‘Wij leven in de meest belangrijke tijd in de Geschiedenis van h et Universum…’ Dolores Cannon in Kau’ilaPele’s Blog, 19 februar i 2014

Wij leven in de meest belangrijke tijd in de Geschiedenis van het Universum…’ Dolores Cannon in Kau’ilaPele’s Blog, 19 februari 2014

Kau’ila Pele:
Ik zag dit op mijn Facebook nieuws. Het voelde best goed verder te lezen en het legt enkele zaken uit die we op dit moment beleven. Dit ‘verdomde’ nieuwe paradigma!!

Dolores’ theorie zegt dat een serie zielen vanuit andere planeten en dimensies reist om de Aarde in deze tijd te helpen. Veel van die zielen die van een hogere vibratie zijn dan de Aarde zielen die haar bewonen, incarneren voor de eerste keer op de planeet…

Dolores: “De Aarde gaat door een hele grote transformatie, een waarvan Dolores’ cliënten zeggen dat die nooit eerder is gebeurd. Voor de eerste keer verandert een gehele planeet zijn vibratie in een nieuwe dimensionale frequentie. Veel zielen of groepen zielen hebben zo’n verandering beleefd in het verleden, ( d.w.z. de Maya’s) maar nooit is een gehele planeet in een keer veranderd. Daarom, legt Dolores uit, zit het hele universum op de eerste rij om een van de grootste shows die er ooit zijn geweest te bekijken. Maar er is hulp nodig, want de mens heeft de planeet vervuild met een vibratie zo dicht dat die het overleven van de planeet als geheel bedreigt. Dolores onthult dat als de planeet zichzelf opblaast, dit door het hele universum heen zal terugkaatsen en alle wezens zal beïnvloeden en verontrusten. Daarom werd er een oproep om hulp gedaan, en de zielen sprongen snel op de trein om te helpen.”

Dolores: “Als je duizenden en duizenden cliënten ziet zoals ik doe als therapeut en als raadgever, begin je een algemene draad te zien die door veel gevallen heen loopt. Vroeger was het dat iedereen terug ging naar een vorig leven en dan vond ik daar antwoorden en daarna onderzocht ik de bron van alle kennis om AL hun vragen te beantwoorden en om healing te doen. Maar pas in de laatste vijf jaren of zo, begon ik cliënten te zien die helemaal niet naar een vorig leven op aarde gingen. Ik begon te ontdekken dat ze nooit eerder op Aarde waren geweest en dat zij hier direct van God kwamen, uit de Bron, of van andere planeten, uit andere dimensies, waar ze lichtwezens waren. Dat is de algemene draad die ik vond, en daarom kwam ik uit op de theorie van de drie golven vrijwilligers.”

Dolores’ theorie zegt dat een serie zielen vanuit andere planeten en dimensies komt om de Aarde in deze tijd bij te staan. Veel van die zielen, die van een hogere vibratie zijn dan de bewoners van de Aarde, incarneren voor de eerste keer. Zij bevestigt dat de zielen die veel levens hebben doorgebracht door op Aarde te re-ïncarneren, vast zitten in een karmische cyclus, die zich herhaalt in dezelfde patronen met fouten en lessen die uiteindelijk leiden naar de verwoesting van de planeet. Aldus, is er een oproep gedaan naar zuiverder zielen om naar de Aarde te komen om die te reinigen en om de vibratie van de planeet omhoog te brengen.

Maar nu, in hun lichaam, hebben die mensen geen enkele herinnering meer waarom ze hier kwamen. “Ze komen binnen en amnesia (geheugenverlies) daalt over hen neer, ze verliezen de herinnering waarom ze hier zijn. Maar deze groep heeft een energie die ze moeten beschermen. Het is een liefdevolle energie die het gehele denken hier op Aarde zal veranderen. Deze zal de geschiedenis veranderen, alleen al omdat ze hier zijn.”

Bron: http://kauilapele.wordpress.com/2014/02/19/dolores-cannon-2-19-14-we-are-living-in-the-most-important-time-in-the-history-of-the-universe /

Vertaling: Winny <winnyd@stralendetoekomst.nl>

Wie behoren tot die Drie Golven van Vrijwilligers:

In De Drie Golven van Vrijwilligers en De Nieuwe Aarde, gaat Dolores dieper in op de drie verschillende klassen van zielen die op Aarde incarneren.

  1. De Eerste Golf: Deze mensen (babyboomers) zijn nu (2014) begin vijftig tot eind in de zestiger jaren. Deze vrijwilligers worden verstoord door het geweld, woede en haat die zij ervaren op Aarde. Zij hebben de moeilijkste tijd gehad omdat zij zich moesten aanpassen aan het leven als mens, en velen van hen probeerden om zelfmoord te plegen.
  1. De Tweede Golf: Deze mensen zijn nu in hun dertiger jaren en begin veertig. Deze vrijwilligers voelen zich beter in hun vel en er wordt gezegd dat zij bakens of kanalen van de energie zijn die anderen kunnen beïnvloeden door gewoon in hun buurt te zijn. Hun missie van het slechts delen van hun energie met anderen, betekent dat ze niet niets hoeven te doen, maar gewoon zijn.
  1. De Derde Golf: De nieuwe kinderen, van wie velen zijn nu tieners en twintigers zijn. Zij hebben alle kennis die nodig is om ​​op de planeet te bestaan na de dimensionale verschuiving en transformatie die plaatsvindt. Hun DNA is geavanceerder en de grootste uitdaging waarmee zij geconfronteerd worden is niet begrepen te worden door mensen die vinden dat ADHD een aandoening is die met medicijnen behandeld moet worden.

Lees ook: https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2013/10/23/dolores-cannon-de-drie-golven-van-vrijwilligers-en-de-nieuwe-a-arde/

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=jhztp615Al4

Advertenties