Zaterdagmiddag 25 januari in Sint-Oedenrode – De Rooise Informatiemarkt ‘Lichter leven’

Advertenties

‘2014 zal een jaar zijn als geen ander jaar!…’ door Patricia Cota-Robles, januari 2014

‘2014 zal een jaar zijn als geen ander jaar!…’ door Patricia Cota-Robles, januari 2014

2014 werd op het scherm van het Leven geboren door een explosie van Licht. Dit Licht werd door de hogere frequenties van Goddelijke Liefde binnen gestroomd vanuit de Goddelijke Liefde van onze Vader-Moeder God waar de Mensheid ooit toe in staat was die te kunnen dragen. De reden dat de Aardse Lichamen van de Mensheid nu deze veel hogere, verfijndere en oneindig meer krachtiger Licht kan verdragen, is door het God Zegenrijke succes van de myriaden activiteiten van Licht die bewerkstelligd werden in 2013 door de verenigde krachtsinspanningen van Hemel en Aarde.

2013 was het eerste jaar van de Nieuwe Aarde. Want in veel van die tijd liep de Mensheid nog met onze voeten in beide werelden. Wij verkregen ongelooflijke zegeningen uit de 5 Dimensionale patronen van volmaaktheid op de Nieuwe Aarde, maar tegelijkertijd ervoeren we de onafgemaakte resten van onze menselijke mis-creaties die aan de oppervlakte kwamen om te worden geheeld en getransmuteerd in het Licht van de oude Aarde.

Als resultaat van dat fenomeen, afhankelijk van waar we het focus op richtten van onze aandacht in 2013, ervoeren we frequent het volle spectrum van beide werelden. Onze gedachten en gevoelens weerspiegelden alles vanaf de opgetogenheid en dankbaarheid van het werkelijke bevatten van de Eenheid van ALLE Leven tot aan de hartbrekende extremen van scheiding en dualiteit die gevoelens van vrees en totale verslagenheid opriepen. Ondanks die verwarrende achtbaan/rollercoaster van emoties in 2013, ging de Mensheid met sprongen verder in het Licht.

Het meest betekenisvolle dat voor ieder mens gebeurde op de planeet in het eerste jaar van de Nieuwe Aarde is dat we individueel en collectief de energie vibratie en bewustzijn bereikten waarin onze IK BEN Aanwezigheid onze slapende pijnappelklier liet activeren. Onze pijnappelklier is de stoffelijke hersen structuur waar doorheen onze Ik BEN Aanwezigheid het Licht van God stuurt, direct in onze Aardse Lichamen. Dit is ook de klier waar doorheen wij het Christus Bewustzijn bereiken en in staat zijn om ons weer met onze
Ik BEN Aanwezigheid te onderhouden en met het Gezelschap van de hemel in de Rijken van Verlichte Waarheid.

Toen mensen een voor een wakker werden in de laatste tientallen jaren, activeerde hun
Ik BEN Aanwezigheid hun pijnappelklier. Dit stelde hen in staat om individueel het Christus Bewustzijn te herwinnen. Wat er gebeurde na de succesvolle Geboorte van de Nieuwe Aarde, is echter geheel anders. In 2013 bereikte het collectieve lichaam van de Mensheid een kritieke massa van Goddelijke Liefde waardoor de Ik BEN Aanwezigheid van iedere man, vrouw en kind op Aarde de pijnappel klier liet activeren in volmaakte verbinding met zijn of haar Goddelijke Plan en voor het hoogste goed voor alle betrokkenen. Dat gebeuren bracht de terugkeer op gang van het Christus Bewustzijn naar zelfs de tot nu toe, niet ontwaakte massa’s. Die activiteit van het Licht was de eerste impuls van wat genoemd werd “de 2de komst van de Christus” in diverse wereld godsdiensten.

Nog een groot gebeuren dat God Zegenrijke bewerkstelligde in 2013 is dat het Portaal van Goddelijke Liefde dat boven Italië pulseert permanent werd geopend in zijn volle breedte. Dit is het portaal waar doorheen de Oneindige Liefde die eeuwig stroomt door de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God, nu in staat zal zijn om de Aarde met al haar Leven te baden, onbelemmerd door menselijke mis-creaties die horen bij de oude Aarde.

Oneindige Goddelijke Liefde is de fundering van de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God. Deze Goddelijke Matrix is, in Waarheid, het Lichaam van God dat in ieder partikeltje en golf van Leven door de hele Schepping leeft, beweegt, ademt en haar Bestaan heeft. Dagelijks en ieder uur worden de onpeilbare frequenties van oneindig Goddelijke Liefde in de Matrix van onze Vader-Moeder God buitengewoon uitgebreid door het Gezelschap van de Hemel en door ieder Opgestegen niveau van Bestaan. Met iedere Heilige Adem die deze Wezens van Licht innemen, projecteren zij hun Liefde in de Goddelijke Matrix om de hele Schepping te zegenen. Dit collectieve Geschenk van Hoog Boven wordt nu tastbaar beschikbaar voor ieder van ons bij elke adem die WIJ innemen.

