www.ellaster.nl: ‘De blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen…’ door Ella Ster, 19 juli 2016.

Hoe triest de aanslag in Manchester is voor de werkelijke slachtoffers (en hun nabestaanden) die hierbij zijn gevallen, ook voorafgaand aan deze aanslag was er weer sprake van een ‘oefening’. Daarom nog maar eens even de blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen van Ole Dammegard, vertaald door Ella Ster, onder de aandacht gebracht. 

http://www.ellaster.nl: ‘De blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen…’ door Ella Ster, 19 juli 2016.

De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

Ole Dammegard , specialist in het analyseren van moordaanslagen en terroristische aanslagen, is van mening dat er geen échte terroristen bestaan. Althans… niet volgens het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, dure auto’s en hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de Cabal, de illuminati, hoe je ze ook noemen wil.

Ole Dammegard

Ole Dammegard

Al decennia lang analyseert hij politieke moorden, zoals op Olaf Palme en John F. Kennedy en valse-vlag-aanslagen zoals: de Boston bomaanslagen, 9/11, de aanslagen in Parijs, Londen en Brussel, etc. Hij heeft ontdekt dat álle aanslagen volgens een vast stramien verlopen, lang van tevoren gepland zijn en altijd een groot deel van de vaste onderdelen van deze blauwdruk (plan) bevatten. Hieronder 10 steeds terugkerende onderdelen van deze blauwdruk op een rij:

1.De oefening (drill) 

Vaak is er op de dag zelf, of de dagen en weken voorafgaand aan de aanslag, een oefening (drill) tegen een terroristische aanslag. Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag dat gepleegd wordt, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals exact de metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal plaatsvinden.  Wie een kansberekening loslaat op zoveel ‘toevalligheden’ moet toch concluderen dat alleen al door een beperkt aantal aanslagen en drills onder de loep te nemen, men uitkomt op een kans van 1 op de 7 miljard. In dit artikel kun je over deze berekening lezen.

Er zijn verschillende redenen waarom deze oefening vooraf zo belangrijk is:

  Op die manier kan men al het materieel en de benodigde ‘spelers’ op de juiste positie in gereedheid brengen.

  Men kan op deze manier ook wegen en escaperoutes blokkeren zodat er niemand in en uit het gebied kan die het plan in de war zou kunnen schoppen.

  Vaak gaat de aanslag na verloop van tijd live. Er is dan bij de betrokken hulpdiensten verwarring wat oefening is en wat écht is. Daardoor wordt hulp te laat ingezet en wordt de kans verkleind dat de aanslag verijdeld wordt.

  Zo kunnen de échte daders — de handlangers van de Cabal die in allerlei posities van overheidsorganisaties, zoals politie en het leger werken — ongemerkt de aanslag voorbereiden onder het mom van een oefening.

  Om de aanslag ‘soepel’ te laten verlopen volgens het vooraf bedachte script, zijn veel medewerkers nodig, terwijl men zo min mogelijk mensen op de hoogte wil stellen van wat er werkelijk gaande is. Door een zogenaamde oefening te organiseren kun je mensen inzetten die op die manier niet eens doorhebben dat ze gebruikt worden en een rol spelen in de voorbereiding van de daadwerkelijke aanslag.

  Achteraf is het heel moeilijk om de echte daders van de onschuldige en onwetende medewerkers te onderscheiden. De daders kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter deze oefening omdat het onduidelijk is wat de drill was en wat écht was.

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag — de laatste tijd vaak moslims — zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen.

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen, zoals de schietpartij op de school Sandy Hook. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden.

2Stromannen (patsies) 

Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgeteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je immers niet overlaten aan klunzige en onervaren schutters.

Een recenter voorbeeld is de schietpartij in de homoclub in Orlando, waarbij volgens het officiële verhaal 49 mensen doodgeschoten zijn door een Moslimterrorist. Uit een uitgelekt politierapport blijkt echter dat er tussen 2 en 5 uur ’s nachts niemand gestorven is. Volgens het rapport van de lijkschouwer stierf het eerste slachtoffer pas om 5:15 uur nadat het SWAT-team was binnengestormd en begon te schieten.

Uit het uitgelekte politierapport bleek tevens dat er in Dallas niet één schutter, maar waarschijnlijk 4 of 5 schutters waren die de 5 politie-agenten doodgeschoten hebben. Er zijn die ochtend 4 à 5 mensen gearresteerd, waarvan er 3 voor de Department of Homeland Security werken, en later op ‘bevel van hogerhand’ zijn vrijgelaten. Lees de samenvatting van of beluister de Truth, Honor & Integrity show van 14 juli 2016 voor meer details (vanaf 32:30 minuten).

Bij andere terroristische aanslagen zijn het wellicht geradicaliseerde Moslims die gemanipuleerd en gemindcontrolled zijn om de aanslag te plegen, alhoewel ook dat twijfelachtig is. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net als Bin Laden trouwens. Op basis van de getuigenverslagen van de aanslagen in Parijs ontstaat het vermoeden dat sommige daders Israëlische mariniers waren.

Hoe dan ook, de stromannen die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. De verhaallijn over de vermeende dader(s) ligt al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. De namen van de daders worden ook vaak belachelijk snel bekend gemaakt (zie punt 3 Het magische paspoort).

Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven.

3Het magische paspoort 

Er wordt bijna altijd een (vaak hagelnieuw) paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Wil je een aanslag plegen? Neem vooral je paspoort mee! Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan.

Ole Dammegard heeft ook wel eens ontdekt dat een gevonden rijbewijs van een vermeende dader in de 7/7 aanslag in Londen, ook wel heel bijzonder was, aangezien die persoon in werkelijkheid helemaal geen rijbewijs had.

4Het verhaal ligt al op de plank 

De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Zo werd bij de aanslagen in Parijs begin dit jaar, binnen 2 uur na de aanslag een zeer uitgebreid en gedetailleerd verhaal op Wikipedia geplaatst. Het is sowieso niet geloofwaardig dat in de chaos die er toen nog bestond, iemand al in staat is om zo’n heldere samenvatting te schrijven, wat onder normale omstandigheden al uren werk zou zijn. In dat bericht werd echter ook de speech van de Franse president geciteerd, terwijl deze pas een klein uur later zou plaatsvinden!

Een ander klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond en er nog geen sprake was van instortingsgevaar. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk instorten middels controlled demolition.

Op basis van deze blunder heeft iemand in Groot-Brittanië een rechtszaak gewonnen die weigerde kijk- en luistergeld aan de BBC te betalen omdat deze omroep medeplichtig was aan de terroristische aanslag. De rechters moest de gedaagde daarin gelijk geven, nadat men de beelden van de te vroeg gerapporteerde instorting zag, waaruit bleek dat de BBC voorkennis van de 9/11 aanslagen heeft gehad.

5Het zijn weer de moslims! 

De afgelopen jaren worden bij veel grote valse-vlag-aanslagen een of meerdere moslims als stromannen gebruikt die als vermeende daders de schuld krijgen. Dat zijn soms niet eens de daadwerkelijke daders. De echte dader kan een geheim agent zijn die hetzelfde kapsel en kleding draagt als de vermeende dader die later dood wordt aangetroffen, mét het magische paspoort natuurlijk.

Volgens Ole Dammegard worden vaak exotische, Arabische klinkende namen voor deze stromannen bedacht, die qua klank refereren naar de Islam. Dit doet men doelbewust om daarmee de Islam voortdurend in verband te brengen met huiveringwekkende daden. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, wordt de woede naar deze religieuze groep steeds weer aangewakkerd.

6Crisisacteurs gezocht 

Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er vaak crisisacteurs ingezet die voor de benodigde fotogenieke plaatjes moeten zorgen. Deze acteurs worden met wonden geschminkt en vooraf geïnstrueerd welk type slachtoffer ze moeten spelen. Dit zijn vaak achteraf de getuigen die voor de camera de gewenste verhaallijn naar buiten moeten brengen. Echte getuigen zijn daarvoor minder geschikt, omdat deze wellicht details onthullen die niet passen in het vooraf bedachte script.

 

Het vermeende slachtoffer tijdens de Boston bomaanslagen, blijkt een Vietnam veteraan te zijn die al tijdens deze oorlog zijn onderbeen verloren heeft.

 

Dezelfde vrouw lijkt bij allerlei aanslagen de rol van getuige te spelen.

Dezelfde vrouw lijkt bij allerlei aanslagen de rol van getuige te spelen.

lanza-foley21

Hier is dezelfde crisisactrice eerst een zogenaamde klasgenoot van de vermeende Sandy Hook schutter Adam Lanza; en later is dezelfde vrouw nu de zus van James Foley die zogenaamd onthoofd was door ISIS.

Crisis_actrice_Sandy_Hook_Boston

Links wordt de foto van de dame met lang bruin haar gebruikt als schooldirecteur bij de Sandy Hook schietpartij, rechts wordt dezelfde foto gebruikt voor een slachtoffer bij de bomaanslagen in Boston.

Soms vallen deze acteurs door de mand omdat ze op de loonlijst van een castingbureau staan en bij meerdere aanslagen betrokken zijn. Sommige ‘slachtoffers’ sterven zelf meerdere keren bij opeenvolgende aanslagen! Of ze maken een wonderbaarlijke genezing door van slechts enkele dagen, waar in werkelijkheid een genezingsproces van maanden of jaren meer in de lijn van verwachting ligt. Maar de crisisacteur dient alleen voor de schokkende foto of video die kort na de aanslagen wordt gepubliceerd. Een paar weken later is men deze details allang weer vergeten. Wie echter de foto’s bekijkt kan niet anders concluderen dan dat we door de media ontzettend bedonderd worden.

Dit slachtoffertje ‘stierf’ zowel bij de Sandy Hook schietpartij in de VS (bovenste foto’s) en ‘stierf’ een tweede keer in Pakistan als gevolg van een schietpartij door de Taliban (onderste foto’s).

Mason Wells, de grootste pechvogel in de wereld en ‘slachtoffer’ bij wel 3 (!) terroristische aanslagen. Mason raakte gewond bij de Boston Marathon (foto links), hij lag onder de vuurlinie tijdens de aanslagen in Parijs (tweede foto), om vervolgens weer in Brussel op te duiken waar hij in het nieuws kwam met zijn gezicht volledig in het verband vanwege ‘ernstige brandwonden’ die overigens een paar dagen later weer wonderbaarlijk genezen zijn. Moet hij daarom niet gezien worden als de grootste geluksvogel? Want hij overleefde alle 3 de aanslagen en ontving waarschijnlijk een leuke loonstrook voor zijn acteerwerk tijdens deze valse-vlag-aanslagen.

7Occulte data 

Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang.  Tussen de aanslagen op 9/11 en die in Madrid zaten precies 911 dagen. De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn. Zou dit toeval zijn, denk je?

911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Net zoals 311, de datum van de aanslag op Fukushima, wat een kunstmatig geënsceneerde ‘natuurramp’ was. Ook een belangrijk priemgetal is 7 en voor occultisten een heilig getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte datum was 7 juli, oftewel 7-7-7.

Ook zijn er bepaalde data of feestdagen die een bijzondere occulte betekenis hebben, zoals 30 april (aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag) en waarschijnlijk ook de meest recente aanslag in Nice op 14 juli, wat 7+7=14+7(juli) ook weer 7-7-7 is. Op dit soort ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.

Dat betekent overigens niet dat er bij dit soort aanslagen geen crisisacteurs worden gebruikt of dingen in scene worden gezet, want dat gebeurt vrijwel altijd. Ook bij de recente aanslag in Nice zijn er zaken die niet kloppen met het officiële verhaal. Zo is er bijvoorbeeld op de vrachtwagen geen spatje bloed te zien, terwijl deze 84 mensen gedood en 202 mensen verwond zou hebben. In dit artikel kun je foto’s vergelijken van vrachtwagens die ‘slechts’ 1 dier doodreden en wat dit voor troep op de cabine achterlaat met de foto van de smetteloze vrachtwagen in Nice.

Foto’s van de smetteloze vrachtwagen in Nice zonder een spatje bloed.

8Strengere wetten voor onze eigen veiligheid 

Vooraf heeft de Cabal al vaak vastgesteld wat het beoogde doel van de aanslag moet zijn. Meestal zijn dit allerlei aangescherpte maatregelen zoals: een strengere wetgeving, meer politiecontrole, meer camera’s, verlies van privacy en vrijheden voor de bevolking, etc. Doordat elke aanslag heftige emoties oproept, zoals angst, onveiligheid en onzekerheid, wordt de bevolking met een terreuraanslag geprepareerd om deze aangescherpte maatregelen zonder protest te accepteren.

Het is een klassiek staaltje van problem-reaction-solution. De ‘solution’ is daarbij uiteraard niet in het belang van het volk, maar wel in het belang van de Cabal en hun New World Order. De aangescherpte maatregelen zijn altijd weer een stap verder naar de totale controlestaat die men wil creëren.  Een ‘mooi’ voorbeeld is de Patriot-act die vlak na 9/11 werd ingevoerd en bijna identiek is met de Naziwetgeving in de Tweede Wereldoorlog. Zie voor details van deze Patriot-act het artikel “Het uur van de waarheid nadert.”

9Signalen vooraf 

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Soms is het letterlijk een beeld en de datum in cijfers van de geplande aanslag. Zo is de 9/11 aanslag in bijvoorbeeld de tv-serie de Simpsons, diverse films en een kaartspel aangekondigd. Het heeft te maken met de diepe overtuiging van de Cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (the sheeple) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen. Het is natuurlijk een rare kronkel in hun hoofd waarmee ze hun gruwelijke misdaden goedpraten, maar de bedenkers van valse-vlag-aanslagen zijn dan ook psychopaten.

Vooraankondiging van de 9/11 aanslagen in de animatieserie The Simpsons en “Coming soon” in Johnny Bravo tekenfilm.

