De Galactische Codex

De Galactische Codex

Deze Codex wordt de Galactische Codex genoemd en vertegenwoordigt een legale basis voor alle acties van de Confederatie in deze en andere sterrenstelsels.

Deze Codex is geen rigide reeks van externe wetten maar een gesystematiseerde code van innerlijke ethiek van alle zielen van Licht die alle wezens van het Licht zullen aanvaarden vanuit hun vrije wil, omdat het hun innerlijke waarheid weerspiegelt.

We zullen nu de Galactische Codex weergeven in een vorm die begrijpelijk is voor een gemiddeld ontwaakt wezen in een menselijke samenleving.

Sectie I – De Wet van de Goddelijke Genade

Ieder voelend wezen heeft onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht op een positieve levenservaring.

Om Sectie I te verklaren, moeten we begrijpen dat lijden en pijn geen waarde hebben in een verlichte Galactische samenleving, bevrijd van de invloed van Duistere Krachten en andere aspecten van kosmische verstoringen.

Het toekennen van waarde aan pijn, lijden en opoffering als onderdeel van groei ervaringen was een deel van de programmering van de Duistere Krachten om de bevolking van de bezette planeten gemakkelijker tot slaaf te kunnen maken.

Onvoorwaardelijke positieve levenservaringen van ieder voelend wezen in het bevrijde universum is gegarandeerd vanuit de innerlijke verbondenheid van ieder levend wezen met de Bron en bekrachtigd door de macht van de Geascendeerde Meesters over materie, dat hen toestaat om alle levende wezens te assisteren in hun aspiraties in de richting van de Bron en hen te voorzien van levensbehoeften.

Het leven was nimmer bedoeld als een zware opdracht en strijd, maar eerder als een avontuur van vreugde en creativiteit.

Verschillende paragrafen van Sectie 1 reguleren al het leven in een bevrijd universum en alle relaties tussen de Lichtwezens, zodat conflicten nooit voor hoeven komen.

Sectie I/1: Elk voelend wezen heeft onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht op fysieke en spirituele overvloed.

Deze paragraaf garandeert een positieve levenservaring voor ieder wezen in het bevrijde universum.

De Geascendeerde Meesters zorgen voor alle levensbehoeften en voor fysieke en spirituele rijkdom en schoonheid, gebruikmakend van hun macht die ze hebben over de herwonnen materie van het bevrijde universum.

Sectie I/2: Elk voelend wezen heeft onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht op Ascentie.

Deze paragraaf verklaart hoe de Geascendeerde Meesters hun geavanceerde begrip van spirituele technologie van Ascensie gebruiken en door toepassing van het Elektrische Vuur van Verlossing alle wezens kunnen assisteren die vrijwillig kiezen voor Ascensie.

Sectie I/3: Elk voelend wezen heeft een onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht om zich samen te voegen met andere wezens in verhouding met zijn/haar positie in de zielenfamilie.

Deze paragraaf is een instrument voor regulering van alle relaties binnen een zielenfamilie.

Het garandeert de samenvoeging van wezens van tegengestelde polariteit (tweelingzielen, zielsverwanten) en afstemming van alle andere wezens, ongeacht hun staat van ontwikkeling en uiterlijke omstandigheden.

Sectie I/4: Elk voelend wezen heeft onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht op alle informatie.

Deze paragraaf is een garantie dat alle wezens alle informatie zullen ontvangen die ze nodig hebben om hun rol in het universum te begrijpen, een groter perspectief van de evolutie en alle andere informatie die ze nodig hebben voor hun beslissingen, groei en welbevinden.

Al deze gegevens zijn aangeboden door de Geascendeerde Meesters of andere wezens die toezicht hebben op de evolutie van verscheidene rassen en beschavingen.

Sectie I/5: Elk voelend wezen heeft onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht op vrijheid.

Deze paragraaf voorziet erin dat ieder wezen een onbeperkt groeipotentieel en levenservaring heeft. Omdat alle wezens in het bevrijde universum alleen positivisme voortbrengen, is hun vrijheid nooit in strijd met de vrijheid van anderen.

Sectie II: De Wet van Verdeling van de strijdende partijen

Ieder voelend wezen heeft onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht om te worden verdeeld en beschermd tegen de negatieve acties van andere voelende wezens.

Deze paragraaf reguleert de voorwaarden in deze paragrafen van het universum dat zojuist bevrijd is van de invloed van de Duistere Krachten maar welke nog niet geaccepteerd zijn in de Confederatie.

Het houdt in dat de Lichtkrachten altijd de partijen in het conflict zullen verdelen om hen te beschermen tegen het toebrengen van schade aan elkaar. De Lichtkrachten bemiddelen in het conflict tot het is opgelost.

