The Deep State Biggest Fear Has Come True & There’s One Person Who Is Pleased About It, 22 september 2018.

Dr. Janda: The Deep State Biggest Fear Has Come True & There’s One Person Who Is Pleased About It, 22 september 2018 (video).

In een interview met X22 Report geeft Dr. Dave Janda zijn opinie over het steekspel tussen de regering Trump en de Deep State.

Een opmerkelijke en interessante kijk op het Rusland onderzoek van Robert Mueller, het vrijgeven van de FISA documenten, de verzegelde aanklachten (sealed indictments), en de (gedwongen) ontslagen, de rol van Hillary Clinton, Peter Strzok, Lisa Page, Bruce Ohr, James Comey, Rod Rosenstein, Brett Kavanaugh, Groot-Brittannië, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en nog veel meer.

Een opinie die ik kan plaatsen, die ik ook van andere bronnen heb vernomen en die ik kan onderschrijven. Deze video is wel geheel in het Engels, maar is goed te volgen.
Zijn website is https://davejanda.com

Bron

https://youtu.be/pFu4X16tiAs

Gerelateerd

# https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/09/25/trump-bevestigt-claims-van-q-over-de-paniek-in-het-verenigd-koninkrijk-en-de-deep-state-over-de-fisa-declassificatie-22-september-2018/

# https://stillnessinthestorm.com/2018/09/proof-mass-arrests-coming-signed-executive-orders-reveal-trump-is-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors-like-comey-clinton-and-obama/

Advertenties

Trump bevestigt claims van Q over de paniek in het Verenigd Koninkrijk en de Deep State over de FISA-declassificatie, 22 september 2018.

Trump bevestigt claims van Q over de paniek in het Verenigd Koninkrijk en de Deep State over de FISA-declassificatie, door Dr. Michael Salla, 22 september 2018.

Donald Trump heeft op vrijdag 21 september een tweevoudige tweet uitgebracht, die bevestigde dat hij met belangrijke Amerikaanse bondgenoten heeft gesproken over het vrijgeven (declassificeren) van niet-geredacteerde versies van een Foreign Intelligence Surveillance (FISA) Court application (FISA rechtbankaanvraag), die in juni 2017 is ingediend om een vergunning te verkrijgen voor de Amerikaanse inlichtingengemeenschap om individuen te bespioneren die banden hebben met de regering Trump en zijn presidentiële campagne van 2016. De tweet volgde op Q-posts vanaf 19 september, waarin de paniek onder de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten werd beschreven met betrekking tot het vrijgeven (release) van de niet-geredacteerde FISA-aanvraag.

De toelating van Trump volgt zijn presidentiële richtlijn die op 17 september is uitgevaardigden die het ministerie van Justitie (DOJ) en het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI) opdraagt om ongeveer 20 pagina’s van de FISA Court-aanvraag te declassificeren en vrij te geven zonder redacties (zonder dat het geredigeerd is / de tekst bewerkt is). Voorheen werd de applicatie vrijgegeven in een zwaar geredigeerde vorm, ogenschijnlijk om de nationale veiligheid te beschermen.

Al snel bleek echter dat het geredacteerde (geredigeerde) niets te maken hadden met de nationale veiligheid. Ze waren in plaats daarvan bedoeld om Deep State-functionarissen en belangrijke Amerikaanse bondgenoten te redden en te beschermen voor het gebruik van het Steele-dossier als een rechtvaardiging om de campagne van Trump te bespioneren. Fox News-analist Greg Jarrett schrijft :

In July, a substantial portion of the wiretap warrant applications presented to the Foreign Intelligence Surveillance Court was declassified. It turns out that no vital sources or methods were revealed in a way that jeopardized either national security or the FBI’s secret investigative techniques. Instead, we learned that much of the application to spy on a Trump campaign associate, Carter Page, was based on an unverified “dossier” that was funded by Hillary Clinton’s campaign and composed by a British spy, Christopher Steele, who was fired by the FBI for lying.

…In juli werd een substantieel deel van de aan de Foreign Intelligence Surveillance Court aangeboden telefoongesprekken afgewezen. Het blijkt dat er geen vitale bronnen of methoden zijn onthuld op een manier die de nationale veiligheid of de geheime onderzoekstechnieken van de FBI in gevaar zou hebben gebracht. In plaats daarvan ontdekten we dat een groot deel van de applicatie om een Trump-campagnegenoot te bespioneren, Carter Page, was gebaseerd op een niet-geverifieerd ‘dossier’ dat werd gefinancierd door de campagne van Hillary Clinton en was samengesteld door een Britse spion, Christopher Steele, die door de FBI was ontslagen voor liegen…

De zorgen van met name Groot-Brittannië (Verenigd Koninkrijk) en Australië zijn dat de niet-geactualiseerde versie zal laten zien hoe zij en andere belangrijke Amerikaanse bondgenoten betrokken waren bij de ontwikkeling en distributie van het niet-geverifieerde dossier via de Five Eyes-overeenkomst tussen de VS, Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw Zeeland.

Q heeft eerder beschreven hoe het Five Eyes-akkoord een mechanisme bood voor Deep State-functionarissen uit de VS, Groot-Brittannië, Australië en andere landen uit de Five Eyes om samen het Steele-dossier te fabriceren als een “verzekeringspolis” voor het geval Trump de verkiezingen won.

Een belastende e-mail van 15 augustus 2016 van FBI contraspionage agent Peter Strzok aan een juridisch adviseur van de FBI, Lisa Page, onthulde dat hij deel uitmaakte van een Deep State-plan om een “verzekeringspolis” te verzinnen voor het geval dat Trump de verkiezingen won – het Steele Dossier was het vitale element:

I want to believe the path you threw out for consideration in Andy’s office that there’s no way he gets elected — but I’m afraid we can’t take that risk. It’s like an insurance policy in the unlikely event you die before you’re 40….