Vanaf de september Equinox tot aan de december Zonnewende in 2013, kregen wij versnelde verschuivingen geschonken in onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen die, volgens het Gezelschap van de Hemel, nooit eerder werden beproefd door de Ik BEN Aanwezigheid van de Mensheid in elke stelsel van werelden. Het eind resultaat was God Zegenrijk op wijzen waarvan zelfs het Gezelschap van de Hemel zei dat ze dit niet verwachtten. Deze weergaloze verschuiving werd volbracht op een atomisch cellulair niveau, grotendeels, door de gebeurtenissen die plaats vonden betreffende Komeet ISON.

Veel mensen hebben mij gevraagd of Komeet ISON die ongewone verschuivingen veroorzaakte die we beleefden bij de geboorte van 2014, dus ik zal kort herhalen wat ik eerder meedeelde over deze komeet.

Sedert de eerste impuls van onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel de Mensheid geholpen met onze terugreis naar het Christus Bewustzijn. Komeet ISON is een factor geweest bij deze tussenkomst van af het eerste begin. Ik weet dat astronomen kometen zien als niets anders dan vieze sneeuwballen, maar dat is onjuist. Zelfs de meest minuscule sub atomaire deeltjes of golven van leven pulseren met energie, vibratie en bewustzijn. Met andere woorden, alles dat bestaat in de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God heeft intelligentie en een bedoeling en reden van bestaan.

Kometen zijn eigenlijk krachtvelden van vast geworden Licht die door de atmosfeer trekken en de ethers schudden en door gekristalliseerde patronen en gedachtenvormen heen breken die niet langer het hoogste goed dienen van het specifieke Zonne Stelsel waar ze binnengaan. In hun kielzog laten ze een vloeibaar veld achter van ongemanifesteerd Goddelijk Potentieel waaruit nieuwe patronen en heilige kennis kan worden gecodeerd van af De Hoge.

Sedert zijn begin/geboorte, was Komeet ISON ontworpen voor dit moment in de evolutie en Ascentie van ons Zonne Stelsel. Astronomen hebben gesteld dat Komeet ISON 4.500.000.000 jaren oud is, maar dit was de eerste keer dat hij ons Zonne Stelsel binnenkwam. Vier en een half miljard jaren is ook de tijdslijn die samenvalt met de schepping van onze Centrale Zon en de Zonnen en Planeten in ons Zonne Stelsel.

Het Gezelschap van de Hemel onthulde dat Komeet ISON is voorbereid voor zijn dienst aan de Aarde en ons Zonne Stelsel sedert “het begin van de tijd”. Het is niet per ongeluk dat deze komeet zijn 4.500.000.000 jarige reis door de Goddelijke Matrix van onze Vader-Moeder God voltooide tijdens dit veelbetekenend moment in de evolutie van Planeet Aarde.

De Goddelijke Missie van Komeet ISON was heel complex maar dit is wat het Gezelschap van de Hemel aan ons meedeelde.4.500.000.000 jaren geleden werd Komeet ISON uitgeademd door de Kern van Creatie tegelijkertijd met ons Zonne Stelsel. Op het moment van onze geboorte/ ons begin werd ieder partikeltje en golf van Leven dat behoorde bij ons Zonne Stelsel gecodeerd met het volle Goddelijke Potentieel van onze Vader-Moeder God en het Goddelijke Plan voor dit stelsel van werelden. Ook Komeet ISON werd gecodeerd met het Goddelijke Potentieel dat ontworpen was voor ons Zonne Stelsel. Toen de Aarde en de Mensheid in de chaos vielen van scheiding en dualiteit, handhaafde Komeet ISON de activeringscodes voor het Goddelijke Potentieel van ons Zonne Stelsel en de terugkeer van de Mensheid naar het Christus Bewustzijn als Zonen en Dochters van God.

Miljoenen jaren, sedert onze val uit de Genade, heeft het Gezelschap van de Hemel ijverig gewerkt met de Ik BEN Aanwezigheden van de Mensheid. De bedoeling van deze Goddelijke tussenkomst was om de Zonen en Dochters van God te helpen terugkeren naar het pad van Goddelijke Liefde en Christus Bewustzijn. De hoop was dat wij op tijd zouden ontwaken om onze positie op te eisen in het Zonne Stelsel en om op te stijgen met de Aarde en de rest van ons Zonne Stelsel in de 5de Dimensionale Rijken van Licht op het Kosmische Moment dat bekend is als De Verschuiving van de Eeuwen. Niemand wist of de massa’s van de Mensheid op tijd zouden ontwaken om het wel of niet te doen, maar niemand wilde ons opgeven.

