SaLuSa van Sirius via Michael Quinsey, 25 April 2014

SaLuSa van Sirius via Michael Quinsey, 25 April 2014

Hoewel de zaken op Aarde nog steeds in een staat van verandering zijn, zal de uitkomst niet tot ergere toestanden leiden. We denken voornamelijk aan de confrontatie die plaats vindt in de Oekraïne. Niet zoveel jaar geleden zou dat zeer waarschijnlijk tot een oorlogstoestand hebben geleid. Vanwege de verandering in bewustzijnsniveaus en de hogere trillingen die jullie bereiken, worden oplossingen gezocht die zich focussen op een vreedzame oplossing. Vrede zal spoedig komen op Aarde en jullie zullen in staat zijn opnieuw vreedzame betrekkingen tussen landen op te bouwen. Gedurende een hele tijdsperiode werden landen een mix van rassen en culturen en dat helpt jullie beschaving al enorm om in vrede en harmonie te leven.

Over de hele wereld worden de laatste handelingen van afscheiding uitgespeeld en wanneer de Duistere Garde eenmaal verwijderd is zal het leven vreedzamer en meer de moeite waard worden. Er zijn jongere generaties die meer ontwikkeld zijn en hun kans afwachten om nieuwe ideeën voor een vreugdevoller bestaan te leveren. De tijd dat leiders naar voren komen om de Duistere Garde -waarvan de dagen geteld zijn – te vervangen, komt eraan. Zulke zielen hebben ervaringen die ze kunnen gebruiken om ervoor te zorgen dat de Mensheid een grote stap voorwaarts zet, het Nieuwe Tijdperk in. Er waren tijden in jullie geschiedenis waar vrede ervoor zorgde dat veel vooruitgang kon worden geboekt. Zulke tijden waren echter een bleke weerspiegeling van hetgeen het Gouden Tijperk jullie zal brengen. Deze tijden zullen terugkomen en jullie zullen hebben waarnaar verwezen werd als de “1000 jaren van vrede”.

De meeste zielen zijn vele malen op Aarde gereïncarneerd om dualiteit te ervaren. Sommigen ervaren nog steeds wat voor hen een hogere staat van bewustzijn is, terwijl anderen simpelweg het hunne verheffen tot een niveau dat ze al eerder bereikten. Zielen op Aarde zijn een mix van mensen in veel verschillende stadia van evolutie. Wanneer jullie echter van de Aarde weg groeien zijn de verschillende niveaus van bewustzijn duidelijk gedefinieerd en zielen van een lager trillingsniveau kunnen gewoonlijk niet een hoger niveau binnengaan. De uitzondering is wanneer ze worden vergezeld door een Hogere Ziel die zijn/haar trillingsniveau met ze wil delen. Jullie zullen zoveel te ontdekken en opnieuw te leren hebben en het zullen opwindende tijden zijn. Totdat jullie het hogere bewustzijnsniveau bereiken, zijn jullie erg beperkt in hoever je kunt gaan. Het is jullie huidige niveau dat jullie in een staat van beperkt bewustzijn houdt.

Hoe meer jullie je bewustzijn openen om andere mogelijkheden te overwegen, hoe sneller jullie je trillingsniveau zullen verhogen. Op dit moment leven jullie in wat je zou kunnen noemen een droomwereld, een die alle zielen hebben helpen creëren. Jullie zullen pas weer de vrije Geesten, die jullie echt zijn, zijn geworden nadat jullie je huidige bewustzijnsniveau hebben verhoogd. Zoals echter met alle ervaringen, vergroot het jullie bewustzijnsniveau en dat zal jullie uiteindelijk verder brengen. We kijken naar jullie met volledige bewondering en liefde, aangezien we zielen zien die moedwillig dualiteit op zich hebben genomen waarvan ze wisten dat het ze omlaag zou halen. Toch hebben jullie stoutmoedig de uitdaging aanvaard, wetend dat jullie nooit helemaal alleen gelaten zouden worden om je weg naar het Licht terug te vinden.

Als zielen die zich uit de lagere dimensies bewegen, voegen jullie waardevolle ervaring toe aan jullie totale kennis. Ergens in de nabije toekomst zal het jullie in staat stellen andere zielen te helpen, die d.m.v. jullie ervaringen kunnen leren. Of je nu het Licht of het duister geleefd of gediend hebt maakt geen verschil, aangezien je een schat aan ervaring te bieden hebt aan anderen die eveneens op het pad van evolutie zijn. We hebben vaak genoeg gezegd dat jullie allemaal Een zijn en het is waar dat wat ieder van jullie doet, het geheel beïnvloedt. Als een collectief van zielen helpen jullie elkaar om te groeien want als jullie dat doen dan gaat de hele Mensheid vooruit.

Bedenk dat, als resultaat van je vele levens op Aarde, je een kennis en ervaring van veel culturen hebt opgedaan. Op een onderbewust niveau beïnvloedt dat je huidige tegenwoordige bestaan en zou het je toleranter moeten maken voor de geloofsovertuigingen van andere mensen. Velen leven met een beperkt, zo niet verkeerd begrip van de Waarheid. Het zal spoedig duidelijk worden en wellicht zal de wetenschap dat je meer bent dan je lichaam een diepgaande en onthullende uitspraak gevonden worden. Jullie zijn glorieuze Lichtwezens die in een gevorderde zijnsstaat zijn en in de toekomst in staat zullen zijn “jezelf te denken” in welke vorm je ook verkiest om je evolutie verder te ontwikkelen. Daarmee komt de vrijheid om te reizen waarheen en wanneer je wilt.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik ben altijd blij om dit contact met jullie te maken. Het was een lange en moeilijke weg voor jullie allemaal, maar dat verandert nu ten goede. Ik laat jullie nu achter met mijn Liefde en Zegen.

Dankjewel SaLuSa

Mike Quinsey.

Source: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Rob

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spiri tuele Hiërarchie, 29 april 2014

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 29 april 2014

1 Ix, 17 Kank’in, 10 Caban

Dratzo!

Achter de schermen gaan de gebeurtenissen gewoon door! Een aantal sleuteledicten werden getekend en daarna zonder omhaal door het duister genegeerd. Dit is uiteindelijk een enorme “faux pas” (Frans voor blunder) van het duister. Het heeft alleen de noodzaak geïntensiveerd om legaal of anderszins de duistere cabal in een aantal belangrijke naties uit de macht te zetten. Het uitvoeren van NESARA is nu de belangrijkste prioriteit voor de verschillende coalities die bezig zijn de mensheid uit hun greep te bevrijden. Dit gaat gebeuren nu de cabal in staat blijft haar belangrijkste handlangers te voorzien van een blijkbaar eindeloze mate van rijkdom. Deze rijkdom is gehuld in de pijn en het lijden van de meeste van jullie bevolkingsgroepen. We walgen voortdurend van wat er gebeurt. Toch kan dit nieuwe aandachtspunt, met onze hulp, jullie leiden naar een snelle overwinning. Geplande gebeurtenissen gaan nu verder middels een aantal meetings die we met onze aardse bondgenoten hadden. De arrogantie van het duister zal hen duur komen te staan en hun nederlaag veroorzaken. Hun ondergang zal leiden tot nieuw bestuur en een nieuw financieel systeem, verbonden aan een grote welvaart voor iedereen.