…Ik wil in de weg geloven die je in het kantoor van Andy in overweging hebt gegeven om te voorkomen dat hij wordt gekozen, maar ik ben bang dat we dat risico niet kunnen nemen. Het is net een verzekeringspolis voor in het onwaarschijnlijke geval dat je sterft voordat je 40 bent…

Zoals een Q-post binnenkort zal onthullen, is vooral Groot-Brittannië zeer bezorgd dat de onbewerkte 20 pagina’s van de FISA-applicatie van juni 2017 zullen aantonen dat het, in plaats van Rusland, daadwerkelijk samenspande met een presidentiële campagne om de uitkomst van de verkiezing van 2016 te beïnvloeden. Maar in plaats van Rusland dat samenspande met de Trump-campagne, was de echte heimelijke verstandhouding die tussen Groot-Brittannië en de presidentiële campagne van Hillary Clinton.

Het is belangrijk om erop te wijzen dat het classificeren van overheidsdocumenten met het doel om overheidsambtenaren te beschermen tegen schaamte of om wetteloosheid te verbergen, eigenlijk een misdaad is onder Executive Order 13526, uitgegeven door President Barack Obama in 2009, zoals in paragraaf 1.7 duidelijk staat :

Sec 1.7. Classification Prohibitions and Limitations. (a) In no case shall information be classified, continue to be maintained as classified, or fail to be declassified in order to:

(1) conceal violations of law, inefficiency, or administrative error;

(2) prevent embarrassment to a person, organization, or agency;

(3) restrain competition; or

(4) prevent or delay the release of information that does not require protection in the interest of the national security.”

Hier is het eerste deel van de tweet uitgegeven door president Trump op 21 september met betrekking tot Amerikaanse bondgenoten die hem opriepen om de FISA Court-aanvraag te bespreken:

Trump heeft hier erkend dat “Key Allies” belden om te vragen om het (FISA document) niet vrij te geven”, en dat er een verband was met het Rusland-onderzoek van Robert Mueller, dat was goedgekeurd door een van de ondertekenaars van de FISA Court-applicatie van juni 2017, de huidige plaatsvervangend Procureur Generaal Rod Rosenstein.

QAnon volgde Trump’s tweevoudige tweet van 21 september met een post op dezelfde dag waarin de belangrijkste bondgenoten geïdentificeerd werden als Groot-Brittannië en Australië, die zich vooral zorgen maken over het declassificeren van de geredigeerde versie van de FISA Court-applicatie van juni 2017.

Het is veelbetekenend dat Q aangeeft hoe Groot-Brittannië en Australië (VK / AUS) het Witte Huis van Obama hebben geholpen bij het ontwikkelen van de “verzekeringspolis” door het Steele-dossier te faciliteren en de doorgang ervan door de Amerikaanse politieke en inlichtingenstelsels te vergemakkelijken. Dit helpt te verklaren waarom Deep State-vertegenwoordigers van belangrijke bondgenoten (Groot-Brittannië en Australië) Trump hebben gebeld om hem ertoe te brengen zijn beslissing, de 20 geredigeerde pagina’s uit de FISA Court-application van juni 2017 te declassificeren, ongedaan te maken.

Blijkbaar zijn Groot-Brittannië en Australië het meest bezorgd over de gevolgen voor het Mueller-onderzoek als de persoon die het heeft geautoriseerd, een FISA Court application (rechtbankaanvraag) heeft ondertekend die misleidend, zo niet onwettig was. De vrijgave van de 20 geredigeerde pagina’s zou er blijkbaar toe hebben geleid dat Rosenstein zich van het Mueller-onderzoek moet terugtrekken of zelfs moet aftreden.

Dit wordt geïllustreerd in een post van 10 september door Q, waarin de rol van Rosenstein bij de ondertekening van de 2016 FISA-aanvraag op basis van valse inlichtingengegevens die door Groot-Brittannië en Australië aan de regering-Obama zijn geleverd, het ontslag / wraking en / of verwijdering van Rosenstein zal hebben opgeleverd:

Q !! mG7VJxZNCI No. 207
Sep 10 2018 12:41:01 (EST)

DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE RESIGNATION/RECUSAL AND/OR REMOVAL OF ROD ROSENSTEIN.
DECLAS OF FISA WILL INITIATE THE ‘AWARENESS’ THAT ALL SIGNERS WILL BE [CURRENTLY] UNDER INVESTIGATION.
DECLAS OF FISA WILL FACTUALLY DEMONSTRATE WITHOUT ARGUMENT THE US GOVERNMENT, UNDER HUSSEIN, KNOWINGLY, PRESENTED FALSE EVIDENCE TO FISC IN AN EFFORT TO OBTAIN ‘LEGAL’ US INTELLIGENCE ‘UMBRELLA’ SURV OF POTUS [IDEN TARGET] FOR THE SOLE PURPOSE OF INFLUENCING THE 2016 ELECTION OF THE PRESIDENCY [NOT RUSSIA BUT HUSSEIN/HRC – PROJECTION] + SAFEGUARD AGAINST POSSIBLE LOSS OF POWER [FIREWALLS].
USE OF BACKCHANNEL SURV / SPY INSERTION [BODY 1, 2, AND 5] BY UK/AUS [PRIMARY] ACTIVATED UNDER DIR BRENNAN DIR CLAPPER W/ PDB REGULAR UPDATES + [LIVE STREAMING] WH HUSSEIN NON-OVAL [SITUATION ROOM] COORDINATION.
FISA [FULL] BRINGS DOWN THE HOUSE [WH].
Q

Het bericht van Q vermeldt dat alle documenten die op het FISA-document zijn ondertekend, momenteel worden onderzocht door een Grand Jury en dat de rol van de regering Obama, samen met die van Groot-Brittannië en Australië, aan het licht zal komen.