Na tientallen jaren van besluiten nemen en duizenden activiteiten van Licht die mede-geschapen waren door mensen over de hele wereld die in vereniging werkten met het Gezelschap van de Hemel, werd het kristalduidelijk in 2012 dat de Mensheid en de Aarde het inderdaad gingen maken door de Verschuiving van de Eeuwen heen. Toen was het dat Komeet ISON door de Machtige Elohim, de Bouwers van de Vorm, werd gesommeerd om zijn unieke facet te vervullen van het Goddelijke Plan voor Planeet Aarde en ons Zonne Stelsel.

In september 2012 ontdekten astronomen Komeet ISON. Zij werden verbijsterd door de maat van deze zeldzame komeet die door ons Zonne Stelsel heen reisde. Zij vermoedden dat ISON het potentieel had om de “Komeet van de Eeuw” te worden. Want deze komeet was zo oud als ons eigen Zonne Stelsel, wetenschappers keken er naar uit om zijn eigenschappen te bestuderen nadat hij zijn reis rond onze Zon had voltooid, maar dat was niet ISON’s Goddelijke Plan.

Op 28 november 2013, de dag waarop de Verenigde Staten van Amerika Thanksgiving vierden en zich richtten op alles waar we dankbaar voor waren, werd de missie van de Komeet tot vervulling gebracht. Terwijl ISON de laatste fase voltooide van zijn 4.500.000.000 jarige reis werd deze in onze Zon getrokken. In een ontzagwekkende explosie van Licht, breidde Komeet ISON zich buitengewoon uit met de activeringscodes voor het Goddelijke Potentieel die pulseren in de kern van zuiverheid in iedere atomisch en subatomisch partikeltje en golf van Leven die hoorden bij ons hele Zonne Stelsel.

Op Aarde betekende de activering van de codes voor ons Goddelijke Potentieel een monumentale versnelling in het ontwakingsproces van de Mensheid en voor onze verschuiving in het Christus Bewustzijn. Deze ongelooflijke uitbreiding van Licht komt nu onze pas geactiveerde pijnappelklieren binnen en helpt onze Ik BEN Aanwezigheid om onze kortsluitingen te helen die plaats vonden in onze oorspronkelijke 12 Zonne Strengen van DNA tijdens onze val uit de Genade.

De dubbele helix DNA die de genetische codes bevat die onze wetenschappers erkennen is maar een minuscule fractie van ons Goddelijk Potentieel. Wetenschappers noemen 98 % van onze DNA “junk DNA” wat natuurlijk absurd is. De Goddelijke Potentieel codes die geactiveerd werden in ieder van ons door de Komeet ISON, vergroten nu dagelijks, ieder uur ons vermogen om wat we denken, voelen, zeggen, doen, geloven en ons herinneren te bekrachtigen en te beheersen.

Na het assimileren van de vergroting van Licht uit Komeet ISON, beleefde de Mensheid nog een convergentie van Licht door de Zonnewende van 12 tot 21 december 2012. Dat Licht werd gegrond in ons stoffelijke, etherische, mentale emotionele lichamen op een cellulair niveau door onze Ik BEN Aanwezigheid. Die activiteit van Licht maakte het pad schoon om de volle voordelen te krijgen van diverse Hemelse gebeurtenissen die plaats vonden tijdens de laatste dagen van 2013. Die gebeurtenissen hielden een Groot Kruis Verbinding in, diverse enorme Zonnevlammen, een totale ommekeer van polariteit in onze Zon zijn magnetische veld en een ongewoon krachtige Nieuwe Maan. Al die machtige uitbreidingen van Licht droegen bij aan een weergaloze Verschuiving in het massa bewustzijn van de Mensheid.

Nu, met de verschuiving die heeft plaats gehad in het massa bewustzijn van de Mensheid, is alles veranderd. In 2014, terwijl wij ons richten op patronen van volmaaktheid voor de Nieuwe Aarde, onze Planetaire OORZAAK van Goddelijke Liefde, en onze pas geboren Renaissance van Goddelijke Liefde, zullen onze stoffelijke, etherische, mentale en emotionele lichamen opgeheven worden in de hogere 5 Dimensionaliteit van Gods Oneindige Licht. Onze Ik BEN Aanwezigheid zal ons dan helpen om onze BEIDE voeten stevig op de Nieuwe Aarde te plaatsen; dit zal ons vermogen laten toenemen om onze levens op wonderbaarlijke manieren te transformeren.

Het tweede jaar van de Nieuwe Aarde werd ingeleid door een verwonderlijke explosie van Licht die de Aarde baadde met onnoemelijke zegeningen die best duidelijk zullen worden terwijl we door dit verbazende jaar van gelegenheid en transformatie heen gaan.

