‘De STORM van de OVERGANG in WAARHEID Binnengaan…’ door Karen D oonan, 22 januari 2014

‘De STORM van de OVERGANG in WAARHEID Binnengaan…’ door Karen Doonan, 22 januari 2014

Terwijl de Nieuwe Aarde energieën volledig beginnen uit te lijnen zal chaos zich SNEL beginnen te ontvouwen, wij zijn begeleid om deze informatie op onze blog te plaatsen om jullie te helpen je voor te bereiden op de overgang van het menselijke ras, hetgeen snel zal beginnen te ontvouwen gedurende de komende lineaire dagen. Want de oude 3d Aarde probeert te onderwijzen dat het Nieuwe Jaar, en hetgeen sommigen noemen het tweede jaar van het Aquarius Tijdperk, op 1 Januari 2014 begon. Dit is een vervorming want het gebruikt de kalender van de oude 3d Aarde paradigma’s welke uit synchronisatie is met de natuurlijke eb en vloed van de universele energieën.

Zoals velen van jullie nu de overgang in/naar de Nieuwe Aarde mogen beginnen te VOELEN, begint het funderingsjaar van de Nieuwe Aarde nu pas (2013 was het jaar van het ontbinden van de oude 3d Aarde in WAARHEID ter voorbereiding voor de grondlegging van 2014 in een lineair context). De begeleiding is duidelijk dat gedurende de komende 7 lineaire dagen de energieën zullen pushen voor de Nieuwe Aarde om fysiek gecreëerd te worden, het kan alleen gecreëerd worden door de frequenties te ontbinden die AL binnenin jullie lopende zijn en waar jullie blind voor mogen zijn. De twee frequenties, dat zijn de oude 3d Aarde frequenties en de Nieuw Aarde frequenties, zijn te ver uiteen in hun bandbreedte om voor hen BEIDE toe te staan om binnenin jullie menselijk voertuig te lopen. Dit zal op een menselijk bewust wakend geestesniveau erop toezien dat je in/naar chaos afdaalt als je probeer vanuit beide tegelijkertijd te creëren, je zult in een wachtpatroon geplaatst worden dat veel frustratie en verontrusting mag beginnen te zien om van binnenuit naar boven te komen.

Door los te laten en de STROOM toe te staan zal je door het overgangsproces heen beginnen te bewegen. Ben te allen tijde begeleidt door hoe jij je VOELT en niet door de ideeën die vanuit jouw menselijke logische verstand gecreëerd worden want zij hebben GEEN referentiepunt voor alles dat nu rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou zal beginnen te ontvouwen. Voor diegenen van jullie die begonnen zijn volledig uit te lijnen en opnieuw gecodeerd werden, zal dit proces erop toezien dat jullie creaties beginnen te manifesteren in jullie externe wakende werkelijkheid. De bekwaamheid om vanuit de Nieuwe Aarde frequenties te manifesteren zal zich zowel beginnen te verdiepen als uit te breiden in/naar een multidimensionale werkelijkheid. ALLEEN WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund en ALLES dat GEEN WAARHEID is zal beginnen te ontbinden, dit mag velen van jullie in diepe verwarring zien als je een lering lopende hebt die verblind, want je zult het ene op een menselijk bewust wakend geestesniveau zien maar je zult niet in staat zijn WAAROM het geen WAARHEID is te begrijpen. Het is uitermate belangrijk je te herinneren dat JOUW ZIEL jou begeleidt/gidst bij de creatie van een NIEUWE WERKELIJKHEID, dit is niet een meer stralender versie van de bestaande werkelijkheid, want GEEN enkel deel van de oude 3d Aarde is WAARHEID op wat voor niveau dan ook.

Er mag veel disinformatie zijn dat nu binnenin de menselijke maatschappij geplaatst wordt want de oude 3d aarde paradigma’s zijn bijna ontbonden, dat wat overblijft is slechts het residu dat overblijft op het cellulaire niveau binnenin ieder menselijke voertuig op en binnenin de planeet Aarde. Het is te allen tijd JOUW verantwoordelijkheid om dit overblijfsel binnenin jouw menselijke voertuig te adresseren. Te proberen om “beschuldiging” extern te plaatsen is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund, alles dat zich voor zal doen zal een afdaling zijn in/naar meer chaos. Voor diegenen van jullie die nu in frequentie verhuizen en ermee begonnen zijn dit proces op HART niveau te begrijpen, is de begeleiding duidelijk om de ruimte te behouden voor het menselijke ras als zij het proces binnengaan dat velen niet kunnen begrijpen, wat verschuldigd is aan de frequentie die zij op het cellulaire niveau vasthouden.

