Karen Doonan: ‘De GEBEURTENIS in WAARHEID…’ 4 maart 2014

Karen Doonan
De GEBEURTENIS in WAARHEID
4 Maart 2014
bursting+bubbel.jpg

Velen van jullie mogen zich afgevraagd hebben waarom ik terughoudend ben om diepgaand over de GEBEURTENIS te spreken, vele kanalen hebben ook de GEBEURTENIS behandeld maar zonder veel diepgang en hiervoor is een solide reden. Velen filteren eruit vandaan dat de werkelijkheid die rondom jullie heen, door jullie heen en binnenin jullie bestaat met jullie WISSELWERKT, door jullie en binnenin jullie in alle momenten van alle momenten. Met andere woorden de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is geen “statische” werkelijkheid, het beweegt en verschuift terwijl ALLES beweegt en verschuift. Jullie werd GELEERD binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat je in het menselijke ras geboren wordt en dat je dan beïnvloed raakt door alles dat al HIER is, dit is hoogst vervormd want het menselijke leven breidt uit en verschuift in alle momenten van alle momenten, want energie IS GEWOON en energie stroomt onophoudelijk in alle momenten van alle momenten. Het verschil tussen de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en de Nieuwe Aarde is dat de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid een LIMIET heeft, het heeft als het ware een PLAFOND, dus je kunt uitbreiding hebben maar alleen tot een bepaald frequentieniveau, verder dan dit ben je ingedamd en wordt je onderdrukt en de manier waarop de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ontworpen zijn ben je op uiteenlopende punten tot de allerlaatste rand van de bandbreedte ZELF CONTROLEREND.
Velen van jullie ervaren nu dit “PLAFOND” en velen van jullie mogen in zeer veel verontrusting zijn want jullie kunnen de push voelen van de Nieuwe Aarde energieën die jullie HOGER in frequentie en trilling beweegt, maar jullie mogen blind zijn op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau tot waar jullie in feite naar “toegaan”. In WAARHEID zijn jullie aan het UITBREIDEN, maar jullie breiden uit in/naar een werkelijkheid welke jullie BELEMMERD werd van het ooit te ervaren op een menselijk bewust wakend geestesniveau. Bekijk jezelf als zijnde binnenin een bubbel, deze bubbel is behoorlijk sterk, de bubbel in deze analogie wat jullie geleerd werd is de rand van de wereld, als je naar de hemel en naar de wolken kijkt zie je de rand van voornoemde “bubbel”. Alles binnenin deze bubbel werd jullie GELEERD is veilig, te allen tijde werd jullie GELEERD om binnenin de bubbel te blijven en werd jullie geleerd dat alles buiten deze bubbel een gevaar voor jullie is. Ongeveer zoals dieren in een veld dat een elektrisch hekwerk rondom het veld heeft hoef je alleen maar naar de rand van het veld te avonturieren, de schok van elektriciteit te VOELEN en je zult nooit weer waar dan ook in de buurt van het hekwerk komen. Ongeveer zoals de bubbel, behalve de frequentie van de energetische ruimte waarin de planeet Aarde verblijft want deze heeft zich net uitgebreid, dus de bubbel is gebarsten niet alleen van binnenuit maar ook daaraan VOORBIJ.