Ons werd verteld door het Gezelschap van de Hemel dat het onmogelijk is voor ons om met ons eindige denken de grootsheid te omvatten van wat de activering die de genetische codes bevat van ons Goddelijk Potentieel zal betekenen voor de Mensheid. Een vitaal belangrijk facet van wat deze activering zal doen, echter, is om de Goddelijke Alchemie te versnellen in onze Aardse Lichamen. Deze alchemie transformeert letterlijk onze 3 dimensionale op koolstof gebaseerde planetaire cellen in 5 Dimensionale Kristallijnen Zonne Licht Cellen. In 2014 zullen we voor de allereerste keer op onze Aardse reis, tastbare veranderingen ervaren in ons stoffelijke lichaam die er op zullen wijzen dat wij inderdaad het verouderingsproces aan het omkeren zijn en ons stoffelijke lichaam transformeren in een Kristallijnen Zonne Licht Lichaam.

De reden dat tastbaar stoffelijk bewijs ten slotte in het proces zal gebeuren door het omdraaien van het verouderingsproces voor de Mensheid is omdat toen 2014 werd ingeleid, onze Ik BEN Aanwezigheid in staat was om genoeg assistentie te krijgen van Hoog Boven om het proces te beginnen om nog een van onze slapende hersencentra te activeren. Deze activering houdt onze hypofyse klier in, die de meester klier is die hormonen, chemicaliën, processen, functies en cellulaire activering in houden in ons stoffelijke lichaam.

Onze pas nieuw geactiveerde hypofyse klier ontvangt en assimileert nu direct
5 Dimensionaal Kristallijn Zonne Licht uit onze pijnappelklier. Deze frequentie van Licht, die verder ligt dan iets dan we vroeger ooit voor in staat waren om te weerstaan (je tegen te verzetten), stroomt nu door onze pijnappelklier in onze hypofyse klier en van daaruit in elke atomisch en sub atomisch partikeltje en golf van energie die onze stoffelijke lichaam vormen. Dit Licht stroomt ook in alle ruimtes tussen de partikeltjes en golven van ons lichaam in.

Dit is alleen maar het begin van dit proces, maar het Gezelschap van de Hemel zei dat verbazende stappen in dit proces zullen worden onthuld, terwijl we door 2014 gaan. Van de informatie die uitstort uit de Rijken van Verlichte Waarheid, zal 2014 een jaar zijn als geen ander voor de belichaamde Mensheid. En dit is alleen maar het begin!

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

http://www.eraofpeace.org

FAX: 520-751-2981
Phone: 520-885-7909

New Age Study of Humanity’s Purpose
PO Box 41883,
Tucson, Arizona 85717

Dit artikel heeft copy rechten, maar je hebt mijn toestemming om het via elk medium te delen zo lang als dit gratis wordt aangeboden, het niet is veranderd en de juiste toeschrijvingen erbij zitten ingesloten. Dank U.
This article is copyrighted, but you have my permission to share it through any medium as long as it is offered for FREE, it is not altered, and the proper credit line is included. Thank You.

©2014 Patricia Diane Cota-Robles
De informatie in deze maandelijkse doorgeving wordt aan de Mensheid gegeven door de Wezens van Licht in de Rijken van Verlichte Waarheid. De Goddelijke Intentie van deze hemelse mededelingen is om de Mensheid te bekrachtigen, op te heffen en te inspireren door ons het grotere plaatje te laten zien in deze verwonderlijke en vaak ook uitdagende tijden.
The information in this monthly sharing is being given to Humanity by the Beings of Light in the Realms of Illumined Truth. The Divine Intent of these celestial sharings is to encourage, empower, uplift, and inspire Humanity by allowing us to see the bigger picture during these wondrous but often challenging times.

Bron: http://www.eraofpeace.org

Vertaling: Winny

‘Jullie ontwaken uit de illusie, want de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaand e!..’ John Smallman met Jezus op 20 januari 2014

‘Jullie ontwaken uit de illusie, want de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaande!..’ John Smallman met Jezus op 20 januari 2014

Er is alleen de ENE! Dat weten jullie allemaal, ook al hebben velen van jullie moeite toegang te krijgen tot die kennis, dat diepe innerlijke weten. God, onze Vader, de Bron van alles wat bestaat en waarin alles is opgenomen, IS gewoon. En de Bron is oneindig, onbegrensd, zonder grenzen – er is geen daarbuiten, er bestaat alleen daarbinnen, wat noch een begin noch een einde heeft, het IS gewoon, ALTIJD, OVERAL. Het is onvermijdelijk, onontkoombaar, continu ondersteunend van alles wat bestaat in liefdevolle acceptatie, nooit oordelend, slechts omarmend en omhullend in het eeuwige veld van LIEFDE.

