SaLuSa van Sirius via Michael Quinsey, 25 April 2014

SaLuSa van Sirius via Michael Quinsey, 25 April 2014

Hoewel de zaken op Aarde nog steeds in een staat van verandering zijn, zal de uitkomst niet tot ergere toestanden leiden. We denken voornamelijk aan de confrontatie die plaats vindt in de Oekraïne. Niet zoveel jaar geleden zou dat zeer waarschijnlijk tot een oorlogstoestand hebben geleid. Vanwege de verandering in bewustzijnsniveaus en de hogere trillingen die jullie bereiken, worden oplossingen gezocht die zich focussen op een vreedzame oplossing. Vrede zal spoedig komen op Aarde en jullie zullen in staat zijn opnieuw vreedzame betrekkingen tussen landen op te bouwen. Gedurende een hele tijdsperiode werden landen een mix van rassen en culturen en dat helpt jullie beschaving al enorm om in vrede en harmonie te leven.

Over de hele wereld worden de laatste handelingen van afscheiding uitgespeeld en wanneer de Duistere Garde eenmaal verwijderd is zal het leven vreedzamer en meer de moeite waard worden. Er zijn jongere generaties die meer ontwikkeld zijn en hun kans afwachten om nieuwe ideeën voor een vreugdevoller bestaan te leveren. De tijd dat leiders naar voren komen om de Duistere Garde -waarvan de dagen geteld zijn – te vervangen, komt eraan. Zulke zielen hebben ervaringen die ze kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Mensheid een grote stap voorwaarts zet, het Nieuwe Tijdperk in. Er waren tijden in jullie geschiedenis waar vrede ervoor zorgde dat veel vooruitgang kon worden geboekt. Zulke tijden waren echter een bleke weerspiegeling van hetgeen het Gouden Tijperk jullie zal brengen. Deze tijden zullen terugkomen en jullie zullen hebben waarnaar verwezen werd als de “1000 jaren van vrede”.

De meeste zielen zijn vele malen op Aarde gereïncarneerd om dualiteit te ervaren. Sommigen ervaren nog steeds wat voor hen een hogere staat van bewustzijn is, terwijl anderen simpelweg het hunne verheffen tot een niveau dat ze al eerder bereikten. Zielen op Aarde zijn een mix van mensen in veel verschillende stadia van evolutie. Wanneer jullie echter van de Aarde weg groeien zijn de verschillende niveaus van bewustzijn duidelijk gedefinieerd en zielen van een lager trillingsniveau kunnen gewoonlijk niet een hoger niveau binnengaan. De uitzondering is wanneer ze worden vergezeld door een Hogere Ziel die zijn/haar trillingsniveau met ze wil delen. Jullie zullen zoveel te ontdekken en opnieuw te leren hebben en het zullen opwindende tijden zijn. Totdat jullie het hogere bewustzijnsniveau bereiken, zijn jullie erg beperkt in hoever je kunt gaan. Het is jullie huidige niveau dat jullie in een staat van beperkt bewustzijn houdt.

Hoe meer jullie je bewustzijn openen om andere mogelijkheden te overwegen, hoe sneller jullie je trillingsniveau zullen verhogen. Op dit moment leven jullie in wat je zou kunnen noemen een droomwereld, een die alle zielen hebben helpen creëren. Jullie zullen pas weer de vrije Geesten, die jullie echt zijn, zijn geworden nadat jullie je huidige bewustzijnsniveau hebben verhoogd. Zoals echter met alle ervaringen, vergroot het jullie bewustzijnsniveau en dat zal jullie uiteindelijk verder brengen. We kijken naar jullie met volledige bewondering en liefde, aangezien we zielen zien die moedwillig dualiteit op zich hebben genomen waarvan ze wisten dat het ze omlaag zou halen. Toch hebben jullie stoutmoedig de uitdaging aanvaard, wetend dat jullie nooit helemaal alleen gelaten zouden worden om je weg naar het Licht terug te vinden.

Als zielen die zich uit de lagere dimensies bewegen, voegen jullie waardevolle ervaring toe aan jullie totale kennis. Ergens in de nabije toekomst zal het jullie in staat stellen andere zielen te helpen, die d.m.v. jullie ervaringen kunnen leren. Of je nu het Licht of het duister geleefd of gediend hebt maakt geen verschil, aangezien je een schat aan ervaring te bieden hebt aan anderen die eveneens op het pad van evolutie zijn. We hebben vaak genoeg gezegd dat jullie allemaal Een zijn en het is waar dat wat ieder van jullie doet, het geheel beïnvloedt. Als een collectief van zielen helpen jullie elkaar om te groeien want als jullie dat doen dan gaat de hele Mensheid vooruit.