De laatste opmerking van Q dat volledige declassering van het FISA-document het huis omlaag neer zal halen, zinspeelt er op dat Rosenstein’s gedwongen ontslag / wraking / verwijdering het House of Cards, gebouwd door de Deep State, ertoe zal brengen om verder te gaan met het ontwikkelen van een “verzekeringspolis” om de regering Trump te ondermijnen / omver te werpen.

Inderdaad, in een post van 18 september heeft Q gezegd dat de tijd van Rosenstein voorbij is en hij zal moeten aftreden of ontslagen moeten worden zoals beschreven in een gelinkd artikel door Greg Jarrett:

Q !!mG7VJxZNCI No.263
Sep 18 2018 22:15:05 (EST)

http://www.foxnews.com/opinion/2018/09/18/gregg-jarrett-if-rod-rosenstein-defies-trumps-order-to-declassify-documents-should-be-fired.html
Goodbye, Mr. Rosenstein.
Q

Trump ging verder in deel twee van zijn tweet van 21 september met het beschrijven hoe hij het verzoek van de belangrijkste Amerikaanse bondgenoten (Groot-Brittannië en Australië) aan de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie (Michael Horowitz) had doorgestuurd voor een laatste beoordeling.

De tweevoudige tweet is erg belangrijk sinds Q, iets meer dan een dag eerder, had gepost dat Deep State-functionarissen in Groot-Brittannië en Washington DC in paniek waren over het vooruitzicht van het vrijgeven (release) van de niet-geactualiseerde versie van het FISA rechtbankapplicatie document.

Dit is wat Q op 19 september heeft geplaatst:

Q !!mG7VJxZNCI ID: 72b088 No.3093117
Sep 19 2018 18:45:07 (EST)

PANIC IN UK
PANIC IN DC
PANIC IN UK
PANIC IN DC
Q

Het is belangrijk op te merken dat de bovenstaande Q-post ongeveer 36 uur verscheen voordat Trump’s tweevoudige tweet bevestigde dat hij met belangrijke Amerikaanse bondgenoten had gesproken over de FISA Court-documentversie. Dergelijke gesprekken tussen de staatshoofden en regeringsleiders zijn zeer geheim en de bekendheid vervan is beperkt tot een zeer klein aantal functionarussen. Alleen mensen met toegang op hoog niveau in het Witte Huis van Trump zouden geweten hebben van deze gesprekken en hun inhoud.

Q heeft aangetoond dat ze wisten van de gesprekken en dat deze werden vrijgegeven om de toon van Trump’s gesprekken met Groot-Brittannië, Australië en andere belangrijke bondgenoten te onthullen als “paniek” over de declassering van de twintig pagina’s van de FISA Court application (rechtbankapplicatie) van juni 2017.

Dit is een buitengewone openbare bevestiging dat Q nauw verbonden is met de regering Trump en dat de respectievelijke releases van tweets en posts van Trump en Q feitelijk gecoördineerd worden.

De coördinatie tussen de tweets van Trump en de berichten van Q (QAnon) werd feitelijk bijgehouden door anonieme gebruikers (Anontmous) en vertoont een nauwe samenhang als Q wordt erkend in de volgende post :

De tweeledige tweet van Trump van 21 september draagt alleen maar bij aan een overtuigende hoeveelheid informatie waaruit blijkt dat Q met de regering Trump samenwerkt en geen LARP [Live Action Role Play] of desinformatiecampagne is zoals door sommige critici wordt beweerd .

Trump’s tweets en de Q-berichten onthullen dat de Deep State in paniek is omdat de declassering van de 20 geredigeerde pagina’s van de FISA-rechtbankapplicatie van juni 2017 op zijn minst zal leiden tot het wraken van Rod Rosenstein in het onderzoek naar Trump en Rusland, en zelfs zijn ontslag zoals Q heeft voorspeld.

Bovendien zal het op handen zijnde vrijgeven (release) van de 20 geredigeerde pagina’s vrijwel zeker leiden tot Grand Jury-aanklachten tegen alle Amerikaanse functionarissen die betrokken zijn bij de “verzekeringspolis” die de Deep State verzonnen heeft om de inkomende regering Trump te ondermijnen en/of omver te werpen.

Het blootleggen en ontrafelen van de “verzekeringspolis” van de Deep State om de inkomende administratie van Trump te ondermijnen, zal een directe invloed hebben op het onderzoek van Mueller naar de banden tussen Trump en Rusland (Collusion Russia) en zal waarschijnlijk leiden tot de ondergang ervan.

De vertakkingen van de bovengenoemde ontwikkelingen zijn vooral relevant voor Q’s herhaalde berichten met betrekking tot meer dan 50.000 verzegelde federale rechtszaken (sealed indictments), waarvan de overgrote meerderheid gesloten (verzegelde) aanklachten tegen Deep State-functionarissen betreft.

Zoals besproken in een vorig artikel, is het waarschijnlijk dat veel nu aangeklaagde overheidsfunctionarissen zullen worden berecht in militaire rechtbanken voor subversie (= het omverwerpen van een regering of bestuur, of pogingen daartoe), zoals gedefinieerd volgens de regels van de Uniform Code of Military Justice. Inderdaad, Rosenstein en anderen die betrokken zijn bij de “verzekeringspolis” zullen zich mogelijk in militaire processen moeten verantwoorden voor subversie.