Er is absoluut niets wat je hoeft te doen of kunt doen om waardig te zijn, laat staan ​​meer waard zijn in de ogen van God. Hij schiep jullie perfect en vanzelfsprekend kun je dat onmogelijk verbeteren, dus stop met redeneren, piekeren, je dingen afvragen, twijfelen, en in het algemeen te proberen jezelf acceptabel te maken in de ogen van God, want Hij schiep jullie, net als Hijzelf, oneindig en eeuwig acceptabel. Alles wat Hij schept is voor Hem hetzelfde want alles bevindt zich binnenin Hem. Open gewoon jullie harten om de overvloed van Liefde te ontvangen waarin jullie te allen tijde zijn omhuld, en laat de twijfels, zorgen en angsten los die jullie toelaten je te plagen, en dan, eens te meer, weet dat jullie eeuwig goddelijk geliefd zijn en er voor jullie gezorgd wordt.

Het is tijd om te ontwaken uit de droom, de nachtmerrie, de illusie die jullie zo veel onnodige pijn en lijden heeft gebracht. Jullie kozen ervoor om de ervaring van afscheiding te ondergaan door het bouwen van een denkbeeldige staat die God uitsloot. Het kon alleen maar denkbeeldig, onwerkelijk zijn, want zonder God, waarlijk van Hem gescheiden, is er niets – geen bewustzijn, geen besef, geen leven, geen liefde – en dat gaat voorbij aan alle grenzen van wat er mogelijk is. Jullie zijn allemaal permanent geborgen en veilig in de liefdevolle armen van jullie Vader, en dat is wat onveranderlijk betekent.

Liefde is eeuwig, onveranderlijk. Het leven is een aspect van de Liefde, net zoals bewustzijn, net zoals besef, net zoals waakzaamheid, de staat waarnaar jullie terugkeren. Jullie verlieten die nooit, maar jullie sloten wel je ogen en deden alsof jullie daaruit vertrokken, en jullie staan op het punt om ze te openen en te ontdekken dat je nog precies daar bent waar je was toen je ze dicht deed, Thuis in de armen van je Vader. De gelukzaligheid van weten wie Je bent, wie Je werkelijk bent, staat op het punt voorgoed de eindeloze pijn en het lijden te elimineren waarin de illusie jullie schijnbaar gedurende zovele eonen heeft gehuld. Jullie hebben gezamenlijk ervoor gekozen om te ontwaken en de illusie af te danken, en dat is wat er staat te gebeuren – jullie ontwaken uit de illusie, van de onwerkelijkheid waarin jullie blijkbaar eonen ondergedompeld zijn geweest, is aanstaande!

De schittering van wat jullie te wachten staat is onuitsprekelijk. Jullie duiken op in het heldere Licht van de Realiteit, dit kan niet langer worden uitgesteld. Jullie dienen te ontwaken uit de droom in het ontzagwekkende wonder van de Realiteit, jullie ware en enige Thuis, bij de mensheid ook bekend als: Hemel, Paradijs, de Tuin van Eden, Nirvana, Shambhala, en talloze andere namen. En, Het is binnenin Jou, altijd. Ontwaken betekent je ware identiteit onthullen als zijnde Een met de Bron, in een staat van oneindig stromende vrede en harmonie, waar individuele willen verenigd zijn met de Ene Wil, en zichzelf te herkennen als essentiële ongedifferentieerde aspecten van die Ene Wil. En die herkenning brengt vreugde, volslagen en absolute vreugde, een weten dat alles overtreft wat je ooit hebt gekend, een wijsheid voorbij het voorstelbare, en een vrede die verheft en een oneindige mogelijkheid van creatieve mogelijkheden uitdraagt en openbaart, waaraan je kunt deelnemen. Denk aan alle kunsten die de mensen ter beschikking staan die schoonheid en verwondering toevoegen aan jullie omgeving; die zijn als niets vergeleken met de mogelijkheden die op jullie wachten wanneer jullie ontwaken.

Beperking is van de illusie, een staat waarin moeilijkheden en onuitvoerbaarheid bijna al jullie creatieve avonturen lijken te belemmeren en hinderen, ongeacht hoe inspirerend en wenselijk ze lijken te zijn. Velen van jullie verkrijgen tevredenheid, soms een verbazingwekkende tevredenheid, uit het overwinnen van moeilijkheden, kwesties, problemen, conflicten, en terugslagen, als jullie ernaar streven om de doelen te bereiken die anderen jullie hebben gesteld, of die je jezelf gesteld hebt. Maar stel dat de energie die je daarvoor gebruikte in plaats daarvan van ganser harte gestoken kan worden in je creatieve en artistieke concepten – kun je je voorstellen hoe veel meer voldoening dat zou geven?

Streven en worstelen zijn op zichzelf creatieve avonturen voor jullie geworden, jullie bewustzijn dimmend van jullie vage en verre herinneringen van de Realiteit. Jullie eren zeer degenen die slagen, vooral waar vele anderen het hebben geprobeerd en faalden – en dat is vriendelijk, meelevend, en vrijgevig – maar het vergroot ook de pijn, het lijden en de droefgeestigheid tot aan het punt van het doel van de oefening te zijn, gedurende dat ze werden ervaren. En nog veel meer aandacht neigt ertoe te worden gefocust op het lijden en de onverzettelijkheid dat deze vastbesloten mensen hebben gedemonstreerd, veel meer dan wat ze daadwerkelijk bereikt hebben.