Aangekondigde aanslagen in Illuminatikaartspel

Na de aanslagen op het vliegveld in Brussel zag Ole Dammegard een rare scene in een van de uitgezonden beelden. Er werd een chaotische maar tevens desolate ruimte getoond met een muurposter van een gekapseisde Eiffeltoren. Dammegard voorspelde toen al dat een volgende aanslag in Parijs of Frankrijk zou plaatsvinden. Een opvallend detail op de dag van de aanslag in Nice is dat een brand met enorme rookvorming rond de Eiffeltoren even voor paniek zorgde. Er is wellicht een verband met de eerdere aankondiging waarvoor Dammegard en Veterans Today hebben gewaarschuwd. Misschien dat daarom een geplande aanslag in Parijs is verplaatst naar Nice of er is sprake van een mislukte aanslag in Parijs die gelijktijdig had moeten plaatsvinden.

1-eiffel-ole-640x360

Bizarre beeld van gekapseisde Eiffeltoren in de beelden van de aanslagen op het vliegveld in Brussel

1-eiffel-640x395

Scene van de actiefilm GI Joe The Rise of Cobra

Eiffel_tower_smoke_16:7:14

Op dezelfde dag als de aanslag in Nice ontstond paniek rond de Eiffeltoren vanwege de enorme rookvorming. Het is onduidelijk of het hier gaat om verkeerd afgestoken vuurwerk of een mislukte bomaanslag zoals Benjamin Fulford beweerde.

10Afleidingsmanoeuvres 

Vaak moeten aanslagen de aandacht van iets anders afleiden dat zonder die aanslag wellicht (te veel) in het nieuws zou zijn gekomen. De aanslag van 9/11 moest de aandacht afleiden van het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wel in de boeken van het Pentagon stond.

Wat veel mensen ook niet weten is dat op 12 september 2001 (de dag na 9/11) de Federal Reserve Bank verplicht was om 200.000 ton goud terug te sturen naar China, conform een uitspraak door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dit goud lag officieel opgeslagen in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Lees het artikel “De triljoen dollar rechtszaak” voor meer achtergrondinformatie over deze rechtszaak.

Tijdens de recente schietpartij in Orlando kwam er een grootschalige verkiezingsfraude aan het licht waaruit bleek dat Hillary Clinton door fraude de voorverkiezingen had gewonnen. Deze rechtszaak was aangespannen door het Institute for American Democracy and Election Integrity werd volledig overschaduwd door de incidenten in Orlando en bleef daardoor grotendeels onopgemerkt. Beluister de radioshow Truth, Honor & Integrity van 23 juni 2016 voor meer details over deze rechtszaak (vanaf 32:00 minuten), of lees de samenvatting.

De Cabal gaat het aantal valse-vlag-aanslagen intensiveren.

Diverse klokkenluiders met contacten binnen de illuminati, zoals Thomas Williams en Shane the Ruiner, zijn ervan overtuigd dat het aantal valse-vlag-aanslagen en andere Cabal-spelletjes zoals virale pandemieën, kunstmatig gecreëerde natuurrampen en andere plannen van dood en verderf, het komende half jaar sterk opgevoerd zullen gaan worden. Van een aanslag eens in de zoveel maanden zullen we gaan naar een aanslag eens in de zoveel weken, misschien wel eens om de zoveel dagen. Volgens Shane probeert de Cabal de bevolking op die manier te prepareren en murw te maken zodat zij hun totale New World Order-agenda kunnen doorvoeren. 2016 zal dus helaas een roerig jaar worden.

Een plan voor een valse-vlag-aanslag is makkelijk in de war te schoppen

Ole Dammegard heeft echter gemerkt dat hoe meer mensen snappen hoe de blauwdruk, het draaiboek van valse-vlag-aanslagen in elkaar zit, deze vaak herkend worden voordat ze plaatsvinden. Omdat deze aanslagen tot in het kleinste detail gepland zijn en precies volgens script moeten verlopen, kan het voortijdig uitlekken de plannen voor lange tijd, of volledig in de war schoppen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de leugens rond valse-vlag-aanslagen gaan doorprikken en snappen hoe het spel werkelijk in elkaar zit. Jij, als lezer kunt een bijdrage leveren door dit artikel te delen met vrienden zodat meer mensen op de hoogte zijn.

Ella Ster*   bron: ellaster.nl

www.recreatingbalance.com: ’25/5 Portaal Meditatie…’ woensdag 24 mei 2017.

http://www.recreatingbalance.com: ’25/5 Portaal Meditatie…’ woensdag 24 mei 2017.

Cobra:.. “Een zeer sterke tijdlijn loopt via de datum van 25 mei. Op 25 mei 1975 is het 50 jaar durend proces van de planetaire bevrijding begonnen, op 25 mei 2010 werd een speciaal portaal genaamd Mission Blue Shield geactiveerd en dat betekende het begin van de ondergang van de Archons. En op 25 mei 2013 toen we een belangrijke Portaal openden.

Bron:


2012portal.blogspot.com/2013/05/make-this-viral-opening-of-portal-5-25.html

Dus ik zou iedereen willen uitnodigen om verbinding te maken, eerst met zuilen van Licht die naar beneden komen van de moederschepen van de Galactische Confederatie die gestationeerd zijn rond de Aarde, door je lichaam heen en verder naar het centrum van de Aarde.

En dan het Witte Vuur van AN visualiserend

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/05/white-fire-of-an.html

zich uitspreidend over de hele Aarde, er helemaal rondom gaat en verder op weg het naar de maan, totdat er alleen maar licht over blijft.

Morgen 25 mei om 17:00 uur (15:00 GMT) en de komende paar dagen in je eigen tijd als je het gevoel hebt daartoe geleid te worden.

galacticwave.jpg

02.jpg

Overwinning van het Licht

Untwine

Bron:


http://recreatingbalance1.blogspot.com/2017/05/255.html

Vertaald door FrankW

TOM KENYON: HET OOG VAN DE STORM, EEN HATHOR WERELD MEDITATIE VIA TOM KENYON, 29 maart 2017

Thanks Arya!

TOM KENYON: HET OOG VAN DE STORM, EEN HATHOR WERELD MEDITATIE VIA TOM KENYON, 29 maart 2017.

Doe mee met de meditatie van zaterdag 27 mei…

We gebruiken een metafoor van een orkaan of cycloon om de situatie te beschrijven die jullie wereld nu onder ogen ziet.
Midden in de verwoestende kracht van die metaforische “stormen” is er een centrum plek van stilte. Die wordt het “Oog van de Storm” genoemd.

Terwijl de huidige Chaotische Knoop toeneemt in intensiteit, cirkelen de chaotische en verwoestende krachten uit veelvoudige bronnen om je heen rond. Net zo als een orkaan of een cycloon. Het centrum vinden, of het “stilte punt” daarin is een spirituele noodzaak om deze tijd intact te overleven.

In onze vorige boodschap, die genoemd werd Restoration deelden we een geluidsverbinding die je kan helpen om dat “stiltepunt” van binnen te bereiken en om jezelf te herstellen op een stoffelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

We roepen nu op tot een Wereld Meditatie en gebruiken Restoration als een middel om deze koesterende en healende energieën mee te delen aan degenen die ontvankelijk zijn voor dit soort opheffing. Voordat we de details bespreken van deze Wereld Meditatie, willen we bespreken aan wie we deze energieën zullen sturen en de aard van die uitstromingen.

In sommige lijnen van ’t Boeddhisme wordt de term sangha gebruikt om een vergadering te beschrijven, een gemeenschap van degenen die een gelijke bedoeling delen. Dit samengaan van individuen rond een gedeelde bedoeling schept een Derde Kracht, alchemistisch gesproken, die sterker is dan de individuele krachten.
In deze Wereld Meditatie zullen we healing sturen en herstellende energieën door de wereld heen voor wat gelijk staat aan een wereld sangha, maar deze wereld sangha heeft niets te maken met religie. Het heeft te maken met fysica – de fysica van bewustzijn.

DE MEDITATIE
Op 27 mei 2017 zullen we een nexus punt ondernemen, een wereld “stilte punt” van herstel en healing. De uitstraling van dit “stilte punt” zal door de wereld worden gestuurd en dat zal een harmonisch veld scheppen van energie. Dit veld van energie kan getrokken worden naar iedereen die dit wenst te verkrijgen of die leeft in die dimensie van bewustzijn.

Dit energieveld is als een zachte bries en zoals alle zintuigelijke fenomenen in de wereld, zullen sommigen dit merken en sommigen niet. Zij die deze zachte golf van herstel zullen merken, zullen diep worden aangeraakt en spontaan opgeheven worden. Wie zij zijn, waar ze zijn, die kunnen in zichzelf de energieën van herstel trekken.

Als je kiest om bij ons te zijn in deze Wereld Meditatie zul je in een dimensie gaan van bewustzijn die verder ligt dan tijd en ruimte. Door het web van onderlinge verbondenheid zullen we samen gaan met anderen door de wereld heen.

Niet allen, waar je contact mee maakt, zullen menselijk zijn. Sommigen ervan zullen dieren zijn, want net als mensen zijn sommige dieren meer bewust dan anderen.
Sommige dieren zijn hoog geëvolueerd spiritueel en zijn in een dier geïncarneerd om redenen die alleen bekend zijn in de diepste aspecten van hun wezen. Sommige wezens waar je mee contact maakt zullen natuur spirits zijn want velen van hen zijn best vermoeid omdat de natuur toenemend door de mensheid is aangevallen.
Het is belangrijk te begrijpen dat je niet iets op iemand legt. Eerder introduceer je in de biosfeer en in de onderlinge verbondenheid met alle wezens, een healing en herstellende energieën. Wezens zijn vrij om dit in zichzelf te trekken of niet, volgens hun eigen soevereine wil.

Als je kiest om bij ons te zijn gedurende de meditatie, zul je een van de grootste geschenken geven die je maar kunt geven aan de Aarde en alle wezens die erop en in haar wonen.

De energie van deze meditatie zal 24 uren blijven.
De Wereld Meditatie zal plaats vinden gedurende een vergadering in Manhattan, New York aan het eind van een workshop genoemd: Sound Immersions.

Die zal 30 minuten blijven. 27 minuten zullen worden besteed aan het luisteren naar Restoration en 3 minuten zullen worden besteed aan stilte aan het eind. De Wereld Meditatie zal beginnen op zaterdag 27 mei om 5:30 pm East Coast Daylight Savings Time (DST) wat correspondeert met zaterdag 27 mei om 9:30 Greenwich Mean Time (GMT). De schepping van het meditatie nexus punt zal eindigen om 6 uur East Coast Daylight Saving Time of om 10 uur pm GMT. In deze 30 minuten tijd zullen zij die stoffelijk in de Sound Immersions workshop zich voegen bij ons om het nexus punt te genereren. Dit zal een heel krachtige en machtige ervaring zijn voor degenen die aanwezig zijn in deze ruimte maar ook voor degenen die zich verbinden met ons van ver af.

(Opmerking: Om je nexuspunt uit te vinden in je eigen tijdszone, ga dan naar Time Zone Converter de deel is van de Wereld Time Clock. Of je kunt klikken op deze link, wat je direct naar de Time Converter brengt: https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20170527T213000&p1=179&p2=tz_gmt )
Als de Wereld Meditatie begint zal die doorgaan als het geluid van een gong, vierentwintig urenlang. Je kunt meedoen en dit trillingsveld binnengaan van healing en herstel, op elke tijd in die 24 urige periode.
Opnieuw willen we benadrukken dat deze dimensie van bewustzijn niet gebonden is aan tijd en ruimte. Met andere woorden, je kunt volledig het trillingsveld van het planetaire herstel binnengaan, waar je ook maar stoffelijk zit.

De meditatie heeft twee fases. De eerste fase is om te mediteren op de geluid meditatie Restoration.
Het zal heel nuttig zijn om de boodschap Restoration te lezen maar ook om te werken met de geluid meditatie voordat de Wereld Meditatie plaats vindt.

Ideaal kun je de ontwikkelde vorm gebruiken zoals in die boodschap is beschreven. Je aandacht zal in je stoffelijke lichaam liggen, stel je lichaam voor als een galaxy van sterren. Dit zal de Shakti of de spirituele energie van de geluidscodes aanzetten om dieper in je lichaam te reiken. Je zou 1 keer naar de geluid meditatie in deze fase luisteren.

In de tweede fase van de meditatie verschuif je je aandacht naar het Derde Oog of het Ajna centrum. Je luistert naar de Restoration 2 keer in deze fase. Met bewustzijn in je Derde Oog stel je je voor dat je in de ruimte zweeft samen met de Aarde recht voor je. Als je de indruk hebt dat je zweeft in de ruimte samen met de Aarde, richt je ‘t focus van aandacht naar de Aarde als je doorgaat te luisteren naar de Restoration.

Door je focus van aandacht te houden op de Aarde, zul je de energieën van herstel richten naar de planeet en de wezens die er op en erin leven.

Voor sommigen van jullie zal de planeet dichtbij zijn. Voor sommigen van jullie zal de planeet ver weg zijn en iets er tussen in. Jullie nabijheid van de Aarde in deze meditatie zal worden gedicteerd door je interdimensionele relatie tot de planeet.
Als je je geroepen voelt om bij ons in deze Wereld Meditatie te komen, danken we je.

In het verleden hebben we jullie diverse geluidgeschenken gegeven maar ook intellectuele concepten om je te helpen tot de hogere dimensies toegang te krijgen van je eigen bewustzijn. Voor ons, is de geluid meditatie Restoration het grootste geschenk dat we jullie tot nu toe hebben gegeven.

We zeggen dit omdat de oorsprong van deze geluid meditatie uit de 10de, de 11de en de 12de Dimensies komen van ons collectieve bewustzijn. De Hathors die wonen in deze hogere dimensies zijn onze spirituele leraren. Ze wonen in een dimensie van geen-dualiteit en die voortdurend het trillingsveld van vrede, koestering en herstel uitstraalt.

Voor ons is dit veld van energie en intelligentie de Aethos genoemd, en vanuit ons perspectief zijn de wezens die daar wonen als regenbogen.