Wat de oude families en de vele geheime genootschappen zich realiseren is dat een speciale connectie, die werd verbroken door de verachtelijke daden van Atlantis, hersteld moet worden. De Anunnaki gingen door met hun beleid gedurende de afgelopen 13 millennia.

De connectie tussen Agartha, de mensheid van het aardoppervlak en de Galactische Federatie vereist een zeer openbare hernieuwing. Deze gebeurtenis zal daadwerkelijk het zaad zijn voor de geboorte van een nieuwe zonnestelselgrote sterrennatie. Degenen die momenteel met de duistere cabal afrekenen begrijpen dit en werken met onze liaisons om dit een open realiteit te maken. Wat er vervolgens voor jullie komt is niet alleen maar een nieuw monetair systeem. Het is in feite de grondslag voor een serie herenigingen die jullie zullen terugbrengen naar een aantal nobele waarheden. De meest belangrijke hiervan is jullie buitenwereldse oorsprong en jullie relatie met je galactische menselijke familie. Vervolgens is er jullie verbinding met al het leven in de fysicaliteit/stoffelijkheid. We zijn in essentie allemaal fysieke engelen. We bezitten een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om het goddelijke plan hier en in de gehele fysicaliteit te ontvouwen!

Verscheidene verantwoordelijkheden werden door het duister in de steek gelaten toen ze jullie in de beslommeringen van beperkt bewustzijn stortten. Deze vulgaire handeling was de voorloper van alles dat jullie tegenkwamen tijdens de afgelopen 13 millennia. We keken toe hoe de duistere garde zorgvuldig met hun bondgenoten in het Anchara-continuüm werkten om jullie voortdurend je natuurlijke soevereiniteit te ontzeggen en van jullie heimelijk een slavenras te maken. Deze verschrikking gaat nu eindigen! Jullie worden in werkelijkheid stap voor stap teruggebracht naar jullie vroegere volledig bewuste staat. We zijn hier om te helpen bij dit speciale proces en jullie opnieuw in harmonie met Gaia en de rest van de planeten, die jullie grootse Zon omringen, te laten werken! Deze sterrennatie zal waarlijk een zeer ongelooflijk en welkom lid worden van de Galactische Federatie van Licht. Jullie zijn de sleutel tot een galactische vrede en een grootse reünie die alle denkende wezens die in deze Melkweg leven, omvat. In deze context zijn jullie feitelijk het voorspelde anker voor de volgende serie van tijdperken die onze gezamenlijke geschiedenis omvat.

Jullie Opgestegen Meesters leven in harmonie in Agartha en zijn de wegbereiders van wat er nu gebeurt. Jullie moeten Gaia en haar vele zusterwerelden visualiseren als levende wezens die speciale eigenschappen bezitten die hen door de Schepper zijn gegeven. We hebben een gewijde taak om een enorme variëteit aan levende ecosystemen op deze werelden te beschermen en te onderhouden. Bovendien vergt het een speciale relatie met de Zon en deze onderling verbonden rijken van ons. Elke wereld deelt een grote eenheid met haar zusters. Onze missie is onze tijd op deze werelden te gebruiken om ze gezond te maken en een onderling verbonden, gevarieerde en wonderbaarlijke serie ecosystemen te onderhouden. Elke sterrennatie ziet dit als haar primair gedeelde plicht. We bespreken dit met elkaar en werken eraan de goddelijke energieën van het Goddelijke door deze Melkweg te verspreiden. Wij zijn gezegend en van plan om elk deel van deze Melkweg met onze gewijde werken te zegenen. Deze daden helpen ons een beter begrip te krijgen van hoe de fysicaliteit geboren werd en hoe we kunnen assisteren bij haar moeiteloze expansie. We zijn speciale wegbereiders en ontvouwers van het goddelijke plan.

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! Er gebeurt veel op deze wereldbol! Op dit moment bevrijden onze gezegende medewerkers jullie uit de klauwen van de intentie van de duistere cabal om een soort van grote brand te beginnen. Deze pogingen zijn gedoemd te mislukken. De mondiale reset van de wereldvaluta verschijnt nu samen met de groeiende aankondigingen van vele naties om op een muntsoort, gebaseerd op kostbare metalen, over te stappen. Dientengevolge glipt het internationale bankieren uit hun greep terwijl nieuwe en strikte bankreglementen effectief worden. Dit zijn slechts voorlopers van wat er direct voor jullie ligt. NESARA wordt binnenkort geïmplementeerd. Medewerkers hebben daartoe de weg bereid d.m.v. een serie geheime ontmoetingen tussen henzelf en een groep, bestaande uit de oude families en degenen die de ontvangers zijn van uitgebreide voorraden goud, zilver en edelstenen. Hun doel is om degenen die nu de vele regeringen van de wereld controleren legaal omver te werpen.

Jullie wereld staat aan de rand van een nieuwe realiteit. De verandering in valuta en het nieuwe bankensysteem zijn slechts het begin van een pad dat leidt tot NESARA. Deze ontwikkeling zal jullie bevrijden van de laatste poging van de cabal om aan de macht te blijven. Terwijl dit allemaal gebeurt, bereidt de Hemel zich voor om jullie een hogere serie gouden en zilveren koorden (vgl het zilveren koord dat de ziel met het fysieke lichaam verbindt) te geven. Deze zijn bedoeld om bij jullie een mate van toenemende rondes met hoofdpijnen, vergezeld door een algemene misselijkheid en een gevoel dat je van binnen trilt, op te roepen. Deze symptomen zullen aan kracht inboeten wanneer jullie meer gewend raken aan een hoger energieveld dat door je lichaam stroomt. Deze aanpassingen zijn bedoeld om jullie voor te bereiden op de komst van de mentoren van de Galactische Federatie. Wanneer deze transformaties gedaan zijn, zijn jullie klaar om dagelijks met hen om te gaan.