Deze paragraaf is vaak ingezet om oorlogen en andere gewapende conflicten te beëindigen.

Sectie III De Wet van de Balans

Ieder voelend wezen dat ervoor gekozen heeft om te leven en te handelen tegen de principes van de Galactische Codex en weigert, of is niet in staat om ze nu te accepteren en de consequenties van het verleden in evenwicht te brengen, zal worden verplaatst naar de Galactische Zon, geherstructureerd worden in de basale elementaire essentie en aan een nieuwe evolutiecyclus beginnen.

Deze paragraaf reguleert de relaties tussen de Lichtkrachten en de Krachten van Duisternis. Wanneer ze verslagen zijn zullen de wezens die tot de Duistere Krachten behoren de kans krijgen om de Galactische Codex te accepteren, en hun uiterste best te doen om de fouten te corrigeren die ze hebben gemaakt en naderhand positief met hun leven verder te gaan.

Als ze dat accepteren, zijn ze vergeven en sluiten ze zich aan bij de Confederatie. Wanneer ze niet in staat zijn of dit niet willen accepteren worden ze naar de Centrale Zon gebracht, hun persoonlijkheden en ziel essenties worden geherstructureerd met het Elektrische Vuur en hun Goddelijke Vonk begint aan een nieuwe evolutiecyclus.

Sectie IV De Wet van Interventie

De Galactische Confederatie heeft het onvervreemdbare en onvoorwaardelijke recht tot interventie in alle situaties waar de Galactische Codex wordt geschonden, ongeacht de lokale wetten.

Deze paragraaf beschrijft het beleid van de Lichtkrachten met betrekking tot bewoonde planeten. De Confederatie behoudt zich het recht voor om in te grijpen in alle gebieden, beschavingen, planeten of zonnestelsels waar de Galactische Codex wordt geschonden.

Het heeft het recht om dat te doen, ongeacht de positie van de lokale beschavingen met betrekking tot deze interventie. Het heeft altijd het recht om alle vreedzame middelen van onderwijs en regelgeving te gebruiken. Als de kritieke massa van de Galactische Codex principes wordt geschonden, heeft het het recht om militair geweld te gebruiken.

Bijzondere gevallen zijn de planeten onder directe bezetting van de Duistere Krachten. De Duistere Krachten nemen meestal de lokale bevolking in gijzeling om de progressie van de Lichtkrachten te verhinderen.

Op Aarde hebben ze gedreigd met een nucleaire oorlog als de Lichtkrachten zouden ingrijpen. Dit is de hoofdreden waarom de Lichtkrachten deze planeet nog niet hebben bevrijd (en niet de zogeheten ‘we-willen-niet-ingrijpen-omdat-we-de-vrije-wil-respecteren-we-zullen-slechts-toekijken-terwijl-het-lijden-doorgaat-nonsens’).

Zoals in elke gijzelings-situatie, vraagt dit veel bekwame onderhandelingen en een tactische benadering. Deze situatie wordt nu opgelost en de planeet Aarde zal spoedig zijn bevrijd.

Sectie IV/1: Elk voelend wezen heeft een onvervreemdbaar en onvoorwaardelijke recht om in nood een beroep te doen op de Galactische Confederatie en de Galactische Confederatie heeft het recht om te assisteren, ongeacht de lokale wetten.

Deze paragraaf geeft een legale basis voor interventie en assistentie aan alle gijzelaars van de Duistere Krachten. De Lichtkrachten zullen naar beste kunnen assisteren om de leefomstandigheden te verbeteren van alle levende wezens, ook op Aarde.

De situatie op de planeet Aarde geeft slechts aan hoeveel overmacht de Duistere Krachten hebben over het Licht op deze planeet. Gelukkig is dat nu aan het veranderen.

Sectie IV/2: De Galactische Confederatie heeft een onvervreemdbaar en onvoorwaardelijk recht voor de implementatie van de Galactische Codex en voor het veroveren van de gebieden waar de Galactische Codex wordt geschonden, indien nodig met militaire kracht.

Deze paragraaf geeft een legale basis voor de bevrijding van de bezette planeten met militaire krachten. De militaire krachten van de Confederatie verwijderen of geven assistentie bij de verwijdering van de representanten van de Duistere Krachten en zullen de gijzelaars bevrijden.

Dan zullen andere Confederatie-krachten het proces begeleiden van aanvaarding van de planeet in de Confederatie door het instrueren van de lokale bevolking.

Misschien zullen sommige mensen het gevoel hebben dat de Confederatie geen recht heeft om in te grijpen en dat de mensheid het recht heeft om zelf de problemen op te lossen. Dit is simpelweg niet waar.