Moge de vrede van herstel die voorbijgaat aan alle begrip, met jullie zijn en met je relaties als jullie wereld een zeer hachelijke doorgang binnengaat.
The Hathors
March 29, 2017

TOM’S GEDACHTEN EN OBSERVATIES
Een link naar de geluid meditatie Restoration verschijnt aan het eind van dit gesprek. Het is een mp3 audio file die je kunt downloaden, vrij van kosten, voor je eigen persoonlijke gebruik.
De Hathor’s instructies voor de Wereld Meditatie zijn aardig duidelijk dus ik denk niet dat ik dat hoef te uit te werken.
Maar er waren een paar interessante momenten toen ze deze doorgeving gaven, waar van ik dacht dat er een paar lezers die van belang zouden vinden.

Toen ze zeiden:
“Voor sommigen van jullie zal de planeet dichtbij zijn. Voor sommigen van jullie zal de planeet ver weg zijn en iets er tussen in. Jullie nabijheid tot de Aarde in deze meditatie zal gedicteerd worden door je interdimensionale relatie tot de planeet.

Toen de Hathors deze woorden gaven, had ik de indruk dat ik zelf gekatapulteerd werd in de ruimte, en toen ik terug keek naar de Aarde in mijn gedachten, vroeg ik hen wat ze bedoelden met die raadselachtige opmerking. Ze zeiden dat voor degenen die een intense karmische geschiedenis hebben met de Aarde, zou de planeet dichtbij zijn in de tweede fase van de meditatie. Maar degenen die op Aarde waren vanwege niet zoveel karmische aanhechting, maar eerder door op een spirituele missie te zijn, zou de Aarde op verre afstand zijn. Ze zeiden ook dat in sommige gevallen, zij die hun karma hadden voltooid in dit leven de planeet ook op verre afstand zou zijn.

Mijn lichaam schokte door een inbreng van energie toen de Hathors zeiden:
Dit zal een heel krachtige en machtige ervaring zijn voor degenen die in de ruimte zijn maar ook voor hen die zich met ons van verre verbinden.”
Ik heb dergelijke energieën eerder ervaren van de Hathors en dat is altijd de voorloper geweest van iets krachtigs en betekenisvol.

Mijn eigen persoonlijke gevoel is dat de gehele workshop, Sound Immersions, bij de Symphonie Ruimte in Manhattan op 27 mei krachtige transformaties zal genereren voor ons allen die aanwezig zijn in de ruimte.

De laatste Geluid Immersie van dit gebeuren zal de Wereld Meditatie zijn zoals de Hathors die beschreven. Het enige verschil is dat ik een groep van Hathors binnen zal brengen die in de 10de, de 11de en de 12de Dimensies wonen om geluid codes te channelen boven op de voor- opgenomen geluid mediatie (d.i. Restoration) Dit zal interessant zijn daar de voor-opgenomen geluid meditatie de geluid codes bevat uit de Hathoriaanse 10de, 11de en 12de Dimensies.

Mijn ervaring van de Hathors die ik heb ontmoet uit de 10de, 11de, en 12de Dimensies is dat zij geometrische vormen zijn – vaak sferen(bollen). En daar velen van hen wit licht uitstralen, stralen een goed aantal van hen licht dat regenboogkleurig is.

Nadat de Hathors deze boodschap gaven, vroeg ik hen over hun commentaar betreffende de wezens die in Aethos wonen( de 10de,11de en 12de Dimensies) omdat die er als regenbogen uitzagen.
Ze legden uit dat daar velen van de hogere dimensionale Hathors verschijnen als wit lichtende bollen, ze alle frequenties belichamen van licht. En als zij gunstige energieën uitzenden worden die vaak regenboogkleurig en stralen ze veelvoudige kleuren tegelijkertijd uit.

DE AUDIO FILE
DE GELUID MEDITATIE Restoration is 9:01 minuten lang en zit in de Listening Section van de website en is als een mp3 te downloaden.
Merk op dat je de file op je computer moet downloaden voordat je deze overbrengt naar andere apparaten.
Vermijd ook er naar te luisteren vanaf onze website tijdens de feitelijke Wereld Meditatie omdat dit te veel voor onze server kan zijn om mee om te gaan.

Als je klikt op de link beneden, word je naar de Listening Sectie meegenomen. Nadat je overeenstemt om te luisteren naar de Listening Agreement, zul je volledige toegang hebben naar alle vrije van kosten voor je personal gebruik. Scroll naar onderen door de lijst totdat je Restoration ziet.
Klik hier [http://tomkenyon.com/listening] om te luisteren naar en/om Restoration te downloaden.

Vertaald door WinnyD

.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 23 mei 2017.

Sheldan Nidle voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 23 mei 2017.13 Etznab, 1 Pax, 13 Cabano

Dratzo! Het verspreidingsprocédé gaat het volgende stadium in. Degenen die hier de leiding over hebben gaan over naar een meer selectief systeem om gemakkelijker en nauwkeuriger fondsen te kunnen verplaatsen. De overtuiging heerst dat op deze manier alle belangrijke ontvangers sneller kunnen worden ‘bediend’. Zoals eerder al gezegd, dient dit complexe proces op een snellere manier en op grotere schaal te worden voltooid. 

Terwijl de gehele realiteit zich vooruit beweegt, vraagt deze procedure om een snelle opkomst van de NESARA Republiek. Het lijkt ons dat een vertraging effect heeft op iedereen. We hebben deze republiek eenvoudigweg nodig omdat het een snelle isolatie van het duister en haar gestoorde USA INC. mogelijk kan maken. De implementatie van nieuwe valuta en andere gerelateerde activa kunnen dan, zoals oorspronkelijk gepland, vooruitgaan. Als gevolg daarvan kan de gehele reeks stadia dan een noodzakelijk snellere mate van regulering bereiken. 

Waarom is er sprake van een voortdurende vertraging in het beëindigen van het lijden dat wordt gecreëerd door deze onmenselijke regering? Deze illegale regering, USA INC. heeft, ondanks haar veronderstelde neergang van de afgelopen 18 maanden, de ruimte gekregen om te blijven bestaan. En daarbij, waarom is het huidige mondiale bankensysteem nog steeds in werking en waarom kon de Federale Reserve blijven handelen, ondanks de vermeende waarschuwing die het van het Wereldgerechtshof in Den Haag heeft gekregen. Dit zijn inderdaad enkele van onze vele knelpunten. 

Op dit moment kunnen we zien dat de veranderingen die door de Chinese Ouderen en hun bondgenoten werden gecreëerd effect beginnen te sorteren. Ondanks deze realiteit lijkt het op Aarde net alsof er zich niets belangrijks aandient. Ons is verteld dat dit binnenkort op een dramatische manier zal veranderen. We wensen dat een aantal zaken onmiddellijk gaat veranderen, zodat het Licht zoals beloofd vooruitgang kan boeken en de nieuwe NESARA Republiek kan worden afgekondigd. Dus laat ons in Vreugde op een wettelijke manier de nieuwe NESARA Republiek aankondigen!!! 

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! We zegenen jullie en danken jullie voor jullie grootse toekomstvisies! Gezamenlijk ondersteunen we de weg via welke de Her-instelling van de Mondiale Valuta (GCR) wordt voorbereid om op breed niveau aan jullie allemaal te worden verspreid. Over deze gehele aardbol vindt er op haar eigen goddelijke tijd heel veel plaats. Dit proces van distributie van de enorme hoeveelheid valuta vordert gestaag. Op dit moment bevindt dit proces zich nog maar in de beginfase. Vele wonderbaarlijke gebeurtenissen zijn het punt van voltrekken extreem dicht genaderd en jullie zijn zeer dicht bij het werkelijk kunnen aanschouwen van zaken die jullie waarlijk zullen verbazen!

De Hemel ziet erop toe dat het goddelijke schema wordt gevolgd. Het huidige rijk is derhalve een grootse transformatie behoorlijk dicht genaderd. Deze veranderingen zullen, zoals hierboven al werd aangegeven, de voorspoed, vrijheid en soevereiniteit brengen die jullie al lange tijd wordt beloofd. Soms is het nodig geweest om langzamer te vorderen dan voorheen werd voorzien. De Hemel is desondanks standvastig in zijn doelen. Sommige worden gehonoreerd terwijl andere het slagen dicht zijn genaderd. We vragen jullie de grootse overwinning die voor jullie is voorbereid te verwachten! 

Dientengevolge verheugen we ons over de schitterende geschenken van de Schepper. Er is veel voor nodig geweest om de transformatie van dit rijk veilig te stellen. De duistere cabal accepteert haar uiteindelijke lot nu volledig. Deze laatste ogenblikken kunnen eindeloos lijken maar behoud, net als de Hemel, het volledige vertrouwen in jullie dierbare doelen en bereid je in deze heilige staat van zijn voor op wat er vervolgens gaat gebeuren. Wij Meesters verwachten nu in het bijzonder vele wonderen om het duister weg te kunnen vagen en het Licht terug te brengen naar haar glorierijke positie van toen onze voorouders voor het eerst op deze uiterst dierbare aardbol arriveerden! Halleluja! Halleluja!

Vandaag hebben we jullie nogmaals kort verslag gedaan van wat er in jullie rijk gaande is. Positieve krachten maken vorderingen om wederzijds succes te garanderen. We vragen jullie derhalve om momenten van korte wanhoop te ontstijgen en jullie onvermijdelijke overwinning voor ogen te houden! Weet, lieve mensen, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)


Website: Planetary Activation Organization 
Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Bron: http://www.galacticchannelings.com/nederlands/sheldan23-05-17.htmlq

Transcriptie van het Cobra Interview op 12 mei 2017.


Transcriptie van het Cobra Interview op 12 mei 2017.
Vertaald door Veronica

Interview met Cobra, april en mei 2017, Rob Potter Radio Show

Door eventnl


Rob Potter: Hallo dames en heren, welkom bij weer een Victory of the Light Radio Show. Ik ben uw gastheer, Rob Potter, en zend uit vanaf het eiland Maui (Hawaii). En ik wil jullie allemaal danken voor het hier weer naar luisteren.

Het is mijn eer en plezier om Cobra terug te verwelkomen bij de Victory of the Light voor een zeer speciaal interview deze maand.

Ik wil mijn editor en sound modulator expert, Chris Spell, bedanken, en – natuurlijk – mijn vertaler, Sam Ritchie, die beiden een fantastische klus doen door mij te helpen met dit interview en dit zo snel mogelijk als een Cobra interview te publiceren.

Wij hadden wat problemen met geluid en, helaas, heeft dit wat langer geduurd dan gepland om het bij jullie te krijgen. Als gevolg van een deadline zal dit interview in twee delen worden uitgezonden. Ik hoop dat jullie de show waarderen.

Zoals altijd hoop ik dat jullie naar mijn website zullen kijken  www.thepromiserevealed.com

Wij hebben een mooie activatie die eraan komt in Bolivia. Het is feitelijk als een 10-daagse reis met Luis Maertens. Ik meld dit elke week.

De tweede conferentie gaat plaatsvinden aan het eind van augustus, 24e augustus tot 2e september, dus check het op http://thepromiserevealed.com/2017-summer-tours-august/

En wij hebben natuurlijk wat mooie zaken voor jullie klaar staan. Wij zullen daarover praten aan het einde van de show.

Cobra Support
Doordat deze show een uur duurt en technische problemen had, zijn wij 35 minuten kwijtgeraakt.

Ik wil jullie laten weten dat ik een kort voorwoord wil doen voor het Cobra interview. Het is een tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken en Cobra en ik kennen elkaar sinds wij voor het eerst met elkaar spraken in ik geloof rond augustus 2012 toen ik aangaf dat ik Cobra wilde helpen met het organiseren van zijn eerste conferenties. Ik had deze al eerder gedaan.

En wij zijn gemeenschappelijk in het werk met de Pleiaden en mijn werk met dr. Fred Bell. Wij hebben een soort verbindende informatie met wederzijds respect.

Wij hebben ook conferenties georganiseerd in Laguna Beach. Wij deden de 2012 Portal reis naar Egypte en onze groep kwam tot in de Koningskamer op 21 december 2012 in Egypte, wat een behoorlijke rit van portalen en vortexen was. Wij hadden een ruimteschip dat zich boven onze groep liet zien en wij hadden een prachtige tijd. Onze orb en ruimteschip foto’s gemaakt voor een fantastische portal opening voor de 2012 daar in Egypte.

Toen hadden wij een andere, ik denk dat het in 2013 was. Wij hadden een conferentie in Irvine met Cobra. En het was de New Society Conferentie waar de Prepare for Change informatie en ideeën voor de website zijn geboren.

Dus wij hebben een behoorlijke serie van inspanningen samen gehad in onze Overwinning naar het Licht. Wij werken onafhankelijk, maar ik wil zeggen dat ik Cobra volledig steun en in alles wat hij doet. Ik persoonlijk vind hem extreem eerlijk. Ik vind dat hij integer is. Ik vind dat hij een enorme hoeveelheid kennis heeft en ik respecteer zijn intel en ik vind dat zijn communicatie met de Resistance Movement en met de Great White Brotherhood van zeer rechtschapen proporties is.

Ik zal zeggen dat de geschiedenis zal terugkijken naar Cobra’s informatie, en in mijn opinie zal het wat van de eerste en meest oprechte in-diepte informatie zijn binnen het disclosure project om de waarheid bij de mensen te krijgen.

Wij hebben hier een werkelijke bonafide fysieke contactpersoon die daarbuiten in het zonnestelsel is geweest zoals Corey, zoals Luis Maertens, zoals dr. Frank Stranges, en veel andere fantastische buitenaardse contactpersonen waarmee ik heb gewerkt.

Cobra heeft een doorgaand communicatieproces dat naar mijn idee veel meer telepathisch is. Het gaat niet om channeling. Het is een rechtstreekse telepathische communicatie.

Dus ik hoop dat jullie allemaal zullen luisteren en leren van Cobra zonder hem te verafgoden. Ha. Cobra zoekt niet naar persoonlijke vergroting van zijn positie. In feite geloof ik dat hij het heel goed behandelt. Hij is nogal nederig. Hij is heel oprecht. Hij zoekt niet naar glorie of geld, hij wil alleen bevrijding.