Bedenk dat, als resultaat van je vele levens op Aarde, je een kennis en ervaring van veel culturen hebt opgedaan. Op een onderbewust niveau beïnvloedt dat je huidige tegenwoordige bestaan en zou het je toleranter moeten maken voor de geloofsovertuigingen van andere mensen. Velen leven met een beperkt, zo niet verkeerd begrip van de Waarheid. Het zal spoedig duidelijk worden en wellicht zal de wetenschap dat je meer bent dan je lichaam een diepgaande en onthullende uitspraak gevonden worden. Jullie zijn glorieuze Lichtwezens die in een gevorderde zijnsstaat zijn en in de toekomst in staat zullen zijn “jezelf te denken” in welke vorm je ook verkiest om je evolutie verder te ontwikkelen. Daarmee komt de vrijheid om te reizen waarheen en wanneer je wilt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij om dit contact met jullie te maken. Het was een lange en moeilijke weg voor jullie allemaal, maar dat verandert nu ten goede. Ik laat jullie nu achter met mijn Liefde en Zegen.

Dankjewel SaLuSa

Mike Quinsey.

Source: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Rob

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spiri tuele Hiërarchie, 29 april 2014

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 29 april 2014

1 Ix, 17 Kank’in, 10 Caban

Dratzo!

Achter de schermen gaan de gebeurtenissen gewoon door! Een aantal sleuteledicten werden getekend en daarna zonder omhaal door het duister genegeerd. Dit is uiteindelijk een enorme “faux pas” (Frans voor blunder) van het duister. Het heeft alleen de noodzaak geïntensiveerd om legaal of anderszins de duistere cabal in een aantal belangrijke naties uit de macht te zetten. Het uitvoeren van NESARA is nu de belangrijkste prioriteit voor de verschillende coalities die bezig zijn de mensheid uit hun greep te bevrijden. Dit gaat gebeuren nu de cabal in staat blijft haar belangrijkste handlangers te voorzien van een blijkbaar eindeloze mate van rijkdom. Deze rijkdom is gehuld in de pijn en het lijden van de meeste van jullie bevolkingsgroepen. We walgen voortdurend van wat er gebeurt. Toch kan dit nieuwe aandachtspunt, met onze hulp, jullie leiden naar een snelle overwinning. Geplande gebeurtenissen gaan nu verder middels een aantal meetings die we met onze aardse bondgenoten hadden. De arrogantie van het duister zal hen duur komen te staan en hun nederlaag veroorzaken. Hun ondergang zal leiden tot nieuw bestuur en een nieuw financieel systeem, verbonden aan een grote welvaart voor iedereen.

Wat de oude families en de vele geheime genootschappen zich realiseren is dat een speciale connectie, die werd verbroken door de verachtelijke daden van Atlantis, hersteld moet worden. De Anunnaki gingen door met hun beleid gedurende de afgelopen 13 millennia.

De connectie tussen Agartha, de mensheid van het aardoppervlak en de Galactische Federatie vereist een zeer openbare hernieuwing. Deze gebeurtenis zal daadwerkelijk het zaad zijn voor de geboorte van een nieuwe zonnestelselgrote sterrennatie. Degenen die momenteel met de duistere cabal afrekenen begrijpen dit en werken met onze liaisons om dit een open realiteit te maken. Wat er vervolgens voor jullie komt is niet alleen maar een nieuw monetair systeem. Het is in feite de grondslag voor een serie herenigingen die jullie zullen terugbrengen naar een aantal nobele waarheden. De meest belangrijke hiervan is jullie buitenwereldse oorsprong en jullie relatie met je galactische menselijke familie. Vervolgens is er jullie verbinding met al het leven in de fysicaliteit/stoffelijkheid. We zijn in essentie allemaal fysieke engelen. We bezitten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het goddelijke plan hier en in de gehele fysicaliteit te ontvouwen!