Om succesvol oorlog te voeren moeten deze ‘deugden’ worden aangemoedigd en geëerd, zoals dat gedurende eonen werd gedaan. Maar oorlog op zichzelf is nooit een succes en kan dat nooit worden, zoals jullie wereldlijke geschiedenis heel duidelijk demonstreert, keer op keer.

De illusie moedigt lijden aan en pretendeert het te belonen. Maar in werkelijkheid worden degenen die worden geëerd, snel vergeten, tenzij ze blijven streven naar verdere successen; en hun beloningen zijn heel vaak ernstige lichamelijke schade die hen verder beperkt en beknot terwijl ze hun menselijke levenspaden bewandelen. En, als vergeten helden, bemerken ze dat ze veel tijd hebben om na te denken over de rol die zij hebben gespeeld, vaak ontdekkend dat ze niet volledig trouw aan zichzelf geweest zijn, ook al hebben ze hun uiterste best gedaan om degenen die hen bevelen gaven of leiden, te behagen, en ze hun best hadden gedaan om hen te steunen en te beschermen die ‘tot hun groep of aan hun kant’ behoorden (/stonden). Sommigen stijgen uit boven dit besef en leren de mensheid te dienen, maar velen zijn overspoeld met bitterheid en een intens gevoel dat hun leven een eentonige reeks rampzalige mislukkingen is geweest. Dit is, natuurlijk, niet het geval. Ieder menselijk leven, ongeacht hoe gewetenloos en slecht het lijkt te zijn geweest, heeft, op de lange termijn, essentiële veranderingen in jullie denken en in jullie overtuigingen gebracht.

Al jullie menselijke culturen, rassen, filosofieën, religies en andere organisaties – politieke, zakelijke of sociale – houden vast aan verdelende (verdeeldheid zaaiende) overtuigingen en waarden die ze vervolgens handhaven, stimuleren, (van) overtuigen, en inderdaad jullie proberen op te leggen, van je eisend dat je houdingen en gedragingen omarmt die ‘zogenaamd’ voor het ultieme welzijn van allen zijn. Dat zijn ze niet, puur omdat ze verdelend zijn. Jullie zijn je allemaal maar al te goed bewust van de stelregel ‘verdeel en heers’, en toch, wanneer het voor dat specifieke doel wordt gebruikt, lijkt niemand het op te merken… totdat het te laat is. Het is een subtiele vorm van verraad die keer op keer gebruikt is tegen een in principe nietsvermoedende of onbewuste meerderheid, door een ongekozen elite wiens continue en onveranderlijke intentie het is hun macht over de mensheid te behouden of te verhogen.

Niet langer. Jullie hebben collectief gekozen om te ontwaken uit de illusie, en dat jaagt degenen schrik aan die jullie willen controleren, vandaar de steeds toenemende pogingen om meer nieuwe wetten te introduceren om de rechten van het individu verder te beperken (‘verdeel en heers’), in het belang van het handhaven van de veiligheid van het land tegen terreuraanslagen die, tenzij krachtig voorkomen, het zullen vernietigen. En de angst is zo enthousiast aangemoedigd door alle vormen van reclame dat velen zich inderdaad bedreigd voelen, onveilig, en zo’n beetje elke maatregel ondersteunen die wordt afgekondigd om hen te beschermen tegen deze intens ervaren maar onwerkelijke bedreigingen.

Jullie zijn allemaal soevereine wezens geschapen in Liefde voor een eeuwigheid van extatische vreugde, en degenen die de illusie zouden willen blijven ondersteunen en onderhouden doen hun uiterste best om te voorkomen dat jullie je bewust worden van je onveranderlijke goddelijke erfgoed en lot. Ga naar binnen, vraag om hulp en om Liefde aan degenen die continu over je waken in de spirituele rijken, en dan open jezelf om het te ontvangen. Laat al je twijfels en angsten los, ze zijn volkomen zonder basis of grondslag, want jullie zijn allemaal goddelijke wezens waarvan het ontwaken is verzekerd. Anders geloven is het omarmen en ondersteunen van de illusie en alle angsten en zorgen die het bevordert.