En zo wilde ik gewoon mijn persoonlijke support en mijn opinie over Cobra geven, de hoogste cijfers, zodat jullie allemaal weten dat hij in mijn opinie een bonafide contactpersoon is.

Is Cobra perfect? Nee, maar wie is dat wel? Ik zeker niet. Hij heeft zeker veel meer intel dan dat ik heb.

En ik denk dat als wij onze ego’s onder controle weten te houden en hiernaar luisteren en wij zien het proces verdergaan, en wij zoeken in onszelf, zullen wij veel van deze informatie vinden die in de toekomst bekend zal zijn als waarheid, na de bevrijding.

Dus zonder verdere vertraging wil ik nu direct het interview met Cobra ingaan zoals belooft. Dus hier gaan wij. Dank jullie wel mensen.

* * * * * *

Rob Potter: En hier zijn wij mensen, beginnend met het Cobra interview. Ik ben blij dat je hier terug bent bij de Victory of the Light Radio Show, Cobra, dus welkom terug.

Cobra: Dank je, dank je wel.

Rob: En zoals ik jullie vertelde heb ik een korte monoloog voorafgaand aan dit interview waarin ik mijn support uitspreek over jouw karakter en intentie als een Lichtwerker, en jouw intel. Dit interview is op de goede tijd aangezien wij veel ontwikkelingen hebben op het doorgaande proces van de planetaire bevrijding voor de planeet Aarde.

Ik heb wat vragen voorbereid waar wij later op terug komen, maar in het licht van jouw laatste twee posten heb ik wat meer relevante vragen voorbereid. Dus laten wij daar mee beginnen.

Met betrekking tot de update van 28 maart; jij bevestigde dat Rockefeller inderdaad dood is en rondzwerft op de plasma laag. Kun je ons vertellen of hij al is gepakt?

Cobra: Ja, hij is in feite niet langer binnen dit planetaire systeem. Hij zal heel snel op weg zijn naar de Centrale Zon.

Rob: Okay. Is de plasma laag waar jij het over hebt verbonden met de Aarde of met het gehele zonnestelsel?

Cobra: In basis heeft het gehele universum een plasma laag, maar waar ik het meestal over heb is de plasma laag dicht bij de planetaire oppervlakte, want dit is waar het meeste van de plasma anomalie is, en dit is waar het probleem ligt.

Rob: Okay. Dit roept een andere vraag op. Is de doodervaring anders voor sommigen van de reptillian of draco, zielen als Rockefeller, dan voor normale Aarde mensen?

Cobra: Ja, natuurlijk, want jouw trillingsfrequentie of staat van bewustzijn heeft veel te zeggen, veel invloed op waar het naar toe gaat nadat je sterft. Dus voor een gemiddelde reptillian, hij zal eindigen op de lagere plasma laag of lagere etherische laag of lagere astrale laag. Een hoog ontwikkelde ziel zal gewoon heel snel door deze lagen heengaan en hoger gaan als hij of zij niet wordt gevangen.

Dus de gemiddelde ervaring voor een reptillian is behoorlijk wat anders dan een gemiddelde ervaring voor een gemiddeld menselijk wezen.

Rob: Okay, de dood, natuurlijk, is een van de grootste mysteries en ik, duidelijk, vertrouwen dat het nogal duidelijk is dat wij … jij … onze zielen bestaan na de dood. Wij hebben zoveel bewijzen gehad van mensen die terugkwamen uit de dood. Het is nog steeds nogal een mysterie. Wij hebben het Tibetaanse boek van de dood en sommige van de Egyptische geschriften die hierover spreken.

Ik geloof dat zelfs de Indiase veda’s spreken over na de dood. Wij hebben een moderne dag versie die komt vanuit “The Urantia Book”.

Maar kun je ons vertellen … Met dit alles gaande in het planetaire systeem zoals nu, kun je ons iets meer vertellen over wat iemand zal ervaren … wanneer zij door de doodlaag gaan is … Je ziet jezelf min of meer buiten je lichaam en dan lijkt het alsof veel mensen zich realiseren wat er aan de hand is en zij gaan naar de tunnel van licht. Is dat nog steeds min of meer dezelfde ervaring? Of is dat nu volledig veranderd?

Cobra: Nee, het is nog steeds dezelfde ervaring. Het enige verschil is dat er algemeen gesproken veel meer licht aanwezig is dan er een paar jaar geleden was. Deze transitie is veel veiliger voor, zou ik zeggen, de meeste mensen nu – maar nog niet voor iedereen. Maar er is in de afgelopen paar jaar een verbetering geweest.

Het percentage mensen dat door de archons wordt gepakt is veel lager, dus er is verbetering.

Rob: Ja, dat was mijn volgende vraag. Het is over wat je zojuist zei – de archons die de mensen lokken in het incarnatie proces.

Nu, in sommige van je eerdere posten heb je aangegeven dat strangelet en toplet bommen zouden zijn verbonden met de “onheilige vier” en de belangrijkste cabal leden. Je gaf eerder aan dat arrestaties deze bommen zouden triggeren. Is dit nog steeds het geval?

Cobra: Er is nog steeds een probleem mee, maar er zijn, zou ik zeggen, bepaalde plannen en bepaalde benaderingen van de Lichtkrachten die dit kunnen veranderen.

Ik zal hier niet in detail gaan, maar het is een gecompliceerd onderwerp. Dus ik kan geen recht toe recht aan antwoord geven. In sommige gevallen zouden bommen kunnen worden getriggerd. In sommige gevallen zou het kunnen worden voorkomen. En er zijn plannen onderweg die dit volledig zullen elimineren.

Rob: Okay. In sommige van je eerdere posten, met betrekking tot … je noemde de strangelet bommen. Als deze zouden afgaan, zei je, dat de Confederatie en krachten deze reactie zouden kunnen stoppen. Hoe …

Cobra: Op dit moment zijn de strangelet bommen volledig verwijderd. Wat wij nu hebben zijn de toplet bommen.

Rob: Okay. Dus ik zou zeggen de vraag is, zouden zij in staat zijn om de toplet bommen te stoppen?

Cobra: Ik zou nogmaals zeggen, in een paar gevallen ja. Deze reactie is nog niet volledig onder controle maar zij komen dichterbij. En wanneer zij in staat zullen zijn om dit volledig te onder controle te hebben zou ik verwachten dat de Event zou plaatsvinden.

Rob: Dat is echt goed nieuws. Is het mogelijk, als de cabal leden sterven, wellicht zoals David Rockefeller, en dit triggert niet de toplet bommen, als een raid zou doen?

Cobra: De dood zelf triggert niet de toplet bommen.

Rob: Okay, dus het zou meer zijn als de raid of de andere zaken die zij zouden kunnen zien aankomen.

Cobra: Ik zou zeggen dat zij een zeer complexe fuzzy logic algoritme hebben dat vaststelt wanneer dit is getriggerd en wanneer het niet is getriggerd. Het is een kunstmatige intelligentie die vaststelt waar en wanneer en onder welke omstandigheden het dit triggert.

Rob: Okay. Ik wil ingaan op sommige van jouw links met betrekking tot de belangrijkste scalar mind-controle hub. Het bevindt zich nu in Brookhaven Lab voor de gehele planeet. Klopt dit?

Cobra: Niet geheel correct. Ik zou zeggen dat het zich bevindt in Long Island op verschillende locaties. Brookhaven is een van deze locaties maar niet de enige. Er zijn onlangs wat verbeteringen geweest. Maar ik zou zeggen dat de belangrijkste hub Long Island is.

Rob: Okay, dank je. De link die je deelde op jouw website zei dat er zijn … en dit is wellicht nogal oude informatie. Het zei dat er 36 sites operationeel zijn op dat moment, alhoewel er wellicht veel meer zijn wereldwijd. Kun je ons vertellen waar enkele van de andere krachtige hubs van deze HAARP technologie zich bevinden?

Cobra: Er zijn in feite veel sites die, als je spreekt over HAARP technologie, er in het algemeen veel sites zijn. Veel daarvan zijn bekend. Je hebt ze in Canada, in Noord Europa. Je hebt ze over de hele wereld.

Rob: Okay, dank je.

Cobra: Dit is niet het voornaamste probleem. De HAARP technologie is een ouderwetse technologie. Zij hebben nu veel meer geavanceerde mobiele units die makkelijk kunnen worden verplaatst naar andere locaties.

Rob: Dus dit zijn feitelijk mobiele units. Zitten ze in iets als semi trucks? Of zijn ze groter dan dat?

Cobra: Zij kunnen behoorlijk klein zijn. Zij kunnen in feite passen in een kleine bestelbus.

Rob: En werken zij in conjunctie met … er moet chimera technologie zijn onder de oppervlakte van de planeet die verbonden is met deze netwerken. Klopt dat?

Cobra: Ja, er zijn veel lagen van deze technologie. Ik zou zeggen dat verschillende groepen toegang ertoe hebben op een ‘need-to-know’ basis. Ik zou zeggen dat delen van de negatieve militairen, vooral de Air Force, toegang hebben tot delen hiervan, maar niet tot alles.

Rob: Zou je zeggen dat de meeste van deze mind-controle technologieën op de planeet zich bevinden in de gebieden met veel bevolking?

Cobra: Ik zou zeggen; een van de netwerken is verbonden met gebieden met veel bevolking, maar er is een ander netwerk dat letterlijk verspreid moet zijn over de oppervlakte van de planeet, want er is een zeer specifieke golflengte die moet worden onderhouden om de gehele planeet in een lage trilling te houden. Dus zij zetten dit op bepaalde punten die het mogelijk maken om deze specifieke golflengte te onderhouden.

Rob: Ja, dus zij geven ons een negatieve acupunctuur behandeling aan de planeet Aarde op die manier. Er zijn veel mensen die mij via email benaderen – ik zou zeggen zo’n 15 in de laatste paar maanden – die klagen over elektronische kwelling. En ik vroeg mij gewoon af, ook al bewegen deze nodes rond die onder dit mind controle en plasma scalar veld chimera technologie zitten. Ik vraag mij af, als zij verhuizen naar meer afgelegen locaties, zou dit hun lijden verlichten?

Cobra: In feite kan verhuizen naar een natuurlijke locatie helpen, tot op zekere hoogte helpen, in veel gevallen, maar niet in alle gevallen. Wat ook zou helpen is om te verhuizen nabij water, want water neigt ertoe om de scalar plasma golven te ontkoppelen.

Rob: Okay. Wel, ik neem aan dat wonen in Maui iets helpt. Kun je ons vertellen; bevindt deze technologie zich in satellieten? En zouden zij een individu overal op de planeet kunnen aanvallen?

Cobra: Ik zou zeggen dat een laag van deze technologie zich bevindt in satellieten. En in theorie kan het elk individu aanvallen, maar onlangs zijn er ontwikkelingen geweest waar de Pleiadian schepen, de Pleiadian vloot en hun moederschepen delen hiervan hebben losgekoppeld. Dus het is niet zo actief als het was een paar maanden geleden. Maar dat is maar een laag van technologie. Er zijn hier veel lagen van.

Rob: Okay, dus dat is heel goed nieuws. En duidelijk, ten tijde van de Event, of wellicht eerder, zou veel van deze technologie neergehaald worden met een bevel van de Galactische Confederatie.

Cobra: Dit zal volledig zijn stilgelegd ten tijde van de Event, of wellicht iets eerder. Het zal volledig worden stopgezet.

Rob: Wel, dat is werkelijk goed nieuws. Okay, dit is een andere vraag. Het gaat over piramides en zo, maar er is gezegd dat deze scalar en andere technologieën zijn gebruikt om de magnetische, magmatic core van de Aarde te beïnvloeden, wat hecht geassocieerd is met de menselijke (… ? onhoorbaar) lichamen op de etherische en plasma laag.

Het is bekend dat de Melchizediks en andere eerdere civilisaties in de oude geschiedenis veel piramides op de Aarde hebben gezet. En er is ons verteld dat zij de intentie hadden om de magnetische grits van de Aarde te stabiliseren en leylijn velden. Kun je hier wat over zeggen?

Cobra: Ja, in feite zijn piramides portalen gebaseerd op heilige geometrie die hoger dimensionale energieën kunnen sturen en zij kunnen feitelijk de negatieve scalar technologie tegengaan. En dit is waarom het netwerk van piramides op kritieke planetaire knooppunten is gezet in de tijd van Atlantis, en sommige van deze piramides zijn nog steeds zichtbaar of toegankelijk op de een of andere manier.

En de duistere krachten zijn in feite bang voor de kracht van de piramides. Dat is waarom zij de wetenschap van de piramides onderdrukken, want dit is een van de sleutelfactoren om de effecten van de negatieve plasma technologieën tegen te gaan.

Rob: Yeah, dit was feitelijk, bij het werk van dr. Fred Bell, veel van de piramidetechnologieën die hij creëerde, zij zeiden dat het piramidesysteem dat hij had feitelijk was gebruikt als goddelijke interventie met het bewustzijn van mensen uitwisselend om te versterken, gebruik makend van kristallen en lasers, de gedachtevormen van de individuen die in deze systemen om te … tijdens de wereld vredesmeditatie die in de komende 10 uur plaats vindt … Wij hopen dat het succesvol is mensen. Tegen de tijd dat wij het transcript en de audio publiceren zal het hebben plaatsgevonden.

Maar deze piramide was veronderstelt om de menselijke gedachtevormen te versterken. Ik vraag mij af, heeft dit ook effect op de binnenaarde, de piramide, en hoe doet het dit?

Cobra: In feite zijn de piramidesystemen en het systeem dat Fred Bell ontwikkelde Pleiadian technologie. En die technologie is aan hem gegeven. Een van de doelen was om de tektonische platen te stabiliseren, die zijn verbonden met de planetaire kern.

Dit was een aspect. Het andere aspect was om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. En het derde aspect is om de daden van het negatieve plasma scalar grit tegen te gaan. En hij was zich daar heel goed van bewust. En hij was feitelijk bewust aan het werk om dit tegen te gaan.

Rob: Yeah. Okay, dank je wel. Is HAARP nog steeds rimpelingen in het tijd-ruimte continuüm aan het genereren zoals El Yuque en Puerto Rico, het UK ascentie eiland, of is dit soort zaken afgesloten?