Dit zou natuurlijk een grote zorg zijn voor Deep State-functionarissen uit Groot-Brittannië, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland (FVEY = Five Eye) die het Steele-dossier hebben ondersteund en het via de Amerikaanse inlichtingen- en rechtssystemen hebben doorgeleid om de regering Trump te ondermijnen.

De misdaden gepleegd door Deep State-functionarissen die op het punt staan te worden ontmaskerd, en berecht in civiele en militaire rechtbanken, zullen volgens Q’s informatie adembenemend zijn. Naast subversie van een inkomende presidentiële regering, heeft Q eerder gepost over het systematisch schenden van mensenrechten en corruptie op mondiaal niveau; pedofiele ringen waarbij oudere politici kinderen uitbuiten; Satanische praktijken die werden gebruikt om machtige mondiale elites en het Vaticaan te controleren; en zelfs de geheimhouding (cover) van geheime ruimtevaartprogramma’s en buitenaards leven.

Trump’s tweevoudige 21 september-tweet lijkt deel uit te maken van een reeks eindgame-bewegingen tussen de regering Trump en de Deep State, welke grote media-aandacht krijgt, omdat de strijd om het declasseren van de FISA Court Application-documenten tot een climax komt.

In een prachtige ontwikkeling vrijdagavond laat, begonnen artikelen van grote media te verschijnen met het openbaren van opmerkingen die Rod Rosenstein in 2017 had gedaan om in het geheim gesprekken met Donald Trump op te nemen met het oog op het 25 ste amendement, waardoor de regering en regeringsambtenaren hem uit het presidentschap kunnen verwijderen.

De gevolgen van deze negatieve berichtgeving in de media zullen vrijwel zeker leiden tot Rosenstein’s aftreden, recuperatie en / of verwijdering, net zoals Q voorspelt. Q geeft bondig uitdrukking aan wat te verwachten in de komende dagen met betrekking tot declassering (DECLAS) en redactie (het redigeren) (REDACT) van de FISA Court-aanvraag 2017:

Q !!mG7VJxZNCI No.265
Sep 19 2018 17:19:53 (EST)

[RR] attempts to stall DECLAS and/or REDACT have FAILED.
Got popcorn?
Enjoy the show.
Q

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright melding

[22-9-2018 – Correctie – Presidentiële richtlijn van president Trump van 17 september 2018 verleende toestemming voor de
declassering van 20 geredigeerde pagina’s van een FISA-rechtbankaanvraag die in juni 2017 werd gedaan, en niet zoals eerder is geschreven in juni 2016. De applicatie van juni 2017 was de vierde die werd toegekend
in een serie die begon in oktober 2016, die om de 90 dagen moest worden vernieuwd. Verlengingsaanvragen werden in januari, april en juli 2017 ingewilligd. Dank aan een anonieme lezer voor het wijzen op de fout]

Michael E. Salla Ph.D.

Verder lezen

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://www.exopolitics.org/trump-confirms-q-claims-of-uk-deep-state-panic-over-fisa-declassification/

Gerelateerd

# https://youtu.be/pFu4X16tiAs

# https://stillnessinthestorm.com/2018/09/proof-mass-arrests-coming-signed-executive-orders-reveal-trump-is-planning-mass-arrests-military-tribunals-for-deep-state-traitors-like-comey-clinton-and-obama/

Particle energetics on all levels merge with the Ascension timeline, 24 september 2018.

GaiaPortal: Particle energetics on all levels merge with the Ascension timeline, 24 september 2018.

Gaia Energy Messages door ÉirePort.

Particle energetics on all levels merge with the Ascension timeline.

Ferrules of Abundance are sown.

Lightnings encapsulate the hesitant… movement begins.

Flashes of Inner Brilliance are received and applauded.

Bron: https://gaiaportal.wordpress.com/2018/09/24/particle-energetics-on-all-levels-merge-with-the-ascension-timeline/

Volle maan 25 september 2018, door Petra Stam.

Volle maan 25 september 2018, door Petra Stam.

De Oogstmaan (en ook de wassende maan) heeft een diepe oranjegele kleur. Dat komt door de rode ondergaande zon in combinatie met de blauwe lucht en de stofdeeltjes in de lucht. Deze Maan staat dicht bij de horizon en daardoor lijkt ze groter dan andere volle manen. Dit is de tijd dat de oogsten worden binnengehaald. De bestemming is bereikt, volgroeid en klaar om er de vruchten van te plukken. Als iets op een hoogtepunt is, moet er ook iets worden losgelaten. Maar in het zaad zit de onsterfelijkheid besloten – dat zal weer nieuw leven brengen in de lente. Voor ons is dit een moment om de balans op te maken: wat was je inzet, en wat heb je bereikt? Wat mag ietsje meer of minder zijn in de volgende cyclus? Waarvan kun je nu genieten? Welke ervaringen neem je mee omdat ze je hebben doen groeien? De herfst is een goede tijd voor lange-termijnplannen, dé tijd om de innerlijke mens te voeden (bijvoorbeeld door een cursus of studie te gaan volgen om jezelf verder te ontwikkelen).

De volle maan staat in het sterrenbeeld Ram en geeft energie, moed en eigenzinnigheid om te staan en gaan voor jouw idealen. Het maakt je niet uit of anderen het met je eens zijn. Je temperament is je kracht, daarmee maak je zelfs anderen enthousiast. Een valkuil is onvoorzichtigheid of impulsiviteit: doordat je direct reageert vanuit je gevoel (of dat nou boosheid of passie is) kun je dingen doen waar je later spijt van krijgt. De Zon schijnt licht op de Maan vanuit het sterrenbeeld Weegschaal en ook Mercurius staat in Weegschaal. Daardoor ben je een brok dynamiet dat toch ook eerst afweegt of iets tactisch is voordat het tot ontploffing komt. De behoefte om met een schone lei te beginnen weegt waarschijnlijk zwaarder dan een impulsieve kort bevredigende actie.