Vele oorlogen overal op de planeet en continu misbruik van de basale mensenrechten hebben bewezen dat de mensheid niet in staat is om met zijn eigen situatie om te gaan.

Daarom is het veel beter dat het wijze hoeders krijgt om dit te begeleiden.

De Confederatie zal assistentie verlenen bij het vervangen van de huidige meesters van de ‘puppets’ (Duistere Krachten) die de mensheid heeft uitgenodigd lang geleden in Atlantis.

Dan zal de Galactische Codex uiteindelijk de universele ethische code worden in het hele universum en duisternis zal er niet meer zijn.

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2012/04/galactic-codex-normal-0.html/

Geplaatst 20 februari 2018 (update van 11-11-2017)

Advertenties

De Donkere Dagen voor Zonsopgang ~ Heftige en Droevige Dagen ~ Alleen Liefde Blijft, door  Therese Zumi Sumner, 19 februari 2018.

Darkest before Dawn ~ Sad Heavy Days ~ Only Love Remains

De Donkere Dagen voor Zonsopgang ~ Heftige en Droevige Dagen ~ Alleen Liefde Blijft, door Therese Zumi Sumner, 19 februari 2018.

De waarheid is dat ik me niet geïnspireerd voel om mijn lezers te inspireren. Alle woorden hier komen vanmorgen vanuit mijn hart. Deze winter heeft zich tot nu toe vooral gevoeld als een lange, langzame, vervelende wandeling door een koude bergkloof, zonder enig teken van het bereiken van het einde in zicht. Op precies dezelfde dag dat ik het volgende artikel met veel optimisme publiceerde, die dag vielen ze Isis Astara aan, Cobra’s liefdevolle vrouw zo erg met scalaire wapens dat ze stierf.

https://prepareforchange.net/2018/01/25/everything-going-fine-no-everything-will-amazingly-unbelievably-fine-clarification-repetition-re-cobra-update-16-jan-2018-goldfish-report-interview/

Ze was een belichaming van Goddinnen Energie. Ze werd aangevallen vanwege datgene wat ze zo sterk vertegenwoordigde, namelijk dat zelfs een enkele vrouw die volledig gebruikmaakt van de energie van de Godin, een oorlog kan stoppen. HET ENIGE DING DAT WE MEER VAN DIT PLANET NODIG HEBBEN NU IS GODINNEN ENERGIE.

Wij – jij en ik moeten de plaats innemen van Isis Astara. Met miljoenen van ons ZIJN ~ LEVEND ~ ADEMEND ~ UITDRUKKELIJK ~ DOENDE alleen vanuit onze hartruimte, zullen we deze Event spoedig tot voltooiing brengen. Wanneer we gecentreerd zijn in onze hartruimte, dan brengt ieder van ons die verlangt naar bevrijding en soevereiniteit voor elk individu op deze planeet het naar voren in alles wat we doen. ELKE MAN EN VROUW DIE Goddinnen Energie GEBRUIKT, zal elke dag ZO DE LIEFDE ENERGIE BEVESTIGEN op deze planeet die niemand ooit meer zal kunnen verwijderen. Jezus Sananda kwam 2000 jaar geleden om ons dat te laten zien – dus laten we het zo ook doen.

De Triflame in het hart

De Triflame in het hart

De enige plaats waaruit we iets zouden moeten creëren is vanuit de HARTRUIMTE. De enige creaties die zullen overleven op Nova Gaia zijn degenen die gemaakt zijn vanuit de HART RUIMTE. We moeten te allen tijde op een plaats van vergeving zijn. Alles dat iemand tegen je zegt, waar je misschien eerder op hebt gereageerd met gevoelens van pijn, woede, bitterheid, enz. Nou, het is tijd om VOLLEDIG TE ZIJN – VOLLEDIG WETEN – WIE JE BENT !! Wanneer je weet wie je bent, wanneer je weet dat je een goddelijk soeverein spiritueel wezen bent dat op dit moment naar deze planeet is gekomen om het nieuwe voort te brengen – de NIEUWE ATLANTIS – NOVA GAIA – DE GOUDEN TIJD OP GAIA – dan kun je gaan staan boven elke schijnbare onrechtvaardigheid, vergeving van de betrokken persoon of personen, omdat hun schijnbare aanval of schijnbare onrechtvaardigheid is ontstaan omdat zij reageren vanuit hun oude programmering en angsten.

GEEN ANGST MEER!! Wanneer mensen een bijna-doodervaring hebben, keren ze allemaal terug met één ding gemeen: het geloof dat ‘ER SLECHTS LIEFDE IS’. Wanneer we oversteken naar het licht, krijgen we zoveel bewijs dat we geliefd zijn, zonder oordeel.

Ja, op dit moment terwijl ik deze woorden schrijf, vindt er hier een operatie plaats in en rond Gaia. De geallieerde lichtkrachten hebben de Galactische Codex in de ruimte rond deze planeet afgedwongen sinds 16 dagen geleden.

“De Galactische Confederatie zal alle negatieve facties met ruimtevaartcapaciteit verwijderen, ofwel buitenaards ofwel van een geheime ruimteprogramma, die de Galactische Codex niet accepteren, binnen de komende twee weken”.

En dan – ergens in het begin van de laatste paar dagen ….

“Vervolgens zullen ze met een bepaalde methodiek en systematiek alles onder het oppervlak van de planeet opruimen en daarna zullen de activiteiten aan de oppervlakte beginnen.”

Ik zal eindigen door te linken naar een van mijn favoriete nummers van Paul Mc McCartney die hij schreef met zijn mooie vrouw Linda in gedachten. Helaas verloor hij haar door borstkanker. Hier is het lied en de tekst.

https://www.youtube.com/watch?v=KyEPpPPa5BU

PS: Net toen ik op zoek was naar een citaat uit de laatste update van Cobra, ontdekte ik zijn nieuwe update over ‘The Power of the Goddess’ die ik ten zeerste aanbeveel dat we allemaal lezen.

Nederlands: https://wp.me/p1JRQh-2qz

Oorspronkelijk: http://2012portal.blogspot.se/2018/02/power-of-goddess.html

Therese Zumi

www.veritasgalacticsweden.net

Bron: https://prepareforchange.net/2018/02/19/darkest-dawn-sad-heavy-days-love-remains/

Vertaald door FrankW

Geplaatst 20 februari 2018

Cobra’s Update: Kracht van de Godin, 18 februari 2018.

The Portal: Cobra’s Update: De Kracht van de Godin, 18 februari 2018.

Nu we de beëindigingsfase van het planetaire bevrijdingsproces zijn ingegaan, is het van het grootste belang om contact te maken met de vrouwelijke Godinnen-aanwezigheid en de kwaliteiten van liefde, mededogen en tederheid te bevorderen om de overgang te stabiliseren en de wreedheid tegen te gaan die zo veel voorkomt op het oppervlak van de planeet:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/01/isis-astara-goddess-call.html

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/04/notes-from-cobra-and-isis-conference-in_23.html

Goddess%2BAscension.jpg

Mensen op het oppervlak van de planeet zijn geprogrammeerd om te geloven dat zacht zijn en zorgen voor andere wezens een zwakte is.
Deze programmering is afkomstig van de archons, vervolgens gedistribueerd via Jezuiet- en Illuminati-netwerken en vervolgens via de reguliere media naar de oppervlakte-bevolking via de meme van “survival of the fittest”.

Deze meme was verspreid over de oppervlakte-populatie om de zorgzame energie van de Godin te onderdrukken, de energie die de duistere krachten het meest vrezen:

http://www.jchristoff.com/mind-control-directed-entirely-at-the-female/

Nu is het tijd voor ons om te begrijpen dat zorgzame, liefdevolle, zachte energie de energie is die uiteindelijk onze planeet zal transformeren en de Lichtkrachten zal helpen bij het verwijderen van alle duisternis van de planeet. Zacht zijn is GEEN zwakte, het is ultieme kracht:

https://www.wittyfeed.me/story/49982/having-a-soft-heart-in-this-hard-world-is-courage

https://prepareforchange.net/2017/05/07/soft-hearted-modern-world-strength-not-weakness/

Het is ook nu tijd voor alle vrouwen om het zorgzame deel van hun ziel te ondersteunen en uit te drukken, die energie in het planetaire energienetwerk te verankeren en contact te maken met andere zusters in Sisterhood of the Rose:

https://www.facebook.com/groups/242118535999353/

https://www.youtube.com/watch?v=ei6gUtBsC3A&index=116&list=PLwrQzC63PHaL9CmwCajTioXsN4qSmoiqg

Of in het wereldwijde zusterschap:

http://women.unify.org/

Het is erg belangrijk voor de planetaire bevrijding dat zoveel mogelijk mensen de volgende twee godinnenmeditaties zo vaak mogelijk doen:

Goddinnen Vortex-meditatie

1. Til je handen boven je hoofd en begin je lichaam met de klok mee te draaien

2. Terwijl je dat doet, zing mantra iiii (uitgesproken als ee-ee) zodat het door je lichaam heen vibreert en visualiseer dat je lichaam verandert in een schitterende pilaar van licht, met miljoenen regenbooggekleurde sterren verspreid in die pilaar van licht

3. Blijf de mantra zingen en blijf draaien. Na een paar minuten laat u uw handen dicht bij uw lichaam vallen en blijft u met de klok mee draaien

4. Terwijl je dat doet, begin met het zingen van mantra eeeaaa (eee wordt uitgesproken als e in “Amerika” en NIET als e in “Venus”, en a wordt uitgesproken als in “Amerika”) zodat het door je lichaam vibreert en een visualiseer een regenboogdraaikolk van Licht die zich vanuit je hart naar buiten uitbreidt over de hele planeet. Roep de aanwezigheid aan van je spirituele gidsen, Opgevaren meesters, Pleiadiërs, engelen, dolfijnen, tweelingzielen, zielsverwanten, zielefamilies en andere wezens van Licht.

5. Blijf de mantra zingen en blijf draaien en blijf een tijdje in de aanwezigheid van al die wezens van Licht.

http://2012portal.blogspot.com/2013/03/goddessvortex-goddessvortex-isultult.html

http://www.theeventchronicle.com/metaphysics/spiritual/goddess-vortex-transmuting-darkness

Goddess%2BCircle.jpg

Terugkeer van de Godin meditatie

1. Ontspan je geest en lichaam door een paar minuten je adem te volgen.

2. Visualiseer een pilaar van roze Licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon, en door je lichaam naar het centrum van de Aarde gaat. Houd deze pijler van licht een paar minuten actief. Visualiseer dan een liefhebbende vrouwelijke aanwezigheid in de vorm van een prachtige godin die uit de hemel neerdaalt en je fysieke lichaam binnengaat. Deze aanwezigheid zal je innerlijke vrouw harmoniseren en je liefdevoller maken. Blijf een tijdje met die aanwezigheid verenigd.

3. Visualiseer een heldere nieuwe spirituele toekomst voor de mensheid, met mannen en vrouwen die elkaar perfect begrijpen, waarbij onze samenleving boven de behoefte aan oorlogen en conflicten uitstijgt, omdat alle duistere entiteiten, fysiek en niet-fysiek, van onze planeet worden verwijderd. Visualiseer alle wonden van de mensheid die worden geheeld, de hele mensheid wordt geïnspireerd en geleid doordat iedereen een eigen verbinding heeft met hun eigen ziel en de Bron en in perfecte balans zijn met hun innerlijke mannelijke en vrouwelijke aspecten.

Voer deze visualisatie uit volgens de gegeven instructies en wijzig deze niet, anders heeft deze niet het gewenste effect.

De goddelijke mannelijke aanwezigheid (de Held) in ieder van ons moet ook worden geactiveerd. De Held is een krijger die verder gaat dan wraak en machteloze woede door in volledige felle kracht het methodisch verwijderen van de duisternis om daarmee alles wat heilig en mooi is te beschermen, om alle kinderen, vrouwen en mannen te beschermen die zichzelf niet kunnen verdedigen tegen de wreedheid van duisternis die zo dominant is op het oppervlak van de planeet.

Lang geleden waren de wapens van de Held het zwaard en de pen. Nu zijn de wapens zijn op eenpunt gerichte geest, de scalaire beschermingsmiddelen en het computertoetsenbord. En Mjölnir:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/02/working-with-mjolnir.html

De Held begrijpt dat al het lijden op deze planeet kunstmatig is geconstrueerd. Hij begrijpt dat hij zijn medemensen niet kan laten ontwaken, omdat ze zich hebben teruggetrokken op hun Eilandje van Gezondheid (bier en voetbal) om te voorkomen dat ze de al te wrede realiteit van Draco’s bezetting van de planeet onder ogen zien met alle gruwelijkheden als kindermishandeling en onnoemelijk veel lijden, zoals het werd hier precies beschreven door Benjamin Fulford’s lezer AHZ:

https://benjaminfulford.net/2018/02/14/comment-one-recent-articles-dated-feb-6th-2018/

Het is nu tijd voor ieder van ons om de archetypen van de Godin en Held binnenin jezelf te verenigen, heel te worden en op te houden om met elkaar te vechten en zich gezamenlijk te verenigen in deze laatste fase van het planetaire bevrijdingsproces:

https://www.returntoyourtruth.com/single-post/2018/01/17/Open-Letter-To-The-Resistance-Why-Lightworkers-Attack-Each-Other

Op dit moment heb ik geen toestemming gekregen om informatie over de planetaire situatie vrij te geven, en wanneer ik het kan vrijgeven, zal ik dat doen.

Tot die tijd laat ik je achter met deze video:

Zie voor de Nederlandse tekst van deze video:

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/12/communique-van-de-galactische-federatie-voor-de-aarde-12-februari-2018/

Overwinning van het licht!

Cobra

Bron: https://2012portal.blogspot.com/2018/02/power-of-goddess.html

Vertaald door FrankW

Geplaatst 19 februari 2018

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event’ op zondagmiddag 18 februari 2018 om 17:00 uur…

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event’ op zondagmiddag 18 februari 2018 om 17:00 uur…

Deze Wekelijkse Ascensie Meditatie doen we iedere zondagmiddag om 17:00 uur (04:00 pm GMT/UTC) wintertijd in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland…

Geleide meditatie (Engelse versie):

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen. Als voorbeeld kan je jouw ademhaling volgen.

2. Neem je voor dat je deze meditatie gebruikt als middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en al haar bewoners te versnellen.

3. Visualiseer een kolom van Licht die vanuit de Galactische Centrale Zon komt, dan door alle punten van Licht binnen de Melkweg en ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.

4. Visualiseer een andere kolom van Licht die opstijgt vanuit het centrum van de Aarde, door jouw lichaam omhoog de lucht in gaat naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en in de Melkweg, onze galaxy.

5. Je zit nu in twee kolommen van Licht. Het Licht stroomt tegelijkertijd van boven naar beneden de Aarde in, als van beneden naar boven de lucht in. Houd deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

6. Visualiseer dit Licht nu als een regenboog maalstroom, die zich over de hele Aarde uitbreidt en vervolgens door het gehele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.

7. Visualiseer volledige disclosure en de enorme vrijgave via de massamedia van informatie over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s.

8. Visualiseer het creëeren van een nieuw en eerlijker financieel systeem voor iedereen.

9. Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen.

10. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!
Overwinning van het Licht!

Meer informatie op http://2012portal.blogspot.com/

Geplaatst op 17 februari 2018

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten van het aarde-maansysteem.

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten van het aarde-maansysteem.

Afbeelding 1: L1 t/m L5 = Langrange-punten, M1 = Aarde, M2 = Maan.

Cobra’s berichten en de Lagrangre-punten

Cobra bericht al een aantal jaren over de situatie op de Langrange-punten die zich in het aarde-maansysteem bevinden.

Als voorbeeld de volgende berichten, maar er zijn er veel meer:

# 21 mei 2015:

Ik wacht al meer dan 15 jaar op dit moment. Er is zoveel tijd verstreken sinds de bevrijding van planeet X! Met vreugde kan ik dit gecodeerde bericht eindelijk verzenden naar de sleutelpersonen in de koloniën:

L4 / Light is ON

https://wp.me/p1JRQh-1of

# 2 juni 2015:

De recente verwijdering van Chimera-implantaatstations op L4- en L5 Lagrange-punten van het aarde-maansysteem is een grote overwinning. Het voorstel om een ruimtekolonie te bouwen op de Lagrange-punten is tientallen jaren oud…

https://wp.me/p1JRQh-1p2

# 24 januari 2018:

Cobra heeft slechts een korte mededeling, maar wel een krachtige.

Zijn mededeling van gisteren, woensdag 24 januari was:

” L4 clear, wipe out L3 “

Hij doelt hier hoogstwaarschijnlijk op de zogenaamde Langrepunten die zich rond de Aarde bevinden en die belangrijke punten zijn/waren voor de Cabal in het beheersen van de quarantaine / sluier rond de Aarde onder andere door middel van satellieten met scalaire wapens, plasma topletbommen en andere exotische wapen- en beheerssystemen.

” L4 is schoongemaakt, L3 wordt nu schoongemaakt. ”

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/01/25/the-portal-bericht-van-cobra-24-augustus-2018/

# 30 januari 2018:

Wipe-outvolgorde L3 tot L0 goedgekeurd.

Waar Cobra het hier heeft over L3 is duidelijk (zie afbeelding). Waar hij het heeft over L0 is dat volgens mij niet een Langrange-punt in de ruimte, maar de planeet Aarde zelf omdat van hier uit de Langrange-punten L1 tot en met L5 worden berekend.

http://2012portal.blogspot.com/2018/01/fatal-isidic-systems-security-breach-at.html/

# 2 februari 2018:

Zoals Cobra het in zijn bericht aangeeft:

• Pandora in progress, EELA in progress, B96 removal in progress.

• Fatal Systems/Isidic security breach, fatal 741 disruption, HVBN fatal termination.

• Damage control (P501, GDSVTX) in progress.

• Wipeout sequence in progress.

• COBRA upgraded. M minimum requirements met.

• Wipeout-volgorde wordt uitgevoerd (Wipeout-volgorde betreft de Langrangepunten L3 tot L0)

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/03/cobras-update-verslag-van-de-stand-van-zaken-januari-2018/

# 14 februari 2018:

In zijn update van vandaag gaf Cobra het volgende gecodeerde bericht dat is bestemd voor de Verzetsbeweging (Resistance), de positieve militairen, White Hats en anderen:

L3 clear, wipeout L2

Volgens mij betekent dit dat Langrangepunt 3 (L3) is schoongemaakt, en dat Langrangepunt 2 (L2) nu aan de beurt is om schoongemaakt te worden, volgens de wipeout-volgorde L3, L2, L1, L0 (zie bericht van 30 januari 2018).

https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/02/14/the-portal-cobras-resistance-update-woensdag-14-februari-2018/

Een verdere uitleg over de Langrange-punten in het aarde-maansysteem.

Een mechanisch systeem met drie objecten, bijvoorbeeld de aarde, de maan en de zon, vormt een vraagstuk met drie lichamen. Het vraagstuk met het drieledige lichaam is beroemd in wiskunde- en natuurkundekringen en wiskundigen in de jaren vijftig slaagden er uiteindelijk in een evenwichtig bewijs te leveren dat onmogelijk kan worden opgelost. De veronderstelde oplossingen kunnen echter zeer nuttig zijn, vooral wanneer de massa van de drie objecten sterk van elkaar verschillen.

Voor het zon-aarde-maansysteem is de massa van de zon zo dominant dat deze als een vast object kan worden behandeld en het aarde-maansysteem kan worden behandeld als een systeem met twee lichamen vanuit het oogpunt van een referentiekader dat om de zon draait met dat systeem.

De 18e-eeuwse wiskundigen Leonhard Euler en Joseph-Louis Lagrange ontdekten dat er vijf speciale punten waren in dit roterende referentiekader waar een zwaartekrachtevenwicht kon worden gehandhaafd. Dat wil zeggen, een object geplaatst op een van deze vijf punten in het roterende vorm zou daar blijven, terwijl de effectieve krachten ten opzichte van deze vorm zelf worden opgeheven.

Een dergelijk object zou dan in een baan om de zon draaien, waarbij dezelfde relatieve positie ten opzichte van het aarde-maansysteem behouden blijft. Deze vijf punten werden Lagrange-punten genoemd en genummerd van L1 tot L5.

Afbeelding 2: De driehoek Aarde-Maan-L4 en de driehoek Aarde-Maan-L5 zijn altijd gelijkzijdige driehoeken.

De Lagrange-punten L4 en L5 vormen stabiele evenwichtspunten, zodat een daar geplaatst object zich in een stabiele baan ten opzichte van de aarde en de maan bevindt. Met kleine afwijkingen van L4 of L5 zou er een effectieve herstelkracht zijn om een satelliet terug naar het stabiele punt te brengen.

De Lagrange-punten L1, L2 en L3 lijken niet zo nuttig omdat ze instabiele evenwichtspunten zijn. Zoals het balanceren van een potlood op zijn punt, is het behouden van een satelliet op een van die Langrange-punten in theorie mogelijk, maar elke verstorende invloed zal het uit evenwicht brengen. In de praktijk hebben deze Lagrange-punten echter bewezen zeer nuttig te zijn, aangezien een ruimtevaartuig een kleine baan rond een van deze punten kan uitvoeren met slechts een zeer kleine hoeveelheid energie. Ze zijn nuttige plaatsen om een ruimteschip te “parkeren” voor observaties. Deze banen rond L1 en L2 worden vaak “halo-banen” genoemd.

L1 en L2 liggen op ongeveer 60.000 km van de Maan. Het L1-punt is het punt waarop de aantrekkingskracht van de Maan sterker gaat worden dan de aantrekkingskracht van de Aarde.

L3 bevindt zich aan de andere kant van de aarde vanaf de maan, en is dus niet zo gemakkelijk te gebruiken. Toch zijn ook hier ‘satellieten’ gestationeerd.

Het L5-punt was de focus van een belangrijk voorstel voor een kolonie in “The High Frontier” van Gerard K. O’Neill en er werd in de jaren ’70 hard gewerkt om de technische details voor het creëren van een dergelijke kolonie uit te werken. Er was een actieve “L5 Society” die de ideeën van O’Neill promootte. De L4- en L5-punten maken gelijkzijdige driehoeken met de aarde en de maan (zie afbeelding 2).

Bronnen:

# http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Mechanics/lagpt.html

# http://2012portal.blogspot.com

# https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt

Vertaling en bewerking FrankW

Geplaatst 15 februari 2018

Rechter beveelt het vrijgeven van verzegelde documenten van het onderzoek van Ken Starr naar Bill Clinton, 13 februari 2018.

Rechter beveelt het vrijgeven van verzegelde documenten van het onderzoek van Ken Starr naar Bill Clinton, 13 februari 2018.