Cobra: Okay, de HAARP technologieën, ik zei het eerder, zijn ouderwets. Het zijn oude technologieën en zij hebben nu veel minder kracht dan zij eerder hadden en zij kunnen niet de tijdlijnen beïnvloeden.

Rob: Wat is de primaire technologie, als je daar iets van kunt delen. Wij weten dat zij ELF hebben. Dat is waarschijnlijk een oudere technologie, maar wellicht nog steeds gebruikt in de elektronische systemen van de Aarde. Kun je wat zeggen over; wat zijn de doorgifte golven, doorgaand met dit buitenaardse mind controle netwerk dat ons is opgedrongen.

Cobra: Okay. De belangrijkste technologieën zijn zogenoemde ‘morphic’ kamers. Morphic kamers zijn … ik zou zeggen zijn kunstmatige intelligentie constructies die het plasma veld beïnvloeden en zij vormen het plasma veld met krachtige elektromagnetische velden en scalar golven. Het is feitelijk een technologie die de plasma laag rondom de planeet vormt en ontwerpt. En de hele planetaire oppervlakte is onder invloed van deze technologie.

En sinds afgelopen week zijn de Galactische Confederatie krachten dit aan het verwijderen. En dit is wat voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis de reactie van de chimera groep triggerde, want zij zeiden “als de Galactische krachten tussenbeide komen zullen wij de derde wereldoorlog creëren”. Dus dit is waarom deze Syrië situatie nu plaatsvindt. Want voor de eerste keer in de menselijke geschiedenis zijn de Galactische krachten dit aan het schonen.

Rob: Wel, dit is duidelijk geweldig nieuws voor velen van ons die jouw intel ontvangen. Ik heb hierover verschillende vragen. Maar min of meer in een gerelateerde geschiedenis daar over de schoning, overeenkomstig sommige bronnen en Corey, maar weet je, ik wil niet specifiek worden met alleen Corey, maar Corey heeft – en de groep – in sommige van zijn posten heeft gesteld dat recent in raids in ondergrondse Homeland Security en FEMA bases, mariniers, onbewust van de buitenaardse factor, PTSD krijgen omdat zij reptillians te zien krijgen zonder dat zij zijn geïnformeerd. Kun jij bevestigen dat deze raids op deze manier plaatsvinden?

Cobra: Okay, ik kan dit niet bevestigen want gebaseerd op mijn intel; de enige ondergrondse bases die werkelijk ondergronds zijn zijn de chimera bases en de bases van de Lichtkrachten. De negatieve militairen zijn jaren geleden hun bases kwijtgeraakt. En ik zou zeggen dat ik bepaald aspecten van Corey’s intel kan bevestigen, maar ook een groot deel ervan kan ik niet bevestigen.

Rob: Okay. Kun je wat zeggen … zou … als de menselijke militairen komen bij het verwijderen van sommige van deze bases, of enige basis, neem ik aan, wanneer zij reptillians tegenkomen, denk jij dat zij hierover zijn geïnformeerd of zijn ze gewoon als … is dat gewoon een shock voor ze?

Cobra: Toen dit plaatsvond was het beide. Sommigen van het personeel waren vooraf geïnformeerd. Sommigen van hen niet. Het was, nogmaals, op een need-to-know basis. In feite is het waar. Het gebeurde dat veel van hen een heftige schok hadden toen zij tegenover reptillian entiteiten kwamen te staan bij het schonen van de bases.

Rob: Okay, ik baseerde deze volgende vraag op … dat de militairen – positieve militairen – dat plaatsvindt in sommige van deze ondergrondse verstopgaten, maar ik zou mij kunnen voorstellen dat Trump onbewust is van dit soort operatie?

Cobra: Okay, Trump staat niet erg hoog op de inlichtingenladder, dus hij is over veel zaken niet geïnformeerd.

Rob: Yeah, dat is wat ik ook voelde. Veel mensen ontwaken en zijn zich niet bewust van de lager niveau cabal leden die verantwoordelijk zijn voor smerige programma’s, die werken binnen een subtiele serie van groepen zoals de illuminatie, vrijmetselaars, CFR, RAND, IMF, Wereldbank, Wereldgezondheidsorganisatie, Comité van 300, multinationale corporaties. En natuurlijk, de Amerikaan, ik zou zeggen dat wij het politieke octopus van de DOJ kunnen noemen, de NSA, de CIA, de CDC, Department of Justice, Department of State, en zelfs nu de Atmosferische en Engineering hebben diepe geheimen met al het sprayen van chemicaliën.

Echter, het grootste deel van de bevolking is zich niet bewust dat deze Aarde organisaties zijn gecontroleerd door vijandige, overloper buitenaardse groepen, reptillians, greys, insectoïden, tall whites, en anderen. Ik vraag je, is deze inter-dimensionale oorlog die nu volledig woedt op dit moment … zal de bevolking ooit de echte geschiedenis krijgen van het dilemma van de Aarde op massale schaal of vóór de Event. Of zal al deze info komen na de Event?

Wij krijgen stukjes van dit en stukjes van dat, maar het is niet vrijgegeven in een flinke haal want er zijn zoveel groepen. Kun je ons daar iets over vertellen? Zoveel mensen willen weten wie wie is en wat gaande is.

Cobra: Okay, ik zal eerst uitleggen wat gaande is. En je hebt nu net de basis structuur van de illuminatie uitgelegd op (… ?) ik zou zeggen de basis structuur. Maar er zijn mensen, er zijn wezens, er zijn structuren achter de schermen die de illuminatie controleren en al deze structuren die je net noemde.

De eerste speler is de jezuïeten, en ik denk dat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de werkelijke macht en de werkelijke scope van het bereik van de jezuïeten, en zij controleren in basis … zij zijn degenen die de zogenoemde Khazarian Maffia controleren. Zij zijn degenen die al deze organisaties controleren.

En achter de jezuïeten heb je de archon families. Dat zijn oude lijnen die lange tijd geleden kwamen van de Andromeda galaxy en zijn geïncarneerd in bepaalde selecte families voornamelijk in Europa. En zij zijn degenen die de jezuïeten controleren die de illuminatie controleren. En achter hen zijn de inter-dimensionale buitenaardse entiteiten en de chimera groep.

Met betrekking tot de reptillians, de draco, die je net noemde, de meeste daarvan zijn verwijderd en zij hebben niet zoveel invloed meer op de planetaire situatie. En dit is alleen om je een klein voorbeeld te geven van wat er gaande is.

En betreffende de tweede helft van jouw vraag, wij krijgen alleen volledige disclosure op het moment van de Event. Het is niet mogelijk om volledige disclosure te krijgen voordat de mediacontrole uit de handen van de duistere krachten is.

Er is veel gesproken over gedeeltelijke disclosure, en ik denk dat dit onnodig is. Natuurlijk, wij krijgen alleen … wij kunnen alleen gedeeltelijke disclosure krijgen voor de Event. En, natuurlijk, zullen wij absolute en volledige disclosure krijgen na de Event.

Het is een logische conclusie als je de situatie begrijpt. Het kan niet anders. Dus wanneer de Lichtkrachten controle zullen hebben over de massamedia zullen zij alles vrijgeven. Zij zullen alles uitleggen. Zij zullen uitleggen wat er gaande is, en dat alles … al deze spelletjes achter de schermen zullen worden vrijgegeven.

Rob: Dank je, dat is wat ik ook min of meer consistent voelde, dat wij nu gewoon geen bewijs kunnen krijgen. Ik ben altijd heel voorzichtig. Ik ben bang om … ik weet dat de bevrijding eraan komt en dat de zaken vooruit zullen gaan, maar ik ben altijd heel voorzichtig met alles geloven totdat het feitelijk naar buiten komt in de mainstream.

Ik denk dat wij kunnen voelen met jouw inlichtingen … en zelfs Corey’s inlichtingen die wat hiervan bevestigen, ook al lijken jullie beiden verschillende zienswijzen te hebben op bepaalde situaties.

Ik zal dit zeggen, het is heel goed nieuws dat je zojuist zei dat de meeste van de draco en de reptillian invloed is verwijderd en dat wij nu primair te maken hebben met de chimera en archons en aardegebaseerde handlangers. Klopt dat?

Cobra: Ja, dat klopt absoluut. Ik zou zeggen dat het aantal draco en reptillian krachten op Aarde is verminderd met tenminste 95% in de laatste paar jaar.

Rob: Kun je wat zeggen over die jezuïeten? Dus, laten wij zeggen wij hebben een belangrijke Andromedan galaxy, chimera, archon, die hier is geweest in de Aarde familie en zij besluiten om iets te laten plaatsvinden. Gebeurt dit op het menselijke niveau zoals met een telefoongesprek met bepaalde agenten die deze operatie initiëren, het uitvoeren, en hoe krijgen zij deze politici en deze individuen zover om te reageren en om zo snel hun voorstel te doen? Hoe gaat dit van archon tot, weet je, IS agenten zo snel?

Cobra: Okay. Eerst moet ik het jezuïeten netwerk uitleggen. De jezuïeten hebben gedurende bijna 500 jaar hun netwerk gebouwd. Dus dat netwerk was volledig actief met spionnen, met agenten, overal, in alle regeringen, in alle geheime organisaties, voordat het westerse financiële systeem werkelijk uitbreidde in de afgelopen 200 jaar.

Dus zij waren hier voor de Rothschilds. Zij controleerden de Rothschilds. En vóór de Rothschilds controleerden zij het financiële systeem. Zij hebben de vrijmetselaars geïnfiltreerd in de 18e eeuw.

Dus via deze infiltratie hebben zij alle geheime illuminatie organisaties geïnfiltreerd 200 jaar en meer geleden. Dus zij hebben overal hun agenten en zij trekken simpelweg aan de touwtjes via hun agenten.

Okay, dus het is een hele kleine groep feitelijk. Ik zou zeggen wellicht zijn er 15.000 jezuïeten waarvan wellicht 5 tot 10% in dit netwerk zit. De rest is gewoon normale mensen die hun geloof uitvoeren en die hebben geen idee dat er een schaduw organisatie aan de top is.

En van deze, zou ik zeggen, wellicht 1.000 actieve jezuïeten agenten, zij kunnen makkelijk worden gecontroleerd door een kleine archon groep, en een kleine archon groep trekt gewoon aan hun touwtjes, want het archon netwerk is zelfs ouder en het is er geweest voor duizenden en duizenden jaren en, natuurlijk, het oudere netwerk, het meer ervaren netwerk, kan het nieuwere netwerk heel makkelijk controleren omdat zij veel ervaring hebben, heel veel kennis over hoe te controleren.

Zij hebben alles over mind controle. Zij weten alles dat menselijkerwijs mogelijk is om erover te weten. Dus zij gebruiken dat in hun voordeel.

Rob: Okay. Dus zijn deze 1.000 jezuïeten die hier min of meer in zitten, zijn zij de … als de baby offering soort van zwarte zon aanbidding …

Cobra: Ja, ja, ja, ja.

Rob: Okay, en deze groep weet dus absoluut wat zij doen. Het is niet zoals te zijn misleid om dit te doen en …

Cobra: Nee.

Rob: … er is feitelijk iets aan ze verteld en ze gaan door. Okay.

Cobra: Zij doen dit bewust, met hun vrije wil besluit.

Rob: Dat is slecht nieuws, maar dank je wel hiervoor. Dit is iets als … weet je, ik voel dit altijd, maar dit komt echt van heel veel mensen, natuurlijk, veel van hen die net inkomen en horen dat er goed nieuws is en de planeet kan worden bevrijd en hun menselijke condities zullen hen niet toestaan om te zien, of zij hebben niet genoeg informatie over de complexiteit van de quarantaine en de gijzeling situatie, maar zoveel mensen zeggen “de republiek hersteld”, “reset morgen”, “St. Germain en de aartsengel zei…” enz.

Weet je, ik waardeer dat mensen deze informatie sturen, maar ik rol met mijn ogen want ik weet dat deze plannen absoluut uiteindelijk zullen worden uitgevoerd en zullen uiteindelijk vruchtbare grond vinden op de een of andere manier. Maar voor mij, totdat ik het eind van de Babylonische horror van mainstream media zie en de volledige waarheid uitgezonden op televisie, is alles wat ik zeg – je weet dat je niet negatief moet zijn naar mensen – wacht af. En dus denk ik voor mijzelf en voor anderen, kun je ons enige garantie geven dat deze proclamaties van het succes van overwinningen echt zijn?

Cobra: Het hangt af van de bron waar je ze vandaan hebt.

Rob: Wel, yeah, okay, dat is goed. Wel, jij bent een bron geweest, Corey is een bron geweest. Jullie twee zijn wellicht, duidelijk, de twee top stemmen in de esoterische beweging, weet je, van de meeste mensen. Corey is, voor mij,… lijkt een toevallige reporter. Hij is heel normaal menselijk, zeer integer, eerlijk, en rapporteert dingen die een wat andere nuance hebben. En, natuurlijk, iets hiervan komt via de regering en wat ervaring komt via kennelijk deze super groepen.

Maar jullie allebei ondersteunen elkaar min of meer in de intel, maar er zijn bepaalde verschillen, wat goed is. Ik denk dat Corey meer een mainstream persoon is en jouw inlichtingen zijn wat meer op het metafysische gericht en die welke gaan over de geschiedenis van de Great White Brotherhood en zo. Dus kun jij ons enige verzekeringen geven dat de dingen die jij zegt gaande zijn wat betreft het neerhalen? Ik geloof het. Ik heb er vertrouwen in, en ik weet dat wij veel hiervan niet kunnen zien voor het einde. Maar kun je wat verzekering geven voor de luisteraars?