Saturnus staat vierkant de Maan (en ook de Zon), wat een gevoel geeft van eenzaamheid of je niet gesteund te voelen. Vooral als je je een vreemde eend in de bijt voelt, kun je bevestiging bij anderen zoeken of je er nog wel bij hoort. Omdat gevoelens worden beheerst en moeilijk te uiten zijn onder deze maan, ontstaan er al snel misverstanden – anderen weten niet wat jij voelt en jij kan andermans reacties verkeerd opvatten. Wees aardig voor jezelf, zie wat je wél hebt bereikt en goed doet!

Cheiron staat ‘naast’ de Maan, wat emotioneel maakt en tegelijkertijd moeilijk om je te uiten. Er kan een pijnlijke herinnering omhoog komen, van vroeger of zelfs uit een ander leven. Hierdoor voel je je kwetsbaarder en ben je gevoelig voor alles wat dit gevoel triggert. Onderzoek wat jouw gevoelens zijn en wat jij nodig hebt. Zijn geven en ontvangen in balans? Probeer ook te werken aan ‘je thuis voelen in jezelf’ in plaats van emotionele veiligheid bij een ander te zoeken die volgens jou sterker is dan jij. Mars en Uranus geven de mogelijkheid om blokkades te doorzien en te doorbreken. Tel je zegeningen en wees dankbaar naar jezelf, voor alles wat je al hebt gedaan en bereikt.

Tekst en foto © Petra Stam – delen alleen mvv deze website http://www.petrastam.nl

Foto ‘De Oogstmaan’: een van mijn Maankaarten

TIP:
In 2019 start ik de jaarcursus Krachtdieren in Ommen, Ulvenhout (bij Breda) en in Bergen (NH). Eens per maand een dag om via krachtdieren, meditaties, astrologie en creativiteit jezelf in al haar/zijn aspecten te zien en te worden wie je Bent. Alles op: www.mijnkrachtdier.nl

In de maan-nieuwsbrief (abonnement) deze keer uitgelicht:
– Saturnus
– Cheiron
– Asteroïde Vesta
– De Zwarte maan en de Noordknoop
– Praktisch: om je centrum blijven – centreren (1)

Bron: http://www.petrastam.nl/blog/2018/9/21/volle-maan-25-september-2018

Door FBI-memo’s roepen fundamentele vragen op over de Rusland / Trump Assessment van de Inlichtingendiensten, door Sara Carter, 20 september 2018.

FBI-memo’s roepen fundamentele vragen op over de Rusland / Trump Assessment van de Inlichtingendiensten, door Sara Carter, 20 september 2018.

▪In nieuw verkregen e-mails merkten ambtenaren van de FBI op dat er onvoldoende informatie was om de bevindingen van januari 2017 door de CIA te ondersteunen.

▪Nieuwe Strzok-teksten: “Ik hoop dat dit komende presidentschap mijn jaren niet met spijt zal vervullen over wat we anders hadden kunnen doen.”

Peter Strzok

De FBI maakte zich zorgen over het assessment (beoordeling – red.) van de inlichtingendiensten (IC) in januari 2017 dat het Kremlin zich zou mengen in de presidentsverkiezingen met de specifieke bedoeling om Trump als president te verkiezen in plaats van Hillary Clinton.

In nieuw verkregen e-mails merkten ambtenaren van het bureau (FBI) op dat er onvoldoende informatie was die de bevindingen van de CIA in januari 2017 konden ondersteunen. Daarin concludeerde men dat Vladimir Poetin zich in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 had gemengd om Trump te helpen, volgens een groot aantal documenten en sms-berichten die SaraACarter.com in handen heeft.

Hoewel Strzok, Comey en anderen de bevindingen van de voormalige CIA-directeur John Brennan en voormalig DNI-directeur James Clapper achter gesloten deuren betwistten, was de publieke opinie de mening toegedaan dat de FBI het eens was met het assessment van de inlichtingendiensten, zoals werd vermeld in nieuwsverslagen eind 2016 en begin 2017.

Bij Strzok sneed het mes echter aan twee kanten. Hoewel hij geloofde dat er onvoldoende bewijs was om te bewijzen dat Rusland Trump in functie van president wilde hebben, suggereren sms-berichten dat hij nog steeds van plan was te bewijzen dat leden van de Trump-campagne samenspanden met Moskou. En hoewel Comey het ook niet eens was met de conclusie van de inlichtingendiensten, geloofde hij – net als Strzok – dat het niet-geverifieerde dossier, opgesteld door de voormalige Britse spion Christopher Steele, deel had moeten uitmaken van de Intelligence Community Assessment getiteld “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”.
Het is onbetwistbaar dat het Kremlin zich met de verkiezingen bemoeide, maar de suggestie dat het dit deed om Trump te helpen, zorgde in de afgelopen jaren voor een golf van controverse.

Toen zette de FBI een groot onderzoek in gang naar de Trump campagne naar aanleiding van een niet-geverifieerd dossier naar de vermeende samenspanning (collusion) tussen de Trump campagne en Rusland, maar het was ook een assessment naar de bedoeling van Rusland om zich met de verkiezing te bemoeien.

In december 2016 verscheen Strzok voor de House Intelligence Committee, samen met enkele senatoren, en uitte zijn bezorgdheid over het CIA-assessment.
Korte tijd later, op 10 december 2016, ontving de FBI een e-mailverzoek van een verslaggever met de vraag of het waar was dat de FBI niet zeker was over het assessment van de CIA dat Rusland probeerde om Trump te helpen de verkiezingen te winnen.