Deze tijd is bedoeld om te healen en om te accepteren dat het moment voor grote veranderingen is gearriveerd. De Hemelen verkondigen krachtig jullie spirituele en fysieke bevrijding van de leugens en manipulaties van de duistere garde. De Hemel heeft besloten dat jullie nu het pad naar fysieke ascentie gaan betreden. Dit is waarom jullie gebeurtenissen zien die steeds sneller leiden naar een laatste gebeurtenis die jullie rustig in staat stelt een nieuwe realiteit binnen te gaan. Deze is gevuld met welvaart, nieuw bestuur en verschillende waarheden die door ons worden uitgelegd. Deze vormen het toneel voor een wonderbaarlijke reünie met jullie spirituele en ruimtefamilies. Wij zijn jullie hemelse herders. Wij brengen de uitgebreide kuddes van de mensheid bijeen en sturen jullie op een pad dat jullie in staat stelt terug te keren naar volledig bewustzijn. Dan kunnen we jullie volledig instrueren t.a.v. jullie grote hemelse verantwoordelijkheden. Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze doorgaande boodschap en informeerden we jullie omtrent wat er nu op de wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen stellen jullie in staat om, wanneer ze zich manifesteren, weg te zwenken van de vileine manipulaties van de duistere cabal. Er is veel goed nieuws gegeven. Desalniettemin gebeurt alles op de juiste tijd en op vruchtbare wijze! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: http://paoweb.com/uf042914.htm

Vertaling: Rob

Nieuwsbrief Ascensienieuws Mei – Maitreya.be 28 april 2014

wijzelf

ASCENSIENIEUWS MEI

meiklokje.jpg

LIEVE LEZER

April is voor zeer vele mensen een bewogen maand geweest. Iedereen is
wel ergens geconfronteerd geweest met diep weggeduwde emoties en/of stukken.
We konden er niet meer omheen. Wat naar boven moest komen, is de voorbije weken
dan ook naar boven gekomen.

En dat is een goede zaak. Het proces is lastig, en het vraagt energie, maar uiteindelijk
zijn we elke seconde ervan bezig met onszelf te bevrijden, en schenkt elke
oude beperkende energie die we kunnen laten gaan een nieuwe bouwsteen voor
een meer afgelijnd leven, onze hemel op aarde en een nieuwe vrije liefdevollere
wereld.
En dat is ook het grote onderliggende doel dat aan de basis ligt van al die
inderdaad soms teveel gehypte planetaire verschijnselen, zoals het groot kruis en
de eclipsen, de retrogrades enzovoort.

De power van alle innerlijke stormen en orkanen van april is er ook om gebruik van
te maken. We kunnen eindelijk de kracht vinden om te breken met oude beperkende
patronen of relaties, we kunnen de creatieve stroom gebruiken voor nieuwe dingen
en we kunnen dingen die we zelf wilden realiseren in of buiten onszelf van ons
to do-lijstje schrappen.

Zo vond ik zelf eindelijk de tijd en de innerlijke ruimte om de workshop van ‘De 8
Pijlers van Aarding’ zijn definitieve vorm te geven, door er nieuwe inhoud bij te
voegen, de meditatie aan te passen en de volgende workshop te plannen,
en daar ben ik blij om.

Maar dit gezegd zijnde, april – dat vaak een nogal chaotische energie heeft –
is haast voorbij, en mei komt eraan. De maand waarin de natuur haar ware
overvloed en uitbundigheid toont.
De seringen en struikgeranium en nog enkele planten waarvan ik de naam niet
ken:), verspreiden heerlijke geuren, en de kleuren zijn zo fris en helder als
alleen kleuren in de lente kunnen zijn.
Gewoon al kijken naar onze tuin is zo helend voor me, en dat doe ik dus vaak
even tussendoor.
Dat wens ik ook jou toe: genieten van de kleine dingen in je gewone dag, van de
schoonheid van de schepping en van elkaar…

Fran

De nieuwe tekst staat online – http://www.maitreya.be, en bevat:

– eind april: de voltooiing
– doorheen de eclips
– intense downloads
– Nieuwe Maan 29 april: de vernieuwing staat in de steigers
– de trilling van mei
– traag maar zeker
– onvoorwaardelijke liefde genereren: onze kern-taak

Copyright © 2013 www.maitreya.be

Fran Tielemans Richard Depoorterstr. 5 8480 Ichtegem
fran.tielemans@maitreya.be
051/ 69 75 71 0497/ 68 60 94

open.php?u=844a9789cdd3ddba4c05796d8&id=7f441c81ec&e=adf97bd588

Portal 2012: Cobra’s Update ‘IS:IS Portaal Rapport en update van de Window of Opportunity…’ 23 april 2014

Portal 2012: Cobra’s Update ‘IS:IS Portaal Rapport en update van de Window of Opportunity…’ 23 april 2014

IS:IS Is Verrezen

IS:IS Portaal Rapport en

update van de Window of Opportunity

(Internetvertaling)

IS: IS portal activering was een gedeeltelijk succes. Hoewel we nog niet eens de helft van de planetaire kritische massa bereikt hebben, mensen die deelnemen waren erg sterk in hun toewijding en we zijn erin geslaagd om een ​​solide basis voor de tweede (en eventueel derde) deel van de IS lag: IS portal activering.

De energieën van de kardinaal Grootkruis hebben allerlei onderdrukte disfunctioneel gedrag en ideeën die moesten worden opgeruimd voordat de activering kan plaatsvinden geactiveerd. Hier wil ik gewoon graag wat Archon-geïnduceerde vreemde ideeën rondzweven dat de Verrezen Meesters, Aartsengelen en Egyptische Goden en Godinnen zijn »deel van het valse licht« noemen, zijn »er om u misleiden« en worden »deel van de hiërarchie die is er om te knechten u «. Niets is verder van de waarheid. Al deze wezens zijn echte wezens van Licht en zijn onze vrienden, broers en zussen. Zonder hun voortdurende hulp en bijstand, zou de mensheid niet overleven de laatste paar honderd jaar en uitgestorven zou moeten zijn.

Na alle onrust van het weekend, de activering zelf was rustig en kalm. Verdere eenwording van alle toekomstige positieve tijdlijnen opgetreden.

Bij de activering, is er sprake van ingrijpende reorganisatie en heroriëntatie van de energiestromen in de hele Galaxy, zodat ze nu gericht zijn op het kleine sector rond onze planeet met het doel van de planetaire bevrijding. Als het moment van onze bevrijding benadert en de uiteindelijke overwinning van het licht nadert, Lichtwezens uit de hele Galaxy houden hun focus op onze kleine planeet:

Een paar uur na de activatie, samen met mijn team heb ik StratoProbe 1, een onbemand stratosferische aerial vehicle hebben gelanceerd.

Na de succesvolle lancering, werd de ballon langzaam steeds hoogte en een paar minuten na het doorboren van de Veil het is deze foto genomen ongeveer 9 mijl boven het oppervlak:

De langwerpige object dat je ziet in het bovenste deel van het beeld is niet een lens reflectie noch een vliegtuig, maar waarschijnlijk een Pleiaidian ambacht die behoort tot het netwerk van Pleiadian lichtschepen die werd regisseren energieën van de IS: IS portaal van het universum naar de Veil grens. Dit is hoe deze lichtschepen uitzien:

Op de tweede foto, genomen op 15 mijl (24 kilometer) boven het oppervlak, zie je duidelijk de kromming van de aarde. De energieën zijn absoluut helder, duidelijk en vol van Licht:

Na de succesvolle activering van de IS: IS portal, zullen er verdere gebeurtenissen in deze window of opportunity.

