van verval staat. Deze voedingsmiddelen kunnen met deze code, ofschoon ze daar niet meer naar uitzien, smakelijk gemaakt worden.
Deze code is eigenlijk voor noodvallen bedacht of voor mensen die zich van ‘oud’ voedsel, vanwege hun leef condities, moeten voeden. Deze code niet gebruiken als het voedingsmiddel wel in orde is. Dan zou het er op kunnen uitdraaien dat het een oneetbare conditie werd.

99 42 167: Toegevoegde Code Getal voor alle voedsel die toegevoegde delen van alcohol bevat om deze in een lang blijvende conditie te houden. Dit Code Getal neutraliseert alle alcohol in het voedsel. Het kan ook worden toegevoegd aan een drankje om alle alcohol erin te neutraliseren – dit heeft geen effect op de smaak – maar de alcohol verliest dan alle effect op het menselijke lichaam.

Dit kan heel essentieel worden voor alle mensen die geen alcohol kunnen verdragen in medicamenten die geproduceerd werden met basische niveaus van alcohol. Ik dring ook altijd aan om gebruik te maken van dit specifieke Code Getal om aan alcohol verslaafde mensen te behandelen in medische instellingen. Neutralisaties in een specifiek medicament zal voeren tot positieve effecten in het lichaam of aan een aan alcohol verslaafde die aldus zijn verslaving kan verminderen om die later helemaal te verwijderen.

A t t e n t i o n p l e a s e ! Attentie alsjeblieft !

Onder geen omstandigheden wat dan ook – kan deze code hierboven worden toegepast op medicamenten die gemengd werden met alcoholische toevoegingen om desinfectie te verkrijgen.

Mijn Geliefde mensen, dit zijn de eerste en voorafgaande Code Getallen en meer zullen

Verspreid deze zo belangrijke Code Getallen zoveel mogelijk en over de hele wereld. En ga er op een creatieve manier mee om! Schrijf ze op en, zoals een goede padvinder altijd zijn zakmes bij zich heeft – zou je deze Codes altijd bij je moeten hebben, waar je ook gaat. Of het nu op weg is in de auto of als je loopt en trekt in de natuur of bij een excursie want er zijn altijd gelegenheden om er gebruik van te maken en in geval van nood zullen ze een goede medische eerste hulp zijn en een grote ondersteuning.

Als je eenmaal je eerste ervaringen ermee hebt gehad – praat er dan met andere mensen over voor de effecten van die Code Getallen.
Het wordt niet toegestaan om deze Code Getallen te verkopen noch om ze te herdrukken in een boek om ze te publiceren.

Al deze Code Getallen zijn het Recht van Ieder mens op Aarde! Ze zijn in feite een aanwezigheid van de hemelse Krachten van Licht voor ieder van ons van de Mensheid hier op Aarde.

Door middel van deze Code Getallen kunnen jullie wederzijds je deel opnemen om alle instellingen van voedingsmiddelen industrie op te heffen. Door gewoon deze Code Getallen op te schrijven kun je alle schadelijke effecten van toevoegingen of manipulaties omkeren.

Onthoud dat al deze Code Getallen zich met je innerlijke hart in resonantie zullen verenigen als je ze op een bepaalde bewuste manier toepast.

Er zullen mensen zijn die zich deze codes herinneren, mensen in het Nu en Hier die zich deze codes herinneren omdat zij er intensief mee werkten in de oude tijden in Atlantis.

Wees zeer bedachtzaam en zeer oplettend als je deze Code Getallen opschrijft – daar ze anders niet het gewenste effect laten zien en dan zul je in dat geval teleurgesteld zijn !

IK HOUD ZEER VEEL VAN JULLIE ALLEMAAL !

AARTSENGEL RAPHAËL en zijn team uit de hemelse sferen.

Speciale Opmerking :

Wat betreft medisch advies… vraag altijd medische advies aan jullie medicus. …

Translated by (Contra)Mary=Evamaria

Copyright©(Contra)Mary=Evamaria H. It is allowed to share this message in its complete form without changes and when the author’s name and the link to the original site is given.