Lisa Page en Peter Strzok

Strzok stuurde een e-mail naar het persbureau van de FBI met de mededeling: “We hadden geen informatie om te differentiëren wat hun uiteindelijke doel was.” Hij merkte op dat Comey aan de Senate Intelligence Committee hetzelfde antwoord gaf.

“Met andere woorden, de activiteit is eenzijdig en duidelijk, maar we kunnen niet zeggen dat het enige en primaire doel specifiek was om iemand te helpen, iemand anders pijn te doen of het proces te ondermijnen. De realiteit is alle drie, “zei hij in de e-mail.

Toen de vrijgegeven versie van het IC Rusland-rapport op 6 januari 2017 openbaar werd gemaakt, had de FBI al leden van het Congres gesproken, maar het zou niet eerder dan deze e-mails en teksten zijn dat het publiek de omvang van de zorgen zou kennen.

De teksten en e-mails van Strzok van december 2016 tot en met januari 2017 suggereren ook dat de FBI diep bezorgd was over de uitwisseling van informatie met andere inlichtingendiensten, evenals met functionarissen van het Witte Huis.

Op 3 januari 2017 stuurde Strzok aan Lisa Page, zijn toenmalig minnares en destijds FBI-advocaat, een tekst die verwijst naar een gesprek met zijn toenmalige assistent-directeur William Priestap, hoofd van de afdeling contraspionage van de FBI. Het zou slechts drie dagen duren voordat de IC-leiding Trump op de hoogte brachten van het dossier en in dezelfde periode haar bevindingen bekend maakten, die suggereerden dat Rusland zich mengde in de verkiezing om Trump te helpen. De sms-berichten werden net na half zeven ’s morgens uitgewisseld, net voordat Strzok en Page zouden deelnemen aan hun dagelijkse FBI-briefing.

“Hij is, net als wij, bezorgd over het teveel delen,” zei Strzok. “Wil niet dat Clapper CR-delen geeft aan WH (White House). De hele politiek gewoon onze kaarten laten zien, maakt mogelijk vijanden.” Het is niet zeker wat Strzok bedoelt met ‘CR’ in dit gedeelte van de tekst (door anderen is geopperd dat CR of ‘classified raw intelligence’ of ‘collusion Russia’ kan betekenen – red.).

“Ja, maar onthoud dat we dat vrijdag in het document zouden zetten, met mogelijk een grotere verspreiding dan alleen de dni,” zei Page als antwoord. (DNI = Director of National Intelligence – red.).

Strzok reageerde, “de vraag is of we met name naar die zwakkeling als usic moeten gaan om een partijdig appeltje te schillen.” USIC verwijst naar de United States Intelligence Community (de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten – red.). In eerdere sms-berichten die door het Congres zijn teruggevonden, verwijst Strzok naar een ‘zuster’ bureau en beschuldigt hen van het lekken naar de pers. Zuster-bureau verwijst meer dan waarschijnlijk naar de CIA, aldus tal van functionarissen van inlichtingendiensten en de politie. Uit een reeks onlangs vrijgegeven sms-berichten blijkt echter dat ook Strzok en Page zelf met de pers communiceerden.

“…Wat er moet gebeuren, is een onderzoek buiten het DOJ om naar deze hele puinhoop…”

Een voormalige hoge Amerikaanse inlichtingenfunctionaris zei tegen SaraACarter.com dat Strzok, die ook “aan partijdige politiek deed, bang was dat het delen van informatie met de andere instanties door de regering Obama gebruikt zou worden voor politieke doeleinden, het echte toppunt van hypocrisie zou zijn, en zijn baas Comey deed precies hetzelfde. Wat er moet gebeuren, is een onderzoek buiten het DOJ om naar deze hele puinhoop.”

De onenigheid tussen de FBI en het Intelligence Community Assessment heeft de FBI niet belet om het niet-geverifieerde dossier bij het rapport te voegen. En dat werd betwist door James R. Clapper, toen directeur van de nationale inlichtingendienst (DNI), en vervolgens CIA-directeur John O. Brennan, die beiden bezwaar maakten door te stellen dat het dossier niet-bevestigde informatie was van een voormalige Britse spion (Christopher Steele) en niet van een doorgedraaide Amerikaanse inlichtingendienst.

Brennan heeft in het verslag verklaard dat hij het dossier pas in december 2016 heeft gezien. Een woordvoerder van Brennan vertelde deze verslaggever in een interview eerder dit jaar dat “voormalig FBI-directeur Comey publiekelijk heeft gezegd dat hij ervoor wilde zorgen dat president Obama en Trump van het bestaan van het dossier wisten. Comey besloot om het bij het IC Assessment te voegen. Er was zelfs sprake van om het als onderdeel in het IC Assessment op te nemen, maar Brennan (en Clapper) waren degenen die niet toestonden dat het dossier er deel van uitmaakte, en zij stonden dit niet toe omdat, zeiden ze, de informatie niet geverifieerde intelligentie (geheime inlichtingen – red.) was en dat daar het IC Assessment niet over ging.”

Begin december 2016 sms’ten Strzok en Page dat er een aantal conflicten waren tussen geheime inlichtingen en de informatie die al in handen was van functionarissen van het Witte Huis. En ze waren allebei bang dat er informatie gelekt zou worden.

“Man, onze intel-inzending zal een BOM worden”, zei Strzok in een sms op 18 december 2016.

“Oh god, waarom zeg je dat?”, zei Page. “Was van plan om vroeg te gaan om er bij te kunnen voor onze mtg (mtg = meeting / afspraak – red.) met Jim,” verwijzend naar de FBI chef-staf James Rybicki.