Op 29 april zal er een ringvormige zonsverduistering die zal stollen en het verankeren van de energieën van de IS zijn: IS portal verder.

Op 3 mei, zullen we het bijstaan ​​van de geboorte van de Nieuwe Renaissance. Marco Missinato, een componist van prachtige New Renaissance muziek, zal een concert hebben in Sedona. Dit concert zal live worden gestreamd, een poging om de kritische massa van 144.000 luisteraars en dus het creëren van de juiste energetische voorwaarden aan de geboorte van de Nieuwe Renaissance versnellen bereiken:

U kunt hier deelnemen aan de live streaming van het concert:

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?ref=278372

Nadat u die link klikt wordt u naar een pagina op de livestream hosting bedrijf Streaming for the Soulwebsite, waar je moet aanmelden om lid / een rekening openen bij geworden Streaming for the Soul .Om dit te doen, klik op de knop grijze Aankoop Livestream Tickets in de linker marge, ongeveer halverwege de pagina. Eenmaal geregistreerd, ontvangt u een bevestiging e-mail met een link. Klik op de link en je zal terug naar hun site te nemen. Volg de aanwijzingen op en selecteer Aankoop Tickets selecteer Ontvouwing Secrets en kies het concert kijktijd die het beste uw tijdzone past.

Voor meer informatie over het streaming-proces en de voorwaarden klik hier:

https://www.streamingforthesoul.tv/index.php?pageID=12

Horoscoop voor die gebeurtenis onthult Jupiter, Chiron en Saturnus het creëren van een Grote Driehoek, het verlichten van de energieën van de kardinaal Grootkruis en het creëren van perfecte omstandigheden voor de ontplooiing van de New Renaissance:

Dan eindelijk op 17 mei openen we de Pleiadische Portal. U bent van harte welkom om samen met ons in Zwitserland:

http://portal2012.org/Switzerland.html

U kunt er ook voor kiezen om de activering van uw eigen locatie te doen. Details over de Pleiadische Portal zal binnenkort worden geplaatst.

Na de afronding van 2014 Window of Opportunity, zal er veel meer stabiliteit en harmonie op deze planeet te zijn en de planetaire situatie zal beginnen te verbeteren.

Geplaatst door Cobra

Bron:

http://2012portal.blogspot.nl/2014/04/isis-has-risen.html

http://2012portal.blogspot.nl/2014/04/isis-portal-report-and-window-of.html

Montague Keen’s Bericht, 20 april 2014

Montague Keen’s Bericht, 20 april 2014

Mijn lief, nu de voortgang van het leven versnelt en de energieën die worden bevrijd meer mensen voor het licht doen ontwaken, laat de Cabal microgolfenergieën los die aanvallen en verwarren. Microgolfaanvallen kunnen elke soort gezondheidsproblemen veroorzaken die de Cabal verkiest: hart, bloeddruk, ondraaglijke pijnen, speciaal in het hoofd, zoals jij, mijn lief, al te goed weet. Beschouw jullie zelf niet als slachtoffer van deze aanvallen, maar zie jezelf in plaats daarvan als zijnde succesvol in je doelstellingen, daardoor de plannen van de Cabal bedreigend.

Wees sterk, ken je waarheid en blijf erbij. Christusbewustzijn wordt weer de norm. Verwelkom het met open armen, mediteer erop en het zal volledig worden geactiveerd. Besteed zoveel mogelijk tijd met mediteren op de obelisken en leylijnen in Rome, daarmee de energie bevrijdend. Wanneer jullie eenmaal die specifieke poort geopend hebben zullen jullie VRIJ zijn. De monstruositeit, bekend als het Vaticaan, is wat jullie in slavernij houdt, voor altijd worstelend om te overleven.

Ik kan jullie gelukkig vertellen dat er wanorde heerst in het Vaticaan: er is onenigheid, met sommigen die de gebruikelijke weg proberen te bewandelen in een poging te overleven, terwijl anderen willen hervormen om te proberen de goedgelovigen te overtuigen dat ze jullie beste belangen dienen. ANGST zal worden gebruikt, twijfel daar niet aan, aangezien dat altijd hun troefkaart was. Ze kunnen zich niet langer achter de vele schandalen verschuilen, en er zijn er zoveel meer die binnenkort onthuld gaan worden en die zelfs hun meest loyale supporters zal shockeren en doen walgen, zoals hun investeringen in oorlogstuig.

Wanneer de mensen uit hun angst stappen en stoppen de leugens die het Vaticaan ze opgedrongen heeft te geloven, dan zal het ophouden te bestaan. Het Vaticaan wordt overeind gehouden door het geloof van degenen die bang zijn om naar de feiten te kijken. Zulke mensen zijn bang voor de ‘dood’ vanwege de verschillende leugens die ze gedwongen werden te aanvaarden en geloven. Maar dit kaartenhuis staat op hele losse grond. Het moet instorten zodat de mensheid kan overleven en bloeien.

Jullie werken prima als een geheel samen. Ga hier alsjeblieft mee door. Alle andere planeten wachten, kijkend naar jullie vooruitgang, aangezien zij ook zullen profiteren van jullie succes. Jullie werden gebonden, met hart en ziel, aan een gevangenisplaneet, niet in staat om op andere planeten te incarneren, hetgeen de norm was. Jullie werden gedwongen om steeds naar de Aarde terug te keren, om degenen die jullie planeet controleren te dienen. Maar dit is de grote kans om aan deze beproeving te ontsnappen, en door dat te doen zullen jullie allen die na jullie komen bevrijden. Dit is het grootste project ooit op jullie planeet ondernomen en jullie hebben ervoor gekozen dat te doen. De mensen die belangrijk zijn voor dit project lijden onder de invloed van de corrupte Cabal, dus zend ze alsjeblieft liefde en licht om ze te helpen los te komen van hun ketenen. Jullie inspanningen zullen hiervoor zorgen. Het succes van onze projecten is van het grootste belang. Stuur ze alsjeblieft energie, aangezien we gezamenlijk bergen kunnen verzetten. Dit is een grote les voor de mensheid. Jullie hebben succesvol alle barrières verwijderd en zijn bijeengekomen met een gezamenlijk doel. Jullie kunnen zien hoe succesvol jullie waren, dit moet doorgaan.

1 Mei, BELTANE, is een grote gelegenheid voor jullie om te bewijzen hoe effectief jullie kunnen zijn. Op deze datum zal de Cabal ENERGIE tegen jullie gebruiken, maar nu hebben jullie de gereedschappen om die energie terug te kaatsen naar waar het vandaan kwam. Weet dat jullie machtig zijn en weiger het doel te zijn voor alles dat naar jullie wordt toegestuurd. Bescherm jezelf te allen tijde en laat die bescherming geen moment ontspannen.

