‘Dringende Boodschap voor de Grondbemanning voor de Komende 72 U ren van 29-01-2014 tot en met 01-02-2014…’ door Anna Merkaba, 29 Januari 2014

‘Dringende Boodschap voor de Grondbemanning voor de Komende 72 Uren van 29-01-2014 tot en met 01-02-2014…’ door Anna Merkaba, 29 Januari 2014

Gebaseerd op de informatie die ik vanuit Andromeda en de Pleiaden ontvangen heb, de visioenen waar ik in getrokken werd en de channeling die ik ontving, staat een belangrijke golf van nieuwe informatie en de vernietiging van de matrix energieën op het punt te gebeuren in diegenen die nog steeds slapende zijn, wat toe zal staan dat intergalactische gebeurtenissen plaats zullen vinden die van belang zijn.

Ons wordt opnieuw gevraagd ons te hergroeperen. Wat dit betekent is om gedurende de komende 72 uren een meditatieve staat in te gaan. Dit betekent niet dat we feitelijk in meditatie moeten zitten, maar dat we volledig gebalanceerd zijn en volledig bewust worden van iedere op zichzelf staande seconde volledig en compleet in het NU te zijn. Dit omdat elk en ieder op zichzelf staand persoon zal beginnen informatie te ontvangen vanuit jullie respectievelijke galactische linken. Deze invoering van energie komt van diegenen die gestationeerd zijn boven GAIA, de planetaire uitlijningen en de energieën van onze goddelijke hogere zelven.

Velen van de sleutel-lichtwerkers van de grondbemanning zullen getest gaan worden. Schenk hier aandacht aan en zorg ervoor dat je, ongeacht wat er gebeurt, er NIET op reageert. Sta jezelf niet toe om op een negatieve manier te reageren. Houd je trillingen hoog, hoe moeilijk dat ook voor jou zal zijn. Je moet je zelf geestelijk uit negatieve situaties halen (en houden) en erbovenuit stijgen.

Je moet jouw evenwichtigheid en balans en licht en onvoorwaardelijke liefde gedurende de komende 72 uren vasthouden.

Begrijp alsjeblieft en herinner je dat jullie als Lichtwerkers aanzienlijke machten/krachten en gebieden van invloed vasthouden. Jullie zijn hier om het Licht te verankeren en het is ongelooflijk belangrijk om dat aldus in de volgende 72 uren te doen.

De reden hiervoor is zoals ik hierboven vertelde, veel reinigende energie staat op het punt om onze planeet wederom te bereiken. En zoals jullie allemaal al weten is het ontwaken jegens de waarheid van wie wij zijn geen gemakkelijke kwestie. Vele mensen raken angstig wanneer zij ascentie symptomen beginnen te ervaren, zij beginnen in paniek te raken en die energie van angst is precies de energie die wij proberen te transformeren in/naar Licht en Liefde.

Schenk alsjeblieft aandacht aan alles dat er zich rondom jullie voordoet, aangezien de meesten van jullie bezocht zullen worden, en jullie onderscheid moeten kunnen maken door wie jullie bezocht worden. Dat is waarom het belangrijk is om jullie trillingen hoog te houden. Als je begint alles behalve liefde te voelen of als je dichtheid rondom je heen voelt wat niet vanuit liefde komt, denk dan liefde en alleen liefde in plaats van angstig te worden. Activeer het ultraviolette Licht overal rondom jezelf en jouw gehele gebied van invloed heen.

Er is mij verteld dat een Lichtwerker een bereik met een straal van 29 kilometer rondom hem/haar heen heeft. Wanneer je rondloopt, beïnvloed je op z’n minst 29 kilometer in iedere richting.

Vanaf het moment dat de energieën de mensen weer opnieuw zullen gaan raken en hen vanuit een diepe slaap zullen gaan ontwaken, zal er zich veel chaos ontvouwen. Ons licht zal nodig zijn voor diegenen die dan ontwaken. Door onze trillingen hoog te houden zullen zij die in onze omgeving ontwaken dan ook niet zo hard geraakt worden, en de angst zal automatisch getransformeerd worden en hen sneller met rust laten. En hen in staat te stellen om vreedzaam te besluiten te ontwaken in plaats van te proberen zichzelf of anderen om hen heen schade toe te brengen. En jullie daardoor op een negatieve manier in het proces beïnvloeden. Denk er maar op deze manier aan: wanneer je over straat loopt en je ziet andere mensen glimlachen kan je het niet laten om zelf ook te glimlachen. Als je iedereen ziet staan te fronsen, frons jij ook. Dus wees degene die de hele dag glimlacht. Ik bedoel INNERLIJK, ENERGETISCH, liefde verspreidend naar ALLEN die zich op jouw pad bevinden.

Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, want ik begrijp ook dat wij in een veeleisende wereld leven. MAAR ik weet ook dat wij dit kunnen doen! Als we dat niet zouden kunnen dan zouden we hier niet zijn! Dus het is voor jullie allemaal, die deze boodschap lezen, tijd om JEZELF TE ACTIVEREN, ontsteek deze innerlijke Vlammen. Jullie zijn UITERMATE NODIG.

Doe alsjeblieft al het mogelijke om je energie in balans te houden, in vreedzaamheid, in harmonie, in licht, in onvoorwaardelijke liefde. En zodra je begint te voelen dat je uit je evenwicht gaat, vind dan alsjeblieft een manier om jezelf te herbalanceren. Doe wat voor jou werkt, wat dat ook is.

Een echt goede manier die voor velen onmiddellijk kan werken is het volgende, omdat wat het doet is dat het iedere op zichzelf staande chakra energiepunt in jouw lichaam uitlijnt:

  • Ga rechtop staan en doe je handpalmen in een ‘gebedspositie’ tegen elkaar, met je voeten en benen tegen elkaar.
  • Sluit je ogen en begin LANGZAAM 7 keer in en uit te ademen.
  • Bij het inademen denk je aan elke kleur van de chakra’s, en adem je via de chakra in die met iedere kleur correspondeert. Dus als je met je kroonchakra begint, adem dan daar de violette/paarse kleur in en voel je chakra activeren door je er volledig op te focussen. De tintelende sensatie van de activering voelend en de vreedzaamheid die zich door dat gebied van jouw lichaam verspreidt. Als je uitademt denk dan dat alles dat niet voor jouw hoogste goed werkt jouw lichaam verlaat.
  • Ga hier mee op deze manier door totdat je alle 7 ademhalingen hebt gedaan.
  • Til dan je handen omhoog met nog steeds de palmen tegen elkaar aan en spreid hen dan open en leg met een boog omlaag je de palmen tegen je benen.

Dat is alles, je zou jouw vreedzaamheid en harmonie en balans moeten voelen herstellen!

Doe alles wat je dan ook zou moeten doen om alleen Liefde, Licht, Vreedzaamheid, Vreugde, Harmonie en BALANS te voelen in de komende 72 uren, Dank je wel! Ik houd van jullie allemaal! Xoxoxo

Anna Merkaba – Distant Energy Healer- Channeler – Lightworker.

To book a Healing or Pychic Session with Anna and for more channeled messages to help you on your journey to self discovery visit : Sacred Ascension – Key of Life – DISCOVER YOUR TRUE SELF THROUGH THE VIBRATIONAL MESSAGES FROM BEHIND THE VEIL –http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/

Bron: http://sacredascensionmerkaba.wordpress.com/2014/01/29/urgent-message-for-ground-crew-next-72-hours-12914-2114/?blogsub=confirmed#blog_subscription-2

Vertaling: Frank Withoos [www.opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com]

Advertenties