“Oh het gaat goed. Je hebt het allemaal gehoord. Ik zeg alleen dat het C ( geclassificeerde ) gedeelte absoluut verschilt van het grootste deel van de stukken in de diensten. En de diensten en vooral het WH (WH = the White House / het Witte Huis – red.) zal zich erop storten, omdat het is wat ze WILLEN zeggen en ze kunnen het aan ons toeschrijven, niet aan zichzelf”, sms’te Strzok terug. “Alle voordelen, geen politieke risico’s. Dat gaan we allemaal krijgen. ”

Op 19 december 2016 scheppen Strzok en Page op over het aantal verhalen waar ze aan hadden meegewerkt. Page stuurt om 20:17 uur een sms en zegt: “En dit. Hiervan zal je hoofd gaan tollen als je beseft in hoeveel verhalen we een persoonlijke rol speelden. Sheesh, dit is nogal een jaar geweest… NYTimes: De meest gelezen verhalen van 2016 (met een link).”

Strzok antwoordt: “Jezus, ik wil mensen meenemen om wat te gaan drinken. Ik wil jou meenemen om wat te gaan drinken. Ik hoop dat dit komende presidentschap mijn jaren niet met spijt zal vervullen over wat we anders hadden kunnen doen.”

Dan reageert Page op Strzok met een “droevig” emoji-gezicht.

Vertaling en bewerking FrankW

Bron: https://saraacarter.com/fbi-memos-raise-deep-questions-about-russia-trump-intel-assessment/

Wekelijkse Sleutel tot Vrijheidsmeditatie / Key to Freedom Meditatie op zondagmiddag 23 september 2018 om 17:00 uur.

‘Wekelijkse Sleutel tot Vrijheidsmeditatie / Key to Freedom Meditatie ter versnelling van het proces van genezing voor de Aarde en haar bewoners, het verwijderen van de topletbommen, en het triggeren van de Event’ op zondagmiddag 23 september 2018 om 17:00 uur…

De Lichtkrachten hebben gevraagd om de Wekelijkse Ascensie Meditatie te vervangen door deze nieuwe Sleutel tot Vrijheidsmeditatie (Key to Freedom Meditation), omdat onze nieuwe meditatie veel meer gericht is op het echte probleem en een veel groter effect op de planetaire bevrijding zal hebben.

We zullen deze Wekelijkse Sleutel tot Vrijheidsmeditatie / Key to Freedom Meditatie iedere zondagmiddag doen om 17:00 uur tijdens de zomertijd en 16:00 uur tijdens de wintertijd voor Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland.

Dit is exact om 15:00 uur UTC / GMT.

Voor deze meditatie gebruiken we de video die voor 11 augustus j.l. werd gemaakt. Hoewel het doel iets anders lag, zijn de instructies hetzelfde.

Hierbij de Nederlands gesproken video ter begeleiding van de meditatie:

Instructies:

(Voorgestelde meditatietijd is 15 minuten )

1. Gebruik je eigen techniek om je naar een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2. Richt jouw intentie er op om deze meditatie te gebruiken als een middel om het proces van genezing voor de Aarde en haar bewoners te versnellen, het verwijderen van de topletbommen en het triggeren van de Event.

3. Visualiseer een pijler van elektrisch blauw Licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon, dan door de Orion sterrenpoort Alnilam – Epsilon Orionis (*), dan ons Zonnestelsel binnenkomt en door alle wezens van Licht binnen ons Zonnestelsel gaat en dan door je lichaam naar het centrum van de Aarde.

Galaksija%2B-%2Bpresek.jpg

Galakti%25C4%258Dni%2Brokavi.jpg

4. Visualiseer een andere pilaar van Licht die oprijst vanuit het centrum van de Aarde, dan omhoog door je lichaam en omhoog in de lucht naar alle wezens van het Licht in ons Zonnestelsel en onze Melkweg, door de Orion sterrenpoort en zich uiteindelijk verbindt met het Galactische Centrum en de Bron.

5. Je zit nu in twee pilaren van Licht, het Licht stroomt tegelijkertijd zowel naar boven, de lucht in, als naar beneden. Houd deze pijlers van Licht een paar minuten actief.

6. Visualiseer nu het Witte Vuur van AN, afkomstig van de Bron, stromend door het Galactische Centrum en door de sterrenpoort van Orion naar de Aarde, alle resterende topletbommen op het plasmavlak rond de Aarde verwijderend. Visualiseer dat de Lichtkrachten van de Galactische Commando Vloot met hun geavanceerde technologieën alle resterende topletbommen verwijderen. Als je je hiertoe begeleid voelt, kun je Aartsengel Metatron aanroepen om te helpen bij het verwijderingsproces. Visualiseer dat het Witte Vuur van AN alle anomalieën verwijdert en alle entropie in het plasmascherm rond de aarde omkeert.

7. Visualiseer dat de Event plaatsvindt en Eenheid, Harmonie, Vrede en Welvaart herstelt op Aarde en bij haar inwoners. Visualiseer dat het Licht van de Bron zich gemakkelijk op planeet Aarde manifesteert en de quarantaine beëindigt.

Beli%2Bogenj%2BAN.jpg

Meer informatie over deze meditatie is hier te vinden:

https://www.welovemassmeditation.com/2018/08/key-to-freedom-meditation-every-sunday.html

Victory of the Light!

(*) Alnilam – Epsilon Orionis is de helderste ster in het sterrenbeeld Orion, de middelste ster van de drie in de Gordel van Orion en de belangrijkste sterrenpoort (stargate) van het sterrenbeeld Orion. Orion is voor ons het belangrijkste sterrenbeeld in de Orionarm (6), de arm van de Melkweg waarin ook ons zonnestelsel (Sun) zich bevindt. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alnilam

Vertaling en bewerking FrankW

Geplaatst 21 september 2018

Een lijst van afkortingen en codes die Q / QAnon gebruikt.

Een lijst van afkortingen en codes die Q / QAnon gebruikt.

QCodes:

+ – Soros family
++ – Rothschild family
+++ – House of Saud
187 – police code for Murder
4,10,20 – DJT, Donald J. Trump
ADM R – Admiral Rogers, Director of NSA
AF1 – Air Force 1, POTUS plane
AG – Attorney General
AL – Al Franken, Senator of Minnesota
Alice and Wonderland – Hillary Clinton and the Bloody Saudi Arabia
AM/#2 – Andrew McCabe
ANON – Anonymous
ANTIFA – Anti-Fascists, Soros backed domestic terrorists
AS – Adam Schiff also Antonin Scalia
ATL – Atlanta, state capital of Georgia
AUS – Australia
BIS – Bank for International Settlesments
BOB – Robert Mueller former Director of FBI
BO – Barack Obama also Board Owner also Bruce Ohr
BHO/HUSSEIN/Renegade – Barack (Hussein) Obama, Renegade (traitor) was his USSS codename
BOD – Board of Directors
BP – Border Patrol
BUZZF – BuzzFeed
C-INFO – Classified information
CA – Canada
CEO – Chief Executive Officer
CF – Clinton Foundation
CFR – Council on Foreign Relations
Clowns/Clowns In America/C-A – CIA, Central Intelligence Agency
CM – CodeMonkey, 8chan Administrator
COMMS – Communications
*CS – Chuck Schumer also Civil Service
CTR – Correct The Record
DC – District of Columbia
DJT/POTUS – Donald J. Trump, President Of The United States
DNC – Democratic National Committee
DOD – Department of Defense
DOE – Department of Energy
DOJ/D-J – Department of Justice
DOPEY – Alwaleed bin Talal
D’s – Democrats
DWS – Debbie Wasserman Schultz
EM – Elon Musk
EMP – Electromagnetic Pulse
EMS – Emergency Messaging System also Emergency Medical Services
EO – Executive Order
ES – Eric Schmidt
EU – European Union
F&F – Fast and Furious (Feinstein’s failed gun sale attempt)
f2f – Face-to-Face
FB – Facebook
FBI/F-I – Federal Bureau of Investigation
FED – Federal Reserve also Federal
FF – False flag
FISA – Foreign Intelligence Surveillance Act
FLYNN – Michael Flynn, former National Security Advisor to President Trump
GEORGE – GS
GOOG – Google
GITMO – Guantanamo Bay Naval Base military prison and detention camp
GS – George Soros
H – Haiti
HI – Hawaii
HK – Hong Kong
HRC – Hillary Rodham Clinton
HS – Homeland Security
HA/Huma – Huma Abedin
HUMA – Harvard University Muslim Alumni
H-wood – Hollywood
IC – Intelligence Community
ID/IDEN – Identification
IRS – Internal Revenue Service
ISIS – Israeli Secret Intelligence Service
JA – Julian Assange
JACK –
JB – John Brennan, Former CIA Director
JC – James Clapper (Former DNI Director) also James Comey (Former FBI Director)
JFK – John Kennedy, former President of the USA before being assassinated in 1962
JOHNNY – John Conyers, US Representative for Michigan
JK – John Kerry also Jared Kushner
JS – John Solomon
KKK – Ku Klux Klan, started by the D’s
L – Lynn Rothschild
LDR – Lord De Rothschild
LL – Loretta Lynch
LV – Las Vegas
MAY – Theresa May, Prime Minister of the United Kingdom
MAGA – MAKE AMERICA (FUCKING) GREAT AGAIN
MB – Muslim Brotherhood
MI – Military Intelligence
ML – Marshal Law
MM – Media Matters also Million
MS-13 – Latino Drug Cartel
MSM – Mainstream Media
MW – Maxine Waters
MZ – Mark Zuckerberg
NG/NAT G – National Guard
NK/NORK/NOK – North Korea
NP – Non-Profit also Nancy Pelosi
NSA – National Security Agency
NWO – New World Order
NYT – New York Times, American newspaper
OO – Oval Office
OP – Original poster also Operation(s)
P_PERS – President Trump’s Personal message to us
PG – Pizzagate/pedogate
PL – Presidential library
PM – Prime Minister
POS – Piece of shit
PP – Planned Parenthood
PS – Peter Strzok, FBI agent
RNC – Republican National Committee
R’s – Republicans
RED RED – Red Cross
ROTH – Rothschild
RR – Rod Rosenstein (Deputy Attorney General) also Ronald Reagan
RT – Real time
RYAN – Paul Ryan, Speaker of the House
SA – Saudi Arabia
SAP – Special Access Programs
SC – Supreme Court
SD – State Department
SEC – Security also Secure
SESSIONS – Jeff Sessions (Attorney General)
SH – Steve Huffman, CEO of Reddit
SID/We Don’t Say His Name/John M – John Sidney McCain
SIS – Secret Intelligence Service (in the United Kingdom)
SK – South Korea
SOTU – State of the Union
SR – Susan Rice also Seth Rich
SS – Secret Service
ST – Seal Team (eg. Seal Team 6)
TG – Trey Gowdy
TSA – Transportation Security Administration
U1 – Uranium One
UBL – Osama Bin Laden
UN – United Nations
US – United States
USMC – United States Marine Corps
USSS – United States Secret Service
VJ – Valerie Jarret
WH – White House
WL – Wikileaks
WRWY – We are with you
WW – Worldwide

Bronnen:

# https://qanon.pub

# https://qanon.pub

# http://irc.qclearancearchive.net