Dit is niet te zeggen dat je anderen toestaat jouw wakende werkelijkheid te controleren of te beïnvloeden, tamelijk het tegenovergestelde, de energetische handtekening van Moeder Aarde ondersteunt nu in WAARHEID VOLLEDIG haar kinderen. Aan JULLIE wordt gevraagd in jullie LICHT te staan en te ZIJN. Om te begrijpen dat diegenen rondom jullie heen die resoneren met de oude 3d Aarde energetische frequenties in diepe frustratie mogen zijn, komt hun kwaadheid en angst vanuit de frequenties die zij lopende hebben op het cellulaire niveau en aan JULLIE wordt gevraagd om te allen tijde LIEFDE en mededogen voor IEDEREEN te hebben ondertussen staande in het LICHT van de WAARHEID.

Voor velen van jullie is dit het moment waaraan jullie misschien vele lineaire menselijke jaren gespendeerd hebben in deze incarnatie ter voorbereiding. Velen van jullie mogen je op dit moment voorbij ieder geloof uitgeput voelen en nochtans wordt aan jullie gevraagd door te gaan het evenwicht te vinden en GELOOF en VERTROUWEN in ZELF te hebben. De werkelijkheid vanaf dit moment voorwaarts gaande (zoals het altijd geweest is maar voor jullie verborgen was) is PERSOONLIJK en UNIEK. Als jullie beginnen de Nieuwe Aarde energieën te ervaren wordt aan jullie gevraagd om dat wat jullie geleerd werd een menselijke levenservaring te zijn volledig los te laten. Er is geen enkele manier om een voet in iedere energetische handtekening te hebben en JOUW ZIEL zal jou deze WAARHEID steeds maar weer opnieuw tonen totdat je deze WAARHEID volledig kunt verankeren en los kunt laten.

Wat er vervolgens en binnenin deze planeet gebeurd is de creatie van de Nieuwe Aarde DOOR, RONDOM en BINNENIN het menselijke ras, te allen tijde is dit INNERLIJK hetgeen jullie de externe manifestatie geeft. JULLIE worden momenteel herinnerd aan de MACHT die JULLIE in WAARHEID ZIJN, jullie worden eraan herinnerd dat JULLIE een energie zijn welke eeuwig is en die in/naar een menselijke gestalte op deze planeet geïncarneerd is voor deze gedenkwaardige gelegenheid. Aangezien dit een PERSOONLIJKE manifestatie is is er geen tijdschaal die gegeven kan worden anders dan om aan te geven dat het proces nu onderweg is. Voor velen van jullie zal dit een levenslange overgangsperiode zijn, voor anderen zal het een brug zijn naar een nieuwe werkelijkheid die je gecreëerd hebt om WAARHEID tot nieuwe niveaus te laten zien hetgeen persoonlijk eerste contact met andere rassen/rijken omvat. JOUW ZIEL heeft de keuze al gemaakt, het probeert jou nu te begeleiden/gidsen in/naar de creatie van deze zeer persoonlijke keuze.

Voor sommigen van jullie die mij persoonlijk kennen is dit nu een tijd van overgang waar ik helemaal mag verdwijnen uit jullie levenservaring, met mijn begeleiding zijnde dat ik niet langer meer hoef te wisselwerken op wat voor niveau dan ook met de oude 3d Aarde paradigma’s. Ik heb een grote hoeveelheid aan ‘tijd’ doorgebracht in een lineair menselijk context mijn vrede hiermee makend en alle leringen ontbindend die ik moest ontbinden om volledig het leven te accepteren waar ik nu volledig in/naar verhuis. Naar de ENE persoon die gekozen heeft om deze nieuwe werkelijkheid met mij te delen stuur ik veel liefde en ik kijk ernaar uit om met jullie ALLEMAAL op de Nieuwe Aarde in WAARHEID te creëren en te delen. LIEFDE IS GEWOON en WIJ ZIJN in WAARHEID.

LIEFDE is eeuwig en is nu manifest op de planeet Aarde in de Nieuwe Aarde werkelijkheid welke nu tot bloei zal beginnen te komen DOOR, RONDOM en BINNENIN het menselijke ras in WAARHEID.

LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.

Kx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

‘Het OOG van de STORM en in WAARHEID Balans Vinden…’ Karen Doonan, 22 januari 2014

De energieën van de Nieuwe Aarde breiden nu uit en groeien, voor velen van jullie mag dit erop toezien dat een vreemd landschap zich begint te ontvouwen rondom jullie heen, door jullie heen en binnenin jullie want de externe wakende werkelijkheid van het menselijke ras zal hetzelfde LIJKEN te zijn. Dus wanneer je ’s ochtends wakker wordt zal jouw woning er hetzelfde uitzien, jouw auto zal er hetzelfde uitzien enzovoorts, wat er veranderd IS is jouw frequentie en trilling en velen van jullie mogen hiermee in beroering zijn. Want je zult een verandering VOELEN maar er hoeft geen overduidelijke reden te zijn voor hoe jij je VOELT. Dit verwart het menselijke logische verstand dat dan poogt te proberen om een “reden” te plaatsen op hoe jij je VOELT of mag proberen jou tot “actie” aan te sporen. Dit mag wederom zeer verontrustend AANVOELEN want de oude 3d Aarde LEERDE te allen tijde actie. Dit is misschien meer uitdagend voor diegenen van jullie in de menselijke mannelijke vorm. De menselijke man op en binnenin de planeet Aarde werd steeds maar weer opnieuw geleerd dat het “zijn rol” is om te “doen”. De frustratie en verontrusting die dan intreedt wanneer er “niets te doen” is kan immens zijn en men moet zich ervan onthechten. Het zijn in de STROOM is het GEVOEL toestaan te stromen zoals je gewaar zult worden dat het begint te veranderen terwijl je door jouw ‘dag’ heengaat.

Het moet ook herinnerd worden dat JIJ je ontkoppelt van het menselijke bewustzijn met het slapen gaan, maar dat jij je HERVERBINDT met het wakker worden. Dus voor velen van jullie mogen de paar momenten als je ontwaakt de meest disoriënterende zijn, want de menselijke bewustzijnsvijver waar jij je mee herverbindt is NIET dezelfde frequentie als degene waar jij je van ontkoppelde. Het werk gaat te allen tijde van moment op moment door op en binnenin de planeet Aarde en de frequentie van Moeder Aarde en het menselijke ras is daarom moment na moment aan het veranderen. Het is de GOLF en de INTENSITEIT van deze frequentie veranderingen die de “storm” van verandering aansturen en jou achterwaarts mogen nemen.

Wanneer ik persoonlijk wakker wordt neem ik een paar momenten om te proberen mijn balans te vinden en om me te centreren voordat ik ook maar iets anders doe. Om uit bed vandaan te springen (voor diegenen van jullie die nog steeds kunnen springen!) zonder een gedachte zal ervoor zorgen dat jullie vanuit een bepaalde hoek iets niet aan kunnen zien komen specifiek gedurende de aankomende paar lineaire dagen. JIJ hebt te allen tijde de controle over jouw frequentie en dit moet te allen tijde herinnerd worden. Het OOG van de storm is waar het het meest rustig is, alles kan zich rondom jou heen haasten maar de kalmte is in het CENTRUM van de STORM, in achting van jouw menselijke voertuig en menselijke levenservaring is het OOG van de STORM de HART ruimte. Hoe het ook zij, dit ben jij die enige tijd neem om alleen door te brengen en eenvoudig te centreren en een gouden hart in jouw HART ruimte te plaatsen en de aandacht vast te houden om dit gouden hart toe te staan door jouw menselijke voertuig heen te reizen, en voor het nemen van concentratie op jouw ademhaling. De ADEMHALING is een sleutel voor het menselijke voertuig. Bij tijden van stress is de bekwaamheid om volledig adem te halen vaak samengesteld met de ademhaling zijnde oppervlakkig en snel. DIEPE ademhalingen zullen jou helpen je te centreren.

