‘Het Bereiken van Mentale Overzichtelijkheid Binnenin de STORM v an VERANDERING…’ door Karen Doonan, 23 januari 2014

‘Het Bereiken van Mentale Overzichtelijkheid Binnenin de STORM van VERANDERING…’ door Karen Doonan, 23 januari 2014

Op ieder punt binnenin dit “Ascentie” proces mogen jullie door, wat alleen omschreven kan worden als, een “mentale mist” heengegaan zijn. Dit komt door de over stimulatie van jullie logische verstand door de leringen van de oude 3d Aarde. Want binnenin paradigma’s van de oude 3d Aarde werd jullie GELEERD hoe jullie logische verstand in knopen te strikken en dit werd jullie opzettelijk geleerd. Een logisch verstand dat alleen gefocust is op het “oplossen van een puzzel” zal de meest overduidelijke signalen eruit filteren en negeren dat de zaken anders zijn dan dat zij werkelijk zijn. Het menselijke logische verstand HOUDT van een puzzel, het is geen verrassing dat video spellen en elektronische apparatuur gecreëerd zijn om op puzzels te lijken, hoe meer complex hoe beter voor velen op de planeet Aarde die de uitdaging zien en eruit vandaan filteren WAAROM de uitdaging op de eerste plaats aan hen gepresenteerd wordt.

Op dit moment op en binnenin de planeet Aarde mogen velen van jullie in verwarring zijn, velen van jullie mogen proberen “uit te werken” wat er gaat gebeuren, overschakelend tussen “wat als” en “hetzelfde oude, hetzelfde oude”, beide concepten werden gecreëerd binnenin het menselijke logische verstand en hebben niets te maken met de HART ruimte waar je het WETEN vindt. Ik blog voortdurend over het verhuizen in/naar de HART ruimte en dit is niet noodzakelijkerwijs alleen in relatie met de LIEFDE welke IS. De LIEFDE welke IS, is natuurlijk de frequentie van het weefsel van het UNIVERSUM van 3, de hoogste trilling die bestaat. Velen mogen zich vergissen voor het geloven dat ik aan het proberen ben om de wereld “roze en pluizig” te maken en niets zou verder van de WAARHEID verwijderd kunnen zijn. Ik begrijp volledig dat een wereld waarin IEDEREEN op het één of andere niveau van hun Wezen lijdt niet “roze en pluizig” in één nacht tijds gecreëerd kan worden, in feite is het waarachtige concept van roze en pluizig tot in het extreme misleidend en velen filteren de LIEFDE welke IS eruit vandaan wat verschuldigd is aan deze misvatting.

De Nieuwe Aarde is een WERKELIJKHEID waarin ALLEN GELIJK ZIJN, ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN. Het gaat niet over dat iedereen glimlachend en met gekruiste benen op het midden van de vloer zit, dit is vervorming. Verhuizen in/naar de HART ruimte staat toe voor een verbinding die niet gemaakt kan worden vanuit waar anders dan ook binnenin het menselijke voertuig. Je zou niet proberen te ontdekken wat er verkeerd is met jouw auto door in de kofferbak van jouw auto te kijken en de motor te negeren, nochtans doen velen dit met hun menselijke voertuig. Want de HART ruimte IS de motor van jullie menselijke voertuig.

Terwijl de chaos gedurende de komende lineaire dagen op een zeer menselijk bewust wakend geestesniveau begint te ontvouwen, zal de behoefte om in de HART ruimte te zijn groeien en uitbreiden. Vanuit deze ruimte kan de chaos uitgelegd en DUIDELIJK GEZIEN worden, het is alleen het menselijke logische verstand dat het niet uit kan werken omdat het geen referentiepunt heeft. ALLE referentiepunten zijn binnenin de HART ruimte. Velen geloven dat het ascentieproces gaat over het ALLEEN verhuizen in/naar de HART ruimte en het onthechten van het logische verstand, en dit is vervorming. Het menselijke voertuig KOMT MET een brein voor een reden, het brein zijnde het naslagcentrum voor de menselijke levenservaring. Dus het HART creëert en begrijpt en lijnt uit met de CREATIE in WAARHEID en dan slaat het menselijke brein de informatie erop na, een beetje zoals het downloaden van het internet naar jouw pc. In deze analogie is het internet JOUW ZIEL en de pc is jouw menselijke brein.