Cobra: Ja, natuurlijk, er is de hele tijd vooruitgang, maar gezien de enormiteit en gigantische scope van deze operatie kan dit natuurlijk niet in een nacht gebeuren, want wij ontmantelen 25.000 jaar van pogingen door de duistere krachten om deze planeet in slavernij te houden. En nu zijn ze alle lagen van controle aan het verwijderen. Dus het heeft tijd nodig. En je kunt overal wat vormen van vooruitgang zien, als je weet waar te kijken. Natuurlijk, je zult niets vinden in de mainstream media, vooral niet in het westen. Je zou het kunnen vinden in de mainstream media in het oosten. Je zou het kunnen vinden in de alternatieve media. En je kunt ook de vooruitgang voelen als je innerlijke verbinding hebt. Dus ik zou jullie niet enige externe verzekering willen geven. Het moet van binnen jezelf komen.

Rob: Dank je, ik wil … ik krijg deze interne verzekering, en dan, natuurlijk, alle negativiteit en zo en ik ben aarzelend om victorie te gaan kraaien. Ik weet dat het komt. Ik denk dat wij gewoon ons hoofd naar beneden moeten houden en doorgaan met deze groepsmeditaties en dergelijke dingen. Ze helpen.

Nu, je gaf aan, het lijkt alsof de nieuwe wereldorde van één religie wat support krijgt uit bijbelachtige profetieën. Je hebt genoemd Shimon Perez en, denk ik, de jezuïeten. Zal deze poging grip vinden tussen de wereldbevolking. Of is dit gewoon een soort ‘natte droom’?

Cobra: Ja, natuurlijk, veel controlerende groepen hebben een droom van het creëren van het Armageddontype scenario, de eindtijden scenario, maar het zal geen succes hebben want zij hebben vrije wil, maar wij hebben ook vrije wil. En onze vrije wil zegt “NEE” hiertegen.

Rob: Heel goed, dat was een andere vraag. Ik weet dat veel van bijbelse profetieën en tijdlijnen, uiteraard, waren verbonden met het hogere echelon van kosmische wezens die in de toekomst keken en, uiteraard, dingen veranderen – en het is een eeuwig veranderende toekomst met al deze tijdlijnen en zo.

Dus mijn vraag aan jou Cobra is, zal dit – sommige van deze kijk eens profetieën indiceren min of meer oorlogen en geruchten van oorlogen, die nu zeker plaats vinden. Wij hebben twee wereldoorlogen. Wij hebben duidelijk deze pogingen van de duistere krachten die voortgaan. Kun je ons vertellen – en ik verwacht niet dat je de toekomst voorspelt, maar was voorzien dat er zo’n soort oorlog zou zijn waar deze geavanceerde, duidelijk, nucleaire wapens niet zouden zijn toegestaan dus het zou een soort oorlog zijn van … een standaard grondoorlog zou plaatsvinden waar China naar het Midden-Oosten is geweest en, natuurlijk, wij hebben dit alles, profetieën en het uiteindelijke conflict op de vlakte van Megiddo? Zijn deze plannen volledig veranderd? Of zou je zeggen dat deze tijdlijnen weg zijn? En kun je wat licht laten schijnen op die oude profetie dat sommige mensen hopen of verwachten te gebeuren, wat negatief is? Maar wat is de situatie met als de vlakte van Megiddo en dat soort zaken?

Cobra: Bepaalde groepen hebben dit als hun doel, maar dit gaat niet gebeuren want onze collectieve vrije wil is al sterker, want veel mensen zijn ontwaakt en hebben daar “NEE” tegen gezegd. Dus bepaalde groepen proberen dit te manifesteren en het is zich al op beperkte schaal aan het manifesteren, maar dat is het dan ook.

Rob: Okay. Nu wil ik opmerken dat Benjamin Fulford zei dat de gnostische adel is aangevallen door de jezuïeten. En dit is meer de fysieke laag. Maar ik wijs het idee van adel af zover als menselijke politieke controle gaat, en ik voel dat dit zal niet verhinderen de Confederatie resistance plannen. Ben jij het daar mee eens?

Cobra: Okay, de positieve witte adel is niet dezelfde als de adel die voor vele duizenden jaren ervaring heeft op deze planeet. Het is feitelijk adel van de geest, wat feitelijk een bloedlijn kan creëren – ik zou zeggen een positieve bloedlijn die zaken voor het betere kunnen beïnvloeden.

Het gaat niet zozeer over prestige en welvaart. Het gaat meer over adeldom van de geest. Dus het is iets dat gebeurt. Er zijn groepen als dit. Er zijn (..?) op deze planeet en zij werken met de resistance krachten en andere positieve krachten voor de planetaire bevrijding.

Rob: Okay, deze mensen zijn in positie geplaatst om … zij zijn in basis goed, opstaande morele karakters werkend voor het Licht, die in de huidige politieke situatie achter de schermen werken om de wereldsituatie te veranderen. Welk percentage van deze groep is bewust en is openlijk geleid door de buitenaardse krachten en, neem ik aan, White Brotherhood, of spirituele contacten?

Cobra: Okay. De meesten van hen zijn niet direct bewust op die manier, maar zij worden toch geleid. Dus de meesten van hen hebben geen open contact, maar zij ontvangen spirituele leiding. Zij ontvangen impressies en zij ontvangen zichtbare of soms onzichtbare hulp van de Lichtkrachten.

Rob: Prachtig. Werken de volksopstanden in Spanje en Schotland of elders waar jij het over had? Hebben zij iets tastbaars bereikt in veranderingen zoals het financiële systeem, of is dit een soort van constant gewroet, dichter en dichter bij het Licht komende, maar wij zien het niet tot deze doorbraak?

Cobra: Er zijn kleine tastbare resultaten, maar ik zou zeggen dat dit een beweging is die kracht krijgt, dat is vermeerderende energie, en wanneer er een zekere hoeveelheid van energie is zal de doorbraak plaatsvinden en deze bepaalde hoeveelheid van energie is nog niet bereikt, eenvoudigweg omdat de controlerende krachten nog steeds iets te sterk zijn. Maar ik zou zeggen dat deze menselijke bevolking ontwakingsbeweging zichzelf op veel manieren laat horen, en dit is een van de manier van expressie. En dit is absoluut behulpzaam bij het creëren van de doorbraak.

Rob: Okay, en ik ben niet zeker of dit is, duidelijk, wellicht gedeeltelijk een Lichtkrachten situatie, maar zal een beweging weg van de petrodollar succes hebben? Ze hebben al aangekondigd de RMB van China als een reserve munt. Op welk punt zal dit succesvol worden? Of zullen de jezuïeten de RMB controleren zoals zij dat proberen?

Cobra: Zij proberen het, maar zij zullen er niet toe in staat zijn want er is een groter percentage van Lichtkrachten aanwezig in China, Rusland, en er zijn landen die feitelijk een alternatieve financiële structuur creëren die volledig operationeel zal worden op het moment van de Event.

Feitelijk, deze financiële structuur zal veel gewicht dragen van transformatie naar een nieuw financieel systeem.

* * * * * *

Deel 2 – 3 mei 2017 – (Alleen Cobra’s deel was hoorbaar op de geluidsopname)

Rob: Okay, Cobra, ik was wat nieuwsgierig langs de lijn van vragen over het financiële systeem. Je gaf aan dat de jezuïeten niet in staat zullen zijn om de RMB te controleren. Dus ik wilde uitvinden, zijn er enige … is er enige progressie die wij kunnen zien van de gemiddelde persoon … Er zijn zoveel statements van levering van zendingen, en ik ben er niet echt zeker van. Kun je ons enig verlichtend positief nieuws geven aan de voorkant van het financiële systeem?

Cobra: Okay, er is een gestage en doorgaande vooruitgang aangezien de oosterse alliantie meer en meer stappen neemt naar de volledig functionerende alternatieve financiële infrastructuur. En ik heb hierover wat links geplaatst in mijn laatste update. En ik moet hier zeggen dat er geen resultaten zullen zijn voor de reset zelf. Er zullen geen leveringen van zendingen zijn. Er zal niets zichtbaars zijn totdat de reset zelf plaatsvindt. Als mensen wachten op iets voor de reset zullen zij teleurgesteld zijn.

Rob: Okay. Dat betekent niet dat deze mensen die in deze programma’s werken … Er zijn programma’s en mensen werken achter de schermen om te proberen dingen voor elkaar te krijgen, maar …

Cobra: Ja dat is waar, dat is waar.

Rob: Okay. het lijkt gewoon dat iedereen een scope heeft en zegt dat zij weten wat er gebeurt, maar niemand weet het echt. Okay, dank je. Voor degenen van jullie die luisteren, wij hadden wat sound issues en dit interview is ontzettend vertraagd. Cobra had twee nieuwe posten sinds het eerste deel. En ik zeg dat mij voorwoord over support voor Cobra spreekt over de integriteit die ik voel bij hem en zijn intel, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is.

En ik zou wat willen ingaan op de elektronische kwelling. Cobra, hoe wijdverspreid is dit? Is dit een algemene elektronische kwelling, of zijn er hele specifieke mensen die worden aangevallen? Of is de gehele elektronische kwelling in het algemeen toegenomen?

Cobra: Okay. Er zijn hier veel lagen. De eerste is een niet-fysieke laag wat wereldwijd is. Dit is de plasma laag. En dan is er het fysieke aspect met feitelijke fysieke apparaten die mobiel zijn, en zij zijn behoorlijk duur. En voor het fysieke aspect van elektronisch kwelling, het is niet zo wijdverspreid als de plasma soort. Er zijn bepaalde aangevallen mensen die dit ervaren, en er is actie ondernomen nu om de situatie op te lossen want het ging behoorlijk ver.

Rob: Heb jij enige persoonlijke aanvallen gehad op dit niveau?

Cobra: Het dient geen hoger doel om deze vraag te beantwoorden.

Rob: Okay, iemand heeft mij een vraag gesteld over jouw post. Wie is de “king” of wat representeert deze positie? Kun je daar wat meer over uitleggen?

Cobra: Okay. Ik kan deze vraag ook niet beantwoorden. Het is eenvoudigweg een persoon die wat te zeggen heef in de planetaire situatie.

Rob: Okay. Kun je mij vertellen, is de man met de naam Peter Hans Kolon … (Peter Hans Kolvenbach), wat zijn naam ook is, ik vergat – een van de topmensen. Is hij nog steeds op de planeet of is hij verwijderd?

Cobra: Deze is verwijderd.

Rob: Oh, volledig. Dus niemand zou weten waar hij is of zoiets.

Cobra: Hij is verwijderd, ja.

Rob: Okay, ik zou wat willen spreken over de positieve effecten van wat mensen kunnen doen voor … als jij zou kunnen … Wellicht zou je wat kunnen delen over het verhogen van bewustzijn zo ver als sommige van jouw technologie gaat met betrekking tot de tachyons, en wellicht zouden wij wat andere vragen kunnen doen over de Cintamani. Mensen stellen vragen … Maakt de grootte veel uit bij de Cintamani stenen?

Cobra: Ja, natuurlijk. Hoe groter de steen en hoe hoger de kwaliteit van de steen, hoe meer effectief hij is. Maar elke Cintamani steen is een waardevol juweel. Het is iets dat niet kan worden vergeleken met wat dan ook op deze planeet.

Rob: Okay. Kun je mij vertellen met betrekking tot tachyons – deze energie partikels die worden ingebracht door jouw technologie, en kennelijk zijn er andere die dat doen – kun je mij vertellen hoe dit de kristallen of de items die zijn bewerkt verhoogt en hoe de mensen ze kunnen gebruiken?

Cobra: In feite zijn tachyons partikels die zijn de, zou ik zeggen, de eerste materie die was gecreëerd in dit universum en, daarom, zijn een directe verbinding met de bron, en het is de hoogst mogelijke trillingsfrequentie die kan worden verbonden met materie. En materie met tachyons ingebracht heeft de hoogst mogelijke trillingsfrequentie, en zo kan het ons helpen op veel manieren om … ik zal het zo zeggen… verminderen de entropie van het fysieke en het niet-fysieke om meer Licht te brengen op de snelste en meer effectieve manier mogelijk op dit moment op de oppervlakte van de planeet.

Rob: Okay. Is dit als, ik doe mijn meditatie en ik visualiseer een Licht van de Centrale Zon en naar het centrum van de Aarde en doordrenk mijn lichaam door intense invocatie van spirit, brengt dat ook tachyons in tot op zekere hoogte?

Cobra: Niet echt, want er is een membraan op een zekere hoogte boven de oppervlakte van de planeet die feitelijk het grootste deel van tachyons absorbeert. Dus een eenvoudige meditatie zal een heel, heel kleine hoeveelheid van tachyons naar dat membraan brengen, behalve wanneer je een opgestegen meester bent, natuurlijk, en dan, uiteraard, heb je geen enkele technologie nodig. Maar daarvoor is er een noodzaak voor technologie ondersteuning in deze dimensie.

Rob: Okay. Ik dacht als, laten wij zeggen dat wij wat zeer geavanceerde yogi hebben in India. Zijn zij in staat om hier iets van te bereiken? Is dit zo licht aangeroepen dat het iets anders heeft dan tachyons?

Cobra: Zij zijn in staat om een zekere hoeveel van tachyons aan te roepen, maar – nogmaals – alleen opgestegen meesters hebben de volledige capaciteit om door de sluier te prikken.

Rob: Okay. Voor de gemiddelde persoon, nemen wij deze getachyoniseerde items en houden ze bij ons als Cintamani? Is dat een goed idee?

Cobra: Ja, natuurlijk.

Rob: Okay. En als iemand iets creëert als een “Chamber One” huis als Fred Bell en ik en veel mensen hebben veel kristallen in dit huis … Kun je wat zeggen over hoe kristallen de trilling kunnen verhogen en geven deze enige bescherming tegen elektronische kwelling.

Cobra: Kristallen zijn de hoogst mogelijk ontwikkelde vorm van materie en als zodanig verankeren zij Licht in het fysieke. Zij kunnen beschermen tegen elektronisch kwelling op een plasma laag tot een hogere graad, en tot een lagere graad ook tegen de elektronisch kwelling op de fysieke laag. Maar dit op zich is niet genoeg.