Source of English Translation: Code-Numbers for Nutritional Foodstuffs and Health – Archangel Raphael through Marc Gamma – April 25, 2014 Heilungszahlen für Nahrungsmittel und Gesundheit – Erzengel Raphael durch Marc Gamma – 25.04.2014 http://wp.me/p2wHrN-2Wh

http:// illuminations2012wordpress.com

Bron: http://illuminations2012.wordpress.com/2014/04/25/code-numbers-for-nutritional-foodstuffs-and-health-archangel-raphael-through-marc-gamma-april-25-2014-heilungszahlen-fur-nahrungsmittel-und-gesundheit-erzengel-raphael-durch-marc-gamma-25-04/ 24026030 xl Archangel Raphaels Healing Codes uit de tijd van Atlantis

Vertaling: Winny [winnyd@stralendetoekomst.nl]

‘Het Channelen van het Hogere Zelf…’ door Elizabeth (Eliza) Ayre s Escher, 11 Mei 2014

‘Het Channelen van het Hogere Zelf…’ door Elizabeth (Eliza) Ayres Escher, 11 Mei 2014

Ja, wij allemaal hebben enthousiast de boodschappen gelezen die vanuit onze favoriete kanalen komen, diegenen waarvan wij denken dat zij op ons “voor” liggen in het ascentieproces. Zijn zij werkelijk zo’n eind verder, of is het eenvoudig dat wij onwelwillend of niet gereed zijn om naar onze Zelven te luisteren?

Ik heb gedurende meer dan 20 jaren gechanneld materiaal gelezen. Iets van het materiaal resoneert met mij; iets doet dat niet. En mijn voorkeur, met wat ik zelfs kan verdragen om te lezen, is aanzienlijk veranderd. Met sommige boodschappen, daar kan ik niet meer dan een paar zinnen van lezen en dan moet ik stoppen en het materiaal terzijde leggen. Ik heb geleerd om de reden dat ik dit doe niet in vraag te stellen, maar accepteer slechts het feit dat de specifieke boodschap of boodschappen niet op het moment van lezen met me resoneren.

Dit is geen kwestie van oordeel, hoewel je oordeel toe kunt staan het beeld binnen te komen als je het toestaat om door te gaan met de dualistische benadering van de overtuiging/het geloof dat als iets “goed” is er dan iets zal moeten zijn dat “verkeerd” is. Ik kies ervoor om voorbij dit oordeel te treden en te luisteren naar mijn intuïtie dat zich zeer onderscheidend ontwikkeld heeft in diens bekwaamheid om onderscheid te maken van wat ik nodig ben om te horen en te lezen, voor mijn beste en hoogste goed, hier en nu.

Dus waar laat mij dat wanneer het aankomt op het binnenin luisteren naar boodschappen die van binnenuit komen, of zij nu van mijn Hogere Zelf of diegenen zijn die ik zou kunnen beschouwen als Geascendeerde Meesters, Lichtwezens, Engelen of Gechristende Galactische Wezens?

Wanneer ik “voel” dat er een boodschap binnenkomt, pauzeer ik, trek het na en vraag dan, “Is er iemand die met mij wenst te spreken?” En dan trek ik het na met mijn roos kristallen pendulum als tot wie er zou kunnen communiceren. Vaak hoef ik het niet echt te vragen omdat ik het “weet”; de energie is bekend. In het kort, ik weet met wie ik me verbind. De energie komt tevoorschijn vanuit mijn hartcentrum en vult dan mijn lichaam. Ik hoef me niet bewust bewust te zijn wat betreft het “waarom” de energie bekend/vertrouwd is; dat is het gewoon. Het antwoord op het “waarom” zal komen met de leergang van mijn bekwaamheid om toe te voegen aan mijn lichtquotiënt en aan het werk te zijn met het opruimen van alle obstakels om succesvol toegang te verkrijgen tot mijn eigen innerlijke wijsheid en kennis dat in de Akasha en binnenin mijn eigen Hogere Geest bestaat.

Vertrouwen komt het proces binnen. Als je een verbinding hebt met wat je acht jouw Hogere Zelf te zijn en het ‘voelt’ juist voor jou, ga voorwaarts. Als er een gevoel van ongemakkelijkheid is of een gevoel dat iets niet helemaal “juist” is, beëindig dan snel de sessie. Niet iedere keer voel ik een boodschap vertoevend aan de rand van mijn bewustzijn wil ik succesvol zijn bij het opschrijven van iets. Soms, is mijn innerlijke staat van ongemak dusdanig dat het proces geblokkeerd is. Ik heb geleerd om te wachten totdat ik beter uitgerust ben.

Terwijl ik middenin het opschrijven van de bijzonderheden van een boodschap zit, ben ik mogelijk ietwat ontkoppeld van mijn lichaam. Ik ben in een zeer hoge ruimte, een lichte gelukzalige staat … ondanks de noodzaak om terug naar de Aarde te komen en de boodschap te editten voordat ik het op mijn blog plaats.

Nogmaals, je openstellen voor het channelen omvat vertrouwen. Ja, wij hebben vele kanalen en boodschappers gezien die overbluft werden door lagere entiteiten die hen onjuiste boodschappen gaven en dan de onfortuinlijke schrijver(ster) in diskrediet brachten. Nochtans, kan je het voorkomen om in deze val te trappen door jouw gebied voor te bereiden voordat jij je openstelt voor deze vorm van communicatie. Aarden, beschermen en afschermen en breng de energieën van jouw favoriete Meesters of Engelachtige wezens binnen om jou te beschermen terwijl jij je bewustzijn uitbreidt om een boodschap te ontvangen.