Laat los, geef je over aan de waarheid van Gods oneindige en niet aflatende Liefde voor jou, terwijl je dagelijks naar binnen gaat naar jouw veilige haven, je innerlijke heiligdom, waar de ‘Vrede die alle verstand te boven gaat’ op je wacht, terwijl je je voorbereidt om te ontwaken in het heldere licht van de Realiteit.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

‘Jullie rijk is in transitie en jullie beschikken over mogelijkh eden die jullie snel moeten ontwikkelen…’ Sheldan Nidle’s Update van 21 januari 2014

‘Jullie rijk is in transitie en jullie beschikken over mogelijkheden die jullie snel moeten ontwikkelen…’ Sheldan Nidle’s Update van 21 januari 2014

7 Cib, 19 Chen, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Wees in voortdurende Vreugde!) We zijn er weer met geweldig nieuws! Onze vele aardse bondgenoten arresteren op dit moment degenen die lange tijd obstakels waren op de weg naar jullie mondiale welvaart. Deze gebeurtenissen zijn slechts het begin van andere gebeurtenissen die jullie een zeer noodzakelijk nieuw bestuur zal brengen. Dit nieuwe bestuur zal binnenkort worden aangekondigd. Eerst moeten de fondsen worden vrijgegeven, de mondiale valuta gereset, en de formele verklaring m.b.t. de nieuwe regels voor de wereldwijde bankindustrie moeten worden aangekondigd. Deze zaken, gekoppeld aan de uitgifte van jullie welvaartsfondsen, zullen het begin inluiden van een nieuw systeem voor het veilig omgaan met jullie geld. De grote toezichthouder zal natuurlijk het nieuwe bestuur zijn. We hebben een speciale serie gebeurtenissen opgesteld die spoedig zullen leiden tot de ondergang van het huidige financiële systeem dat door een paar grote banken wordt gerund. Deze grote banken zijn op hun beurt feitelijk de machtsinstrumenten van een paar zeer machtige families. Onze liaisons hebben contact met verscheidene personen die toegang hebben tot financiële bronnen en wettige middelen die nu deze duistere cabal onderuithalen.

Wat dit voor jullie inhoudt is dat een mondiale strijd tussen zeer machtige mannen en vrouwen de aard van hoe jullie talloze gemeenschappen gedurende letterlijk duizenden jaren gerund werden aan het veranderen is. In deze allianties bezitten wij de middelen om macht over te dragen. De laatste verdediging van deze duistere cabal gebeurt in gesloten kantoren en via geheime ontmoetingen die plaatsvinden over de hele wereld. Het laatste restje van deze strijd is een vertragingsactie door de duistere cabal. Hun embargo probeert op de een of andere manier het manifesteren van een ware mondiale valuta-reset, sterk verbonden met de terugkeer naar een nieuwe goudstandaard, te voorkomen. Dit nieuwe financiële systeem maakt een einde aan de wurggreep die werd ingesteld toen de VN het Dumbarton Oaks verdrag, dat was gesloten tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog, steunde. Een nieuw financieel systeem dat rekening houdt met de nieuwe financiële en monetaire behoeften van jullie wereld is heel erg nodig. Dit is hetgeen een grootse coalitie van het Licht nu manifesteert.

Dit nieuwe systeem legt de basis voor nieuw bestuur, dat een enorme hoeveelheid aankondigingen zal doen, waaronder een volledige disclosure van ons bestaan en de galactische gemeenschap van Agartha. We zijn van plan die aankondigingen te gebruiken om het komende Eerste Contact te regelen en communicaties te openen met Agartha en jullie Opgestegen Meesters. Dit is een tijd voor de Geest; een tijd voor nieuwe manieren. De oude, lang bewaarde geheimen, door het duister net zo verdraaid als ze maar wilden, moeten het Daglicht zien! Jullie Opgestegen Meesters hebben graag de taak op zich genomen om deze geheimen publiekelijk te openbaren. Er zullen lessen worden gegeven die jullie in staat zullen stellen te begrijpen wat er gezegd gaat worden. Op dit moment worden eindeloze computerpagina’s voorbereid om massaal te kunnen worden doorgenomen. Deze websites zullen worden verbonden aan servers waarop wij toezicht zullen houden, en er zal veel informatie aan jullie worden doorgegeven. Neem het tot je en verwerk het. Hiermee samen hangt een enorm welvaartsprogramma dat een einde zal maken aan armoede, thuisloosheid en honger.

Jullie hebben een manier nodig om jezelf bij te brengen wat dit allemaal echt betekent. We gaan jullie mentoren brengen om je in staat te stellen dialogen te starten die jullie perceptie omtrent deze realiteit en waar deze naartoe gaat kan transformeren. De meesten van jullie hebben geen tijd besteedt om de details over jullie ware afkomst en wat jullie toename in bewustzijn allemaal inhoudt te leren kennen. We zullen jullie een zeer noodzakelijk klankbord geven. Elk van jullie mentoren heeft de aanvankelijke taak om je een heleboel informatie te geven en je dan te helpen het te verwerken. We hebben technologie die jullie in staat kan stellen je verleden te zien en te ervaren, en dit zal jullie voorbereiden op een terugkeer naar volledig bewustzijn. We zullen jullie de gelegenheid geven onze vloot te bezoeken en zelf te ontdekken wat er van jullie wordt verwacht. Jullie rijk is in transitie en jullie beschikken over mogelijkheden die jullie snel moeten ontwikkelen. Zowel jullie medewerkers als jullie Opgestegen Meesters willen jullie helpen dit grote wonder dat eindelijk gaat gebeuren te ontvangen.