Verscheidene verantwoordelijkheden werden door het duister in de steek gelaten toen ze jullie in de beslommeringen van beperkt bewustzijn stortten. Deze vulgaire handeling was de voorloper van alles dat jullie tegenkwamen tijdens de afgelopen 13 millennia. We keken toe hoe de duistere garde zorgvuldig met hun bondgenoten in het Anchara-continuüm werkten om jullie voortdurend je natuurlijke soevereiniteit te ontzeggen en van jullie heimelijk een slavenras te maken. Deze verschrikking gaat nu eindigen! Jullie worden in werkelijkheid stap voor stap teruggebracht naar jullie vroegere volledig bewuste staat. We zijn hier om te helpen bij dit speciale proces en jullie opnieuw in harmonie met Gaia en de rest van de planeten, die jullie grootse Zon omringen, te laten werken! Deze sterrennatie zal waarlijk een zeer ongelooflijk en welkom lid worden van de Galactische Federatie van Licht. Jullie zijn de sleutel tot een galactische vrede en een grootse reünie die alle denkende wezens die in deze Melkweg leven, omvat. In deze context zijn jullie feitelijk het voorspelde anker voor de volgende serie van tijdperken die onze gezamenlijke geschiedenis omvat.

Jullie Opgestegen Meesters leven in harmonie in Agartha en zijn de wegbereiders van wat er nu gebeurt. Jullie moeten Gaia en haar vele zusterwerelden visualiseren als levende wezens die speciale eigenschappen bezitten die hen door de Schepper zijn gegeven. We hebben een gewijde taak om een enorme variëteit aan levende ecosystemen op deze werelden te beschermen en te onderhouden. Bovendien vergt het een speciale relatie met de Zon en deze onderling verbonden rijken van ons. Elke wereld deelt een grote eenheid met haar zusters. Onze missie is onze tijd op deze werelden te gebruiken om ze gezond te maken en een onderling verbonden, gevarieerde en wonderbaarlijke serie ecosystemen te onderhouden. Elke sterrennatie ziet dit als haar primair gedeelde plicht. We bespreken dit met elkaar en werken eraan de goddelijke energieën van het Goddelijke door deze Melkweg te verspreiden. Wij zijn gezegend en van plan om elk deel van deze Melkweg met onze gewijde werken te zegenen. Deze daden helpen ons een beter begrip te krijgen van hoe de fysicaliteit geboren werd en hoe we kunnen assisteren bij haar moeiteloze expansie. We zijn speciale wegbereiders en ontvouwers van het goddelijke plan.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er gebeurt veel op deze wereldbol! Op dit moment bevrijden onze gezegende medewerkers jullie uit de klauwen van de intentie van de duistere cabal om een soort van grote brand te beginnen. Deze pogingen zijn gedoemd te mislukken. De mondiale reset van de wereldvaluta verschijnt nu samen met de groeiende aankondigingen van vele naties om op een muntsoort, gebaseerd op kostbare metalen, over te stappen. Dientengevolge glipt het internationale bankieren uit hun greep terwijl nieuwe en strikte bankreglementen effectief worden. Dit zijn slechts voorlopers van wat er direct voor jullie ligt. NESARA wordt binnenkort geïmplementeerd. Medewerkers hebben daartoe de weg bereid d.m.v. een serie geheime ontmoetingen tussen henzelf en een groep, bestaande uit de oude families en degenen die de ontvangers zijn van uitgebreide voorraden goud, zilver en edelstenen. Hun doel is om degenen die nu de vele regeringen van de wereld controleren legaal omver te werpen.

Jullie wereld staat aan de rand van een nieuwe realiteit. De verandering in valuta en het nieuwe bankensysteem zijn slechts het begin van een pad dat leidt tot NESARA. Deze ontwikkeling zal jullie bevrijden van de laatste poging van de cabal om aan de macht te blijven. Terwijl dit allemaal gebeurt, bereidt de Hemel zich voor om jullie een hogere serie gouden en zilveren koorden (vgl het zilveren koord dat de ziel met het fysieke lichaam verbindt) te geven. Deze zijn bedoeld om bij jullie een mate van toenemende rondes met hoofdpijnen, vergezeld door een algemene misselijkheid en een gevoel dat je van binnen trilt, op te roepen. Deze symptomen zullen aan kracht inboeten wanneer jullie meer gewend raken aan een hoger energieveld dat door je lichaam stroomt. Deze aanpassingen zijn bedoeld om jullie voor te bereiden op de komst van de mentoren van de Galactische Federatie. Wanneer deze transformaties gedaan zijn, zijn jullie klaar om dagelijks met hen om te gaan.