Welke entiteiten breng je voort, welke trek jij tot jezelf aan? Hoe voel jij jezelf? Voel jij je warm, veilig en ondersteund of voel jij je ongemakkelijk en in verwarring door de boodschappen?

De boodschappen van de hogere frequentie wezens zijn ondersteunend en liefdevol. Soms mogen zij ook ietwat herhalend van aard te zijn, vaak wordt dezelfde of gelijkaardige boodschappen herhaald gedurende een lange tijdsperiode. Dit is een liefdevolle benadering om onze koppige menselijke aard toe te staan de weerstand los te laten en ons open te stellen voor de liefdevolle frequenties die binnenin de boodschappen zelf ingebed zijn.

Licht is informatie. Gechannelde boodschappen dragen Licht of zij doen dat niet. Wat belangrijk is is het Licht dat in de woorden ingebed is, niet zozeer de woorden zelf. Het is aan ieder individu die deze boodschappen leest of channelt om voor zichzelf te leren onderscheiden of wel of niet de woorden een hoge of lage frequentie dragen.

Terwijl jouw eigen lichtquotiënt stijgt, zal je ontdekken dat sommige boodschappen niet langer meer aansprekend zijn. Dit is een natuurlijk fenomeen als jouw begrip uitbreidt. Groei is een constante door het gehele ascentieproces heen, afgewisseld met korte periodes van plateaus welke gebruikt worden om de ontvangen energieën te integreren. Je zult gewaarworden dat jouw voorkeuren veranderen als jij je ontwikkelt en steeds meer van jouw hogere essentie in/naar jouw wakende bewustzijn integreert.

Wat representeert jouw Hogere Zelf? Wel, ieder menselijk wezen bestaat tegelijkertijd op verscheidene dimensionale vlakten. Je bent een Engelachtig wezen, een Lichtwezen, een planetair of sterrenwezen, een Galactisch wezen en een menselijk wezen, allen tezelfdertijd. De Meesters waar je mee spreekt zijn jou, een hogere frequentie van jou.

Als een menselijk wezen ben je zowel een individu als een lid van een collectief. Aldus is het met jouw Hogere Zelf. Het is ook een lid van een collectief Wezen, eerst een monade of groep van 12 unieke zielen, dan een monadische familie of IK BEN Aanwezigheid van 144 Zielen en zo verder, helemaal terug naar de Troon van de Schepping, in/naar vormeloosheid en voorbij aan dat wat niet benoemd of gekend kan zijn.

In het kort, wanneer je de Meesters channelt, is het omdat je een verbinding hebt met deze wezens. Sommigen van hen mogen jouw mentors en leraren op andere vlakten zijn of voordat je in/naar de belichaming kwam. Sommigen van hen onderwijzen jou en leren zelfs van jou terwijl je ’s nachts slaapt. Velen van jullie werken in de grote raden van licht die voor de ascentie van de mensheid en de planeet Gaia aan het uitdenken en plannen zijn.

Sommigen van jullie werken met jullie Engelachtige Zelf, sommigen met de Aartsengelen, en sommigen met de grote elementale wezens die met het vormgeven werken.

Allen jij kunt onderscheiden of de verbinding wel of niet een gezonde verbinding voor jou is. Ontkoppel jezelf ogenblikkelijk en reinig jouw auragebied als je het gevoel hebt dat jij je in verbinding gesteld hebt met een entiteit die van een lagere trilling is dan die van jezelf. Bescherm jezelf met een schild welke ontworpen is vanuit het indigo blauw van de Eerste Straal, door Aartsengel Michael, en reinig jezelf met de Violette Vlam of de hogere reinigende Straal van het Zeeschuim Groen.

Binnenin luisteren is een manier om in aanraking te komen met jouw Zelf, deze delen van “jou” die gereed zijn om zich met jou te herenigen tijdens jouw wakende bewuste leven hier op de planeet. Het is noodzakelijk om je opnieuw uit te lijnen met deze hogere delen van Zelf aangezien met de verbinding een uitbreiding in jouw innerlijke wijsheid en begrip komt van wat er gaande is, binnenin zelf en in de wereld rondom jou heen.

Door je binnenin jezelf af te stemmen, ga je naar een plaats van vreedzaamheid welke buiten tijd en ruimte bestaat, jouw hoger hartcentrum. Binnenin deze ruimte, kan je altijd vreedzaamheid en vertroosting vinden, zelfs in deze tijden wanneer jouw leven rondom jouw voeten heen desintegreert.