Op geen enkel punt in dit proces zullen er referentiepunten beschikbaar zijn binnenin de oude 3d Aarde paradigma’s, ALLES is disinformatie op dit niveau en dit is waarom de begeleiding duidelijk is met betrekking tot het verhuizen in/naar de HART ruimte en de uitlijning met JOUW ZIEL. Hoe ken je WAARHEID? Je zult het binnenin JOUW Wezen VOELEN. Dit bespaart uren zo niet dagen/weken aan het proberen iets uit te werken met slechts gebruikmaking van jouw logische verstand. Vele mensen vragen mij op uiteenlopende niveaus of iets WAARHEID is en mijn antwoord is altijd om te VOELEN en dan te reageren. Ik hoef niet iets op te zoeken op het internet of na te slaan uit een boek, ik check het na bij mijn ZIEL. Deze optie is ALTIJD beschikbaar voor JOU en terwijl dit proces nu snel begint te ontvouwen is het UITERMATE BELANGRIJK dat je begint GELOOF en VERTROUWEN in ZELF te hebben en gegidst/begeleidt wordt door hoe JIJ JE VOELT.

Dit mag een nogal vreemde ruimte zijn om naar te verhuizen als jij jezelf altijd toegestaan hebt om gegidst te worden door hoe anderen rondom jou heen reageren, denk eraan dat velen die de planeet met jou delen er geen idee over hebben wat er zich aan het ontvouwen is, dat betekend niet dat zij er niet bij betrokken zullen zijn want ALLEN ZIJN ÉÉN, het is niet alleen diegenen die zijn wat genoemd wordt “wakker” die deel van dit proces uitmaken, de GEHELE mensheid is te ALLEN tijd verbonden. Hoe meer mensen tot nieuwe niveaus van frequentie ontwaken, hoe sneller dit zich zal ontvouwen doch het ZAL zich ontvouwen, het wordt aangestuurd door de Nieuwe Aarde frequenties, wat verwant is aan een sneeuwbal die bergafwaarts gaat en aan snelheid ZAL winnen. Hoeveel snelheid is een persoonlijke beslissing, want er is altijd de optie en keuze om te ontkoppelen van de bewuste creatie van jouw menselijke levenservaring, maar ik zou willen vragen waarom je zou wensen om deze optie te kiezen, dit is waar je steeds gedurende eonen voor geleefd hebt onder de vermomming van karmische dimensionale tijdlijnen en waar vaak naar gerefereerd wordt als “vroegere levens”. ALLES is NU en ALLES is overdekt op het NU.

Als het residu van de oude 3d Aarde frequenties van binnenuit en op de planeet Aarde ontbonden is, dan zal de verbinding met JOUW ZIEL duidelijker worden, wederom de analogie van een radio en bandbreedtes gebruikend, want alles is frequentie in het UNIVERSUM, er is minder “interferentie” van de oude 3d Aarde frequenties. Verbindingen zullen zich snel uitbreiden, het is belangrijk dat jij je bewust bent dat ALLEN ÉÉN ZIJN en dat ALLEN VERBONDEN ZIJN, want de bekwaamheid om te manifesteren breidt zich te allen tijde uit. Je kunt met wilskracht creëren en oncreëren en dit is iets waar je mee mag beginnen te spelen, je mag zeer duidelijke en precieze droomtijd scenario”s hebben waar je mensen/wezens hebt die met jou spreken en informatie aan jou doorgeven. Het is een keuze om dit ofwel van de hand te wijzen als de “droom” welke de oude 3d Aarde jou leert of te beginnen om met de informatie te werken. KEUZE is een verantwoordelijkheid en dit zal in WAARHEID getoond worden terwijl dit proces zich nu snel ontvouwd.

Er is veel disinformatie dat gepromoot wordt in relatie tot wat genoemd wordt een “gebeurtenis” en ik zou jullie aandacht willen trekken naar de 7 miljard INDIVIDUELE WERKELIJKHEDEN die op deze planeet bestaan, in die zin dat elk menselijk voertuig diens eigen persoonlijke werkelijkheid creëert. Verwachting is een gereedschap van de oude 3d Aarde, om verwachting op te bouwen beïnvloed de frequentie van diegenen die deelnemen in de voornoemde verwachting, WAARHEID IS GEWOON en het vereist geen opbouw en geen verdediging, ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN. De verantwoordelijkheid van het bereiken van mentale overzichtelijkheid op een moment wanneer alles in chaos LIJKT te zijn is een persoonlijke keuze, de gereedschappen zijn binnenin elk en iedereen van jullie, het is een persoonlijke keuze om ofwel met de menigte mee te lopen of in het LICHT van de WAARHEID te staan en je te verbinden met JOUW ZIEL en het proces begrijpt dat het menselijke ras nu in deze tijd binnengaat. Die keuze is op ALLE momenten van ALLE momenten de JOUWE.