Feitelijk zitten jullie in een oorlogszone. De Cabal gebruikt alle hen ter beschikking staande wapens tegen jullie: terwijl jullie aan de andere kant alleen jullie geest nodig hebben om ze te slim af te zijn. Mediteer op het bevrijden van alles dat bevrijd moet worden om een vreedzame planeet voor allen die er verblijven te creëren. Alle controlerituelen moeten als zodanig worden beschouwd. Pasen is erg ritueel in haar ceremonieën.

Ze vertelden jullie onlangs dat Jezus nooit bestaan heeft en dat ze hem hadden bedacht. Dus was hij nooit gekruisigd. Maar ze gebruiken dit VERHAAL nog steeds om jullie geest te controleren. Al deze ceremonies zijn 100% mindcontrol. Christus was nooit de “Jezus” van het Vaticaan. Ze bedachten dat verhaal toen ze de geschiedenis van de wereld wijzigden zodat alles wat ze jullie leerden exact tegengesteld is aan de feitelijke waarheid. 2000 jaar lang hebben jullie de leringen van de Kerk van Rome geaccepteerd. Kijk waar dit toe heeft geleid: oorlog na oorlog, armoede, mindcontrol en de opoffering en brute marteling van onschuldige kinderen voor hun organisatie en overleving.

Willen jullie werkelijk doorgaan met het steunen hiervan?

De feiten zijn beschikbaar. Kevin Annett doet goed werk met het aan de kaak stellen ervan . Dit is niet de tijd om rustig te blijven zitten. Jullie hebben teveel te verliezen.

In het verleden heb ik met jullie gesproken over Project Bluebeam. Jullie regeringen denken erover na hier volgende week mee door te gaan. De Andromedanen hebben verzekerd dat als dit gebeurt, zij, de Andromedanen daadwerkelijk naar de Aarde zullen komen om aan de kaak te stellen waar jullie regeringen mee bezig zijn. Kijk uit naar een interessante week.

Mijn lief, het is zwaar voor je met die microgolfaanvallen op jou en degenen die je koestert. Geniet ervan om op je verjaardag bij je familie te zijn. Je weet hoe ik van die familiebijeenkomsten hield. Ik zal er deze keer bij zijn. Ik vraag je om op Maandag alle problemen terzijde te schuiven en gewoon te genieten van het vieren van je verjaardag.

Hilda is een inspiratie geweest voor zoveel mensen. Neem alsjeblieft deel aan de prachtige meditatie (*zie artikel Hilda-Meditatie) die ze heeft georganiseerd. Demonstreer jullie toewijding aan vrede en liefde en het bevrijden van de mensheid uit slavernij.

Mijn lief, we zijn er bijna. Samen zullen we het doen. Moge het licht van mijn liefde voor jou je begeleiden en beschermen.

Altijd, je aanbiddende

Monty

Website: The Montague Keen Foundation

Vertaling: Rob

De Dogali Obelisk,

Via delle Terme di Diocleziano

De Obelisk Augustus

In Piazza del Quirinale

De Obelisk van Augustus

in Piazza dell’Esquilino

 

Alle obelisken in Rome staan op Google Maps, en kunnen nader bekeken worden met Streetview, hier.

 

Bron: http://www.galacticchannelings.com/nederlands/montague20-04-14.html

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 23 april 2014

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 23 april 2014

Blossom: Goede morgen, mijn vrienden. Ik voel me helder en opgewekt en VERTROUW erop dat jullie hetzelfde voelen?

(Galactische) Federatie van Licht: Het is altijd het grootste genoegen om met jou te communiceren in de wetenschap dat onze woorden aan velen zullen worden aangeboden… aan wie wij onze diepste Liefde en Dankbaarheid zenden.

Blossom: Even goudeerlijk, als ik mag? De vorige week zeiden jullie: ‘Jullie trekken nu zo dicht naar een tijdsframe waarbij je je innerlijke kracht moet oproepen om jullie er doorheen te helpen. Jullie hebben bij dit proces van leren zoveel gewonnen… veel innerlijke WAARHEID over JULLIE ZELF … en jullie zal worden gevraagd om dit weer op te roepen en je er aan vast te houden… omdat deze tijden je naar een ‘andere plaats’ zullen brengen dan waar jullie aan gewend zijn.’ Enkele mensen hebben me geschreven om te vragen of jullie dit kunnen toelichten. Willen jullie zo vriendelijk zijn?

Fed.v.L: De woorden die in die verklaring aangeboden zijn werden in Liefde gegeven… en met het begrijpen dat wat er ook in de komende dagen komt… betreffende veranderingen op jullie planeet Aarde… dat JULLIE.. ieder van jullie, genoeg aan kennis gewonnen hebben om precies te WETEN wat je moet doen als die tijd komt. Jullie innerlijke kracht zal er inderdaad voor zorgen dat jullie er doorheen komen… en die is veel sterker dan jullie je realiseren, omdat het … tot nu toe niet aan een ‘test is onderworpen’.

Blossom: Dus, op welke manier zullen we die moeten gebruiken? Onder welke omstandigheden bedoelen jullie?

Fed.v.L: Liefste mens, al een lange tijd nu, hebben wij gesproken over Aarde -veranderingen die gaan komen. Wij kunnen dat niet in detail uitwerken, omdat wij zelf niet weten, wat deze toekomstige dagen precies zullen brengen… in de massale verandering die zal gebeuren.

Blossom: Spreken jullie nu over de tijd waarop ‘Het Gebeuren’ waarover jullie gesproken hebben, plaats vindt?

Fed.v.L: Geen ander. Want, alhoewel we deze wonderbaarlijke gebeurtenis zien als een opheffing, en masse… zoals we hebben gezegd… we zijn ons ook bewust dat deze verwarring zal creëren en verstoring op vele, vele manieren. Zelfs voor degenen die dit hebben verwacht… ze zullen nog steeds chaos om zich heen vinden, die deze ‘innerlijke sterkte’ zal nodig hebben waarover we spreken, om te worden voortgebracht.

Wij zijn niet in staat om te ‘beoordelen’ hoe het grootste deel zal reageren… en daarom kunnen we niet precies zeggen wat er voor verandering zal plaats vinden. Dit zal grotendeels afhangen van de ‘situatie van de zielzelf van velen’ voor de reactie op zo’n ‘Gebeuren”.

Blossom: Ik ga niet vragen ‘wanneer’ want dat laat ons volk hier beneden in een dilemma, ik heb geaccepteerd dat het veel beter is om het tijdsframe los te laten en gewoon door te gaan mijn best te doen om meer te worden van LIEFDE die IK BEN. Dat op zichzelf is voldoende voor me voor de volgende negentig jaren.