Herinner je, je bent in een menselijk voertuig geïncarneerd, maar je bent niet volledig geïncarneerd in jouw menselijke voertuig, jouw ZIEL verblijft BUITEN jouw menselijke voertuig en is daarom VAN DE PLANEET AF. Dit wordt door velen in hun menselijke gestalte eruit vandaan gefilterd, en omdat de ZIEL niet fysiek gezien wordt neemt het menselijke logische verstand aan dat de fysieke representatie, die je op en binnenin deze planeet genomen hebben, alles is dat er is. Het “ascentie” proces tot aan dit moment heeft ernaar gestreefd om jou volledig met jouw ZIEL uit te lijnen, zodat je de fragmenten van ZELF die versplinterd werden dwars over de uiteenlopende karmische dimensionale tijdlijnen verzameld en geneest, en dit versterkt jou op een ZIEL niveau, dit stroomt dan IN/NAAR en door jouw menselijke voertuig als de LIEFDE welke IS, en in WAARHEID balanceer jij jezelf zowel van de planeet AF als EROP. Aldus balanceer en verhoog jij jouw energie vanaf BEIDE ZIJDEN van de BUBBEL in deze analogie. Dit werkt eraan om de BUBBEL van indamming TE LATEN BARSTEN en velen van jullie zijn bezig deze frequentie te bereiken.
ALLES is frequentie en de verwijdering van het “plafond”, het barsten van de bubbel zo je wilt is PERSOONLIJK en UNIEK voor ieder individueel menselijk voertuig levend op en binnenin deze planeet. Dit is waarom ik altijd verklaard heb dat de GEBEURTENIS persoonlijk is en waarom velen dit eruit vandaan gefilterd hebben, de leringen toestaand om te helpen hen uit het persoonlijke leven te filteren dat geleefd wordt op en binnenin deze planeet. Want hoeveel jij je met jouw ZIEL uitgelijnd hebt is persoonlijk voor jouw ZIEL missie en de reden voor jouw incarnatie op en binnenin deze planeet. NIET IEDEREEN HEEFT DEZELFDE MISSIE OF REDEN om geïncarneerd te zijn op en binnenin deze planeet. Dit is tegengesteld tot veel van de vervormde spirituele leringen binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat ernaar streeft te leren dat ALLEN ÉÉN ZIJN maardat ALLEN dezelfde missie hebben. Dit is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund.
Op dit moment op en binnenin de planeet Aarde wordt aan jou gevraagd om BALANS te vinden en om de stroom van de LIEFDE welke IS toe te staan om in snelheid toe te nemen en om VRIJELIJK door jou, rondom jou en binnenin jou te stromen en om de gebeurtenissen die in jouw wakende werkelijkheid geplaatst worden toe te staan, en die gemanifesteerd worden door zowel JOU op een persoonlijk menselijk bewust wakend geestesniveau en JOUW ZIEL om jou WAARHEID op nieuwe niveaus te laten zien. Het leven op en binnenin de planeet Aarde voor het gehele menselijke ras zal nu verschuiven en uitbreiden en groeien, want de bubbel, als deze barst, zal een meer intense en geconcentreerde stroming van de Nieuwe Aarde energieën toestaan in en binnenin het oppervlak van de planeet. Bekijk het als een gigantische bubbel en dat de 7 miljard menselijke voertuigen, ieder persoonlijk, deze naar hun Nieuwe Aarde werkelijkheden doorprikken. Wanneer de “kritieke massa” bereikt is dan zal de volledige bubbel die de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is volledig ontbinden. Dit is een proces dat zich van elk moment naar elk moment ontvouwt en hierop kan geen tijdschaal geplaatst worden, aangezien 7 miljard menselijke voertuigen en daarom 7 miljard ZIELEN hiermee in alle momenten van alle momenten wisselwerken.
Op dit moment wordt jullie gevraagd om LOS TE LATEN en de stroming toe te staan. Vanuit dit stroomt AL het andere, VERTROUWEN en GELOOF in dit proces hebbende zal dit toestaan soepeler te stromen, slechts omdat jullie op een menselijk fysiek wakend geestesniveau niet voorbij de bubbel van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid kunnen ‘zien’, ontkracht niet wat eraan voorbij is. Als je in een auto rijdt hoef je niet de volledige weg voor jou uitgespreid te zien liggen, je rijdt elke etappe van de weg, erop vertrouwend dat het voertuig jou op de plaats van bestemming krijgt door de weg te volgen als het belicht wordt. JOUW ZIEL heeft het (over)zicht van een vogel van jouw reis, jouw menselijke voertuig heeft het zicht op wegniveau. VERTROUWEN op je ZIEL zal erop toezien dat je voorbij dat waar je ooit gegaan bent navigeert in dit jouw menselijke gestalte op deze planeet.
“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”
Kx

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

IMuIWVqcFAE?utm_source=feedburner&utm_medium=email

Advertenties