Rob: Okay. Kun je wat zeggen over de scalar golf apparaten? Er zijn veel mensen met computers die hebben … claimen dat zij gewoon scalar golf apparaten zijn geassocieerd met een computer en programma. Ik heb de films gezien van (..?) die hadden een trillingsfrequentie dat je feitelijk kon zien de … ik heb de feitelijke vernietiging gezien van een schadelijke bacterie. Ik ben nieuwsgierig. Zijn veel van deze nieuwe systemen … werken zij echt? Hebben mensen er effect mee? Ik noem er geen, Ik weet dat er veel zijn. Ik ben gewoon benieuwd. Zij hebben het over een programma in een computer, en ik ben benieuwd wat jouw opinie is over dit type van technologie in het algemeen.

Cobra: Het programma in de computer is niet genoeg, maar als dat programma geluid genereert of enig ander soort van elektromagnetische, of enig ander type van elektromagnetische radiatie van bepaalde sleutelfrequenties, dat kan tot op zekere hoogte helpen. Maar, nogmaals, het is niet genoeg.

Rob: Okay. Ja, ik heb altijd … dr. Bell en zijn … een van zijn technologieën die hij kreeg van de Pleiadians, wat ook een Venusian healing technologie is, gebruikte geluid, licht en kleur. Weet je van enige programma’s, of iemand nu die geassocieerd is specifieke frequenties van de chakra’s tot specifieke kleurfrequenties en geluidfrequenties die zijn gecombineerd in een systeem?

Cobra: Feitelijk, ik ken mensen die geavanceerde lasersystemen ontwikkelen. Op dit moment combineren zij dat niet met geluid, maar zij combineren dat met licht, met fotonisch, niet-laser licht. Dus dit is iets dat heel veelbelovend is, en deze technologie kan … ik zou zeggen dit is een van de technologieën met het meeste effect tegen enig type van elektronische kwelling.

Rob: Yeah, ik voelde dat ook. Ik wil wat spreken over of je kunt delen vanuit jouw kennis wat er gaande is achter de schermen van de PizzaGate en de PedoGate en al deze zaken. Het is gewoon zo verwarrend en brengt zoveel bezorgdheid en compassie bij zoveel mensen om te denken aan onschuldige kinderen die op deze manier worden misbruikt. Kun je delen … zijn sommige van deze hoofdsysteem neergehaald of is het nog steeds gaande op de hoogste niveaus?

Cobra: Okay, dit netwerk is enorm. Het is veel meer wijdverspreid dan de meeste mensen zich realiseren. Het bevat, zou ik zeggen, honderdduizenden mensen wereldwijd, vooral in de US. En ik zou zeggen dat dit het moeilijkste aspect is om onder ogen te zien wanneer de Event plaats vindt en wanneer dit alles is blootgelegd. Dus wat wij nu zien is maar het topje van de ijsberg.

Er is ook veel desinformatie hierover, en ik kan niet de PizzaGate op zich bevestigen. Er zijn anderen pogingen van blootlegging hiervan die veel betrouwbaarder zijn naar mijn mening.

Maar, nogmaals, dit is verre van alles. Er is veel meer wat zal worden blootgelegd en het zal heel schokkend zijn voor de meeste mensen.

Rob: Ten tijde van de Event, zullen de lager niveau pedofielen worden ontmaskerd en gearresteerd, of zal er counseling worden gegeven? Hoe zal dat uitwerken?

Cobra: Okay, er zijn hier veel aspecten. Er zijn bepaalde mensen die hierin gedwongen zijn. En zij zullen veel healing nodig hebben, en zij zullen hun eigen gevoelens van schuld over deze situatie onder ogen zien. En er zijn mensen die hier in zijn gegaan uit hun eigen vrije wil, en zij zullen moeten gaan door een zekere, zou ik zeggen, ‘truth and reconcillation comité’ dat over hun bestemming zal beslissen. Sommigen zullen worden verwijderd van de planeet. Sommigen zullen naar de Centrale Zon gaan. En sommigen zullen proberen om hun acties uit het verleden in balans te brengen met positieve acties. Zij zullen proberen om de situatie tegen te gaan en te healen.

Dus er zal veel verwerking gaande zijn dat voor veel mensen behoorlijk moeilijk zal zijn. Het zal wat tijd vergen.

En dit is, zou ik zeggen, het moeilijkste aspect van ontmaskering – ik zou het geen disclosure noemen, ik zou het blootlegging noemen – dat zal plaatsvinden ten tijde van de Event. Het zal iets zijn dat moet gebeuren om de mensheid te laten genezen. Wij kunnen niet de mensheid volledig genezen voordat dit is blootgelegd en onder ogen gezien en geheald.

Rob: Dank je. Sinds de laatste keer dat wij spraken heeft Rusland een belangrijke flyover gedaan nabij Alaska, kwam heel dichtbij, en het lijkt erop dat zij wat technologie gebruikten, en ik denk dat jij er feitelijk een link naar plaatste. Het zei dat het betrokken was bij de Keshe technologie. Klopt dit?

Cobra: Het was geen Keshe technologie. Ik zei dat niet alles onder deze link correct was, maar ik zou zeggen dat zij geavanceerde elektromagnetische technologie hebben die elektronische communicaties verstoren in de aircraft gestationeerd in Alaska. En het deed iets anders waar ik niet over zal spreken. Ik kan alleen zeggen dat de Pleiadians de situatie gebruikten om wat actie te ondernemen op de fysieke laag in die regio, want NORAD was buiten gebruik en zij konden niet de Pleiadian schepen detecteren die de atmosfeer binnenkwamen. Dus er waren interessante zaken gaande op dat moment.

Rob: Okay, dat is mooi. Dus wij hebben een gezamenlijke positieve Aarde militairen en Pleiadian actie die samengingen. Klopt dat?

Cobra: Ja, precies.

Rob: Zul jij hierover intel vrijgeven wanneer de tijd er rijp voor is?

Cobra: Wellicht, wellicht. Ik weet niet of ik zal worden geautoriseerd om hierover meer vrij te geven. Het is op dit moment een behoorlijk gevoelig topic.

Rob: Okay. Wat met betrekking tot de Amerikaanse EMP? Ik ontving vele jaren geleden foto’s waarvan jij bevestigde dat zij deel uitmaakten van het diepe ruimteprogramma, en die man die werkte … had een maatschappij die feitelijk wat van de meer geavanceerde ruimteschepen bouwde – en liet mij een foto zien – dat de regering definitief een EMP wapen heeft dat een beetje is als … het heeft de vorm van een sigaar, niet een enorm schip, maar het is een sigaarvormig item dat kon worden gebruikt. Kun je wat zeggen over de US regering of de geheime ruimteprogramma regering op de Aarde dat de EMP heeft en hoe effectief het is en is het te vergelijken met de Russen?

Cobra: Okay, ik zou zeggen dat veel verschillende facties op de oppervlakte van de de planeet EMP technologie hebben. Het is niet zo’n ingewikkeld ding om te bouwen. Niet alleen de US regering, het US leger, regeringen van bepaalde naties rondom de planeet, het is iets dat behoorlijk meer wijdverspreid is dan de meeste mensen denken.

Rob: Hoe effectief is het? Is het vergelijkbaar met wat de Russen deden, of meer krachtig, of wat?

Cobra: Het is effectief genoeg om de elektrische grit systemen rondom de planeet te verstoren. In basis is het effectief genoeg om de Westerse gemeenschap op zijn knieën te krijgen als het wordt gebruikt.

Rob: Okay, zou het mogelijk zijn om …

Cobra: Nogmaals, de Pleiadians en de Lichtkrachten monitoren deze technologie en zij zullen misbruik van deze technologie niet toestaan.

Rob: Okay. Dus het kon niet worden gebruikt zoals de Russen het gebruikten. Zij konden niet naar Rusland gaan en hun equivalent van het NORAD verdedigingssysteem ontkoppelen?

Cobra: Het zou kunnen als er een doel zou zijn – als de Pleiadians het zouden toestaan. En zij hebben de Russen toegestaan om deze technologie een paar maal te gebruiken toen het kritiek was voor de planetaire situatie. Zij hebben het gebruik hiervan geautoriseerd. Er was een ontmoeting tussen de Pleiadians en sommige van de top van de Russische militairen, en de Pleiadians hebben het gebruik van deze apparaten geautoriseerd eenvoudig omdat de elektronisch kwelling tot het niveau ging dat zij zeiden “Er moet iets aan worden gedaan”.

En zij hebben deze technologie duidelijk laten zien aan bepaalde negatieve facties binnen de US militairen, dat als deze elektronisch kwelling op dat niveau doorgaat, actie zal worden ondernomen. En daarna is de elektronische kwelling tot een zekere graad afgenomen.

Rob: Okay.

Cobra: Niet volledig, maar ja, tot een zekere graad.

Rob: Okay, dank je. Ik zou willen weten … weet je, van mijn begrip, en sinds Nagasaki, heel, heel weinig nucleaire bommen mochten worden gebruikt op de oppervlakte van de planeet, en jij hebt gezegd dat ze met iets weg konden komen, maar ik vraag mij af … voel jij dat … daar … en ik neem aan ik zou ook zeggen dat er veel pogingen zijn geweest, overeenkomstig mijn bronnen, om in het verleden nucleaire aanvallen te initiëren …

Cobra: Oh, ja. Oh, ja.

Rob: En zij zijn consistent tegengehouden door de buitenaardsen. Dus waarom gaan de Aardegebaseerde militairen door met deze dreigingen. Zij weten dat niets hiervan ooit zal worden toegestaan, of geloven zij feitelijk dat, weet je, Kim Jong-II (Kim Jong-Un) of iemand in staat zou zijn om ergens een nucleaire aanval te doen, inclusief de US?

Cobra: Je moet begrijpen dat het bestaan van het echte bewijs van buitenaardse rassen hoogst geclassificeerde informatie is en je moet in de juiste positie zitten, heel hoog in het leger – om het feitelijke bewijs te krijgen. Ik zou zeggen dat de meest hoge generaals in het US leger geen toegang hebben tot dit soort bewijs. Dus zij kunnen speculeren, maar speculatie is niet goed genoeg wanneer het militaire doctrines betreft. Dus zij moeten doorgaan om deze nucleaire wapens te ontwikkelen vanuit hun perspectief, want zij kunnen eenvoudigweg niet bevestigen of ontkennen het bestaan van Pleiadians, bijvoorbeeld.

Rob: Okay. Ik zou willen weten met betrekking tot de Noord-Koreaanse situatie. Het lijkt alsof de Deep State in Israel, de UK, USA en anderen rechtstreeks betrokken zijn bij de duivelse daden als rijken waar wij het over hebben met Noord-Korea, uiteraard, zijnde een van de landen met de slechtste mensenrechten en het meest mind-controlled van de planeet. Kun je wat zeggen over de situatie daar? Heeft de informatie van Ben Fulford met betrekking tot wat kan plaatsvinden enige validiteit vanuit jouw bronnen?

Cobra: De mensenrechtensituatie in Noord Korea is de slechtst voorstelbare nachtmerrie die bestaat op deze planeet. Het is erger dan Rusland in de 50er jaren. Het is erger dan Rusland in de 20er jaren. Het kan worden vergeleken met nazi Duitsland in de 40-er jaren. Zo slecht is het. Dus de echte krachten hierachter zijn de jezuïeten en, uiteraard, het is een netwerk dat het Noord Koreaanse regering bindt met bepaalde krachten in het Westen.

En met betrekking tot Fulfords intel moet je wat meer specifiek zijn. Waar precies wil je dat ik commentaar op geef?

Rob: Hij gaf aan dat de leider zou worden verplaatst naar Rusland en dat zou zouden inbrengen, ik weet niet, iemand die verondersteld wordt zijn neef te zijn of zoiets, in positie van macht.

Cobra: Dat plan, van mijn perspectief en van het perspectief van de Resistance, zal niet werken eenvoudig omdat het niet maar één persoon is. Het is een hele hechte clan waarmee moet worden afgerekend. En er is ook een heel netwerk, zoals ik eerder zei, naar de jezuïeten en naar bepaalde krachten in het westen. En totdat dit is opgelost verwachten wij niet veel verandering in Noord Korea.

Dus wat moet worden gedaan is het bewustzijn over de mensenrechten situatie in dat land verhogen, en dat alleen zal beginnen om de situatie te transmuteren. Uiteraard, wanneer de Event plaatsvindt zal dit alles veranderen.

Rob: De Noord Koreaanse politici en de binnencirkel van de leider lijken zeker dat zij moeten zijn gehersenspoeld als … en verantwoordelijken hebben van een hele krachtige natuur. Klopt dat?

Cobra: Ja, natuurlijk

Rob: Ik wist niet zeker … ik bedoel veel van deze mensen in het westen gaan vrijwillig om met een soort van hersenspoeling, maar het lijkt gewoon als een enorme hoeveelheid van controle die zij hebben daar, is werkelijk wat zij willen voor de gehele planeet, is dat niet zo?

Cobra: In feite is Noord Korea een experimenteel laboratorium voor bepaalde facties van de cabal.

Rob: Zijn hun lanceringen iets meer dan wapengekletter? Hebben zij dingen waarmee zij verder kunnen? Ik bedoel, zij blijven deze testen doen, weet je, om angst aan te jagen, maar kun je bevestigen enig van hun informatie als zijnd … of enige van hun lanceringen zijnde significant of een werkelijke dreiging?

Cobra: Ik zou simpelweg zeggen dat er krachten zijn die sterker zijn dan zij, en deze krachten zorgen ervoor dat deze lanceringen niet succesvol zijn.

Rob: Kun je ons een update geven over de China situatie? Ik weet dat het een enorm land is en de politiek is diep, maar zijn er enige veroveringen gemaakt door de Pleiadians of andere positieve Lichtkrachten binnen dat land die wij kunnen delen?

Cobra: Niet openlijk. Er is contact gemaakt maar niet op het niveau dat op dit moment in Rusland is gemaakt. Dus ik zou zeggen dat er krachten zijn binnen China – meer geheime groepen in China – die een bepaalde vorm van contact hebben met positieve buitenaardse aanwezigheid, maar het is nog niet gedaan op regeringsniveau.

Dus Rusland is op dit moment het enige land dat een zekere vorm van direct contact heeft.