Door Alex Pappas | FoxNews

Rapport: Hof om documenten van Bill Clinton-sonde vrij te geven

De federale rechtbank zou naar verluidt lange geheime documenten ontsluieren die voortvloeien uit het onderzoek van de voormalige onafhankelijke adviseur Ken Starr naar de toenmalige president Bill Clinton; reactie en analyse van de voormalige voorzitter van het Huis Newt Gingrich.

Een federale rechter heeft de ontzegging gelast van documenten van de toenmalige Onafhankelijke Raad Ken Starr’s twee decennia oude sonde die leidde tot de afzetting van voormalig president Bill Clinton.Chief Judge Beryl A. Howell van de rechtbank van de Verenigde Staten voor het District of Columbia heeft het bevel maandag uitgevaardigd als reactie op een Freedom of Information Act-verzoek van CNN.

Volgens de uitspraak van de rechter verzocht CDN-journalist Katelyn Polantz op 9 februari 2018 om acht verzegelde zaken die voortkomen uit Starr’s onderzoek naar Clinton in 1998 "worden ontzegeld en openbaar gemaakt".

9 december 2014; Waco, TX, VS; Baylor Bears president Ken Starr tijdens de wedstrijd tegen de Texas A & M Aggies op Ferrell Center. Verplicht tegoed: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Een federale rechter heeft de ontzegging gelast van documenten van de toenmalige Onafhankelijke Raad Ken Starr’s twee decennia oude sonde die leidde tot de afzetting van voormalig president Bill Clinton.

Het onderzoek van Starr begon met de zelfmoord van Clinton adviseur Vince Foster en de Clintons ‘Whitewater vastgoedovereenkomst in Arkansas. Maar het werd later uitgebreid met beschuldigingen van seksueel wangedrag en meineed, waaronder de relatie van Clinton met Monica Lewinsky, internist bij het Witte Huis.

Clinton werd in december 1998 door het Huis van Afgevaardigden beschuldigd. Clinton werd vrijgesproken van de aanklacht door de Senaat, waarbij geen enkele Democraat voorstemde om hem uit zijn functie te verwijderen.

Het verzoek van CNN bevat een getuigenis van voormalige Clinton assistenten en adviseurs Bruce Lindsey, Sidney Blumenthal, Nancy Hernreich, Lanny Breuer en Terry Lenzner, evenals een getuigenis van de geheime dienst. Het verzoekt ook andere documenten van het Witte Huis vrij te geven, naast een presidentiële dagvaarding.

Het FOIA-verzoek van CNN gaf aan dat de documenten van belang kunnen zijn voor procedures voor het verkrijgen van getuigenissen in de huidige Rusland-enquête van Robert Mueller, de speciale raadgever.

Het is niet duidelijk wanneer de documenten worden vrijgegeven, maar Howell heeft bepaald dat ze ‘onmiddellijk’ publiekelijk beschikbaar gesteld moeten worden.

Fox News ‘Bill Mears heeft bijgedragen aan dit rapport.

Alex Pappas is een politiek verslaggever bij FoxNews.com. Volg hem op Twitter op @AlexPappas.

Gerelateerd:

# http://www.foxnews.com/transcript/2018/02/08/ken-starr-and-alan-dershowitz-talk-rob-porter-russia-probe.html

Bron:

# http://www.foxnews.com/politics/2018/02/13/judge-orders-release-sealed-bill-clinton-documents-from-ken-starr-probe.html

Geplaatst 14 februari 2018

The Portal: Cobra’s Resistance Update woensdag 14 februari 2018.

The Portal: Cobra’s Resistance Update woensdag 14 februari 2018.

In zijn update van vandaag gaf Cobra het volgende gecodeerde bericht dat is bestemd voor de Verzetsbeweging (Resistance), de positieve militairen, White Hats en anderen:

L3 clear, wipeout L2

Volgens mij betekent dit dat Langrangepunt 3 (L3) is schoongemaakt, en dat Langrangepunt 2 (L2) nu aan de beurt is om schoongemaakt te worden.

Zie onderstaande afbeelding voor de exacte locaties van deze Langrangepunten.

Gerelateerd:

# The Portal: Bericht van Cobra, 24 januari.
https://wp.me/p1JRQh-2nX

# Communique van de Galactische Federatie voor de Aarde, 12 februari 2018.
https://wp.me/p1JRQh-2pW

Lees meer over langrangepunten in ons zonnestelsel:

# Satellieten in Langrangepunten.

https://www.wetenschapsforum.nl/index.php/topic/197243-satellieten-in-lagrangepunten/

# Langrangepunt (Wikipedia)
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Lagrangepunt

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/02/blog-post.html

Geplaatst 14 februari 2018

FrankW