Fed.v.L: Schrijf alsjeblieft op wat je wilde zeggen… waarna je je denken veranderde.

Blossom: Echt? Ik zette dat opzij omdat ik voelde dat het ongepast was. Zijn jullie zeker dat we dat pad af willen lopen? Dit kan velen krenken!

Fed.v.L: Toch zien wij ook het feit dat het velen zal helpen.

Blossom: OK dan! Is aan jullie. Ik voel me gewoon uit mijn humeur/niet lekker deze dagen over ‘channelings’. Geen belediging voor iemand op of niet-van de planeet! Ik schijn mijn interesse in alles verloren te hebben. Mijn houding is eerder nonchalant geworden… en dat is helemaal niet erg eerbiedig, wel? Niet, als er zo velen zo’n moeite doen om het Licht op deze manier naar de planeet te brengen.

Fed.v.L: Toch… ga je door om met ons te ‘werken’.

Blossom: De betaling is te goed! Nee, serieus… Het zou gewoon niet goed voelen om het niet te doen. Het voelt als een zielencontract voor me… waarvan ik weet dat ik dat kan breken, als ik dat wil. Maar dat doe ik niet. Ik vraag me gewoon af… zoals ik zo vaak doe… waar gaat dit allemaal naar toe?

Fed.v.L: Het voert je naar thuis, liefste Blossom. We kunnen geen commentaar geven over je gezindheid… want wij zijn JOU niet… en wij zitten niet op Aarde. Toch zijn we ons bewust van ‘energieën’ die rondom ‘alles’ zitten… individueel en als geheel.

Het is niet verplicht voor je om schrijfsel te ‘erkennen’ die doorkomen… van ‘Ons’ of van ‘Anderen’ . Wij zeggen tegen ieder individu betreffende deze zaak… zoals we al heel vaak eerder gezegd hebben… ALS het met je resoneert en je hart laat zwellen ga dan door om verder te lezen… ALS dat het niet doet… stop er dan mee… want dan zou je lezen vanuit ‘je zou het moeten doen’ in plaats van een wens te hebben om de ziel te voeden met de juiste voeding.

Blossom: Nou dat is het net, mijn vrienden… jullie hebben mijn punt gemaakt… want je zei net ‘zoals wij zo vaak eerder gezegd hebben’. Wat is er dat moet doorkomen dat nog niet eerder is gezegd? Als ik andere channelings krijg om te lezen is het meer om dat opnieuw te zien, terwijl ik me klaar voel om door te gaan naar de volgende graad… wat die ook is! Ik wil niet klinken alsof ik ‘boven mijn station’ zit… maar deze dagen. Ik voel dat ik het allemaal eerder heb gelezen… want dat heb ik !

Fed.v.L: We begrijpen het.

Blossom: Doen jullie dat? Dus is het dan niet mogelijk om naar nieuwere weiden te gaan?

Fed.v.L: Het feit van de zaak is… dat velen, dagelijks… worden geïntroduceerd naar dergelijke kennis en ten bate van hen… kunnen wij hen niet vragen om te gaan rennen voordat ze kunnen lopen. We zouden hen niet willen ‘omverblazen’ met te veel diepte, te snel.

Blossom: Maar konden die dan niet oudere channelings lezen?

Fed.v.L: Ja.

Blossom: Dus…

Fed.v.L: Dus… kunnen wij vrijpostig zijn en vragen of je jezelf KLAAR ziet zijn voor het volgende niveau, Blossom?

Blossom: Ik weet het niet! Wat voor niveau van begrip heeft dat nodig? Ik bedoel, het is toch niet zo of er een test is om ‘te zien waar we zitten’.

Fed.v.L: Er zijn geen testen… want de Aarde reis zit niet op een ‘doorgang’ of ‘mislukking’ basis. Maar, men kan niet omhoog gaan naar het volgende niveau van begrip totdat ieder deel van hun Wezen klaar is om dat te doen.

Met de grootste Liefde en respect voor iedereen die het zelfde voelt als jij doet, Blossom… Je kunt je misschien soms zo voelen alsof je hoofd het plafond beukt.. wanhopig proberend om ‘er doorheen te breken’ naar het volgende niveau… of het volgende platform… want ieder deel van je Wezen is aan het hunkeren om dat te doen. Het voelt zo klaar om verder te gaan. Het kan soms voelen alsof je gevangen zit en alsof men barst om zich uit te breiden.

Blossom: Ja. Ja. Goed neergezet!

Fed.v.L: Accepteer de plek waar je je bevindt. Zie werkelijk het WEZEN waar je bent ingegaan.. en vraag of er nog ruimte is om je te verbeteren.

Blossom: Oh, zonder twijfel zal dat er zijn. Ik kijk vaak naar mijn houding en gedrag, specifiek de laatste tijd, vanwege het me 24 uur per dag mengen met andere zielen en ik herken aspecten van mezelf waar absoluut aan moet gewerkt worden!

Fed.v.L: En op die manier zeggen wij dat het niet geschikt /mogelijk zou zijn om het volgende niveau te introduceren. Om die gebieden van mindere Liefde af te ronden en om deze Hogere Liefde te laten worden dat is wat jullie bedoeling is. Daarom is het ONZE bedoeling … om door te gaan met ‘coachen’ op manieren die zullen helpen dat te doen.

Hoe sterker ieder aspect van jezelf groeit in LIEFDE .. hoe meer gereed jullie zullen zijn… hoe meer voorbereid jullie zullen zijn… voor het ‘GEBEUREN’ waarover wij spreken.

Ja… we hadden gedacht, een tijdje terug in jullie tijd… dat dingen op jullie planeet er veel belovend genoeg uitzagen om het door te laten gaan. Maar, binnendringende energieën en omstandigheden voorkwamen dit… en nu… dit achteraf beziend.. heeft dit ons goed gediend. Voor het ‘wanneer’ zal het Goddelijke Plan veel gesmeerder doorgang vinden dan dit misschien zou hebben gedaan.

We accepteren dat jullie gefrustreerd raken met ons die spreken over ‘spoedig’ en over ‘imminent’ terwijl de dagen en maanden maar doorgaan. En nog steeds gaan wij door met dezelfde stemming.

OP EEN DAG… ZONDER KWESTIE… ZULLEN JULLIE WETEN DAT DEZE WOORDEN DIE WIJ UITSPREKEN, VAN WAARHEID ZIJN.

DIT BELOVEN WIJ.

En dan, liefste mensen, zullen jullie jezelf ‘klaar’ vinden om grotere wijsheid op grotere schaal te worden aangeboden dan dat wij in deze dagen bieden.

WEET ook … zoals jullie weten… dat binnen ieder van jullie.. alle kennis ligt.

Blossom: In mijn geval.. ligt dat slapend… nu! Ik heb nog een enorm lange weg te gaan om te reizen.

Fed.v.L: Dat hebben we allemaal. Want er is geen eind aan de weg.