Deze tijd is bedoeld om te healen en om te accepteren dat het moment voor grote veranderingen is gearriveerd. De Hemelen verkondigen krachtig jullie spirituele en fysieke bevrijding van de leugens en manipulaties van de duistere garde. De Hemel heeft besloten dat jullie nu het pad naar fysieke ascentie gaan betreden. Dit is waarom jullie gebeurtenissen zien die steeds sneller leiden naar een laatste gebeurtenis die jullie rustig in staat stelt een nieuwe realiteit binnen te gaan. Deze is gevuld met welvaart, nieuw bestuur en verschillende waarheden die door ons worden uitgelegd. Deze vormen het toneel voor een wonderbaarlijke reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Wij zijn jullie hemelse herders. Wij brengen de uitgebreide kuddes van de mensheid bijeen en sturen jullie op een pad dat jullie in staat stelt terug te keren naar volledig bewustzijn. Dan kunnen we jullie volledig instrueren t.a.v. jullie grote hemelse verantwoordelijkheden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze doorgaande boodschap en informeerden we jullie omtrent wat er nu op de wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen stellen jullie in staat om, wanneer ze zich manifesteren, weg te zwenken van de vileine manipulaties van de duistere cabal. Er is veel goed nieuws gegeven. Desalniettemin gebeurt alles op de juiste tijd en op vruchtbare wijze! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: http://paoweb.com/uf042914.htm

Vertaling: Rob

Nieuwsbrief Ascensienieuws Mei – Maitreya.be 28 april 2014

wijzelf

ASCENSIENIEUWS MEI

meiklokje.jpg

LIEVE LEZER

April is voor zeer vele mensen een bewogen maand geweest. Iedereen is
wel ergens geconfronteerd geweest met diep weggeduwde emoties en/of stukken.
We konden er niet meer omheen. Wat naar boven moest komen, is de voorbije weken
dan ook naar boven gekomen.

En dat is een goede zaak. Het proces is lastig, en het vraagt energie, maar uiteindelijk
zijn we elke seconde ervan bezig met onszelf te bevrijden, en schenkt elke
oude beperkende energie die we kunnen laten gaan een nieuwe bouwsteen voor
een meer afgelijnd leven, onze hemel op aarde en een nieuwe vrije liefdevollere
wereld.
En dat is ook het grote onderliggende doel dat aan de basis ligt van al die
inderdaad soms teveel gehypte planetaire verschijnselen, zoals het groot kruis en
de eclipsen, de retrogrades enzovoort.

De power van alle innerlijke stormen en orkanen van april is er ook om gebruik van
te maken. We kunnen eindelijk de kracht vinden om te breken met oude beperkende
patronen of relaties, we kunnen de creatieve stroom gebruiken voor nieuwe dingen
en we kunnen dingen die we zelf wilden realiseren in of buiten onszelf van ons
to do-lijstje schrappen.

Zo vond ik zelf eindelijk de tijd en de innerlijke ruimte om de workshop van ‘De 8
Pijlers van Aarding’ zijn definitieve vorm te geven, door er nieuwe inhoud bij te
voegen, de meditatie aan te passen en de volgende workshop te plannen,
en daar ben ik blij om.

Maar dit gezegd zijnde, april – dat vaak een nogal chaotische energie heeft –
is haast voorbij, en mei komt eraan. De maand waarin de natuur haar ware
overvloed en uitbundigheid toont.
De seringen en struikgeranium en nog enkele planten waarvan ik de naam niet
ken:), verspreiden heerlijke geuren, en de kleuren zijn zo fris en helder als
alleen kleuren in de lente kunnen zijn.
Gewoon al kijken naar onze tuin is zo helend voor me, en dat doe ik dus vaak
even tussendoor.
Dat wens ik ook jou toe: genieten van de kleine dingen in je gewone dag, van de
schoonheid van de schepping en van elkaar…

Fran

De nieuwe tekst staat online – http://www.maitreya.be, en bevat:

– eind april: de voltooiing
– doorheen de eclips
– intense downloads
– Nieuwe Maan 29 april: de vernieuwing staat in de steigers
– de trilling van mei
– traag maar zeker
– onvoorwaardelijke liefde genereren: onze kern-taak

Copyright © 2013 www.maitreya.be

Fran Tielemans Richard Depoorterstr. 5 8480 Ichtegem
fran.tielemans@maitreya.be
051/ 69 75 71 0497/ 68 60 94

open.php?u=844a9789cdd3ddba4c05796d8&id=7f441c81ec&e=adf97bd588