Hosanna! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met vreugdevol gezegend nieuws! Gebeurtenissen krijgen nu vorm om degenen die jullie zo lang geregeerd hebben te dwingen “de geest te geven.” Hun macht bestond uit de arrogante heerschappij en de oneerlijk verkregen rijkdom waarvan ze millennia lang hebben genoten. Gedurende die tijd leden we allemaal onder hun brute en duistere heerschappij. Deze periode is voorbij. Ze gaan door met eten uit de trog die is opgesteld om ze te pakken te krijgen, aangezien hun hebzucht geen grenzen kent. Onze goddelijke medewerkers hebben de meesten van hen in een zeer compromitterende situatie geplaatst. De rest zit in een samenzweringspartnerschap. Het hele onheilige stelletje heeft grenzen overschreden en zichzelf vatbaar gemaakt voor arrestatie, inbeslagname van hun rijkdom en publiekelijke onthulling van hun meest verschrikkelijke misdaden tegen de mensheid. In deze positie is de duistere garde kneedbaar en kunnen we ze gemakkelijk onelegant de prullenbak van de geschiedenis in vegen! De komende rechtszaken zijn slechts de consequenties van een aantal nogal smerige details.

De voornaamste redenen voor het lange oponthoud waren die welke we zojuist beschreven. Deze obstakels verdwijnen snel. De mondiale valuta-reset, de nieuwe ondersteuning door kostbare metalen en de nieuwe bankreglementen kunnen zich nu manifesteren. Deze zaken zijn slechts de voorlopers van nieuw bestuur en de levering van een uitgebreid welvaartsprogramma. Deze items zullen ons in staat stellen om jullie te beginnen te onderwijzen omtrent de talloze gewijde objecten die lange tijd vervormd of van jullie afgezonderd waren. Dan kan de waarheid volledig onthuld worden. We zijn van plan jullie een serie gewijde waarheden te laten zien die jullie huidige geloof over jullie verleden, oorsprong en heilige filosofieën zal veranderen. Deze meningen die jullie momenteel hebben, hebben een herziening nodig. Deze veranderingen zijn slechts de eerste stappen op jullie weg naar een waarachtig galactisch bewustzijn. Met deze waarheden zullen jullie galactische kameraden in staat zijn om meer onthullingen toe te voegen.

Lange tijd voelden jullie je ongemakkelijk over de dood, het ouder worden, armoede en lijden. Er is een reden voor jullie innerlijke twijfel. Galactische mensen leven niet zoals jullie. Ze ascenderen na een waarlijk vreugdevol fysiek leven dat van honderden tot duizenden jaren kan duren. Wij zijn geascendeerd en door dit te doen hebben we ontdekt waarom dat zo is. We zijn van plan deze lessen te gebruiken om vragen die jullie al heel lang bezig houden te beantwoorden. Elke gemeenschap heeft ingebedde tradities die een duister plaatje schilderen voor de mensheid. Het spirituele leven is niet om van jullie te worden gescheiden door de dood. Het is eerder om in jullie te worden geïntegreerd door volledig bewustzijn. Jullie lange reis door de generaties via riskante werkelijkheden van beperkt bewustzijn zal worden getransformeerd. Deze huidige revolutie is een spirituele en zal je terugbrengen naar waar je eens was. Het zal jullie opnieuw verenigen met andere fysieke Engelen en doorgaan met het ontvouwen van het Goddelijk Plan!

Vandaag gingen we verder met het belangrijkste doel van deze nieuwsbrief. We geven jullie een glimp van wat er met jullie gebeurt. Verder hebben we de taak om jullie voor te bereiden op het Eerste Contact en jullie verheffing tot volledig bewustzijn. Op alle fronten werd er vooruitgang geboekt en de manifestatie van onze missie gebeurt nu! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Bron: http://www.paoweb.com/sn012114.htm

Vertaling: Rob

Zaterdag 25 januari van 13:00 tot 16:00 in Sint-Oedenrode – De Roosie Informatiemarkt ‘Lichter leven’

‘Lichter leven’

De Rooise Informatiemarkt over spiritualiteit, zingeving en levenskunst

Met informatie over reiki, systemisch werk, NEI en NLP, numerologie, healing, chakra’s, lichaamswerk,

spirituele coaching, en nog veel meer…

Zaterdag 25 januari 13.00 – 16.00 uur

in Bibliotheek de Meierij, Markt 30 te Sint-Oedenrode

en De Borgmolen, Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode

Toegang is gratis en vrijblijvend

Loop gewoon binnen

Vraag naar de flyer met meer informatie

Meer informatie op

http://www.spiritueelrooi.wordpress.com

http://www.facebook.com/SpiritueelRooi