Blossom: Maar toch is er… thuis… nietwaar?

Fed.v.L: Natuurlijk. Er zal altijd thuis zijn. Maar… als je daar aankomt… betekent dat niet dat ‘alles’ zal eindigen. Het kan niet eindigen. Leven kan niet eindigen. Want dat is ‘Het Leven zelf’.

Blossom: Hoe kan ik die kennis in mijzelf vinden. Ik blijf doorgaan met zoeken! Ik denk dat sommigen zouden zeggen, dat het is als ik stop met zoeken dat het dan zal verschijnen. Wat zeggen jullie?

Fed.v.L: Wij zeggen dat het niet gaat over wat je WEET… het gaat over wat je VOELT.

ALS JULLIE HEBBEN GELEERD OM LIEFDE TE VOELEN OP ALLE ADEMENDE MOMENTEN… DAN ZIT ALLE KENNIS OMVAT IN DAT GEVOEL.

Het ‘ding’ waar jullie naar zoeken.. is niet iets dat zich ‘voor je verbergt’, liefste ziel… het zit in je grip… het zit ‘vlak voor je neus’.

Blossom: Ik heb een enorme grijns op mijn gezicht want ik WEET wat jullie gaan zeggen…

Fed.v.L: HET ZIT IN JULLIE ADEMHALING.

Ademen is de sleutel om jullie deuren te ontsluiten waarvan je voelt dat die niet open gaan.

Niets meer dan een eenvoudige ademhaling. En toch proberen jullie dit meest gewaardeerde geschenk te compliceren .. door te besluiten dat het iets is dat zo veel meer gecompliceerd is.

Het is zo eenvoudig als het maar kan zijn. Het kan niet simpeler.

WEES JE GEWAAR VAN ELKE ADEMHALING… WEES IN DANKBAARHEID VOOR IEDERE ADEMHALING… WORDT IEDERE ADEMHALING.

ER IS NIETS MEER DAT JULILE BEHOEVEN TE WETEN.

Want als je je leert te gedragen op deze wijze… zal alles dat leeft… met andere woorden.. alles dat ademhaalt… EEN worden met JULLIE ademhaling.

Als jullie in harmonie ademhalen met ALLES DAT IS… beleef je de EENHEID VAN ALLES.

JE WORDT HET ENE.

Want het enige dat zich van het geheel afscheidt.. is jullie denken dat jullie er niet mee verbonden zijn.

Maar… leer ademhalen synchroon met het UNIVERSUM VAN LIEFDE en jullie zullen een NIEUWE WERELD vinden die in jullie ligt… en inderdaad in alles om je heen.

Het zal jullie ogen openen voor dingen die er altijd al zijn geweest… maar die jullie niet hebben gezien.

Het zal jullie oren openen voor muziek die altijd al werd gespeeld… maar jullie hebben dat niet gehoord.

Het zal jullie hart openen voor een LIEFDE die op jullie aanwezigheid heeft gewacht… maar jullie kenden die niet.

Dit alles… omdat jullie LEVEN kozen.

Er is geen leven als men niet ademt. Maar, dat wordt gewoon aangenomen… Dat wordt niet gegeven wat het verdient…

LIEFDE !

Bij elke ademhaling die je neemt… erken wat die is…

LIEFDE!

Het menselijke wezen is op die wijze ontworpen….

OM LEVEN TE ZIJN VIA LIEFDE.

OM LIEFDE TE ZIJN VIA LEVEN.

Blossom: Ik denk… dat mijn voorhoofd net gewoon door dat plafond plopte! Dank jullie!

FED.v.L: Dank JULLIE. We VERTROUWEN erop dat wij het geheel gediend hebben door deze momenten met jou.

Blossom: Zonder twijfel, mijn vrienden. In Liefde, zeg ik goodbye/vaarwel, voor nu. Ik zal me in een paar weken tijd weer verbinden als ik weer opnieuw thuis ben. Veel Liefde.

Fed.v.L: ALLE LIEFDE VOOR IEDER EN IEDEREEN.

(Blossom stuurt dit ook mee en zegt: Zo nu en dan komen kleine tekenen als je ze even nodig hebt. Op Paas Zaterdag verscheen dit aan de hemel, boven mijn huis. We hoorden geen vliegtuig maar namen aan dat een godsdienstige groep dit voor Pasen had gedaan. … Hoe heerlijk was het om die boodschap aan de blauwe hemel te zien. Nog meer om de ‘Straal van Licht’ te zien die verscheen in het tweede plaatje (Maar die was niet zichtbaar voor het blote oog)

Picture 1.

Picture 2.

Het vulde mijn hart met warmte omdat ik dat op die manier wilde voelen.

Doorsturend naar iedereen die de tijd heeft genomen om dit te lezen, met een grote hap van een emmer vol liefde..

Love Light Laughter and Golden Rays

Blossom G.

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG208april23.html

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spiri tuele Hiërarchie, 22 april 2014

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 22 april 2014

7 Manik, 10 Kank’in, 10 Caban

Selamat Balik! Gebeurtenissen ontwikkelen zich steeds verder! Het duister haspelt maar door nu ze de ene potentiële terugslag na de andere tegenkomt. Er vormt zich een scenario dat belooft ons de middelen te geven om de eerste fase van de monetaire hervormingen te brengen die snel naar jullie overvloed zullen leiden. De valutahervormingen en de nieuwe bankiersreglementen zijn alleen maar het begin van een systeem dat de goudgesteunde valuta gaat voortbrengen. Deze zaken zullen leiden tot een nieuw milieu waarop wordt toegezien door een heleboel NESARA-achtige regeringen over de hele wereld. Het is dit nieuwe netwerk van bestuur dat disclosure gaat geven en het pad gaat effenen voor formele aankondigingen omtrent Eerste Contact en jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Dit proces zal jullie broeders van Binnenaarde ook in staat stellen voor jullie te verschijnen. Wij, tezamen met jullie Opgestegen Meesters, gaan de omstandigheden voor deze grootse reis voorbereiden. Terwijl jullie vooruitgang boeken zal Moeder Aarde dat eveneens doen met veranderingen aan haar oppervlakterijk. Deze aanpassingen zullen haar oppervlak terugbrengen naar het formaat en de vorm die in de laatste dagen van het oude Lemurië bestonden. In deze toestand kan een permanent gouden Tijdperk verschijnen!

