De vorige nacht…. De sluier? – Ron Head, 14 april 2014

De vorige nacht…. De sluier? – Ron Head, 14 april 2014

Photo by Gretchen Wild Iris Hermey

Ik ga vandaag iets doen wat ik nog nooit eerder gedaan heb in deze ruimte. Ik ga proberen een begrijpelijke beschrijving te geven van een zeer levendige droom die ik de vorige nacht had. De impact ervan was zo sterk dat het me wakker maakte en ik voel dat het iets is dat ik moet delen. Dit plaatje is de beste manier om te illustreren wat ik zal beschrijven alhoewel ik dat echt niet kan doen zonder een plaatje te maken. Ik zal dit vertellen alsof jezelf zag wat ik zag.

Je staat in de straat voor je huis. Je ziet alles eerst als normaal. Dan merk je dat de bomen verdwijnen in een nevel en je weet dat wat je boven je niet kunt zien, altijd maar door gaat. Je weet ook dat onder je voeten een zelfde oneindige ruimte is. Je weet dat je van beneden bent gekomen en dat je naar boven toe gaat. Maar alles wat je kunt zien, zit er tussenin. Dan begint de ‘camera’, het punt van waarneming, achteruit te gaan. Hij gaat verder en verder totdat je de oppervlakte van een orb kunt zien of een ballon. Wat beneden je voeten was zit nu buiten de orb, en er is een pijl die wijst naar beneden en in het binnenste van de film. Als je kijkt naar de punt van de pijl, hoor je: “Hier ben je”. En je weet dat je op het punt staat om iets te bereiken wat je nog niet eerder hebt gezien.

Ik hoop dat ik iets goed heb gedaan om jullie te helpen dit te ‘zien’. Het past bij wat veel anderen vandaag vertellen. Het laat me denken aan een oude show (tv). “Daaaar gaan we!!”

Ron

Vertaling: Winny

Advertenties