Terwijl ik het channelen niet zelf onderwijs, moedig ik diegenen aan die daartoe bereid zijn om een betrouwbare leraar te zoeken aldus je mag leren om jouw eigen boodschappen te ontvangen. Kies een bewezen, vaardige boodschapper, wiens boodschappen van een hoog en verfijnd trillingsniveau is. Gebruik jouw onderscheidingsvermogen, zoals altijd. Aangezien wij allemaal met uitdagingen geconfronteerd worden in deze overgangstijden, is het aan een ieder van ons om onze ingeboren vaardigheden en deze die aan ons aangeboden worden door diegenen die van ons houden, onze eigen “hogere” zelven, te gebruiken. Het verlangen om te herverbinden is sterk; het ontstaat vanuit het heilige hartcentrum binnenin en wordt begeleid door de Monade en IK BEN Aanwezigheid, alsook door jouw meester leraren.

Oorspronkelijk opende ik me voor mijn telepathische bekwaamheden in het verloop van een moeilijke periode in mijn leven. Ik was gedurende een korte tijdsperiode door een grote entiteit overgenomen en ervoer een periode van wat door sommigen genoemd wordt een entiteit-veroorzaakte-psychose. Als een resultaat van deze ervaring, werden mijn kanalen wijd open geblazen. Ik had er jaren voor nodig om te vertrouwen dat wat ik ontving voor mijn hoogste goed was.

Een aantal jaren geleden, begon ik voor het eerst over mijn persoonlijke ervaringen te schrijven en terwijl ik schreef, begon ik materiaal te channelen van wat de meeste mensen zouden beschouwen als ‘externe’ bronnen. Doch, ik wist, binnenin de ware kern van mijn wezen dat de wezens die met mij communiceerden mijn welzijn voor ogen hadden. En terwijl ik met dit werk doorga, is mijn bekwaamheid om me uit te lijnen met de energieën ook in diens aard meer verfijnd geworden.

Eén belangrijk ding te herinneren als een kanaal, schrijver of boodschapper, is dat jij niet de “enige” bron bent waardoorheen de Meesters of andere Wezens zullen komen. Iedere schrijver heeft diens eigen individuele stijl, bekwaamheid en benadering om te schrijven. Er zijn veel mensen om mee in contact te komen, veel mensen die het nodig zijn om de boodschappen te lezen, al is het alleen om tot hen door te dringen waar zij voor zichzelf de middelen kunnen ontdekken om zich binnenin te herverbinden met hun eigen essentie en Hogere Zelf.

Er is niet slechts één manier om de spiritualiteit of één boodschapper te benaderen. Om aan jezelf te denken als de enige boodschapper te zijn is om te verhuizen in/naar ego en hoogmoed. Wij zijn allen verbonden en nochtans zijn wij allen individueel. Wat aanlokkelijk zal zijn voor de ene persoon hoeft helemaal niet met een ander persoon te resoneren. Er is in deze wereld veel behoefte aan spirituele groei en volwassenheid en veel mensen incarneerden hier om dit werk te doen.

Dus terwijl je nog steeds andere schrijvers hun boodschappen kunt lezen, streef er ook naar om je binnenin te herverbinden en te luisteren naar jouw eigen intuïtie en innerlijke stem. Misschien ontvang je alleen symbolen en beelden. De manier van ontvangen verschilt van persoon tot persoon. Sta jezelf toe plezier te hebben om de manier te ontdekken waarop jij het meest geniet van het ontvangen van de Liefde van het Licht dat naar jou uitstraalt vanuit de hoogste gebieden van jouw collectieve bestaan. Want welbeschouwd, ben jij het allemaal. En wij allen zijn Eén.

Namasté.

Elizabeth Ayres Escher

Website: http://www.bluedragonjournal.com

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

ÉirePort Blog: ‘Het Collectieve ‘houd je handen rondom’ doorloop t momenteel de hele collectieve mensheid op Gaia …’ 13 mei 2014

ÉirePort Blog: ‘Het Collectieve ‘houd je handen rondom’ doorloopt momenteel de hele collectieve mensheid op Gaia …’ 13 mei 2014

Het Collectieve ‘houd je handen rondom’ doorloopt momenteel de hele collectieve mensheid op Gaia.

Dit ‘rondom’ proces breidt zich in een versneld tempo uit, waarnaar alle wezens verlangen en om opwaardering vragen​​.

Situationele blokkades van individuen worden ontbonden als ze worden gezien en geaccepteerd en om transmutatie hiervan vraagt.

Planetaire bereidheid nadert.

Bron: http://eireport.wordpress.com/2014/05/13/collective-holding-of-hands-encircling-currently-proceeds-throughout-the-gaia-hu-manity-collective/

Vertaling: FrankW [info@frankwithoos.nl]