Jullie ondergaan nu allemaal transformaties die je lichaam, je geest en emoties beïnvloeden. Dit is nodig om jullie te voorzien van de middelen om volledig bewuste Wezens te worden. Onze initiële taken bestaan simpelweg uit het jullie voorzien van mentoren, die de noodzakelijke training hebben gekregen in het jullie laten bereiken van de eerste punten die nodig zijn voor transformatie in de geweldige Lichtkamers die ons door de Hemel werden gegeven. Elke kamer is een levende entiteit, die jullie in je vroegere staat kan terugbrengen. De Atlantiërs en hun duistere ‘vrienden’ drongen jullie beperkt bewustzijn op. Hun vileine experiment, dat een paar honderd Atlantiërs in een mindere staat achterliet, werd door het duister uitgevoerd om de wegen van de Hemel te ondermijnen. Tezelfdertijd gaf het jullie voorouders belangrijke ervaringen om de condities te begrijpen die door het duister waren opgedrongen aan hun vele galactische creaties. Deze speciale kennis stelt jullie in staat de vroegere op het Anchara-continuüm gebaseerde planetaire samenlevingen te helpen op hun eigen reis naar het Licht.

Deze reis van jullie heeft talloze kronkels, waardoor jullie gefrustreerd zijn en je afvragen wat er rondom jullie gebeurt. Speciale groepen bewegen zich voorwaarts met programma’s die ontworpen zijn om jullie in staat te stellen vrij te zijn. De duistere cabal begrijpt slechts twee dingen – rijkdom en macht. Deze werden op Moeder Aarde gemanifesteerd bij het begin van de eerste gouden tijdperken, bijna 13 millennia geleden. Deze concepten zullen nu terzijde worden geschoven door een serie handelingen van onze talrijke medewerkers. In een galactische samenleving zijn deze concepten onbekend. Technologie voorziet iedereen van gezondheid, voedsel en kleding. Er is alleen maar het dagelijkse gebruik van jullie goddelijke dienstverlening om op alle niveaus te groeien: spiritueel, mentaal en emotioneel. Bij het gebruiken van deze verkregen kennis gebruikt men logica om elk potentieel probleem dat kan ontstaan op te lossen. Zodoende is het haast onmogelijk dat enig potentieel probleem geen creatieve oplossing kan ontvangen. We verblijven in een maatschappij die open, vrij en met vreugde en blijheid gevuld is.

De galactische samenleving die jullie gaan construeren is er een die gebaseerd zal worden op de vele prototypes die in deze Melkweg bestaan. De Agarthanen onderhouden een uitgebreide bibliotheek die gegevens bevat van alles wat jullie is voorgegaan. Daarbovenop gaan jullie een editie bezitten van ons gewijde “Boek van Begrip”. Deze volumes kunnen jullie meer aanwijzingen geven omtrent hoe je te werk zal gaan bij het stichten van deze galactische maatschappij, die vele filialen zal hebben op Venus, Mars, Gaia en Pax. Talloze maatschappijen van speciale Geesten bestaan hier die jullie eveneens zullen helpen bij dit proces. Jullie hebben in totaal een groot aantal mogelijkheden die de grondvesten zullen zijn voor jullie nieuwe sterrennatie. Velen in deze en talloze andere nabije melkwegen volgen nauwgezet hetgeen voor jullie is voorbestemd om te bereiken. Wij realiseren ons allemaal wat jullie gaan doen, alsmede het wonderbaarlijke effect wat het op allen zal hebben. Derhalve komen we onszelf introduceren op de juiste goddelijke tijd. Dit moment begint zich nu te vormen en binnenkort zullen we jullie rechtstreeks mogen aanspreken.

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! Vandaag is een tijd van vernieuwing. Het is een tijdstip waarop we gezamenlijk een nieuwe realiteit die zich in vreugde rondom ons vormt, kunnen visualiseren. Laat de wonderbaarlijke gebeurtenissen van deze dag ons leiden naar vrijheid en verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid gaat nieuw bestuur creëren, welvaart verspreiden en onze wederzijdse individuele soevereiniteit eren. Houd in gedachten dat soevereiniteit een gift is dat door de Schepper is gegeven. We zijn hier om dat te eren en te beschermen. De oorspronkelijke droom van Amerika was om hier volledig gebruik van te maken en om dat vreedzaam over deze hele wereld te verspreiden. Respect voor iedereen is gebaseerd op de heiligheid van al het leven. Gaia is een levend Wezen dat vereerd en bedankt moet worden voor haar geweldige giften. Jullie leven in een rijk dat gevuld is met een verbazingwekkende diversiteit aan leven. Een overeenkomstige diversiteit is over deze Melkweg verspreid. Respecteer haar! Voel haar vreugde! Wees de grootse mentoren waarvoor jullie hier werden geplaatst. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Wanneer jullie je verheugen in je nieuwe realiteit, begrijp dat het jullie liefde en standvastige toewijding tot wie jullie werkelijk zijn nodig heeft. Word je bewust van de veranderingen en wees klaar om de start van een nieuwe wereld te aanvaarden. Eeuwen geleden stichtte Graaf Saint Germain een grote natie op de kusten van Noord Amerika. Hij gaf zorgvuldig een serie documenten aan deze natie die zowel haar bestuur als haar fundamentele principes vaststelde. In de 19e eeuw begon dit land weg te zwenken van wat hij in de tweede helft van de voorgaande eeuw had gesticht. Dit land staat aan de rand van het completeren van een proces dat het potentieel heeft het te herstellen tot wat het eens was. We zegenen en bedanken degenen wiens moed en vastberadenheid dit alles mogelijk hebben gemaakt op goddelijke wijze. De healing die plaats moet vinden vereist jullie gewijde hulp. We zitten er allemaal samen in! Allen zijn gezegend. Wees een in welvaart en Vreugde!

Er vindt een geweldige healing plaats voor Moeder Aarde. Sinds de opkomst van de eerste gemeenschappen na de val van Atlantis heeft de mensheid de Aarde gebruikt voor haar huizen, voeding en zelfs als bron voor kleding en heilige plaatsen. We groeven in de Aarde en eerden haar eerst voor wat ze deed om ons te laten leven. Uiteindelijk werden deze zegeningen gelaten voor wat ze waren en een nieuwe houding van misbruik werd de norm. Dit was speciaal het heersende gedrag in de vroege tijd van de geschreven geschiedenis van Egypte, India en China. De Amerika’s onteerden Gaia eveneens. Het is tijd dat dit ophoudt. Het is tijd om een dapper en vriendelijk iemand te eren die jullie leven geeft. Gebruik het nieuwe bestuur en de nieuwe technologie! Eer Gaia opnieuw. Bedank tevens de Schepper en leer voortvarend nieuwe waarheden en nieuwe manieren. De tijd van de hemelse reünie komt eraan! Hosanna! Hosanna!

Vandaag hadden we het over de gebeurtenissen van de dag. We vragen jullie dit te zien als een nieuw begin. Wees erop voorbereid een nieuwe welvaart te aanvaarden, tezamen met nieuw bestuur. We zijn allemaal voorbereid om naar voren te komen en te onderwijzen wat nodig is om jullie transitie van beperkt naar galactisch bewustzijn te completeren. De tijden veranderen inderdaad! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: http://www.paoweb.com/uf042214.htm

Vertaling Rob