Kx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘De Volmaakte Storm…’ Karen Doonan, 23 januari 2014

Voor velen mag het woord “storm” uiteenlopende emoties oproepen, het mag zijn dat sommige diep vastgehouden emoties al aan het proberen zijn om hun weg naar het oppervlak van jouw menselijke voertuig te werken. Als je naar de analogie kijkt van een storm op zee, zal de storm beginnen het water op te zwepen en de winden zullen beginnen te blazen en GETIJDE GOLVEN creëren. Er zijn uiteenlopende manieren dat je met een storm kunt werken, je kunt je op moeilijke tijden voorbereiden en de storm UITZITTEN of je kunt met de storm werken. Velen van jullie mogen proberen om jullie boot te keren en GROTE hoeveelheden aan energie gebruiken om te proberen dit te doen. Het is NIET mogelijk om deze STORM te ontlopen want dit is een VOLMAAKTE STORM, in die zin dat het ONTWORPEN is om jullie te helpen de grote emoties los te laten welke aan jullie ONDERWEZEN WERDEN onder de oude 3d Aarde paradigma’s om je aan vast te houden.

Misschien heb jij jouw boot al in de steek gelaten en duik je diep naar de wateren die onder de oceaan liggen, dit scenario zal erop toezien dat jij begint te beseffen dat het mogelijk IS om onder water adem te halen, want het water is de emoties die jouw GELEERD werden om je aan vast te houden. Dit mag een nieuwe loslating/bevrijding voor velen van jullie zijn.

Misschien heb je een veilige HAVEN gezocht en heb je die gevonden en bindt jij je boot vast in voornoemde haven, gereed zijnde om wederom te gaan zeilen wanneer de STORM eenmaal gepasseerd is. Er zijn uiteenlopende scenario’s en ieder scenario zal DOOR JOU PERSOONLIJK voor jou aangepast worden. Hoe lang de storm zal duren, hoe diep het tekeergaat is op de begeleiding van jouw ZIEL, want deze VOLMAAKTE STORM is te allen tijd DOOR JOU voor jou gecreëerd. Diegenen van jullie die JULLIE ZIEL pad verlicht hebben in dit jullie menselijke levenservaring hebben gedurende enige tijd op deze storm zitten wachten, je mag gedetailleerde begeleiding hieromheen gehad hebben, maar je was het spoor bijster tot hoe het zich zou kunnen manifesteren en jouw op een menselijk bewust wakend geestesniveau van dienst zou kunnen zijn.

ALLES is niet zoals het toeschijnt te zijn voor jullie blote menselijke ogen op deze planeet, ALLES IS NOOIT GEWEEST ZOALS HET TOESCHIJNT TE ZIJN en deze WAARHEID zal nu volledig beginnen te verankeren op en binnenin de planeet Aarde. Stormen in de natuur werken eraan om dichte energie op te ruimen, het is de manier van Moeder Natuur van het loslaten van GROTE spanning dat zich opgebouwd had, een opruiming die wanneer eenmaal losgelaten toestaat voor een MEER HELDERE energie om aanwezig te zijn, een DUIDELIJKER perspectief en een kalmte die na IEDERE storm volgt.

Je kunt op dit moment de analogie van de overstroming en NOAH gebruiken, NOAH bouwde zijn ARK zodat hij niet zou verdrinken in de stijgende overstromende wateren, in deze analogie kan je de OVERSTROMING gebruiken als de uitstorting van de lagere dimensionale frequenties van Moeder Aarde, de ARK is de energetische ondersteuning van de Nieuwe Aarde frequenties, want op dit moment bouw je een BOOT van deze frequenties, en hoe meer jij jezelf kunt VERANKEREN in deze frequenties hoe meer SOLIDE en WEERSBESTENDIG jouw boot zal zijn. Wanneer jij de reis begint is een persoonlijke ZIEL keuze, je ZULT het herkennen wanneer het moment daar is om los te laten en op de oceaan van emoties te zeilen die ALLES zijn die jou in WAARHEID scheiden van de oude 3d Aarde werkelijkheid en de NIEUWE AARDE werkelijkheid.

Net zoals met Noah, zal de Nieuwe Aarde jou een DUIF VAN VREDE sturen wanneer het tijd is om jouw boot naar de kust te sturen. Je zult de kust niet zozeer ZIEN als wel de kust VOELEN, en wanneer je wederom voet op solide grond zet zal het zijn om de HEMEL op de AARDE te ervaren.

ALLES is in het open zicht verborgen, en op dit moment wordt jou gevraagd je voor te bereiden om uit te zeilen en dan de WINDEN VAN VERANDERING toe te staan jou dwars over de oceaan heen te gidsen, want dit was altijd bedoeld te ZIJN en JIJ BENT.

Kx

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright Karen Doonan, all rights reserved.

Bron: http://truthcodes.wordpress.com/

Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Advertenties