Slaappatronen mogen zeer onregelmatig worden gedurende de komende lineaire dagen, het moet herinnerd worden dat tijdens het overgangsproces het menselijke voertuig veranderd van een op koolstof gebaseerde structuur naar een op KRISTALLIJNE gebaseerde structuur en de behoeften daarvoor veranderen. Slaap mag verwant raken aan een meditatie, je mag meer bewust wakker zijn tijdens jouw slaap, in zoverre dat jij je ervan bewust mag zijn dat jouw lichaam rust maar dat jij bewust bent. Het menselijke voertuig moet nog steeds rust hebben en als je moet gaan liggen en eenvoudig diep adem moet halen, dan, zo zij het. Als je kiest om hiermee in chaos te gaan dan zal je beginnen om MEER chaos te creëren. Er zijn leringen binnenin de oude 3d Aarde paradigma’s in relatie tot slaap maar deze zijn hoogs vervormd. Jouw menselijke voertuig WEET wat het nodig is, de uitdaging is altijd om uit de weg vandaan te treden en de behoeften van het menselijke voertuig te eren zonder het menselijke logische verstand toe te staan tussenbeide te komen.

De behoefte voor voedingsproducten en water/vloeistof mag ook veranderen gedurende de komende paar dagen, je mag je zeer uitgedroogd voelen, wederom jullie aandacht naar de KRISTALLIJNE structuur trekkend waar jullie nu in/naar overgaan, dit heeft MEER hydratatie (vocht) nodig op bepaalde tijdstippen van intense energetische beweging, laat je begeleiden door hoe jij je VOELT en neem niet zonder meer aan dat je een bepaalde vloeistof nodig bent. Persoonlijk ben ik begonnen met het drinken van immer toenemende hoeveelheden aan puur vruchtensap, dit veranderd bij tijden naar het zijn van kokosnoot water maar de behoefte voor feitelijk water is op dit moment afgenomen. Dat gezegd hebben, op één punt dronk ik 3 liter water met daarbovenop ook nog vruchtensap per dag. Het is uitermate belangrijk om synchroon te zijn met dat waar jouw menselijke voertuig om vraagt.

Het is geen goed idee op het moment om je in Moeder Aarde te verankeren, dit mag weinig zinvol klinken maar de oude 3d Aarde werkelijkheid is nu volledig, frequentiewijze, aan het ontbinden, je wenst niet om verankerd te zijn in iets dat in het proces van ontbinding is. Er mag veel disinformatie zijn rondom het ‘aarden” tijdens deze tijd, dus wees alsjeblieft gegidst door hoe jij je te allen tijde VOELT. Ben je bewust dat het verankeren van jezelf IN iets betekend dat jij je er volledig mee uitlijnt en je zult het verankeren binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig, je hebt te ALLEN tijde een KEUZE. Het is uitermate belangrijk dat je bewust blijft over de keuzes die je maakt omdat zij jouw menselijke levenservaring te allen tijde aansturen.

De bekwaamheid om te manifesteren is verhoogd binnenin deze STORM van verandering, maar ALLEEN WAARHEID wordt ondersteund, daarom mag het lijken dat dingen manifesteren en dan wederom ontbinden, en om hiermee te werken VOEL eenvoudig ieder deel van jouw manifestatie en pas dan de delen opnieuw aan die geen WAARHEID zijn, de oude 3d Aarde zal jou te allen tijde proberen te onderwijzen dat het niet mogelijk is dat te manifesteren wat binnenin de HART ruimte is. Dit is vervorming want het mag eenvoudig één deel van de manifestatie zijn dat niet op één lijn is met jouw ZIEL, je zou niet ophouden met het bouwen van een woning en het dan slopen als je bijvoorbeeld eenvoudigweg de verkeerde maat ramen besteld had, je zou de juiste ramen opnieuw bestellen en doorgaan met het bouwen van jouw woning. De oude 3d Aarde zal TE ALLEN TIJDE proberen jou te overtuigen dat dit het einde van de wereld is, op sommige niveaus is het dat ook natuurlijk, het is het EINDE VAN DE OUDE 3d AARDE WERKELIJKHEID, iets waarvan de 3d Aarde zal proberen jou te overtuigen is dat het het einde van jouw menselijke levenservaring zal zijn.

JIJ incarneerde niet op deze planeet in deze tijd om door te gaan te buigen voor de dreigingen van een CREATIE welke geen plaats heeft in het UNIVERSUM van 3, je kwam hier om JEZELF te laten ZIEN op een menselijk bewust wakend geestesniveau wie JIJ in WAARHEID BENT en het UNIVERSUM van 3 en het AL ondersteund dit te ALLEN tijde.

“LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.”

Kx

Vertaling: Cobie de Haan – (http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/)

Copyright Karen Doonan, all rights reserved.

Bron: (http://truthcodes.wordpress.com/)

Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Advertenties