Rob: Dus het US leger … dit is gedaan op een … er zijn duidelijk militaire krachten die er bewust van zijn en zijn gecontacteerd door goedwillende buitenaardsen, maar zij zijn niet …

Cobra: Ja, maar de situatie nu is wat anders. De US is heel gecompliceerd want je hebt, zou ik zeggen, een hele krachtige positieve factie binnen het leger en ook een hele krachtige negatieve factie. En er is zo veel spanning dat alle contacten heel voorzichtig moeten plaatsvinden, en het wordt nu heel voorzichtig aangepakt.

Rob: Dus er is niet echt, wel, als een open plan. Zij moeten allemaal worden gecompartimentaliseerd.

Cobra: Ja, je ziet in Rusland dat je een paar top generaals hebt die naar een geheime basis kunnen gaan, en de Pleiadian schepen landen daar, en zij kunnen behoorlijk vrijuit praten. In de US is niets als dit mogelijk op dit moment.

Rob: Okay. Ik vroeg mij af, naar het einde hier, een van de laatste vragen. Als jij mij kunt bijpraten over de operatie onder New York City – een gezamenlijke Sirian-Pleiadian basis waar Michael zich bevindt, de leider van de Resistance van jouw eerdere posten, als ik het goed heb?

Cobra: Dat was in de 70er jaren. Deze basis is nu … de situatie daar is wat anders.

Rob: Okay. Kun je wat zeggen over de leider Michael? Hij is waarschijnlijk nog steeds diep ondergronds, beschermd?

Cobra: Ja, ja. Hij leidt nog steeds de Resistance. Ja, ja, hij is nog steeds hier. Heel actief, heel actief nu.

Rob: Okay. Wel, het is werkelijk goed nieuws om dit alles te horen. Het lijkt alsof zoveel Lichtwerkers zouden willen worden betrokken hierin. Denk jij dat er enige hoop is dat mensen die capabel zijn mogelijk van hulp konden zijn anders dan het delen van nieuws, en mediteren, en blogs en dat soort zaken? Is er enige mogelijkheid voor helpende handen?

Cobra: Er zijn hier twee factoren. De eerste is veiligheid en safety. De Resistance kan niet … zou niet safety en veiligheid kunnen coveren voor iemand betrokken is deze … in dit … in meer directe operaties. Het zal eenvoudig te moeilijk zijn, behalve in zeer uitzonderlijke gevallen. Maar, nogmaals, de Resistance zelf kan deze dingen meer effectief zelf doen want zij hebben training gehad.

En de oppervlaktebevolking, ik moet het vertellen zoals het is, het overgrote deel van de mensen die werken voor het Licht zijn niet getraind en hebben niet de vaardigheden voor iets op dat niveau. Zij zijn niet voldoende geschoold. Zij zijn niet, zou ik zeggen, stabiel genoeg op een manier dat zij niet kunnen worden uitgelokt om iets negatiefs te doen. Zij zijn niet … eenvoudig zij zijn niet … ik zou zeggen dat de meeste mensen hier niet klaar voor zijn.

Rob: Yeah, ik ben het daar tot op zekere hoogte wel met je eens, maar het lijkt op enig punt … mensen zijn bereid hun levens te geven in oorlogen. Zoveel mensen zijn …

Cobra: Dat zou de situatie niet oplossen. Dat zou niet helpen. Als je zou hebben, zou ik zeggen, een hoogst vaardig individu van de Resistance die iets veilig kan doen zonder dat iemand schade oploopt, in een hele korte tijd, vergeleken met een kleine groep mensen op de oppervlakte die gewond zouden kunnen raken en dit veel minder effectief zou doen met meer risico. Het is eenvoudig iets dat niet zal gebeuren. De Resistance zal niet … zij willen hun effectiviteit verhogen, niet verlagen. Zij willen zo weinig mogelijk schade hebben als mogelijk en zoveel mogelijk positief effect.

Zie je, de planetaire bevrijding is niet een romantische heldenfilm. Het is een echte situatie, en soms willen mensen meedoen om de verkeerde reden. Zij zouden wat actie willen hebben in hun levens. Zij zouden hun leven wat meer interessant willen maken, maar het is een echte oorlog. Het is geen spel

Rob: Absoluut, en dit komt overeen met de informatie die mij is gegeven door mensen van (?, Terracore, Bob Renown), terug in de 80er jaren, die zei: “Kijk, het is gewoon nutteloos. Je zou worden vernietigd. Je zou geen kans hebben in de hel”.

En toch, weet je, wij hebben hier een echte situatie op Aarde, en ik weet zeker dat er veel mensen zijn die gemotiveerd zijn door oprechte acties, niet alleen maar voor wat activiteit in hun leven, maar …

Cobra: Okay. Voor diegenen, ik zou ze het advies geven om zichzelf te trainen zoals zichzelf onderrichten, werken aan hun persoonlijkheden om in staat te zijn betrouwbaar te zijn zodat de Lichtkrachten op ze kunnen rekenen, dat zij niet zullen worden uitgelokt.

Bijvoorbeeld, als er een beetje negatieve invloed is zouden zij niet beginnen om elkaar aan te vallen.

En een van de belangrijkste lessen voor de oppervlaktebevolking, voor diegenen die betrokken zouden willen worden, is om in staat te zijn samen te werken met elkaar, zonder elkaar aan te vallen, zonder met elkaar te vechten. En dat is de hoofdtaak.

En mensen die voor deze test slagen kunnen verwachten betrokken te worden bij iets meer serieus in de toekomst – wellicht zelfs voor de Event.

Rob: Dat is echt goed nieuws. Dus daar is het mensen. Ontwikkel je niveaus van onderscheidingsvermogen, je bescherming en je vermogen om je gedachten te controleren in het oog van alle aanvallen.

Cobra, ik deed wat … je las mijn pre-interview transcript en het lijkt dat het op het juiste tijdstip was aangezien je was aanvallen door deze “welbewuste ene”. En, weet je, het is belachelijk. Iedereen die jou kent of je heeft ontmoet kan vertellen dat dit absolute desinformatie is.

Over deze specifieke persoon, is dit een individu dat alleen verstoord en getriggerd is? Of is dit een georganiseerde desinformatie bekladding van ingewijden tegen jou, zou je denken?

Cobra: Dit specifieke individu was getriggerd door de plasma archons. Zij “suggereerden” gewoon, quotes, aan hem dat hij er iets over moet schrijven eenvoudig omdat wat ik schreef niet ging met zijn geloofsystemen. En sommige mensen hebben veel energie in hun eigen geloofsysteem geïnvesteerd, en als deze geloofsystemen worden uitgedaagd, neigen sommige mensen ernaar om degenen aan te vallen die hun geloofsystemen uitdaagt.

En ook sommige mensen hebben veel geld geïnvesteerd in de Dinar scam, en als iemand ze vertelt dat zij wellicht hun investering niet terugkrijgen, kunnen zij ook getriggerd worden. Dus dat was de reden waarom het gebeurde.

En, uiteraard, de diepere reden is overeenkomstig het feit … omdat ik belangrijke intel vrijgaf, en bepaalde krachten op de plasma laag – archons op de plasma laag – wilden stoppen dat dit werd verspreid.

En het maakte deel uit van de gecoördineerd actie en, zoals je wellicht weet, Corey Goode was een paar dagen later aangevallen. Het is deel van dezelfde campagne.

Rob: Ja, kun je wat zeggen over deze persoon? Waren zij rechtstreeks gecontacteerd op de fysieke laag door de archons, of was dit alles plasma veld?

Cobra: Nee, nee, het was alleen een suggestie van de plasma laag. Het was als een … ik heb veel voorbeelden hiervan in mijn bestanden, mensen die van hun spirituele gidsen kregen dat zij mij moesten aanvallen – dat soort zaken.

Rob: Ja, okay, dank je zeer voor deze informatie. En ik waardeer dat je terug bent gekomen om dit interview te eindigen. Het is een eer en plezier om je hier te hebben. En wij gaan proberen dit zo snel mogelijk naar buiten te brengen. Dus dank je wel Cobra, dat je vandaag hier was.

Cobra: Okay, dank je voor dit interview. Ik hoop dat wij dit zo snel mogelijk kunnen uitbrengen.

Rob: Ja, dat doen we. Wij sturen dit naar onze transcriber, Sam, en Chris gaan aan de slag met de modulatie hiervan. Dus dank aan iedereen voor het luisteren, en Overwinning van het Licht!

Cobra: Overwinning van het Licht, dank je.

Rob: Okay, mensen, dat was Cobra. Mijn verontschuldigingen voor de vertraging. Ik dacht dat ik het kon vrijgeven, maar ik kon de tweede helft niet terugkrijgen en wij kregen het voor elkaar om dit tweede deel van het interview te doen.

Dus kijk op Cobra’s website, http://2012portal.blogspot.nl/, (of hier voor de NL-vertalingen)

Ik heb gehoord van mijn buitenaardse bron dat Cobra altijd heel consistent is en altijd in lijn is gebleven met mijn geloof wat betreft de intel, en dit is positief en goed. Zoals wij weten heb ik zeker niet alle laatste intel. Ik heb een sterke intuïtie, en ik voel dat Cobra een van de meest betrouwbare bronnen is die wij op dit moment hebben. En ik zou jullie allen willen vragen om zijn blog te volgen, doe mee met de meditaties, ga door met de informatie op de Prepare For Change en op mijn website. http://thepromiserevealed.com/

En ik wil jullie bedanken voor het luisteren en ik wil nogmaals bedanken Chris Spell en Sam Ritchie voor hun hulp met dit interview.

Source: http://thepromiserevealed.com/transcript-and-audio-of-cobra-interview-5-12-2017/

Vertaald door Veronica

Bron: https://eventnl.wordpress.com/2017/05/21/interview-met-cobra-april-en-mei-2017-rob-potter-radio-show/

Zondagmiddag 2 juli 2017 om 14:00 uur: Workshop de ‘Nieuwe Wereld’ in Putten (Gld).

Zondagmiddag 2 juli 2017 om 14:00 uur:

Workshop voor gelijkgestemden in de ‘Nieuwe Wereld’ in Putten (Gld).

Bij de workshop ‘Nieuwe Wereld’ kijken we samen naar de samenleving op dit moment. In het groot, wereldwijd, en in het klein, bij jezelf. Deze workshop is meer een bijeenkomst in gelijkwaardigheid.
Als bruggenbouwers naar de Nieuwe Wereld komen wij, Joyce Uitentuis, Ella Ster en/ of Frank Withoos regelmatig bij elkaar. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Je kunt meedoen of meeluisteren. Alles is goed.


Inhoud workshop:

Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe zonder oordeel is … worden wie je werkelijk bent, in liefdevolle verbinding met jezelf, anderen en alles wat is.
Dit is een middag door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Voor en door mensen die wakker zijn (realiseren wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en bewust ZIJN (spirituele inzichten, ervaringen hebben).
Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is.

Het is verandering en verschuiving alom, een soms wat verwarrend chaotische tijd … Iedereen wordt er momenteel wel op de één of andere manier mee geconfronteerd. Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe. OK, … wat ‘oud’ is, is vaak wel bekend. Maar wat is dan het nieuwe? … Worden wie je werkelijk bent, in eenheid met jezelf, anderen en alles wat is.
Deze bijeenkomst (‘workshop’) voor gelijkgestemden is ontstaan vanuit een behoefte van mensen uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over wat al deze veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.
Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,
• je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
• jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
• je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
• je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
• maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
• je een rol bent gaan spelen
• gewenst gedrag laat zien
• jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.
De ‘workshop’ is een gelegenheid voor gelijkgestemden (maximaal 6 deelnemers) om elkaar te ontmoeten aan de keukentafel, om je (nieuwe) gedachten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Er alleen maar ‘zijn’ en luisteren kan natuurlijk ook!
Het is een gelegenheid waarbij je je veilig kan voelen, gehoord en gezien, (h)erkenning kan ervaren voor je innerlijk weten, voor wie jij bent, waar je jezelf kan zijn zonder oordeel … Je bent welkom.
Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.
  

Praktische informatie: 

De eerstvolgende workshop is op zondag 2 juli 2017 van 14:00 tot 16:30 uur.

# Locatie is Praktijk Uit & Thuis, Kloosterweg 11, 3882 NL Putten.
# Als je met meerderen wilt komen of een andere dag of tijdstip je voorkeur heeft, laat je het dan ook weten?

# Bijdrage € 7,50 per persoon te voldoen bij de bijeenkomst, bij voorkeur met PIN. Er is onbeperkt koffie en thee.

# Meer informatie en aanmelden via de buttons op http://praktijkuitenthuis.nl/workshop-data/.


Volgende workshops in de planning in 2017:

• Zondag 3 september
• Zondag 26 september 2017

Steeds van 14:00 tot 16:30 uur.

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie’, zondagmiddag 21 mei om 18:00 uur

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie…’

Zondag 21 mei om zes uur ’s middags…

Iedere zondagmiddag om 18:00 uur zomertijd (04:00 pm GMT/UTC) in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zwitserland…

 

Instructies:

Gebruik jouw eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen.

Richt jouw intentie erop deze meditatie te gebruiken als een middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en de bewoners te versnellen.

Visualiseer een kolom van licht komend van de Galactische Centrale Zon, die dan door alle punten van Licht binnen ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.
Visualiseer een andere kolom van Licht die oprijst vanuit het centrum van de Aarde, dan omhoog door jouw lichaam en omhoog in de lucht naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en onze galaxy.

Je zit nu in twee kolommen van Licht, het Licht vloeit tegelijkertijd zowel omhoog als naar beneden.
Hou deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

Visualiseer nu dit Licht als een regenboog maalstroom, zich uitbreidend door de hele Aarde en dan door het hele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.
Visualiseer volledige disclosure en enorme informatie vrijgaven over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s via de massa media.

Visualiseer de creatie van het nieuwe eerlijke financiële systeem voor iedereen.

Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!

Overwinning van het Licht!

Alleen instructies (Engelstalige versie):

 
Geleide meditatie (Engelstalige versie):

%d bloggers liken dit: